Rundveehouderij

Achtergrond 438 x bekeken 19 reacties

"Fransen nemen extra melk níet aan"

NMV-voorman Hans Geurts vreest de liberalisering van het EU-zuivelbeleid. “Als die doorzet, is een fabrieksquotum het enige alternatief.”

Waarom pleit u voor fabrieksquota?
“Ik pleit niet voor fabrieksquota, maar denk dat het onontkoombaar is. Mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar een flexibel EU-quotum. De liberalisering zorgt voor een extra melkstroom, die de zuivelfabrieken absoluut niet kunnen ophalen, verwerken en afzetten. Dan moet je dus wel met een eigen fabrieksquotum komen. Anders houd je het niet vol.
Franse coöperaties zijn zich daar ter ten volle van bewust en geven duidelijk aan dat zij na de quotumafschaffing in 2015 de extra melk niet tot waarde kunnen laten komen. Dat is een reëel standpunt. Dan bevreemdt het dat FrieslandCampina zegt dat alle extra melk ook na 2015 welkom is. En als deze zuivelreus hierin volhardt, hebben de kleinere, Nederlandse zuivelaars ook een groot probleem. Zij kunnen niet eenzijdig hun melkveehouders beperken. FrieslandCampina zal daarom het voortouw moeten nemen.”

Moeten coöperaties veehouders meer gereedschap bieden om risico’s af te dekken?
“Ja, coöperaties moeten daar zeker over nadenken. In de Verenigde Staten hebben veehouders de mogelijkheid om met hun zuivelfabriek een vaste melkprijs voor een bepaalde periode af te spreken. Als de liberalisering doorzet, zou dit een heel goed instrument voor veehouders zijn om de grillen van de markt tegen te gaan. Je krijgt namelijk zekerheid, al is dat waarschijnlijk wel tegen een iets lagere prijs. Voor een zuiveltermijnmarkt geldt hetzelfde. Als daarvoor particulieren in de markt zijn, juich ik het zeker toe.
Meerdere contracten met zuivelfabrieken afsluiten zie ik minder zitten. Het zou wel een goede zaak zijn als veehouders bijvoorbeeld hun melk kunnen verdelen over hun vaste afnemer en de spotmarkt. Dat die mogelijkheid bestaat.”

Moeten coöperaties hun veehouders meer inbedden in een kwaliteitssysteem?
“Alleen als er toegevoegde waarde te halen is, zoals bij merkmelk. Maar als je als coöperatie echt de wereldmarkt opgaat, heeft het weinig zin. Extra eisen moeten ook in de pas lopen met de belangen van boeren. Ik denk dat er niet veel kwaliteitseisen bij hoeven te komen. Die zijn al vrij streng.”

Moeten veehouders veranderen als de markt steeds vrijer wordt?
“Boeren moeten zich meer bezig gaan houden met de afzet en verwaarding van hun melk. Ik denk dat de aanpassing bij liberalisering echter vooral vanuit de coöperaties moet komen.
Uiteraard moeten veehouders werken aan hun kostprijs, wellicht nog harder dan nu, maar ze moeten zich niet alleen blindstaren op groei. Ze moeten zich bewust worden van wat ze kunnen en wat ze willen en hierin bewuste keuzes maken.”

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Als de melkfabriek niet al mijn melk wil verwerken dan verwerk ik hem zelf wel. Als het quotum weg is dan kan ik met gemak voor 25 cent of minder produceren. En dan heb ik nog goede winsten! De NMV moet er bij neerleggen dat zij verloren hebben. Zij moeten zich klaar maken voor de toekomst en niet liggen te klagen. Als zij bang zijn kunnen ze nu nog redelijk uitstappen. Melkveehouders die weten dat ze de kostprijs niet onder de 30 cent kunnen krijgen moeten nu stoppen. Straks hebben ze niets meer. Ik heb mijn maatregelen getroffen. En ik heb geen medelijden meer met Nederlandse melkveehouders. Als er rijke melkveehouders waren was het daar wel. Het zijn geen ondernemers dat is het grootste probleem.

 • no-profile-image

  Han

  Kan de zuivelfabriek eindeloos alle melk bij de boer ophalen en verwerken? Is er geen maximum aan de capaciteit? kan de co-op capaciteit uitbreiden zonder de boeren leden te raadplegen? Zijn de leden bereid eindeloos veel melk te leveren voor dump prijzen, dus onder de kostprijs?
  Als deze vragen met JA beantwoord kunnen worden, zal de melkplas worden omgetoverd tot een melk oceaan tegen een veel te lage prijs.

 • no-profile-image

  van ongeval michel

  hello beste melkveehouder,biutenland in welk land en met hoeveel melkkoeien kunt u beweren dat u genoeg hebt met 25 eurocent ik denk dat u nooit met die mekprijs kunt vernieuwen of uitbouwen

 • no-profile-image

  Henk

  Kijk eens naar de gemiddelde leeftijd van de veehouders in het land, kijk dan naar de instroom dat is over 10 jaar niet meer tegen elkaar weg te strepen in europa.
  De jeugd begint er niet meer aan kijken eerst wat ze er aan verdienen en dan de vrijdagen bij een baas.
  (in Engeland is de gemiddelde leeftijd al opgelopen naar 64 die worden echt niet allemaal vervangen en de jonkies melken ook niet allemaal 1000 koeien.)
  In Nederland hebben ze al over een tekort in de instroom van agrofood leerlingen en studenten.
  Dus de subsidies voor de opbouw van de agrofood begint al weer en aan de andere kant hebben ze de landbouw nog niet eens vernietigd voor natuur.
  Maar dat is politiek een boer brengt geen stemmen natuur wel tot dat de schatkist leeg is dan heeft de landbouw nog wel wat export in Nederland en daar komt geld/belasting van binnen
  Niet meer bij de aandeelgenoteerde bedrijven die bijna allemaal in buitenlandse handen zijn.
  Ze moeten in Nederland/Europa eerst wakker worden in de politiek als het dan niet al te laat is.
  Dat het land niet in handen is van grootte bedrijven.
  Dan is het wel over met het goedkope voedsel pakketje van de burger dan gaat het alleen maar om de winst van de aandeelhouder.

 • no-profile-image

  ben toch nie

  Beste melkveehouder buitenland, wat een arrogantie weer hier. Ook ik kan zonder quotum onder de 25 cent melken, en met mij velen meer. Maar wat gaat de melkprijs doen?...28 cent, 25 cent of misschien wel 20 cent. Meer melk is lagere prijs, en dan is 20 cent zeker niet ondenkbaar. En wat dan? Ook maar geen medelijden hebben met jou.?

 • no-profile-image

  casev

  er zijn hieronder 2 mensen die menen voor 25 cent te kunnen melken. Het lijkt potjandrie wel alsof ze niet kunnen wachten tot de melkprijs 25 cent blijft. Zo`n melkprijs zal enorme onrusten zoals in Frankrijk betekenen, allerlei noodsubsidie`s, en er zal maar 1 lachende 3e zijn,en dat zijn de supermarkten.

 • no-profile-image

  anne

  Typisch NMV:
  `´ Ik denk dat de aanpassing bij liberalisering echter vooral vanuit de coöperaties moet komen.``
  Vooral niet naar jezelf kijken.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  FC melkpoeder heeft de plannen al klaar!!!... Zij accepteren alle extra melk in 2015. Dit konden wij vorige week in het vraaggesprek wat dhr. Theo Bummelaar had met Cono-directeur Eric Hulst duidelijk lezen!!!...De Rabo specialist voor veehouderij dhr, Wim Thus verwacht tot 2020 een uitbreiding van 30% meer melk!!! Maar de komende 5 jaar is de melkproductie nog quotumgebonden. De financiéle en economische crisis is nog niet voorbij!!!... En de ''mateloze optimisten'' hebben nog een paar jaar de tijd zich te bekeren!!!...

 • no-profile-image

  Gerrie

  Jezelf lekker verstoppen in het buitenland in de middle of nowhere en maar roepen dat je het zo goed en goedkoop doet en jezelf nog een echte ondernemer noemen ook. Er komt toch niemand kijken. Hoogstwaarschijnlijk was je hier in Nederland al een prutser,veehouder buitenland die te vies was om vast te pakken. Gelukkig ben je onzichtbaar geworden wat gelijk staat aan machteloos

 • no-profile-image

  Spiekker Service

  Veehouders kunnen veelal ook wat doen aan de inkoopkant: kijk op www.mestafzet.com
  en bestel tijdig uw kuilfolie voor seizoen 2010!

 • no-profile-image

  Boer

  Beste melkveehouder buitenland. Als ik mijn opa's en pa's levenswerk had kunnen verkopen en mijn broers en zussen ook nog eens afstand deden van hun rechtmatig kindsdeel, dan kan ik me voorstellen dat je op veel plekken op aarde een heel mooi bedrijf kunt kopen en er voor een lage kostprijs kunt produceren. Maar om jezelf daarom "ondernemer" te noemen en anderen prutsers is wel het toppunt. Bij de weg, de boeren die op de kosten letten maar ook actie ondernemen en NEE !!!! durven roepen tegen een toekomst met structureel slechte prijzen, dat zijn pas ondernemers.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Boer, knap ver weg. U hebt een realistische analyse geformuleerd over de Buitenlandse Melkveehouder. Wie weet wat hij allemaal ge-erfd heeft(?) Ondernemer zijn is beslissingen nemen!!!... Dat ben ik helemaal met u eens. Nu nog een attentie van de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Meneer Hans Geurts, zegt aan het eind; de melkveehouders moeten zich bewust worden van wat ze kunnen en wat ze willen. En hierin bewuste keuze's maken!!!... De laatste zin van uw reactie spoort daarmee. Wie dat begrijpt mag zich ondernemer noemen, zo denk ik er ook over. Wie het niet begrijpt moet zich bij laten scholen. Om nare verrassingen te voorkomen!!!...

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Wij zien dat bij de liberalisering van de melk vele mensen reeds allerhande oplossingen voor ogen hebben om de toenemende melktoevoer de baas te kunnen. Het mag nu fabrieksquotum of ieders anders heten, nergens hoor ik iemand spreken van stijgende prijzen.
  Dat er dan toch reacties komen van mensen die denken onder de 25ct te kunnen produceren kan ik gewoonweg niet begrijpen. Moeten zij nooit renoveren, eten hun koeien gras, maïs en krachtvoer dat niks kost? Hebben zij geen stijgende kosten van pachten, machines en lonen? Hebben zij geen verliezen in hun veestapel? Is bij hen misschien alles goud wat blinkt?
  Toch ben ik er nog altijd rotsvast van overtuigd dat alleen het behoud van het quotum ons een zekere toekomst zal verschaffen. Dan krijgen die supermarkten geen kans om in hun vuist te lachen met die domme boeren die als maar meer produceren tegen dumpingprijzen om hun hoofd nog ietske boven water te houden.
  Het is al lang duidelijk dat de nuchtere boer, die alles economisch goed berekent het slachtoffer is van deze die maar resoluut altijd meer produceren zonder zekerheid van afzet, verwerking en verbruik.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Melkveehouder, uit Vlaanderen. Uw visie is realistisch, EU kan niet produceren voor de Wereldmarkt!!!... Maar de melkproducenten die dat graag doen, kunnen beter verhuizen naar India,Pakistan of Vietnam!!!... Friesland-Campina is er ook al!!!... groetje's, piet

 • no-profile-image

  Han

  Uit onderstaande reacties kan ik alleen maar concluderen, dat de meesten onder ons denken "beter veel melk met verlies, dan krap melk met winst".
  Even een annecdote in dezen; "De groente boer op de markt prijs zijn kool aan, met de Slogun op iedere kool verlies in 10 cent mevouw. Zij zegt dan;"Maar groenteman dat houdt u toch niet lang vol". Zegt hij maar mevrouw; "De omzet maakt veel goed".

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Dat is waar Han, ''De omzet maakt veel goed''. Die kronkel zit nog in het hoofd van veel melkveehouders. Maar zo'n week of drie geleden maakte ABAB of GIBO bekend: dat de middelgrote bedrijven nog een kleine plus boekten. De groten (boven 1.000.000. kg.) kwamen in de rode cijfers. Natuurlijk spelen per bedrijf verschillende situatie's een rol. De grootste rol spelen de financieringslasten!!!... Calculeren is nu meer dan Noodzakelijk!!!...

 • no-profile-image

  Boer

  Ik heb het al vaker gezegt en zal het nog een keer herhalen. Liberalisering is een duur woord en dekmantel voor een simpele verschuiving van kapitaal van arm naar rijk. Acht jaar Bush is het perfecte voorbeeld geweest voor de niet in Amerika wonende graaiers. In Amerika heeft 1% van de bevolking 99% van het kapitaal weten te bemachtigen. In de Europese landbouw hebben alleen melkveehouders nog eigen vermogen. In de andere sectoren is het eigen vermogen al vervangen door geleend vermogen en heeft van die "ondernemers" effectief slaven gemaakt. De meesten kunnen niet meer voor of achteruit. Door de quotering is de melkveehouderij niet alleen buiten schot gebleven maar heeft zelfs een hoop kapitaal kunnen opbouwen. Dat kapitaal is een doorn in het oog van de graaiers die neem ik aan fanatieker hebben gelobbyd dan de boerenbelangenbehartigers. Nu hebben de graaiers van de politiek en diens handlangers de toestemming gekregen om de veehouderij onder de term "liberaliseering" van dat kapitaal te ontdoen. Niet dat de politiek er wat van snapt trouwens, want politici hoeven alleen maar goed te kunnen lullen. Het denken schiet er vaak bij in. Vrij simpel spelletje maar toch stinken veel mensen er met open ogen in het liberaliserings verhaal. 2015 is nog een eind weg. Ondernemers vinden allerlei manieren om de kostprijs te verlagen. Ondernemers hoeven echter niet te zoeken naar een manier om de opbrengstprijs van hun product te verhogen. Quotering is er immers al en het is donders belangrijk om te vechten voor het behoud daarvan.

 • no-profile-image

  boer ut nederland

  Boer, knap ver weg, je haalt me de woorden uit de mond.
  Goed gesproken ben het hier helemaal mee eens.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Melkveehouder uit het buitenland, je hebt een groot voordeel dat je niet in Nederland woont. Maar voor 25 cent melk produceren is wel heel erg laag! Je moet wel alle kosten mee nemen, anders kun je rekeningen niet op tijd betalen! Er moet ook ruimte zijn voor de benodigde investeringen. Eerst toch maar eens beter rekenen! Dit doet de NMV wel, zij denken zeer goed na!

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.