Rundveehouderij

Achtergrond 549 x bekeken 26 reacties

"Frankrijk ligt dwars bij quotumeinde"

Het EU-besluit ten spijt, Eric Hulst is nog niet overtuigd van de quotumafschaffing in 2015. Dat gevoel is gestoeld op de Franse politiek. ,,Dat land gaat dan dwarsliggen. Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie binnen Europa."

Cono-directeur Eric Hulst is geen voorstander van het quotumeinde in 2015 áls je de markt niet reguleert. Hij ziet dan veel meer in een flexibel quotum. “Dan zit je direct bovenop de markt.”

Waarom is quotumafschaffing ongewenst?
,,Totale quotumafschaffing kan niet, je kunt de melkveehouderij niet overlaten aan de vrije markt. Je moet reguleren. Als het puur economisch wordt, komt de duurzaamheid in het geding.
Maar de koe moet in de wei blijven staan. De sector moet waken voor het goede imago van de melkveehouderij. We moeten niet de varkenssector achterna.”

Wat zijn de gevolgen van de vrije markt voor de melkveehouderij?
,,Je krijgt een koude sanering in de melkveehouderij, er komen megabedrijven en het landschap wordt ontsierd. Bovendien komt de melkprijs op een niveau te liggen dat alleen de echt goede melkveebedrijven kunnen overleven. Dan denk ik aan een prijs van €0,28 of €0,30.
Dan draait het puur om de lage kostprijs en management. Duurzaamheid wordt uit het oog verloren. Dat is geen goede zaak, maar bovenal geloof ik er niet in.”

Waarom gelooft u niet in de quotumafschaffnig, het is toch een EU-besluit?
,,Als het quotum verdwijnt, kun je er vergif op innemen dat Frankrijk zijn eigen melkveehouders gaat ondersteunen. Dat land gaat dan dwarsliggen. Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie binnen Europa. Alleen al daarom geloof ik er niet in.”

Hoe denkt u over een eigen fabrieksquotum?
,,Sommige Cono-melkveehouders hebben een Cono-quotum ná 2015 geopperd. Maar dat kan om twee redenen niet. Ten eerste is Cono te klein en ten tweede zet je met zo’n fabrieksquotum de ontwikkeling van jonge veehouders stil. Die krijgen dan een te hoge kostprijs in een vrije markt. Dat wil ik niet.
Bovendien heeft een fabrieksquotum alleen zin als een zuivelreus als FrieslandCampina dat ook doet. En die coöperatie heeft duidelijk gezegd dat ze na 2015 alle extra melk accepteert. Wij hebben maar 500 leden. Dat zet weinig zoden aan de dijk.”

Wat is een goed alternatief voor de quotumafschaffing in 2015?
,,Ik vind flexibel quotum een sympathiek voorstel. Dan grijp je direct in op de markt en zorg je voor evenwicht in vraag en aanbod. Demping van de melkprijs is het gevolg. Dan krijg je geen prijsextremen zoals in de afgelopen twee jaar.
Maar ik vind wel dat je niet te hoog in de boom moet gaan zitten. Een vlakke melkprijs van bijvoorbeeld €0,40 is niet reëel. Je moet inzetten op een prijs waar een melkveehouder duurzaam mee kan ondernemen en waar je tegelijkertijd als coöperatie concurrerend mee bent op de wereldzuivelmarkt.”

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  struikrover

  Het is niet meer dan logisch dat Frankrijk opkomt voor zijn veehouders !!
  Immers een groot land met veel kleine en slecht georganiseerde bedrijfjes , rommelhokjes op slechte grond enz. , heeft geen keuze.
  De goede grond wordt voor akkerbouw gebruikt.
  Ergens onderaan bungelen de veeboeren.
  Als die niet geholpen worden breekt de revolutie uit.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Frankrijk contra de rest. De fransen zijn altijd al een eigen koers gevaren!!!... De Bergboerenregeling zal wel enige verruiming krijgen. Dhr. Eric Hulst is van mening dat afschaffing van het quotum nare gevolgen zal veroorzaken. FC heeft bekend gemaakt dat alle extra melk na 2015 welkom is!!!... Dat betekend volgens mij dat FC het vrijemarkt principe voorrang geeft. C'est la vie!!!...

 • no-profile-image

  boerin

  Wijze woorden.
  Aan de duurzaamheid die Nederland wil hangt een prijs-kaartje.

 • no-profile-image

  ondernemer wil melken zonder

  koudwatervrees warme samering voor de stopper beterkent kille tegenwind voor blijver dat het voorgesteld flex systeem van cono nooit gaat werken blijkt dit jaar wel uitbrijden met hoge melkprijs meer melk leveren met extreem lage zo als van de zomer stijgt de melkprijs zo als nu gaat iedereen minder melken en duur quotum kopen
  of te wel achter de markt aanhollen

 • no-profile-image

  Italiaantje

  Eindelijk eens een directeur van een zuivelonderneming, die redeneert vanuit het oogpunt van zijn leden. Volgens mij schetst hij een realistisch beeld van een mogelijke toekomst van de zuivel na 2015. Als Nederland blijft volharden in zijn liberalistische denkwijze lopen wij het risico uit de Franse en Duitse supermarkten verwijderd te worden, want men zal z'n eigen melkveehouders gaan beschermen. Gevolg is dat we dan nog meer melk op de wereldmarkt zullen moeten afzetten voor 15-20 cent.
  Conclusie: het volharden in de liberalisering leidt tot blijvende armoede van de sector.

 • no-profile-image

  politicus

  Niet alleen Frankrijk maar nog veel meer lidstaten zullen hun melkveehouders bijspringen. Alleen in nederland zullen nog vele melkveehouders weggepest worden en de overblijvers kunnen voor een aalmoes hun melk leveren en de burger zal weer profiteren van lekker goedkoop.

 • no-profile-image

  Ard Eshuis

  Gelukkig toch nog directeuren met verstand, vrije markt zonder quotum leidt tot afbraak van alles waar boeren belang bij hebben. Het beste voorstel van het afgelopen jaar...

 • no-profile-image

  Realistisch

  Hoe wil je concurreren tegen de wereldmarkt? Als de grenzen open gaan (wto afspraken, politiek echt niet te verkopen om de grenzen weer dicht te gooien) kan de import z'n gang gaan. Als hier de prijzen kunstmatig hoog gehouden worden, komt er goedkopere melk van buitenaf, daalt de prijs weer. Bovendien zitten wij in in noord-west europa al met een gemiddeld hogere kostprijs, die door het quotum nog hoger wordt.

 • no-profile-image

  Klaas Devreese

  WAT GOED IS MOET JE NIET VERANDEREN

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Realistisch, uit Noordoost-Brabant, u schrijft dat wij ons in moeten stellen op de vrije markt. Wegens WTO afspraken kunnen wij en mogen wij niet anders, schrijft U. De Politiek en de Europese Commissie hebben dat zo besloten. Onder getekende, denkt ook dat de feiten zo op tafel liggen. In 2015 komt een einde aan de veelbesproken quotering!!!... Hoe de wereldmarkt er over 5 jaar uit zal zien weten wij niet(?). Misschien valt het wel mee ???...

 • no-profile-image

  Han

  Ik stem in met de Fransen als ze hun zuivelproductie veilig stellen. Gaan we inderdaad de vrij markt op dan zullen er niet alleen klappen vallen onder de producenten, maar op termijn ook onder de consumenten. een boer die geruimd heeft onder druk van te lage prijzen komt niet terug als de prijzen stijgen, maar omdat iedere boer moeilijk zit in zo'n situatie zal er ook geen aanwas zijn zo gauw de prijzen stijgen met andere woorden als er een tekort optreedt. Nu is de consument te klos maar tevens krijgt de fabrikant van melkvervangers een kans die hij grijpt en weg is dit deel van de zuivelmarkt.
  Mega bedrijven moet niemand willen, want ik heb nog geen mega bedrijven getroffen op het noordelijk halfrond die geen problemen met hun mest hebben of enorme investeringen hebben moeten doen om de mest verwerking / bewerking in goede banen te leiden. De negatieve stemming m.b.t. mega bedrijven begint overal de kop op te steken. Zelfs in de grootschalige landbouw gebeiden, Mid Westen, Rusland.
  De vrije markt en de eventuele daarbij behorende oplossingen zullen meer tegen de boer werken dan in zijn voordeel.

 • no-profile-image

  DE GROTE ONBEKENDE

  Wat een dom gelul allemaal de qoutering verdwijnt er komt geen fabrieks qoutum F C gaat alle aangeleverde melk verwerken /vermarkten.En wat dat dropje van de CONO wil is de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd.
  Zorg er gewoon voor dat je financiering onder de 0.50ct/kg ligt/blijft dan is er NIKS aan de hand (Ik reageer hier verder niet weer op)

 • no-profile-image

  Han

  Tot nu toe is de meerderheid van de schrijvers van mening dat het quotum wel kan of moet verdwijnen. Er blijkt geen boer te (willen) denken aan de negatieve gevolgen van het wegschrijven van vele miljoenen aan balans kapitaal. Quotum was en is misschien nog ZEKERHEID voor geld verschaffers. Deze ruimte verdwijnt bij afschaffing, maakt financiering dus niet eenvoudiger en zeker niet ten tijde van prijsdaling.
  Wat is hierop het antwoord van de melkveehouder, die richting MEGA bedrijf wil??

 • no-profile-image

  l.v.

  Iedere verandering geeft problemen. Zo was het ook toen het quotum werd ingevoerd, er waren toen ook meer boeren tegen dan voor. Voor de een pakt het beter uit dan voor de ander. maar over de gehele lijn gezien in de Landbouw komt er steeds minder steun van de overheid en zal het ondernemerschap sterker op de proef worden gesteld. Maar als je vanuit een hele andere hoek naar de melkveehouderij kijkt krijg je het gevoel dat melkveehouders semie ambtenaren zijn. Ik weet dit klinkt hard maar hopenlijk opend het je ogen als je je ergert aan deze tekst.

 • no-profile-image

  Een melkveehoudster uit Vlaanderen

  Eindelijk horen wij eens een Nederlandse Melkdirecteur die nuchter zijn ogen opentrekt en ziet wat er zal gebeuren in de melkveehouderij als wij boeren melk moeten leveren aan wereldmarktprijzen, zeg maar tussen 15 en 20 ct per liter.
  De invoer van het quotum in 1985 kon pas zijn vruchten afwerpen in 2007 toen eindelijk alle koelhuizen leeg en alle boterbergen weg waren.
  Daarom durf ik pleiten voor het behoud van het qoutum zoals wij dit kenden en niet om de haverklap de koelhuizen laten vullen om terug leeg te maken als de prijs iets doet om te stijgen. Dan alleen kennen wij een gezonde marktprijs.
  Boeren, laat U niet vangen door onze Europese beleidsmakers, die alles willen liberaliseren om spotgoedkope prijzen te hebben voor de supermarkten.
  Waarom moeten wij dubbel zoveel koeien houden om niet half zoveel te verdienen? Waarom moeten wij nog meer kapitaal bij de bank in het krijt staan, waarvan wij zelfs niet weten of ooit onze kleinkinderen dit zullen kunnen aflossen?
  In deze crisis zijn het niet alleen de Franse boeren die pleiten voor het behoud van het qoutum, maar bij vele andere boeren in alle landen van Europa staat het water nu al aan de lippen, en ook zij zijn ervan overtuigd dat alleen het behoud van het quotum de melkveehouderij kan redden. (Denk zeker niet dat Frankrijk alleen maar keuterboertjes heeft met koeien, maar Frankrijk telt zelfs meer moeie melkveebedrijven dan Nederland rijk is.)
  Rest alleen nog de Europese politiek hiervan te overtuigen. (Jammer dat hun loon niet recht evenredig is met wat de melkveehouders nu verdienen). Anders stevenen wij af op een regeling per land wat een totale ongelijkheid teweeg zal brengen tussen de lidstaten. Je moet goed weten, dat de verschillende regeringen niet ieder jaar zullen willen bijleggen om de melkveehouderij boven water te houden.
  Wij hebben gezien dat het quotum werkt (denk maar aan 2007), help dan duwen aan de kar dat het blijft bestaan!
  Ik pleit voor een gezonde en welvarende melkveehouderij mét quotum, waar nog plaats en geld is voor investeringen.
  Zorg dat er nog een toekomst weggelegd is, ook voor onze kinderen.
  Een melkveehoudster uit Vlaanderen

 • no-profile-image

  harm

  Boeren gaan na afschaffing v/h quotum echt veel minder verdienen c/q interen op hun vermogen. Kijk in de wereld om je heen , alle niet boeren gaan vooruit in de economie ! financieel een drama , over het waarom kunnen we kort zijn ; de consument moet er beter van worden... Erg jammer dat we in deze roerige tijd een verkeerde vakbond hebben !

 • no-profile-image

  kostprijs

  Waar praten we nu eigenlijk over, wat produceerd Nederland nu in vergleiking met Amerika of Nieuw zeeland??? Niks toch..

  kom ma! kom ma!!

 • no-profile-image

  harm

  Kostprijs van 22 cent?????
  Ik ken echt geen enkel bedrijf die deze kostprijs haalt ! zelfs de toegerekende kosten worden hiermee niet gedekt .....

  We hoeven echt niet naar de VS en Nieuw Zeeland te kijken, daar is de landbouw immers al kapot !

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Geachte Melkveehoudster uit Vlaanderen. U stelt de vraag; waarom moeten wij dubbel zoveel koeien houden (!) , om niet half zoveel te verdienen!!!... Het is waar wat u schrijft!. De toekomst wordt een onberekenbare aangelegenheid. Zonder quotum, gaan de Megaoptimisten de wereld van goedkoop voedsel voorzien!!!... Tenminste als de Kersenpikkers ( Multinationals, zowel co-operatief als particulier), niet de Winst van de goedkope melk er tussenuit pikken. Mijn gevoel zegt ook: dat het heel erg moeilijk kan worden!!!!!..... M.vr.groet, piet

 • no-profile-image

  Verontruste Melkveehouder

  @ Kostprijs van 22 cent. U hebt het goed voor elkaar!!!... Proficiat, hopelijk gaat de melkprijs daar niet onder!!!... Anders wordt uw melkproductie nog een Hobby!!!...

 • no-profile-image

  Een melkveehouder

  Mr Slingerland roept luid dat F.C. na 2015 alle melk zal blijven ophalen en verwerken, maar F.C. zegt niet tegen welke prijs. Natuurlijk zal deze melkerij de spotgoedkope melk lekker laten toekomen en zoveel mogelijk trachten te verwerken, alhoewel daar ook grenzen aan zijn. F.C. zal zich niets aantrekken of de melkboer al dan niet reeds uitgebloed is.
  Jij denkt ook iemand te zijn die een echte manager is, d.w.z. met centjes kan spelen onder of boven de balans, en die denkt dat hij alle andere melkveehouders zal overleven.
  Wees gerust, als het melkquotum afgeschaft wordt, dan wordt melkveehouderij nog enkel iets van rijke industriëlen, die koeien gaan houden op industriële basis en zij laten melken en verzorgen door vele europese mexicaantjes (zeg maar de uitgebloede boeren van nu) (Of misschien willen die industriëlen dat ook niet meer doen als de melkprijs onder de kostprijs blijft.)
  Is het daar waar jij naartoe wilt?
  Of wil jij zoals ik nog een melkveehouderij bewaren die toebehoort aan de echte boeren?
  Mensen die denken dat alle melk van buiten Europa zal ingevoerd worden, omdat de melkprijs te hoog zou worden, hoeven nog niet direct bang te zijn, want het overschot in de wereld is niet zó groot dat men Europa goedkoop kan voorzien van alle melkproducten zoals wij dit nu doen.
  Pleit voor het behoud van het quotum, dan worden onze melkproducten duurder, worden wij beter van en wordt ons werk veel meer gewaardeerd!!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Melkveehouder uit Vlaanderen. U bent zeer temperamentvol. Als u het vraaggesprek van dhr. Theo Brummelaar goed gelezen heeft. Wordt o.a. deze vraag gesteld aan dhr. Cono-directeur Eric Hulst ; Hoe denkt u over een eigen Fabrieksquotum?. antwoord van cono-directeur Eric Hulst ; Een Fabrieksquotum heeft alleen zin als zuivelreus Friesland-Campina dat ook doet. Maar, vervolgde dir. Hulst ; De Co-op FC heeft duidelijk gezegd dat ze na 2015 alle extra melk ACCEPTEERT !!!!!..... Dat betekend dat wij na 2015 quotumvrij zijn. Nu moet u niet denken dat ik daar blij mee ben, wat dat betreft zijn wij het met elkaar eens!!!... ja toch? Bovendien heb ik geen behoefte tegen een MELKKADE te gaan vechten. Waarschijnlijk wordt ik dan Hobby Boer en gaat in plaats van 250 koeien, nog maar 50 koeien houden. Begrijpt U. Het is jammer dat u mij verkeerd heb ingeschat, zo heb ik het niet bedoeld!!!... Megaboerderijen ontsieren het landschap en nemen het laatste restje Romantiek ook nog weg. Tenslotte wij, (ik bedoel u en ik) kunnen de trein niet meer stoppen, helaas!!!... Ik hoop alleen dat de'' mateloze optimisten '', zich BEZINNEN voordat zij gaan BEGINNEN!!!!!..... M.vr.groet, piet

 • no-profile-image

  wereld

  ook in Nieuw-zeeland wacht men op wo III om terug respect te krijgen van zijn medemens, ook in NZ hebben boeren last van groene jongens die alles willen volplanten met bomen,overal ter wereld moet men hard tot zeer hard werken in de boerestiel om een inkomen bijeen te schrapen.
  stuur de voorzitter van COPA naar amerika, laat die de canadezen en nieuwzeelanders op de koffie vragen en laat ze eens praten over een wereldquotum,WERELDQUOTUM ,voor alles wat eetbaar is!!!!!!
  dan pas zal ook de honger in de wereld stoppen, want dan zal afrika eindelijk een eigen markt kunnen opbouwen vanuit een boerenbasis
  export
  export met subsidies (belgische suiker naar rusland en van rusland naar kroatie)men koopt waar men het goedkoopst gesteld raakt.
  de winst gaat niet naar de boer! dus exportsubsiedies afschaffen. export op zich afschaffen (behalve bananen dan)
  en ieder continent moet zelfvoorzienend worden.
  als F-C chocomelk wil verkopen in afrika dan MOETEN ze daar maar een boer aanspreken om de melk te leveren
  weer een armoelijer minder
  wij gaan vanuit europa de wereld heus niet voeden.WIJ GAAN VANUIT EUROPA DE WERELD HEUS NIET VOEDEN;
  manager zijn.
  managers zijn mensen die zo slim, zo bekwaam, zo gedreven zijn dat ze een salaris waard zijn van meer dan 10 keer een simpel fabrieksarbeidersloon
  wat beslist de manager van NYRSTAR met de hete adem van de aandeelhouders in zijn nek:DE BLOK EROP, produktie 0,0 niks.
  hij vraagt geen export subsidie
  zet wel zijn personeel aan de dop(ze noemen dat geen subsidie)
  als de markt weer aantrekt dan komt de vlam er terug in.
  DAF truks
  had vroege , late , nacht en nog een weekendploeg, dit word herleid tot nog een dagploeg door de week en de produktie word evenredig teruggeschroeft
  het grootste bouwproject van DAF in de laatste 20 jaar wordt voor onbepaalde tijd in de diepvries,niet koelkast,gezet
  wat doet de boer'manager'
  zet in de zomer van 2008 een stal met het duurste ijzer dat we ooit gezien hebben;als de stal af is vullen we die met de duurste vaarzen die we ooit gezienhebben en in 2009 leveren we hiermee de goedkoopste melk die we ooit gezien hebben,
  en nog maar blijven investeren, groot,groter , grootst , dood
  bij boeren op een kruispunt komen boeren aankloppen die tot de grotere helft van de bedrijven horen
  aan welke managers moeten wij ons nu spiegelen????

 • no-profile-image

  Optimistische Melkveehouder.

  Nu de melkprijs weer op of boven de 30 cent per kg. is, wordt er weer goed geld verdiend. Misschien is de crisis ook door haar dieptepunt heen. In China groeit de Economie weer en zoals jullie weten is Fonterra de hoofdleverancier van melkpoeder. Daardoor kunnen de melkpoederprijzen verder stijgen, dit tot grote vreugde van Friesland-Campina en haar leveranciers.

 • no-profile-image

  de nuchtere melkboer

  Jullie hebben misschien meer geluk dan wij, maar bij ons is de melkprijs nog maar 24,50 € per 100 l.
  Dat is nog niet om optimistisch te zijn.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  In Nieuw-Zeeland wacht men op de derde wereldoorlog. In NL is weer een optimistische melkveehouder en in Belgié is een nuchtere melkveehouder. De Wereld Burger schrijft; in 2008 zijn Nieuwe Stallen gevuld met de duurste Melkvaarzen die wij ooit gezien hebben. Vervolgens produceren zij de goedkoopste melk die wij ooit gezien hebben!!!... Tenslotte vraagt Wereldburger zich af, aan welk concept moeten wij ons ori-enteren,groot , groter , of de grootste???... Wat is de betere Manager? de tijd zal het ons leren!!!... En wie het raait zal de ''Wijste'' zijn!!!... Uiteindelijk tasten wij toch allemaal in het duister?,of niet???...

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.