Rundveehouderij

Achtergrond 814 x bekeken 145 reacties

Coöperaties: in staat ‘de boer op het bord’ te brengen?

Melkveehouders in Nederland organiseren zich om hun eigen coöperaties heen - en bezetten zelfs hun éigen fabrieksingang. Wat is er misgegaan?

“De Nederlandse boeren zijn door hun coöperaties aan hun lot overgelaten.” Zo zei Hans in Brazilië het op niet mis te verstane wijze ergens in de vorige discussie. “Nederlandse coöperaties werken net als multinationals, met dit verschil dat de coöperatieaandeelhouders nog minder te vertellen hebben dan de aandeelhouders van de multinational (...). De huidige Nederlandse coöperaties zijn ontworteld, kennen hun roots niet meer, spugen op het bord waar ze zelf van gegeten hebben. Dit zijn geen coöperaties meer. Breng ze zo gauw mogelijk naar de beurs, verkoop ze, inclusief de Rabobank, en met het geld van de verkoop begin je weer opnieuw.” Zo denkt Hans uit Brazilië er dus over.

Coöperatieleden zijn zelf de schuld

Huib Rijk, in Biddinghuizen, is veel positiever over de coöperaties: “Ik ben het helemaal niet eens met de kritiek op de coöperaties. Het doel van een coöperatie is volgens mij dat deze zichzelf overbodig maakt. Coöperaties en private ondernemingen groeien naar elkaar toe (...). Het klopt wel dat het beleid van coöperaties minder sociaal is geworden, maar dat komt niet door de besturen, maar door de leden. Kwantumtoeslagen zijn ingesteld omdat grote boeren anders naar de concurrenten zouden gaan en de coöperatie met de kleine leveranciers zou overblijven. Hetzelfde geldt voor de veilingen. En als het zo makkelijk zou zijn, waarom worden er dan geen nieuwe coöperaties opgericht? Ik ken(de) er overigens één. Zo'n 20 jaar geleden was er een groep akkerbouwers die een frietfabriek bouwden met het idee die gigantische marge verderop in de keten te benutten. Binnen enkele jaren failliet.”

Coöperaties makkelijk doelwit voor boze boeren

Ik legde de vraag ‘wat is er mis gegaan?’ ook voor aan Onno van Bekkum, van Nyenrode Business Universiteit, specialist in landbouwcoöperaties. Hij denkt dat boeren zich tegen hun coöperaties keren omdat organisaties hun eigen bestaan willen legitimeren en dus op zoek zijn naar waar ze 'iets' kunnen doen. De invloed op supermarkt en politiek is beperkt. Logisch om dan dicht bij huis te kijken waar je nog wel invloed op kunt uitoefenen: de coöperaties.

Relatie coöperatie-boer is zakelijker geworden

Onno van Bekkum: “Nederlandse coöperaties horen bij de besten van de wereld. Maar met de marktoriëntatie van de coöperatieve onderneming en de schaalvergroting (fusies) is de relatie met de leden 'verzakelijkt'. Boerenbestuurders hebben het bestuur van de onderneming moeten overlaten aan de professionals. Nu moeten zij zich richten op de band met de leden. Coöperaties moeten zich verbinden aan de 'eerlijkheid' van de boer. In de markt kunnen ze zich onderscheiden van niet-coöperaties: alleen coöperaties hebben het beste voor met de boer. Alle anderen zijn gericht op 'verdienen aan' de boer. Ik hoop dat coöperaties nieuwe marketingconcepten gaan ontwikkelen die 'de boer op het bord' brengen, om het zo te zeggen.”

Deze keer draait de vraag over de haalbaarheid van dat ‘de boer op het bord brengen’.

Discussievragen

Wat vindt u van het functioneren van coöperaties?
Hoe kan de band met leden versterkt worden?

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Ik vind dat de coöperaties economisch prima presteren. Tenminste, de coöperaties die nog over zijn. Maar ik zie er bitter weinig van de oorspronkelijke idealen in terug. Samen staan we sterk?Toen ik een kleine 20 jaar gelee voor de Cehave werkte, was daar nog een egalisatieregeling. Varkens- en pluimveehouders konden in slechte tijden renteloos geld krijgen, terug te betalen zodra de opbrengstprijs boven de kostprijs kwam. Let wel: cash geld werd op je rekening gestort in een slechte tijd, wat je ermee deed moest je zelf weten. Was zeker voor de jonge boeren een perfecte methode om slechte tijden door te komen zonder verplichtingen (anders dan voer afnemen. Maar ja, zoveel boeren veranderen niet van mengvoerleverancier want ze zijn grosso modo tevree). En nu? waar vind je dat nog, samen staan we sterk? Waar wordt dat echt uitgevoerd? Ik denk alleen bij de hele kleine onderlingen. Of heeft iemand andere goede voorbeelden?

 • no-profile-image

  josien kapma

  economisch prima, maar saamhorigheid onvoldoende, zegt robert.
  Ik blijf denken dat als boeren zich om hun cooperatie heen organiseren er toch iets mis is. van Bekkum draait het volgens mij om, hij zegt "organisaties willen 'iets doen' en beginnen dicht bij huis, bij de cooperaties." Maar als die cooperaties perfect zouden werken, zouden leden toch zelf eerst daar even aankloppen, voordat ze georganiseerd gaan 'schoppen'?

  De coops hebben professionele managers die zorgen voor het bedrijfsgedeelte, boerenbestuurders moeten contact met de leden houden. Kunnen de boerenbesturen gewoon nog wat beter worden in communiceren of is er meer aan de hand?

  Het is bekend dat melkveehouders diep verdeeld zijn over de richting die we op moeten. Zijn boerenbestuurders alleen afkomstig uit bepaalde delen van de boeren?

 • no-profile-image

  josien kapma

  nu al tekent zich in de poll een enorme meerderheid af vóór 'het cooperatieve karakter uitdragen naar de consument'. maar hoe ziet dat er dan uit, die boer op dat bord? een soort 'fair trade' voor eigen boeren?

  ja-stemmers, Onno van Bekkum, leg eens uit?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  In de vorige discussieronde schreef ik over de zwijgende meerderheid, die ook in de co-op aanwezig is, adviseer ik, ook mee te doen in de discussie!!!... Er moet naar mijn bescheiden mening een nieuwe Trend gezet worden. Waarom???; Wij moeten voorkomen dat Ambitie de REALITEIT niet zal ondermijnen!!!...

 • no-profile-image

  jakob

  De coöperaties zijn inmiddels zo groot geworden dat het reuzen met lemen voeten zijn, de leveranciers c.q. afnemers zijn slechts nummers geworden en flexibiliteit is ver te zoeken. In theorie zouden ze goedkoper moeten kunnen zijn of hogere opbrengstprijzen moerten kunnen genereren, de praktijk wijst echter anders uit, de grootte maakt sommige coöperaties zelfs arrogant (Bv. CRV). Helaas zijn ze er tegenwoordig vooral voor zichzelf en minder voor de klant of leverancier.

 • no-profile-image

  Leo Th.

  Als het gaat om prijsvorming (opbrengstprijs bij melk of graan en inkoopprijs bij voer, kunstmest e.d.) realiseer je dan dat er ook het fenomeen van prijszetterschap. Kijk maar eens naar hoe in de aanloop van de graanoogst de particuliere collecteurs zitten de wachten tot de grote coöperaties met een voorschotprijs komen.
  Het is dan vervolgens niet zo gek dat de particuliere handel daar dicht bij in de buurt of soms net boven zit. Dat de verschillen vaak erg klein zijn laat in bepaalde situaties de belangrijke rol van de coöperatie voor het boereninkomen dus onverlet.

 • no-profile-image

  Wout Kranenburg

  Een prima idee van Onno van Bekkum maar het werkt in mijn ogen alleen als het oprecht is. Dus niet aan de ene kant de multinational uithangen met vele bedrijven in het buitenland en aan de andere kant ons kent ons kneuterigheid proberen te verkopen aan de consument. Voor de grote internationale cooperaties als FrieslandCampina en Vion zal het al snel een hol verhaal worden. Voor bv Deltamilk, met nu nog amper 100 leden, kan het een goede strategie zijn.

 • no-profile-image

  boerin

  Het 'op het bord brengen van de boer' kan een particulier net zo goed als een cooperatie en zal dit ook doen als onderdeel van doelgroep marketing. De markt die hier voor bestaat is echter maar voor een deel van de totale produktie weggelegd.
  Ik zie de taak van de cooperatie meer in een tussen persoon tussen producent en verwerker in de vorm van: regulering van aanbod en prijsvorming van melk.
  In deze verhouding verwacht ik dat ook politieke steun groter zal zijn.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  ''de Boer op het bord brengen''. De Wereld word steeds kleiner. Anderzijds wordt de Wereldmarkt steeds grilliger,moeilijker voorspelbaar. Daardoor worden grote Co-operatie's afhankelijker van de Interventie. Blijft interventie het opvangnet voor overproductie?. als dat zo is, blijft er nog een bodem in de Markt. Nestle was eigenlijk de enige Particuliere melkpoedergigant in Europa. Alle andere Particulieren zijn meer op de EU binnenmarkt ge-orienteerd. Zij zullen wel weten waarom!!!... Daarom vraag ik mij wel eens af, is Poederproductie in Europa op lange termijn interressant???... voor de Buitenmarkt???...

 • no-profile-image

  Jan

  Ik denk dat er in het algemeen niet zoveel slechts over onze cooperaties te zeggen is. Ze passen zich (terecht) aan naar de gewijzigde omstandigheden.
  De algemene mening is toch dat indien een collega lid van 20 km verderop geld tekort komt hij dit maar bij de bank moet lenen of moet stoppen. Het gratis helpen van boeren die het moeilijk hebben door alle boeren met een halve cent te korten is niet meer van deze tijd. De samenleving en de cooperaties zijn individualistischer geworden. In de basis is hier niets mis mee, laat degenen die de kosten veroorzaken deze ook betalen. Een kwantumtoeslag is daarom acceptabel. Boeren die veel melk leveren besparen de cooperatie transportkosten. Dit moet beloond worden. Samenwerken in een cooperatie doe je om de voordelen te benutten niet om je buurman met jou problemen/kosten op te zadelen.

 • no-profile-image

  Han

  Cooperatieve karakter uitdragen aan consument. Welk voordeel beoog je hiermee Jozien? Zit de consument op co-op producten te wachten ten opzichte van NV producten?
  Ik denk, dat deze truck alleen werkt als de co-op op hetzelfde moment de consument kunnen overtuigen van de volgende items;
  1. milieu beter product, geringere footprint.
  2. kwalitatief gelijk of beter.
  3. Nederlands product, dus economisch beter voor Nederland.
  Dit laatste zal gelden als we de Nederlander weer meer notionaal gevoel bijbrengen in dezelfde reclame campange. Lukt het niet de consument te overtuigen, dat ze een Nederlands product van een Nederlandse producent moeten kiezen boven een product van dubieuse herkomst, heeft het denk ik weinig zin.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Het idee van het cooperatieve aspect via marketing onder de aandacht brengen van consumenten komt van Onno vBekkum. Hij zit in het vliegtuig maar komt hopelijk later dit zelf toelichten.
  Wat mij wel opvalt is, zoals Boerin USA zegt, dat ook particuliere partijen hun 'band met de boer' naar buiten brengen. Zoals Unox, HAK, Marqt.
  Boerin USA, waarom denk je dat dit slechts voor een klein gedeelte van de markt zo werkt? Als je een plus op de prijs wilt, ja, maar als het gaat om marktaandeel kan het toch breed als verkoop argument aangedragen worden?

  Mijn eigen gedachten over verbetering gaan meer uit naar contact tussen 1) coop en leden en 2) leden onderling en 3) van leden naar consumenten. Natuurlijk met internet :-)

 • no-profile-image

  boerin

  Hak's produkten belanden allemaal in het schap van de supermarkt, terwijl melkverwerkers veel afzetten als half-produkten of ingredients, die weer in andere produkten waar dan ook opduiken. Ik zie niet goed hoe je daar de boer nog mee vermarkt?

 • no-profile-image

  boerin

  Onlangs werd in de USA een Dairy Country of Origin Labeling Act geintroduceerd. Dit om de consument te stimuleren binnenlandse produkten te kopen. Ik verwacht dat het nog zal werken ook, gezien het patriotism van de Amerikaan.

 • no-profile-image

  Han

  Cooperaties staan door hun verdeel en heers constructie verder van de boer af dan vroeger toen de organisatie nog klein en overzichtelijk was. Mijn laatste ervaring met de co-op structuur dateert van 15 jaar geleden en wel bij AVEBE. Hier was en is een besluit structuur opgezet via Bestuur / directie voorstel richting Districten. Ieder district geeft zijn mening en de afgevaardigden in de ledenraad nemen het besluit voor ieder belangrijk voorstel. de afgelopen jaren heeft dit geresorteerd in veel fincieel voor de boeren zwaar wegende besluiten. Milieu, en verwerking zijn zaken die de boeren raken en laten we zeggen dat hier geen ander besluit mogelijk was Helaas bij alle ja besluiten over buitenlandse activiteiten, die niet genomen zijn in het kader van herstructurering Aardeppelzetmeel productie in de EU zijn op financieel zeer ernstige debacles uitgelopen. Mijn conclusie over de district vergaderingen is dat het bestuur en directie goed zijn in manimuleren om hun zin door e drammen.
  Deze structuur is een 'Verdeel en heers" structuur, onder het mom Democratie..
  Het laatse ernstige besluit van AVEBE, China, heeft in enkele jaren vele tientallen miljoenen gekost aan de boeren en een fabriek in Chinese handen. We moeten hierbij bednken dat de zetmeelindustrie al decennia in zwaarweer zit en dus geen grote winsten heeft voor dit soort "grapjes".
  Wat te denken van de zuivel industrie die her en der op de aardbol filialen (zuivel fabrieken) heeft. Levert dit de leden leveranciers een hogere uitbetallingsprijs op?
  Ik heb daar geen bewijs voor gevonden. Ik weet wel, dat de eventuele aanloop of liquidatie verliezen wel op de jaarrekening verschijnen en de uitbetaling c.q. vermogensvorming nadelig beinvloed.
  Wil de co-op de band met de leden versterken zal er en zeer duidelijke win - win situatie moeten bestaan. Zolang het lid gedwongen nering heeft kiest de jonge boer indien mogelijk eerder voor de korte termijn "winst" bij de vrije handel en nemen niet de gok van eventuele nabetaling of extra einde jaar korting.
  Verder zou een mogelijk kunnen zijn een degelijke voorlichting op te zetten toegesplitst op het te verwerken product en vermoedelijk een mogelijk oplossen van de onnodige bureaucratie, die op de boeren afkomt en geen enkele garantie geeft op een beter of goedkoper product . Ik ben van mening nl. dat LTO hier te gemakkelijk ja tegen zegt, geeft immers doorgaans uitbreiding van hun adviesgroep.
  Ik weet dat mijn laatste idee een moeilijk en pijnlijk proces zal zijn. Maar niet een reden om het maar te pikken als onoverkomelijk.
  Laten we trachten BUREAUCRAAT geen dictator te laten worden.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Contact tussen Coöp en leden???... De Melkveehouder zorgt voor de grondstof (melk), de Coöp zorgt voor de verwerking en vermarkting. Tot nu toe is het zo geweest, zolang de melkproducent tevreden was met de melkprijs, was er ook geen interesse op welke manier de coöp de zuivelproducten vermarkten. Maar toen de melkprijs in sneltreinvaart kelderde, kwamen de brokken los!!!... De Supermarkt, de LTO, en het management van de coöp deugde ook niet meer. Bij héél véél Boeren leefde de gedachte, de coöp verkoopt de melk en melkproducten voor een véél te lage prijs aan de Supermarkten!!!... En Daarom (dachten de boeren) krijgen wij zo'n slechte prijs uitbetaald. Helaas was dat niet alleen de hoofdoorzaak. Dé Hoofdoorzaak was, de matige prijzen voor Boter, Kaas en Melkpoeder!!!... DDB beweerde gesprekken zijn niet mogelijk met de coöp, want er is niemand bereid met ons te praten. Dus concludeerde ik, als de leverancier enerzijds en de verwerker anderzijds niet coöperatief met elkaar omgaan is er sprake van een heel slecht Huwelijk!!!... Je zou kunnen zeggen, ze staan kort voor de Scheiding!!!... Zo mag je er toch over denken? Maar om dat de financiéle verbondenheid over en weer groot is!!!..., is een scheiding bijna onmogelijk. Moet ook niet, waar leven is,is Hoop!!!... Natuurlijk moet er gepraat en geluisterd worden naar elkaar, dat is héél Belangrijk!!!... Vooral omdat de EXPORTRESTITUTIE'S binnenkort verdwijnen!!!... Wordt het moeilijker een goede melkprijs tot stand te krijgen. Daarom wordt het hoog tijd dat de Problemen die er zijn en die nog komen open en eerlijk te Bespreken!!!... De beste verstandhouding komt tot stand, door naar ELKAAR te LUISTEREN !!!...

 • no-profile-image

  josien namens onno

  NAMENS Onno van Bekkum, die mij dit per mail stuurde: Wat ik bedoel is het volgende: Er zijn -om het enigszins neutraal te formuleren- veel marktpartijen die het niet echt als hun missie zien om zich over boeren te ontfermen. Kijkend vanuit hun andere, eigen belang hebben deze partijen er baat bij om zich 'boeronvriendelijk' te positioneren. Dit is overigens niet "categorisch"; er zijn ook positieve uitzonderingen. Maar één ding mag je wel stellen: coöperaties van en door boeren zijn wél boervriendelijk. Al is er ook hier ruimte om mooiere, betere coöperaties te ontwikkelen. Door hun coöperaties proberen boeren hun ruimte voor hun ondernemerschap te maximaliseren. Het 'boerenhart' kan daardoor blijven kloppen binnen de coöperatie. En zo niet, dan is het aan niemand anders dan de boeren zelf om de verantwoordelijkheid op te pakken de coöperatie weer 'kloppend' te maken. Het product mét het kloppend hart van de boer of tuinder is een ander product dan die zonder boerenhart, ook al weegt de liter melk even veel of heeft de paprika dezelfde kleur. Ik werd eraan herinnerd dat sommige Amerikaanse coöperaties adverteren: "100% van onze winst wordt teruggegeven aan de boeren". Dat is toch geweldig! Zo waar, maar het leek te vanzelfsprekend om te benoemen. Ik ken een -ook Amerikaanse- coöperatie waar juist tijdens de crisis de consumenten vroegen of ze toch vooral de producten mochten blijven kopen die voor de (biologische) melkveehouders die 45 cent per liter zou opleveren. Zo konden ze de 'droom' blijven 'drinken' van een betere, eerlijke wereld die ook boervriendelijk is. Alleen een coöperatie kan zo'n claim hard maken. Die meerwaarde kun je in de marketing uitnutten, zou ik doen.


  groeten!
  Onno

 • no-profile-image

  josien kapma

  SAMENVATTING...Er lopen twee themas door deze draad: functioneren van cooperaties in het algemeen, en de zin of onzin van 'de boer' in consumenten marketing.
  _________
  COOPS in het ALGEMEEN. De meningen zijn verdeeld: over economische resultaten zijn sommigen tevreden, anderen niet. Coops zijn vaak prijszettend maar zouden volgens anderen nog meer als intermediair, nog meer prijsregulerend mogen zijn. De coops hebben zich aangepast aan de individualiserende tijd: gelukkig volgens de een, helaas volgens de ander. Ze worden anoniem en niet flexibel genoemd. Han noemt het een verdeel & heers politiek waarbij directie & bestuur samen de leden manipuleren om buitenlandse 'grapjes' met boerengeld en slechte afloop te financieren. En Piet vindt dat het huwelijk tussen boer en coop op springen staat. Toch een probleem van representatie van leden in het boerenbestuur dus??

  ____________
  De BOER op het BORD. in marketing, zin of onzin?---

  Grote danwel kleine, particuliere danwel cooperatieve merken gebruiken soms de band met de boer in hun marketing. Soms voor een plus op de prijs, soms als algemeen verkoopargument. Dit werkt alleen als het óók een plus op milieu footprint heeft, kwalitatief goed is en een NL produkt is, volgens Han. Wout vreest dat het een hol verhaal wordt bij grote coops. Boerin wijst op het feit dat het altijd maar een klein aandeel is, immers een groot deel van de melk gaat als ingredient in andere produkten. Aan de andere kant, merkt ze op dat 'coutry of origin labeling' wel zou kunnen werken in de US. En Onno draagt voorbeelden,ook uit US aan, waar de solidariteit en vaderlandsliefde inderdaad als verkoop argumet gebruikt worden.

 • no-profile-image

  boerin

  Zowel particulieren als coops kunnen met de grondstof van het produkt de boer op het bord brengen. Zoals Onno zegt kunnen coops verder gaan. Ook het eindprodukt is tot stand gekomen 'uit de boer'. Hier zijn de boeren niet alleen verantwoordelijk voor een hoogkwalitatieve grondstof maar ook voor het smakelijke eindprodukt. Grondstof plus toegevoegde waarde blijft in boerenhanden, ik denk dat dat heel veel consumenten zal aanspreken.

 • no-profile-image

  josien kapma

  nog even verder op de reactie van Onno:

  1. "Door hun coöperaties proberen boeren hun ruimte voor hun ondernemerschap te maximaliseren. Het 'boerenhart' kan daardoor blijven kloppen binnen de coöperatie. En zo niet, dan is het aan niemand anders dan de boeren zelf om de verantwoordelijkheid op te pakken de coöperatie weer 'kloppend' te maken. "

  2. "Het product mét het kloppend hart van de boer of tuinder is een ander product dan die zonder boerenhart, ook al weegt de liter melk even veel of heeft de paprika dezelfde kleur. Alleen een coöperatie kan zo'n claim hard maken. Die meerwaarde kun je in de marketing uitnutten, zou ik doen."

  Zit hier de crux van deze discussie? Is het kloppend hart een beetje zwak? Zijn we er daarom helemaal niet van overtuigd dat het produkt anders is? En zijn we daarom ook onzeker om achter dat verhaal te staan?

 • no-profile-image

  boerin

  Je mag als lid van een coop niet verwachten dat je op persoonlijke titel mee mag stemmen in een bv. strategische overname van een bedrijf. Daarvoor zijn de meeste van ons niet onderlegd genoeg en dat bedoel ik niet denigrerend. Wel mag je verwachten dat de coop de juiste mensen, mensen die denken en handelen in het belang van de boer, aanstelt om deze beslissingen voor je te nemen. Natuurlijk worden er fouten gemaakt, waarvan de kranten vol staan, dat er ook vaak goede beslissingen worden genomen mag je niet vergeten.
  Ook particulieren maken blunders maar dat treft ons niet zo. Wanneer een coop een blunder maakt, is het groot nieuws want het was toch 'ons geld'. Maar doen coops het werkelijk zoveel slechter?

 • no-profile-image

  boerin

  Josien, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Onzekerheid, twijfel over bestaansrecht, je proeft het uit veel reacties op welk artikel dan ook. We druipen af in de verdediging. Het wordt tijd dat we de aanvallende rol oppakken. Samen sterk, eerst op land nivo en uiteindelijk wereldwijd. Voordat je een ander (je coop) kunt vertrouwen moet je eerst jezelf vertrouwen. Het is mens eigen om schuld te zoeken bij een ander, je coop, je voormannen/vrouwen, de politiek, maar levert je dat iets op?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Een product met een herkenbaar gezicht. Hoe zou een Nederlandse supermarkt er over denken om op producten een "gezicht" te plaatsen met een boer of tuinder? Ik denk dat de consument nog vreemd op zou kijken waar dat gezicht vandaan komt, om nog maar niet voor te stellen wat consumenten in de rest van de wereld denken als daar "vreemde" boeren op staan. Veel landen zijn nationalistischer ingesteld dan Nederland. Frau Antje op de kaas deed het goed maar stel je voor als ze op de watertomaat gestaan had of op eieren tijdens de dioxineperikelen. Wat te denken als Wilders weer eens uithaalt en je moet spullen verkopen in het Midden-oosten. Ik geloof ook niet dat Nederlandse consumenten producten gaan kopen omdat ze uit Nederland komen. Hoeveel producten liggen er in de super die Nederlands zijn? Cooperaties kunnen niet anders operen als particulieren of beursgenoteerde bedrijven, hun afzetkanalen zijn immers dezelfde. Wat Han aankaart, de expansie van cooperaties buiten Nederland is bedenkelijk omdat het gebeurd met geld van boeren die dat zelf ook hard nodig hebben. Boeren moeten zich daarbij ook realiseren dat grote cooperaties ook alvast in de toekomst kijken.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Boerin, USA, stelt de vraag; doen coöps het werkelijk zoveel slechter? Ja en nee, denkt o.g.t. Enkele maanden geleden is in Duitsland een onderzoek gedaan onder 50 Melkerijen. De 10 beste (dus die de meeste winst per kg. melk behaalde) waren alle Particuliere Zuivelfabrieken.Nu de vraag betaalden zij ook meer uit?; nee, de uitbetalingsprijs lag een fractie boven (minder dan 1 cent) het gemiddelde. Wat ook waar is, is dat de Particulieren zich hoofdzakelijk binnen de EU hun producten vermarkten. De Grote Coöps maken meer Boter, Kaas en Melkpoeder, deze Bulkproducten moeten grotendeels via de Wereldmarkt hun bestemming vinden.

 • no-profile-image

  Han

  Hoe de uitdaging "Boer op bord consument" handen en voeten te geven weet ik zo niet. Ik zou me kunnen indenken, dat we de door LTO en recreatie organisaties zo geprezen "Open dagen op de Boerderij" en "Kom in de Kas" evenementen koppel aan een duidelijke reclame campagen voor de afzet / verwerking van het Nederlandse product van Nederlandse co -op 's.
  Het beeld van die gelukkige boer(in) tussen de koeien en kalfjes moet bij me ontstaan als ik mijn pak Campina Yoghurt of melk in de kar doe. Het moet dus uitgesloten zijn, dat ik een blij gevoel krijg bij de pakken van een "onbekende" zuivelaars. Voor andere producten hetzelfde gevoel natuurlijk.
  Waarom zijn we niet gewoon schauvinistisch net als Fransen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Met de Visie van dhr. Paul Jansen ben ik het eens. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit en de smakelijkheid van het product!!!... Een Wijnboer formuleerde het zo; de Waarheid (de kwaliteit) is in de fles!, het bedrog op het Etiket!!!...Daarom denk ik net als Paul er kunnen voordelen zijn, als alles in orde is en in orde blijft,alleen dan. Bovendien is de Consument begrensd. Campina maakt lekkere vla,die in NL heel goed verkocht wordt!!!... En in Duitsland vecht Campina al 40 jaar om marktaandeel in de pudding consumtie, maar het blijft tot nu toe magertje's, ra ra ra, hoe komt dat???...

 • no-profile-image

  boerin

  Even buiten de discussie:
  Ik zou graag willen dat Campina's vla hier in de schappen stond.

 • no-profile-image

  Hans

  Geachte Boeren, al dan niet coöperatief, in het heetst van de vorige discussie ronde heb ik wel erg sterke woorden gebruikt, toen ik de inleiding las dacht ik bij mezelf, foei Hans, 't had wel iets minder gekund. maar ik ben eigenlijk nog niet van plan ze terug te nemen, of iemand moet mij anders overtuigen.Nu zijn er cooperatieve boeren en niet cooperatieve boeren, beide zijn belangrijk en het is goed dat er een beetje frictie optreed tussen beide groepen, dan houden ze elkaar scherp. Bij een cursus cooperatief besturen, 20 jaar geleden, hier in Brasil werd ons uitgelegd:" In een cooperatie doe je datgene samen wat je alleen niet kunt"
  Dingen die je zelf kunt doen hoeft een coop niet te doen. En dat is de basis v.d. coop. Bij ons vallen de akkerbouw, de melkveehouderij, de varkens en de kippen onder de zelfde cooperatie, 'k kan me voorstellen dat jullie denken, "Dat kan nooit goed werken" nou dat klopt, er gaat best wel eens wat verkeerd
  en het komt wel eens voor dat boeren uit één sector de andere moeten helpen.
  't is altijd weer vallen en opstaan en je hebt met boeren te doen, het meest eigenwijze en koppige soort op de aardkloot, maar ja anders waren het geen boeren. Als in Nederland de voercooperatie, die de boeren voer leverd, de melk, de varkens en de kippen ook moet verkopen, en je laat de bonus voor personeel en directie afhangen van dat netto resultaat, dus een afspiegeling van de boer z'n netto resultaat/inkomen dan heb je in ieder geval alle neuzen dezelfde kant op.
  Piet had het er ergens over dat FC melkpoeder aan het kopen was van Fronterra. Dus de betreffende directeur Frits koopt goedkoop in, verwerkt de melkpoeder in z'n producten en maakt meer marge dan met bijv. alleen de Nederlandse melk. FC heeft winst gemaakt, directeur Frits z'n bonus en mischien een nabetaling voor de leden. Mooi toch? mooi niet! Deze directeur onderscheid zich in niets van een particuliere verwerker, en voegt ook niks toe aan het inkomen van de boer.
  Stel FC, directeur Frans koopt 10.000 ton melkpoeder, vijf maal 2000 ton van vijf verschilende Nieuw Zeelandse bedrijven voor de hoogst mogelijke prijs dat hij er niets aan verdient maar ook geen verlies lijdt.
  Dan zullen de Nieuw zeelanders die prijs ook gaan vragen voor melkpoeder die de concurent van FC daar wil kopen, en mischien ziet de concurent wel van de koop af, en besluit hij de Nederlandse melk weer te kopen. Wie is dan de beste directeur voor de Nederlandse boer? Dus cooperaties die alleen maar voer maken of die alleen maar melk verwerken of die alleen maar varkens slachten, werken, denken, rekenen op exact dezelfde manier als een particulier, met dit verschil dat bij de particulier de winst/verlies naar de aandeelhouder gaat en bij deze cooperaties naar de boer. En dan gaat een boer zich afvragen "waarom heb ik ledenkapitaal in de cooperatie zitten? ik kan dat geld beter investeren in mijn eigen boerderij. Ja en wie heeft er dan nog interesse om in dat cooperatie bestuur te gaan zitten.

 • no-profile-image

  freek

  grote coops zijn niets anders dan grote comerciele bedrijven de problemen komen met de managers de consultanten. Maar wie kan anders verwachten want we leven namelijk niet meer in een sameleving meer in een alleenleving. waar voor een "oude" coop geen ruimte meer is. En de tijd ontbreekt ons allen.
  Zelfs de grootste zuivel coop frontera is niet meer wat het eens was met een stel stakke jongens met een gezonde gevoel ondernemers schap wat meer is weg gelegt voor een commerciel bedrijf dan een coop.
  Daar is niets mis mee maar een hoog groei percentage is niet het doel van een coop en wat je nu ziet is dat er niet genoeg geld bij de boeren vandaan komt dus moet er meer bij om niewe fabrieken te bouwen om te groeien om groter te worden om meer geld om te zetten om de grootste aandeelhouders meer geld te maken want het geld wat nu binnen word gehaalt van boeren is niet productie gebonden en dus word er divident uit betaalt over dat geld. Geen probleem zou men zeggen maar er word dus geld gemaakt binnen een coop waar niet iedereen in meedeelt dit is al raar maar wie o wie bepaalt wat de toegevoegde waarden is op een product geproduceert in huis. In nederland is alles natuurlijk HEEL anders in mijn mening zouden daar 12 provincial gebonden coops moeten zijn met een overkoepelende de functie van de provinciale lokale bevoorrading en de landelijke export van het overige. innovatie is als evolutie het gaat sneller in een beperkte populatie PS de boter van frontera is zo slecht veel water en ik weet niet wat er voor witte stukjes in de gesmolte boter drijven maar dat had ik nog nooit gezien misschien extra smaak maar gelukkig met 1200 koeien heb je genoeg melk om je eigen boter te maken

 • no-profile-image

  Han

  Piet jij vraagt je af waarom Campina al 40 jaar probeert de puddingmarkt (toetjes markt?) in Duitsland te veroveren. Je geeft aan een eindeloze weg en waarom.
  Ik kan alleen gissen en kom dan tot de volgende mogelijkheden;
  1. de smaak is niet duits.
  2. de Duitse consument is meer chauvinisisch dan Campina voor mogelijk houdt.
  3. toevoeging (E nummer) die de consument afschrikt.
  Zeg het maar, zal Campina je dankbaar zijn.

 • no-profile-image

  boerin

  Coops zijn volgens velen te groot geworden met meer aandacht voor de afzet dan voor de boer. Ze begeven zich op een markt met moordende concurrentie zodat ze zich niet meer kunnen veroorloven 'De Boer' voorop te stellen.

  Een nieuwe coop, onderverdeeld in landen, dan regio's, die zich enkel en alleen bezig houdt met 'boerenzaken': kwantiteit, kwaliteit, prijsvorming en eventueel promotie (waar de boer op het bord komt) Zij ontvangt alle melk (op papier) en verdeelt het onder de verwerkers al naar gelang de behoefte en dient op basis hiervan de kwantiteit te sturen naar de leden toe.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Han, ik denk ook dat alle mogelijkheden die u genoemd heeft een rol spelen. Vooral conserverings toevoegingen zijn duitsers heel erg gevoelig voor. Maar Danone doet het (uit Frankrijk) goed in Germany. Chauvinisme speelt niet de grootste rol denk ik. Dan blijft alleen de smaak, de kwaliteit en de prijs die een rol zullen spelen!!!... Boerin, USA. U schrijft de Coöp's begeven zich op een Markt waar de concurentie Moordend is!!!... Daar hebt u volkomen gelijk in!. FC melkpoeder (als ik de woorden van Hans gebruiken mag) heeft in het verleden er voor gekozen mededinger te zijn op de Wereldmarkt. Tot eind 2008 met succes. Daarna ging het bergafwaarts,nu trekt de markt (dank zij de interventie) weer een beetje aan. De toekomst is nog zeer onzeker (de crisis en de productie uitbreiding in Azie), dat weet het management bij FC melkpoeder natuurlijk ook. Daarom hebben de Bobo's van Friesland-Campina één grote Zorg. Hoe komen wij aan goedkope grondstoffen om mee te blijven doen op de Wereldmarkt. Daar moeten de LEDEN ook enstig over nadenken!!!... De exportrestitutie vervalt ook!!!... groetje's, piet

 • no-profile-image

  Hans

  Een boer in oost Nederland 80 koeien en 1500 mest varkens heeft 4 coops om zich heen. For Farmers leverd zijn voer, FC haalt de melk op, Vion doet de varkens en de Rabo haalt zijn geld op, sorry de Rabo verzorgd zijn financien.
  Hij is van alle 4 lid en heeft overal zijn "ledenkapitaal" in zitten.
  Als deze boer zo moet worden afgespeend van marktbescherming en subsidies en op deze manier en in deze positie de concurrentie op de wereld markt aanmoet kan die er beter niet aan beginnen, zeg maar tegen je zoons dat ze wat anders moeten leren.
  Alle vier de directeuren van de coops vechten voor hun bedrijf en hun bonus, en eventueel betalen we de boeren iets minder uit. Waar is hier de synergie? Wat is hier het verschil met de particuliere voerleverancier en verwerker? en wat is hier het verschil als je RABO voor ABN vervangd? toch helemaal niets. In deze situatie krijgt een idee, beschreven door Dick Veerman in de vorige discussie, toch geen enkele kans van slagen?
  Zoals het nu is betaald Vion en FC via de boer For Farmers. en de RABO zorgd ervoor dat via een lening aan de boer, FC, VION en For Farmers hun omzet behouden. en aangezien alle directeuren lid zijn van dezelfde golfclub..........en waar de de voorzitters van LTO en andere sjoelverenigingen............. !!!!!!!
  Collega boeren, waar zijn julie mee bezig?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Collega boeren,waar zijn jullie mee bezig? Vraagt Hans, uit Brasil. Ik moet toegeven dat ik het mij de laatste weken pas echt bewust ben, in wat voor een moeilijke situatie wij ons (de agrarische sector) gemanuvreerd hebben. In het bijzonder NL en zijn Coöperatie's!!!... Belgie, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Luxenburg, krijgen waarschijnlijk ook meer problemen. De Bobo's zullen het ook wel weten denk ik, maar hopen op één wonder!!!... Zij houden ons zoet met kostprijsverlaging en schaalvergroting. Kortom Hans, Brasil. Dit probleem is een grondige Discussie Waard!!!...groetje',piet

 • no-profile-image

  Han

  Piet je komt op het item export melkpoeder met de bijbehorende prijsproblemen. Op dat moment zag ik het voordeel van een dochterbedrijf in verweggistan, hier verkoop je je poeder aan tegen een concurerende prijs dan ben je schoon en de dochter verkoopt / verwerkt de opgeloste poeder als verse product. (in de vergadering heb je weer gescoord voor de boeren) Als voorbeeld eind vorige jaar ging de Russische grens open voor melkpoeder uit West Europa en meteen storte de melkprijs bij de boeren in en slonk de poeder voorraad bij onze grote zuivelverwekers. Toevalig zitten deze jongens ook in Rusland met verwerkingsbedrijven.
  De cirkel die Hans uit Brasil beschrijft is ook duidelijk. De boer zit als je het zo bekijkt gevangen in zijn eigen cirkel en heeft geen andere uitweg dan opstappen. doorgaan als boer en uit de co-op's treden betekent doorgaans kapitaalsvernietiging in de vorm van ledenkapitaal, dat niet of ten dele wordt uitgekeerd.
  Ik heb me wel eens de vraag gesteld "Waarom telen de verwerkers en Supers niet hun eigen producten?? Waarom met tussn komst van de boer??"
  Ik heb hier maar 1 antoord op, "Zelf doen kost meer geld, dan kopen bij de boeren en geeft meer onzekerheid m.b.t. volume zekerheid door weersinvloeden". Hoe denken mijn mede discussie genoten hierover??
  Ik zie co-op 's als een uitstekend instituut om de economie op te bouwen ten tijde van "crisis" , of bij immigratie golf naar nieuw te ontginnen gebieden.
  Beschikten de co-op 's nog over hetzelfde elan en gedrevenheid als toen dan was deze discussie misschien niet nodig.
  Han

 • no-profile-image

  boerin

  Zo ver zijn we inmiddels gevorderd Han. De eerste failliete kassen-complexen zijn opgekocht door de afnemer. De tuinder is arbeider geworden. Het eigen vermogen/ pensioen is weg.
  De volgende stap is de akkerbouwer en de vleesboer en de melkboer en de fruitboer. Als de Overheid de voedsel-producenten niet beter beschermd tegen de inkopers dan is binnen 5 jaar alles in handen van de multi-inter-nationals. Lang leve de NMA niet meer, want ze hebben de wolf in schaapskleren niet herkend.

 • no-profile-image

  Hans

  Piet, Han en Boerin, zijn jullie in staat om aan te geven, even buiten het feit om of je nu wel of niet cooperatief bent, hoe je de boer en zijn cooperatie(s) zo wilt laten samenwerken dat het inkomen van de boer de stimulans is voor directie en personeel van de cooperaties? Ja daar gaat het om, wat heb ik aan een coop als mijn boeren inkomen er niet beter van wordt of er niet beter door gegarandeerd wordt. Fantaseer is even hardop, nu even niet praten over eerlijk inkomen en eerlijke prijzen want die bestaan toch niet.

 • no-profile-image

  boerin

  De cooperaties in Nederland zijn niet meer in dienst /ten dienste van de boer. De boer wordt ook niet meer als eigenaar van de cooperatie gezien. Dat is de eigenaardige ontwikkeling van de laatste 25 jaar. Het inkomen van de directie en arbeiders is niet afhankelijk van de prestatie die ze richting boer leveren. Door de CAO zul je dat ook nooit weer kunnen wijzigen. De boer staat met lege handen, in het gunstigste geval wordt ie aangehoord.
  De boeren hebben in het verleden de macht dus uit handen gegeven ! En daardoor raak je de binding met cooperaties kwyt. Ik ben niet meer 100% cooperatie-boer.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, dat zal waarschijnlijk alleen lukken in een regionale en afgesloten markt, zonder prijsdruk van de wereldmarkt. Deze discussie loopt zo over in de vorige "tredmolen". Het is voor cooperaties onmogelijk om langdurig aan boeren een hogere prijs uit te betalen dan andere bedrijven in de wereldmarkt. Han, in een groeimarkt kan iedere bedrijfsvorm floreren maar zodra het verzadigingspunt bereikt is gaat het recht van de sterkste gelden, zoals nu gebeurt.

 • no-profile-image

  josien kapma

  De band van coops met de boer is problematisch, stellen velen hier. Coops onderscheiden zich niet van particuliere ondernemingen.
  Is dat inderdaad een gevolg van de 'tredmolen' concurrentie op de wereldmarkt, of ligt het ook aan dat 'kloppend boerenhart'?
  --------------
  Zo verbaast het mij, (net als Han) dat op Open (stal)Dagen zuivelprodukten niet veel meer aanwezig zijn. Krijgen boeren die aan gasten ontvangst op de boerderij doen of een B&B hebben forse korting op de zuivelprodukten, in ruil voor een foto van de gasten met een melksnor? Krijgen boerenkinderen een pretpakket aangeboden voor hun verjaardagsfeest met de buurtkinderen, als ze een foto opsturen naar het ledenblad? Een zelfzuivelaar zal regelmatig een kaasje kado doen aan relaties, waarom doen cooperatie boeren dat eigenlijk niet vaker?
  ------------

  Freek en Boerin US zeggen: Deel cooperaties in in gebiedsgebonden afdelingen (land, of zelfs provincie). Het gedeelte van de melk wat gebruikt wordt voor de consumenten produkten binnen dat gebied kan dan door de deel-coop afgehandeld worden. De rest van de mek gaat naar de koepel-coop.


  Dat zal logistiek wel wat aanpassingen vergen, maar dat moet in dit ICT tijdperk toch mogelijk zijn. Het is een interessant idee, zo kan ook de 'boer op het bord' inhoud krijgen, het gaat dan immers om een boer waar de consument ook een gevoel bij heeft. • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Paul, u hebt terecht opgemerkt dat in een groeimarkt, een goede melkprijs tot stand komt. Nu hebben wij met een krimpende markt te maken, daardoor matige prijsvorming en ontevreden leveranciers. Nu blijkt ook dat de afdeling Marketing en Management énerzijds en de Leveranciers anderzijds niet meer met elkaar kunnen praten. Zij begrijpen elkaar niet meer!!!... Big Problem!!!... is dat. Vermoedelijk zag dhr. Tiny Sanders, die bui al groeien eind 2008???... Uiteindelijk is het zo dat ge in een groeiende markt bijna niets verkeerd doet. In een krimpende markt doet ge bijna niets meer goed!!!... Daarom moet de Directie van een Coöp niet om de Hete Brei heendraaien, maar open en eerlijk Tekst en Uitleg geven ten opzichte van de Leveranciers/Leden. Om zo mogelijk tot een Duurzame Oplossing te komen. denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, boerin, Piet ,Han even voortborduren op mijn reactie 09 nov 2009 08:29
  Denken jullie dat er wat veranderd als For Farmers (en ik neem aan dat de boeren tijdens de jaarvergadering stemrecht hebben) niet alleen voer levert maar ook de melk afneemt? en ook de varkens en de biggen afneemt en ook de mesthanen?
  En dat een stuk of wat andere voercoops dat ook gaan doen, dan worden het aantal aanbieders een stuk kleiner net als er ook maar heel weinig inkopers zijn bij bijv supers. De commercieel Forfarmers directeur melk moet dan de melk gaan verdelen/verkopen. Hij sluit daar contracten voor af met FC, Neste, AH Leerdammer, opereerd op de termijn markt, zet daar voor volgend jaar een bepaalde prijs vast voor een bepaalde hoeveelheid, koopt melkpoeder in Argentinie voor een betrekkelijk hoge prijs om de NL verwerkers, die daar ook kopen, dwars te zitten en de prijs een beetje op te krikken. Dan zeg je tegen de directie van Forfarmers :"de bonus die jullie verdienen, is over de melkprijs minus voerprijs. Dan kan Dick Veerman komen en zeggen ik ga een cooperatieve super opzetten waar exclusieve, met Forfarmersmerk, producten naast de normale producten verkocht worden. For Farmers moet dan de aandeelhouder in FC worden samen met andere voercooperaties en niet de boeren afzonderlijk Ja ik zit ook maar een beetje te fantaseren

 • no-profile-image

  Han

  Hans ik moet bekennen ,dat ik zeer co-op minded ben opgevoed. Mijn grootvader en vader hebben aan de wieg gestaan van menig co-op en daarna jaren de besturen mede bevolkt. Ik wil best en potje breken voor de co-op 's maar dan moet er zeker geen financieel nadeel aan zittten, zoals het bij sommige clubs lijkt. Ik heb eenmaal AVEBE aangehaalt, deze co-op heeft de boeren vele duizenden laten storten in de pot om te overleven. ik weet wel voor de zetmeelaardappel is geen altenatief, valt straks de laatste euro uit Brussl weg wordt het een noodlijdend instituut. Het product wordt gewoon in de benen gehouden om leegloop van het gebied te voorkomen. Ik zie dit deels als subsidie van de landbouw aan de gemeenschap.
  Ik kan me voorstellen, dat de leden van een co-op die financiel niets toevoegd aan hun bedrijf, de zaak over doen aan een particulier bedrijf en de poet verdelen. Kunnen ze hun bedrijf versterken. In plaats van zo te denken denken ze in fusie en groter en ????
  De grootste co-op die we ooit hadden Cebeco Handelsraad is niet meer, de "kleine" leden bestaan nog wel. Ik denk dat als die lokale co-op 's de koppen bij elkaar hadden gestoken en daar waar mogelijk samenwerken de binding met de leden groter is dan nu na al de fusies en daar mee wordt het een ver van mijn bed show en een bureaucratische benadering van de handel en de advisering. Wil je bij de boeren / klanten in de smaak vallen moet je snel en adquat kunnen handelen en niet te duur zijn en de directeur bereikbaar. Ik denk dat voor de meeste boeren geldt liever iets duurder maar goed, dan goedkoop maar slecht (wachttijden, geen reparatie op zaterdag etc.)
  Ik probeer in Rusland waar ik werk de co-op vorm oude stijl te promoten om zo winst te behalen voor de bedrijven in opbouw. Helaas ze zijn nog van mening het alleen te kunnen met alle negatieve gevolgen.
  Ik ben van mening at d fusie tussen de aan en verkoop co-op "sdie gaande is niets meer toevoegd dan de fusoie van de twee laatste grote melkverwerkers.
  Zoals nu de minste tegen wind en iedereen rolt over iedereen heen. Leden die klagen dat directies en bestuur niet luisteren en zich veeschansen in hun ivoren torens op een kantoren complex ergens aan de snelweg. Dus ver van de verwerkings eenheden. Dit was en is in Rusland nog zo ook op de grote landouwbedrijven. Werktt niet het oog van de meester moet het paard vet maken. Niet de tussen bbaas en werkers lopende "controle baasjes". Vreten wel en produceren niet.
  Hans ik heb eens en directeur uit zijn ivoren toren gehaald door te zeggen, dat ik als lid aandeelhouder zijn wettelijke BAAS ben en ook zo behandeld wilde worden.
  Ik denk dat de hooghartigheid van de besturen en directie bij veel co-op de leden afschrikt om hun mond nog open te doen op de veegadering. Doorgaans hoeft dat ook niet Vragen schriftelijk inleveren. Hier zit de eerste manipulatie truck.
  graag reactie Han

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, Ik kan me voorstellen dat zoiets in een land als Brasil nu nog mogelijk is, in NL blijf je een middelgrote speler. Als er in Frankrijk, Duitsland, Denemarken etc. ook dergelijke systemen tegenover staan, blijft de concurrentie te zwaar. Voordelen van markmacht gaan, als verschillende productiegroepen, snel tegen je werken indien in een sector zwaar verlies geleden wordt, einde solidariteit. Contracten en termijnmarkt worden pas interressant bij een verwachte tekortmarkt. Geen afnemer die er aan denkt om meer te gaan betalen bij voldoende aanbod wereldwijd. Er is en blijft maar een probleem en dat is dat er teveel geproduceerd wordt en te weinig eerlijk verdeeld. Zowel in goederen als in geld.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Paul, hoe zie jij de rol van cooperaties dan? Kunnen zij een regulerende rol op zich nemen nu Brussel dat laat gaan?

 • no-profile-image

  Hans

  Paul Jansen uit Aalten, Ik ken je niet persoonlijk maar ik vind dat gemiddeld genomen je commentaren niet uitnodigen om boer te worden. Al je commentaren komen steevast uit dat er te veel wordt geproduceerd en te weinig verdeeld. Dat je de concurrentie op de wereld markt toch niet aankan etc. Ik weet niet of je kinderen hebt of dat er jonge boeren tussen zitten maar ik hoor nooit is een keer een argument om wel boer te worden en om de uitdaging wel aan te gaan. Of het moet in een gequoteerde mark zijn, waar ieder z'n ei kwijt kan voor een leuke prijs. UTOPIE
  Kom op man, iedere plek op de wereld heeft z'n eigen manier van boeren en daar moet je je aan aanpassen en je plek in de markt met je bevechten anders krijg je hem niet.

 • no-profile-image

  boerin

  Zou het mogelijk zijn voor een nieuwe 'INTAKE' coop om aanbod af te stemmen op vraag. Is het voor een verwerker niet aantrekkelijk om verzekerd te zijn van een constante en hoogkwalitatieve aanvoer, niet teveel, niet te weinig. Zie het als een soort service, met allerlei garanties al naar gelang behoefte van de verwerker, met nadruk op constante hoge kwaliteit afkomstig van de NL boer.
  Even terzijde: wanneer wereldwijd de kwaliteits eisen van melk opgeschroefd zouden worden, zou het overschotsprobleem meteen opgelost zijn.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Hans, Brasil. Ik zal proberen in de lijn van uw voorstellingen,enkele gedachten te formuleren. Een veelzijdige Coöp heeft misschien nog levensvatbaarheid in de onderontwikkelde Landen, Afrika en Azie,b.v. In de EU zal de levensvatbaarheid van de melkverwerkende Coöp's moeilijk worden,zeker nu de Exportrestitutie's verdwijnen. Het internationale marktmechanisme gaat zijn werk doen. Het is de vraag of de Coöp's flexibel genoeg zijn daar op in te spelen c.q. reageren(?). Als de prijsvorming zich in stijgende lijn voortzet kunnen de Coöp's overleven. Maar, als de prijzen voor de Bulkproducten sterk gaan fluctuéren vrees ik het ergste, twee á drie slechte jaren, kunnen bij de coöp en de leden ernstige schade veroorzaken in Noord-west Europa. De afhankelijkheid van de Wereldmarkt is te groot geworden,denk ik. Anderzijds de werkwijze van de Particuliere Zuivelindustrie; zij zullen zich niet snel op glad ijs wagen. Het Managemant van de Coöp's is te Idealistisch geworden en heeft op de realiteit van de huidige ontwikkelingen, nog geen duidelijk antwoord bekend gemaakt!!!... voor zover ik weet(?). Tenslotte denk ik wel dat het goed is als de Coöperatie's zoals Boerin schrijft, een regionale functie behouden. De Wereldhandel op grote schaal kan, ik zeg nogmaas kan, op Russisch Roulette gaan lijken. De Directie moet natuurlijk in nauw overleg met de leden afstemmen!!!... denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, een regulerende rol in productie wordt al snel uitgelegd als kartelvorming, in prijsvorming blijft men overgeleverd aan de wereldmarkt. Een cooperatie heeft dus niets extra's als een ander bedrijf. Ze zouden kunnen proberen om de te verwachte marktprijzen hoger aan te zetten.------ Hans, de ontwikkelingen in de land en tuinbouw nodigen inderdaad in landen met standaard hogere kosten niet uit om in de agrarische sector bezig te gaan. De "ratrace" is geen plezierig vooruitzicht in een markt waar je basisproducent bent, mits je ergens ter wereld zit waar nog wel mogelijkheden zijn zoals Brasil b.v. De discussie over een quotumsysteem hebben we gehad.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, ter aanvulling nog een link voor de lezers die de uitdaging aan willen gaan om ergens te gaan boeren waar ruimte is. Misschien ken je het.http://www.meatandmeal.nl/brazili%C3%AB/

 • no-profile-image

  willem Sluys

  Nav al die commoties over de rol en functie van de coöperatie wil ik een paar opmerkingen maken.
  - directie en bestuurders hebben de plicht om duidelijkheid te verschaffen over hun doen en laten in relatie tot het belang van de leden.
  Wanneer dat in onvoldoende mate gebeurt zul je als lid je moeten laten horen en je niet met een kluitje in het welbekende riet moeten laten sturen.
  Maak waar dat je als leden in gezamenlijkheid de macht hebt in een coöperatie, een echt onderscheidend vermogen tov bijv. een NV.
  Niet blijven roepen aan de zijkant maar je mengen in het debat en met behulp van je medeleden de bestuurders ter verantwoording roepen.
  -Een coöperatie dient te staan voor een goede prijs en een verzekerde afzet.
  Dat gold in het veleden, dat geldt nu en dat zal ook in de toekomst gelden.
  Overigens zover ik heb kunnen nazien is de prijsontwikkeling van agrarische produkten in landen waar coöperaties operen stabieler en de afzet beter gewaarborgd dan in landen zonder coöperaties.
  -De coöperaties van de 21e eeuw zullen er volgens mij toch wat anders uit zien dan die van het verleden.
  Het adagium "Welbegrepen Eigenbelang" zal(langzamerhand) plaats moeten maken voor duurzaam en sociaal ondernemen waarbij meer de nadruk komt te liggen op onze verantwoordelijkheid voor het milieu en voor de generaties na ons.
  -de coöperatie is een van de weinige ondernemingsvormen waarin dit proces op democratische wijze inhoud gegeven kan worden vanwege de opbouw van onderaf.
  -Durven wij die handschoen op te nemen.
  Ik denk dat de tijd dringt... de tijd van alleen maar iets te beoordelen op de mate van het eigen gewin raakt ten einde ... we dienen ons te richten op onze nieuwe verantwoordelijkheden.
  Zo niet dan zijn de gevolgen niet te overzien en zullen we als individu en als collectief het ondespit delven.

 • no-profile-image

  Hans

  Hoe loyaal zijn de boeren naar hun cooperatie? Hebben NL boeren afname en leveringsplicht of mag/kan je ook naar derden/particulieren verkopen? Als je belegger/investeerder bent koop je aandelen van een bedrijf met een winstdoel, dit doen ze uit eigen vrije wil. Als je boer bent wordt je lid van de coop vanuit noodzaak. En die coop mag ook nog geen winst maken ook(doelstelling cooperatie). En als de coop winst maakt wordt het bij de reserves gevoegd of geïnvesteerd. Dus je ziet nooit wat van het geld. De particulier kan het bijna altijd beter, en je hoeft er geen ledenkapitaal in te stoppen. Collega Boeren, tussen jullie en de eindconsument ligt een veld wat in NL, en bij ons ook, wordt ingevuld door particuliere verwerkers en supers aan de ene kant en de Coops aan de andere kant .
  m.i. kun je dat als boeren/Coops alleen maar overleven als je de complete verticale keten in handen hebt, en de winsten en opbrengsten in die keten gelijkmatig verdeeld. De particulier betaald bij iedere stap winst of verlies, en de huidige NL coops hebben dit model gecopieerd en daarom werkt het niet meer. De directeur van Forfarmers koopt grondstoffen en verkoopt voer, dat is de corebusiness, en alles wat daarom heen zit is misschien we leuk voor de boer maar drukt zijn winst. Dus als hij met zijn voerprijs en technische resultaten kan meekomen, dan heeft het bestuur niks meer te makken. De directeur van FC idem dito, maar zo heb je als boeren de keten toch niet in de hand? Willem schrijft:-Een coöperatie dient te staan voor een goede prijs en een verzekerde afzet. Dat gold in het verleden, dat geldt nu en dat zal ook in de toekomst gelden" Mooie zin, maar dat doen die coops ook wel, en goed ook, maar nemen julie daar genoegen mee? En als het dan slecht gaat met de boeren dan ligt dat weer aan wereld markt en een te dure kostprijs! en ondertussen zijn de prijzen in de supers weer gestegen en de prijs voor de boer gezakt, tja wereldmarkt! nou dank je de koekoek julie weten veel beter.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, het ligt iets anders. De prijzen voor veel vers artikelen in de super liggen zo laag (kiloknallers) dat de boer bijv. zijn eigen varken niet goedkoper zelf in de vriezer kan krijgen. Supers stunten constant met aanbiedingen om klanten te lokken en proberen op andere artikelen hun winst te pakken(kruissubsidie). Jouw idee om een hele keten zelf op te zetten komt wel meer in beeld omdat supers steeds meer artikelen onder eigen merk gaan verkopen, dus krijg je de mogelijkheid om je te onderscheiden. Blijft wel de vraag waar de supers hun eigenmerk artikelen van betrekken? Leesvoer: http://kjpoppe.blogspot.com/2009/06/tussen-markt-en-marge.html

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Hans, thema Supermarkt. 36 jaar geleden moest ik Kerstbomen afleveren bij een Supermarkt in Düsseldorf, Duitsland. De naam van de Super was CO-OP. Een Coöperatieve Supermarkt dus,in de schappen stonden ook producten van Melkunie (later gefuseerd met Campina),toen produceerden de Duitse Boeren 80% van de Nationale behoefte. Nu is dat 120%!!!... De Goudse Kaas bij voorbeeld wordt ook in Duitsland gemaakt en met succes!!!... En de CO-OP super is in de tachtiger jaren overgenomen door Tengelmann (particulier). Nu de Nederlandse Super's, Paul ziet het ook zo, de concurentie is gewoon moordend!!!... Aldi en Lidl zijn ook in NL en bieden duitse zuivelproducten aan!!!... Mijns inziens is in NL weinig ruimte voor een Boeren-super. Nu de Toekomst van FC melkpoeder en de Wereldmarkt. De Nederandse Boeren produceren 300% van de Nationale behoefte!!!... Daarom moesten de melkerijen 2/3 omzetten in Bulkproducten; boter,kaas en melkpoeder!!!... Dus als FC een Supermarktketen op wil zetten moeten zij dat in Azie,Afrika of misschien in Zuid-Amerika(?) doen???...Het grootste probleem van Noordwest-Europa, is de overproductie en de PRODUCTIEKOSTEN!!!... Op Wereldmarktniveau hebben wij ons uit de markt geprijsd!!!...zo ziet het er uit hier.

 • no-profile-image

  Han

  onderstaande sites geven leuke info over gevolgen te lage grondstofprijzen. Landbouw producten in dezen ook grondstof.
  Is misschien niet direct op discussie van toepassing maar ik wilde ze toch onder jullie aandacht brengen.

  http://www.normeconomics.com/borrowing.html
  http://www.normeconomics.com/environment.html

  Naar mijn idee is de co-op nog steeds een tegen wicht voor de particuliere handel, ze geeft denk ik de richting van het prijsniveau aan. Bij de aardappelzetmeel was het probleem zo groot dat de particuliere verwerkes de ak hebben overgedaan aan de boeren, AVEBE dus. Het geworstel om te blijven bestaan kent vermoedelijk ieder van ons.
  Bij de voedingsmiddelen zal de handel hooguit proberen de co-op of anders gezegd de boeren invloed weg te werken om daarna vrijspel te hebben op de kopers markt.
  Indien eze conclusie juist is, is het instituut CO-OP nog steeds brrod nodig ondanks alle negatieve kanten voor de bedrijfsvoering.

 • no-profile-image

  boerin

  Is er ook een Nederlandse vertaling van Han ? Mijn engels is van een te laag nivo om die verhalen te kunnen begrijpen. En met een woordenboek kost het veel tijd.

 • no-profile-image

  Han

  Boerin niet dat ik weet. Voor zover mij bekent is er geen Nederlandse "afdeling" van deze club.
  Als ik iets vind stuur ik het door

 • no-profile-image

  Hans

  http://translate.google.nl/translate_t#

  Boerin Friesland probeer dit is uit !!

 • no-profile-image

  Hans

  ja werkt wel, artikel selecteren en op WORD zetten en dan klicken op upload een document, dan bladeren en dan vertaal

 • no-profile-image

  josien kapma

  Kunnen we vaststellen dat waar leden klagen, leden mede-falen omdat ze er dus blijkbaar niet in slagen hun bestuur en directie ter verantwoording te roepen? Boeren zitten daar maar met hun kluit in het riet, in plaats van bestuurders uit de ivoren torens te sleuren.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Cooperaties of particulier, het maakt allemaal niet uit. Want cooperaties kunnen niet gedurende langere tijd een hogere prijs uitbetalen dan de concurrentie............
  ________________________
  Dat is natuurlijk waar, TENZIJ cooperaties in staat zijn 1) een hogere prijs te vangen van consumenten, óf 2) in staat zijn hun verwerkingskosten & ketenkosten lager te houden dan particuliere concurrenten.
  _______________________
  Nummer 1 lukt bij melk alleen als er een geloofwaardig verkoopargument komt. Het enige verkoopargument wat produkten van een cooperatie duurzaam onderscheidend maakt van produkten van een particulier bedrijf, ís het cooperatieve karakter, eventueel in combinatie met onderscheiden op lokale herkomst (melk van de boer in de buurt). Dit lijkt in deze Boer zoekt Vrouw en "help-landbouw-verdwijnt" tijden helemaal geen gek idee. Vindt ook 82% van de reageerders op de peiling. Willem's idee om via de cooperatie het idee van "Verantwoord en Sociaal Ondernemen" écht, van onderaf, invulling te geven lijkt me een hele belangrijke. De cooperatie is de enige die dit geloofwaardig kan. En het past wellicht bij 'de boer op het bord'. ____________________________

  Nummer 2, kosten lager houden dan particuliere concurrenten. Dat lijkt me inderdaad een lastige worden in deze tijden. Tenzij je -Hans' punt- een groter deel van de keten beheerst en binnen de keten dus kunt cross-subsidieren. Of zou je ook hele goede vrienden met de ketenpartners kunnen worden? Ook dat laatste is alleen mogelijk als je het gemeenschappelijk (keten-)belang vóór het deelbelang stelt: iets wat een cooperatie dus bij uitstek zou moeten lukken in vergelijking met een particulier. ________________
  Al met al: hoog tijd voor een heroverings offensief. Boer, pak je cooperatie terug. Cooperatie, pak het weer echt van onderaf op, want dat is je sterkte.
  _______________
  Mee eens?

 • no-profile-image

  boerin

  Dat is niet juist gesteld Josien. Het feit dat iemand een HBO of universitaire opleiding heeft betekent niet dat diegene een LBO-er of MBO-er niet serieus hoeft te nemen. Bestuurders worden vaak gevraagd, de drempel is hoog om een tegenkandidaat naar voren te schuiven. Want dan voel je je al minder welkom in zo'n groep. De bestuurders lijken uit een roulerende poule te komen, waar een buitenstaander moeilijk tussen komt.
  Zonder 'vers bloed' zal beleid niet snel van originele voorstellen/kritische vragen voorzien worden.
  Directeuren en arbeiders zullen meer financieel risico moeten lopen, net zoals elders in de wereld om een evengrote plus voor anderen te scoren als voor henzelf. Het verschil tussen netto en bruto-loon zal veel kleiner moeten worden.

 • no-profile-image

  boerin

  Dat is naar mijn mening nou juist het probleem. We weten met zijn allen heel goed, en het is ook al diverse malen aagehaald, wat er fout en niet werkt aan coops. Het is fijn om te weten dat we het daarover eens zijn, maar het lost niets op. Zoals ik al eerder zei: wij nemen met zijn allen de defensieve houding aan. Tijd voor offense, ik weet ook nog niet precies hoe. Persoonlijk zie ik geen boereninvloed weggelegd in de verwerkende kant, wel zie ik mogelijkheden tot invloed aan de toeleverende kant.

 • no-profile-image

  Hans

  Ik denk dat je gelijk hebt Josien, maar ik proef een soort gelatenheid, van ja we weten wel dat er iets niet goed zit tussen traject boer en consument maar wat???
  en wat moeten we er aan doen???
  Gek vind ik wel, dat ze NL boeren zover krijgen hun melk over het land te spuiten, Van "we willen een eerlijke melkprijs" maar dat die zelfde voormannen om dit probleem , de hete brei, heendraaien. De melkprijs wordt bepaald door vraag en aanbod maar het inkomen van de boer wordt door veel meer factoren bepaald, factoren die veel verder weg in de keten liggen, en omdat die factoren zover weg in de keten ligt en complex is durven de boeren hun eigen voormannen niet uit de ivoren toren te halen. Iedereen weet dat het netto resultaat van de keten winst is, maar de bonussen die vandaag de dag in de keten gegeven worden zijn niet zo geconstrueerd dat het inkomen van de boer er ook bij in zit.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Het is vrijwel zeker dat de doorsnee melkveehouder met Héél Véél Vragen rondloopt, sommige hebben er Hoofdpijn van!!!... Maar het Management van de Coöperatie's zijn waarschijnlijk ook niet gelukkig met de huidige Problematiek!!!... Het moet zo worden,als Hans schrijft;loon naar resultaat!!!... De leden/leveranciers moeten naar meer éénheid streven en gezamenlijk mogelijkheden bespreken!!!... Eventueel voordat de officiéle Ledenvergadering plaatsvind. De Coöperatie is toch van de Lidmaten???... De Directie is toch in dienst van de Leden???... Of vergis ik mij???.

 • no-profile-image

  boerin

  Interpreteer ik de NESA Act van NORM goed: laat de verwerking over aan de secondaire sector, terwijl aanbod en prijs van grondstoffen gereguleerd gaan worden door primaire sector (politiek gesteund). Een organisatie, gestuurd vanuit de primaire sector (boeren), die vraag in kaart brengt, en vervolgens signalen geeft aan producenten. Prijs wordt bepaald door produktie factoren en in mindere mate door vraag.

 • no-profile-image

  Han

  Jozien, theoretisch zouden co-op 's meer voor de afgenomen producten moeten kunnen betalen dan de particuliere ondernemer. Vergeet niet dat het eigen kapitaal van het bedrijf boeren geld is? Hoeft dit geld geen rente op te brengen? De NV zal met divident over de brug moeten komen of met koersstijging of hoe je het wilt noemen. De boeren schrijven dit doorgaans bij op de leden rekening, dit zal de aandeelhouder van een NV kan in zo'n geval altijd zijn aandeel te gelde maken. De boer niet want dan is hij geen lid meer en dus kan hij zijn melk niet kwijt.
  Ik denk dat de boeren rente zouden moeten krijgen uitgekeerd over hun geinvesteerde geld of bijgeschreven op leden kapitaal inplaats van via uitbetalingsprijs om die concurerend te maken met de concurent.
  Bij het punt Boer op het bord, wil ik aantekenen dat het eventuele prijs voordeel alleen kan worden gehaald op de thuis markt. Voor de export producten maakt het geen snars uit. Kiezen we er voor om een export land te zijn, dan zullen we ons moeten instellen op hevig fluctuerende prijzen die gemiddeld nauwelijks kosten dekkend zijn. De hele grote boeren roepen wel dat ze geen pijn hebben, maar toen ik de lijst onder ogen kreeg, bleek me dat ze doorgaans maatschappen zijn (familie) en per "ondernemer niet meer produceren dan vele "kleintjes" in hun eentje doen. We kunnen kenlijk maar een beperkt aantal dieren per man verzorgen met of zonder robots. We zullen ons moeten realiseren dat mechanisatie en automatisering veel kosten meebrengen, die goedkoopte landen niet hebben met hun extreem lage lonen.

  Jozien de opmerking van Boerin Friesland klopt redeijk. Je komt op verschillende plaatseb binnen landbouw dezelfde namen tegen. Verder heeft opleiding weinig te doen met he tal dan niet terug kunnen fluiten van de directie en bestuur. Doorgaans krijg je getekende informatie om het plan, waar de heren in geloven, goed te keuren. Waar haal je als boer de info weg als we praten over een dochter fabriek in verweggistan.

  Willen de boeren sparing partner zijn van de besturen, moeten ze het mogelijk maken hun eigen achtergrond informatie over de belangrijke zaken te onderzoeken. Kost veel tijd en moeite, is niet in huis, zou ook niet nodig moeten zijn gezien het feit dat bestuur en directie vertrouwens personen zijn van de leden. Toch heb ik zo af en toe mijn bedenkingen dat directies een 2 de agenda hebben en de bsturen voor die kar spannen.
  Denk maar eens aan de directie wisselingen ieder jaar of 5 vroeger was zuivel directeur een baan tot je pensioen je had immers de bovenste tree van de maatschappelijke ladder, directeur schap, bereikt. Misschien heeft dee maatschappij te veel meeeters op alle niveaus ook binnen de agrarische sector. Er wordt alom gesproken over afslanken in personeel bestand en toch gaat de bedrijfsvoeing gewoon door of misschien wel beter.

 • no-profile-image

  Han

  Boerin USA, De verwerking kunnen de boeren in de NESA Act overlaten. De prijs van graan is de basis ook voor alle inputs. Zo krijg je een waarde voor landbouw producten waar theotetisch graan in plaats van goud de bais is.
  De prijs voor bv melk voor gebruik in bv UA of EU wordt aan de hand van graan pariteit bepaald door de politiek die tevens de hoeveelheid bepaald. Denk aan melkquotum in Canada. Maak je meer geen punt alleen de afzet is het risico van de boer. De overheid mag nooit voedings middelen uit de markt nemen om de prijs te corigeren alleen tegen normale prijs voor voedselhulp.
  De act heeft voor alle grondstoffen een gelijk waardig prijs mechanisme om overproductie en prijs bederf tegen te gaan en tevens zou het en mogelijkheid kunnen zijn om hergebruik te bevorderen.

 • no-profile-image

  Eenvoudige Boer.

  In de loop van de discussie stelde Josien de vraag hoe is de verstandhouding van de coöpleden onderling???... Is er sprake van éénheid?, of zijn de meningen en gedachten verschillend?, moet de coöp ook melkpoeder produceren voor de Wereldmarkt?, of interventie?. Hoe zijn de gedachten hierover bij de Melkproducenten???...

 • no-profile-image

  Hans

  Eenvoudige boer, naar mijn menig is het zo dat de boeren vanwege de huidige cooperatieve structuur in Nederland lijken cooperatief te zijn, maar zijn dat niet! Iedere melkboer is afzonderlijk lid van bijv. FC of iedere varkenshouder is afzonderlijk lid van Vion enz. Stel dat de voercooperaties aanbieders worden van de melk en dat de voercooperaties de aanbieders worden van de varkens.
  Uiteindelijk is het toch zo dat de melkcoop de voercoop betaalt en dat de varkensslachterij de voercoop betaalt, dat is nu ook al zo, alleen de boer zit er als plukbare gans van beide kanten uit nog tussen. Als de voercoops de aanbieder van melk worden en aanbieder van varkens worden dan is er een leger kleine aanbieders weg. De supers hebben het zelfde gedaan aan de aankoop kant. Kijk dan komt er ook een soort quotum structuur op gang, want de aanbiedende voerkoop zal wel contracten gaan afsluiten met de melkverwerkers en dan worden er verschillende soorten contracten afgesloten dure voor versproducten en goedkope voor bulkproducten en de voercoop zal tegen de boeren zeggen, ik heb zoveel ton melk gecontracteerd voor vers, prijs X en zoveel ton voor boter prijs Y, en zoveel ton voor poeder prijs Z, en boer Derk, als je meer melk wilt produceren gaan wij daar eerst weer afspraken over maken om te zien waar we het kwijt kunnen, bij vers of boter of poeder en afhankelijk daarvan kunnen we zien wat dan de prijs wordt van die melk die je extra wilt produceren.

 • no-profile-image

  boerin

  Op dit moment wordt er een Bill voorbereid die naar Congress zal gaan voor stemming. Deze Bill stelt een 'supply management' voor in de USA.
  De cooperatieve verwerkers steunen het plan terwijl particulieren tegen zijn. Is dat boereninvloed of vrees voor niet meekunnen op wereldmarkt bij de coops?

 • no-profile-image

  Han

  Hans jouw idee van bundeling melk aanbod via voer, kunstmest leverancier is het uitwerken denk ik waard. We hebben misschien 1 groot opstakel na de fusie drang van de laatste jaren (weinig voer co-op 's over), de NMa of Brussel. De macht bij kopers wordt niet gezien als ernstige verstoring door de overheden. Bundeling aanbod is een dood zonde bij de politiek, behalve als we praten over arbeid, wordt weer via vakbonden en CAO 's op peil gehouden. Valt dus min of meer buiten de monopolie gedachte, prijs afspraken.
  Je volgende punt is so wie so uitvoerbaar als de zuivelverwerkers en politiek het eens kunnen worden over een "afgeschermde eigen markt" met kosten dekkende prijzen. Wil de boer en de fabriek dan de gok van de wereld markt, op eigen risico. Dit heb ik toch goed begepen uit je verhaal??

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik ben de weg kwijt. Waarom moeten we boerenaanbod bundelen voordat het naar de *eigen* coops gaat?
  En zit de 'bubbel' in verdiensten niet richting einde van de keten, in plaats van stroomopwaarts?

 • no-profile-image

  Hans

  Ik denk dat je niet alleen de melk gebundeld via de voercoop moet aanleveren, maar ook het ledenkapitaal Iedere melkboer heeft, als ie lid is, z'n ledenkapitaal in FC dat moet ook gebundeld worden. Dus de voerafnemers van Forfarmers die lid zijn van FC en daar de melk leveren brengen hun ledenkapitaal van FC onder bij Forfarmers en Forfarmers is groot lid (ha ha) en heeft dan ledenkapitaal bij FC
  Iedere boer heeft toch ook geen aandeel in CEFETRA? ForF 57,7 Agrifirm 32,3 en Rijnvallei 10% En dan kunnen er wel afspraken gemaakt worden En als Forfarmers een grootaandeelhouder van FC wordt dan heeft ze wel een vinger in de pap als het om melkprijs ontracten gaat

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, een bubbel in het midden van keten of slang, sla je er alleen maar uit als je het begin van de slang of keten in de hand hebt.
  En dan moet je hard blazen

 • no-profile-image

  Piet slingerland.

  Han en Hans, jullie Filosoferen nu over koppeling voer voor melk in coöperatief verband. Goed, ook een mogelijkheid. Hoe denken jullie dan over de gemengde bedrijven die Zelfverzorgend zijn?.

 • no-profile-image

  josien kapma

  tja. gevoelsmatig lijkt me dit niet de weg die we moeten gaan. Welke meelezers komen met argumenten -voor of tegen- die mij nu even ontbreken?

  Boerin US, die Bill van supply management en de meningen van cooperaties en particuliere verwerkers erover-- lijkt me interessant. Is er meer over bekend?

  Ik weet dat onder melkveehouders in NL volop gediscussieerd wordt over 'wat voor "aanbodsbeheer/beheersing" krijgen we na het quotum.
  Wat is de stand van zaken, iemand die het weet?

 • no-profile-image

  Hans

  Piet, dat moet nou juist het verschil zijn, of je bent lid van de coop of je bent het niet. Als de Forfarmer melkleveranciers door krachten bundeling 1 of 2 cent meer krijgen, dan bewijst de bundeling via Forfarmers z'n nut. Wat daar tegenover staat is de loyaaliteit van de boer tov zijn coop. ben je lid, dan al de melk en al het voer via Forfarmers, en dat zal heus ook wel een keer verkeerd gaan, laten we daar geen illusies oer hebben

 • no-profile-image

  boerin

  Het 'Dairy Price Stabilization Program' (naar voren gebracht door Holstein USA)is al enige tijd in omloop en leek in het begin weinig aanhang te krijgen. De support onder boeren, politiek en zelfs ook enkele verwerkers blijkt met de dag te groeien. Zelfs veel grote Bedrijven uit California (heeft een reden) tonen support, toegestane beperkte groei is namelijk in procenten ten opzichte van huidige situatie.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Even terug naar de reden waarom deze discussies gevoerd worden. Die ligt erin dat er meer geproduceerd wordt dan dat er vraag is. Dus slechte prijzen. Dan kun je wel nieuwe integraties in het leven roepen maar dat verdringt dat overschot niet. Einde melkquotum gaat waarschijnlijk voor nog meer product zorgen en nog meer problemen. Een markt die in balans is zal al voor voldoende prijsdruk zorgen in een vrije wereldmarkt. Alleen een echte tekortmarkt zal voor hogere prijzen zorgen maar ook voor veel ellende in minder bedeelde landen. Dan kun je als boer wel leuk verdienen ten koste van anderen. Wordt je misschien wel ingedeeld bij de graaiers. Alleen een systeem waarbij boeren kunnen produceren tegen een eerlijke kostprijs geeft garantie voor voldoende voedsel en een mogelijkheid om dit ook wereldwijd eerlijk te verdelen. Dan hoeft men ook niet meer te klagen over slecht presterende cooperaties of graaiende particulieren want zij zitten nu ook in dezelfde mallemolen, dat is wat de tredmolen is.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Bedankt Hans, voor uw toelichting. Nu de melkproducenten en de voeder coöp's onder één Hoed krijgen. Of Particulier werkt samen met de particuliere zuivelfabriek. In zekere zin, komen wij dan toch bij contractuéle situatie's uit, of zie ik dat verkeerd?.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @Paul Janssen, uw concept kan waarschijnlijk niet zonder subsidie's functioneren(?). Geleide markteconomie noemt men dat ook. Dat zal ook meer administratie veroorzaken, of niet?.

 • no-profile-image

  boerin

  'Een systeem waarbij boeren kunnen produceren tegen een eerlijke kostprijs'
  Zo'n systeem komt er alleen wanneer alle partijen dit steunen. Coops kunnen hierbij best welleens een grote rol gaan spelen (onder invloed van de leden).

 • no-profile-image

  Han

  Piet je vraagt mij "Wat te doen met zelfvoorzienende bedrijven". Er is geen veehouder die zonder inputs, diesel, kunstmest, smeerolie, etc. kan. Hij kan dus ten allen tijde meedoen maar krijgt gewoon meer geld per liter uitgekerd, dan de man die alle krachtvoer en voer koopt.
  Mij valt net nog idee een "Waarom uitbreidng melkplas of anders gezegd WEG QUOTM". De industrie is voor deze politiek het geeft hen meer omzet, een grotere fabriek. Dus goedkopere verwerking per eenheid. Voor defabriek is kosten dekkende prijs prijs is va belang, Zij praten over verwerkings eenheden per geinvesteerde EURO.
  Bij een kosten dekkende boeren prijs zou hun verwerking niet durder zijn als ze tenminste dan net zoveel kg verwerking.
  Laten we als boer ons verleiden om in deze gedachten mee te gaan, dan produceren we zelf onze tekorten op de eindbalans. Hier zouden co-op 's en leden leveranciers eens over moeten bomen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, dat systeem heb ik in de tredmolen discussie al uitgelegd, lees nog maar eens!!!

 • no-profile-image

  Han

  Even iets tussen door wat net bij me op komt.
  De productie race waar we in de vorige discussie hebben gehad, komt hier ook weer aan de orde. We kunnen, denk ik wel stellen, dat we met zijn allen tot de conclusie zijn gekomen, dat de markt niet corrigerend kan optreden in dezen. De economische regel van hoe meer productie met dezelfde investering maakt het eindproduct goedkoper.
  Klopt!!! Helaas we produceren een deel niet voor de verkoop, maar die blijft boven de markt hangen en wordt later "vernietigd".
  Het is exact hetzelfde als wat de Russen ten tijde van SSSR deden, ze planden de optimale productie per bedrijf en SLOEGEN dan de producten OP, omdat niemand het kon kopen. De prijs was wel zo scherp mogelijk.
  Doen we dit met de landbouw niet net zo, melk voor poeder om op te slaan, graan om op te slaan. Dit opslaan is voor mij geen punt, de overheden hebben de taak als verantwoordelijke leiders, voorraad aan te leggen voor slehte tijden. NIET over de RUG van de PRODUCENT. Dit is wat nu gebeurd en asociaal is volgens mij.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Boerin, de huidige coöp directeuren zullen aan deze ideén moeten wennen. Daarom wil ik uw suggestie onderstrepen dat het van de leden uit moet gaan!!!... Han, bedankt voor uw toelichting. Uw laatste zin wil ik ook onderstrepen. De leden/leveranciers moeten de coöperatie's van deze mogelijkheid overtuigen!!!... Ook door meer inspraak!!!... Maar éénheid onder de leden moet een must zijn. Dit kan men door Democratische afstemming bereiken. Eén vraag rest mij nog; hoe kunnen tekorten gecreéerd worden,Han?.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, hoe kunnen tekorten gecreëerd worden? Schaam je, daar mag je niet eens aan denken!!!

 • no-profile-image

  Han

  Piet ik wil niet praten in termen van te korten. Ik denk in een systeem waar de benodigde hoeveelheid, afgeleid van het verleden en de te verwachten bevolking, wordt bepaalt door politiek en door de boeren gegarandeert tegen een kosten dekkende prijs. Zie dit als CAO overleg niet iedereen zal er rijk van worden, maar de meeste boeren hebben een normal financieel leven en de consument heeft geen pieken en dalen in zijn prijzen. Verder moet de overheid zorgen voor een voedsel voorraad, bestaande uit normaal op de markt gekochte producten (ingecalculeerd in de behoefte). Geen dump prijs a.u.b.
  Vooral in Nederland is iedereen voor alles verzekerd, behalve voor zijn eten ten tijde van slechte oogsten. Hier moet de boer voor zorgen door zijn te veel op te laten kopen door de overheid, nadat de prijs voor al zijn producten op een dramatisch lag niveau is aangekomen. Gebeurt it an klaagt heel de wereld over SUBSIDIE. Heb je ooit iemand horen spreken over subsidie aan de verzekerins maatschappij als hij zijn premie betaald??? Produceert meer dan zijn quotum gen punt er is altijd nog en wereld markt of bio vergister. Zie het boven quotum (extra goed weer o.i.d) als bonus / einde jaars premie voor goed gedrag.

 • no-profile-image

  boerin

  Inderdaad Han, zo zijn we inmiddels gehersenspoeld. Het is de taak van de Overheid zich in te dekken voor calamiteiten. Het is absurd dat de boer daar de rekening voor moet betalen. Daar is de 'mei-telling' ook voor , om zich te verzekeren van voldoende voedsel-aanbod. Nou dat is er.

 • no-profile-image

  Han

  Boerin, Friesland zonder meitelling weet iedereen ook wat we produceren op de wereld. Satalieten meten je perceel en houden de broei bij aan de stand van de kleur verschillen en dan nog even het weer van de afgelopen maanden en tot aan de oogst Zie daar de hele wereld de oogst voordat de boer he tbinne heeft. De veehouder moet ieder dier voorzien van een nummerbord (als of het een auto is) en moet ter controle 1 mei zijn dieren tellen eventueel in de herfst nog een keer. De zuivelfabriek geeft de melkplas op en we weten precies wat ieder bedrijf produceert per dier / per ha etc.
  De meitelling is "geheim" en de verwerkte gegevens ook beweren de officials. Dan vraag ik me af hoe de pers, de politeik en de handel exact weet hoeveel ha er groeit, hoeveel koeine er zijn en hoe de varkensvlees productie de komende maanden zal zijn.
  Wij zijn (gedwongen) ons eigen concurent geworden.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Zij kennen hun Roots (wortels) niet meer en spugen op het bord waar ze zelf van gegeten hebben. Zo formuleerde Hans uit Brasil de huidige mentaliteit van het Management bij veel Co-ops. Helaas is dat waar. Nu werken Boerin, Hans en Han, aan een concept wat gestoeld is op de wortels van de Co-op, zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Gesticht door F.W. Raiffeisen,ongeveer zo'n 150 jaar geleden. Het Ra van de Rabo stamt nog van dhr. Raiffeisen,zoals wij weten. Goed, terug naar de bron, het is zondermeer interesant hierover verder te discussie-eren!!!... Vooral hoe het in de Praktijk handen en voeten kan krijgen, want daar gaat het uiteindelijk om!!!... Er zijn reeds vele mogelijkheden door Boerin, Hans en Han beschreven. Nu mijn vraag aan de lezers; als wij op het stem-resultaat kijken is 80% voorstander van de co-op!!!, willen jullie ook terug naar de bron???, ik bedoel, naar de zelfde beginselen???, van de Boer voor de Boer???... Of gaan wij verder met een Co-op die hetzelfde gedrag prefereert zoals een Particuliere onderneming???, waar gaan wij voor? en waar staan wij voor???...

 • no-profile-image

  Eenvoudige Boer.

  Als het beginsel van de cooperatieve principes weer in praktijk omgezet worden. Betekend dat ook dat de produktie aangepast wordt aan de vraag? En zo ja, hoe kan de regulering vastgesteld worden? Stelt u zich voor na 2015 is geen quotering meer. Kunnen de particuliere boeren dan melken wat zij willen? Of moet de politiek reguleren? Hoe zien jullie een oplossing voor dat probleem? Op dit moment is toch eenderde voor de afschaffing van het qoutum? Kunnen boeren dat onder elkaar eens worden? Of is het toch een utopie? Al die gedachten en vragen, krijg ik hoofdpijn van.

 • no-profile-image

  Hans

  Ik denk dat de ideeën die aangedragen zijn even bezinken moeten. je moet niet vergeten dat vanwege het huidige quoteringssysteem de cooperatieve gedachte en denkwijze in het slob is geraakt. Iedereen heeft z'n quotum, en dan is de noodzaak van een cooperatie kleiner.
  Toch heb ik meer vragen, ik heb gezien dat er veel boeren nieuwe stallen aan het bouwen zijn. Worden er initiatieven genomen om bijv 30 stallen in cooperatief verband in één keer aan te besteden? en wordt daar ook collectief een financering voor gezocht? In Brasil gaan we nog verder, De coop heeft een nieuw collectief zeugenbedrijf van 5000 zeugen gebouwd. Voordat het begon kon je inschrijven voor hoeveel zeugen je wilt meedoen. Je kunt meedoen en jouw percentage biggen te koop aanbieden, je kunt ook je biggen afnemen en zelf afmesten. Aangezien je land toch zo 50 km van huis ligt laat je de biggenproductie aan de coop over en zet je de afmeststal op je land 50 km van huis. je kunt ook meedoen en je percentage aan het management overlaten dan is het management verantwoordelijk voor de afzet van de biggen. Mensen, dit is cooperatie op z'n puurst, het gaat ook vaak genoeg fout en de coop is niet heilig, maar zo doe je dingen samen , die je alleen niet kunt doen. (basis coop zie 07 nov 2009 21:09)
  En boeren, nog wat, als je zo meteen in 2015 de crisis in gaat kun je dat beter samen doen, met minder omzet en lage schulden. Wie met schulden de crisis ingaat is de eerste die uitvalt. 'k heb het in Argentinie gezien jaren 90 en daarna Brasil.

 • no-profile-image

  boerin

  Eenvoudige boer, boeren worden het niet eens, omdat er nog steeds boeren zijn die denken dat ze gemakkelijk voor de wereldmarkt kunnen melken. "Want ik heb een lagere kostprijs" Je hoort dan getallen van 25 to 32 cent genoemd worden. Neem maar van mij aan dat je het met die kostprijs op de wereldmarkt niet redt.
  Eerst is het zaak iedereen ervan te overtuigen dat zelfs de meest efficiente, laag gefinancierde bedrijven het niet zullen redden op de wereldmarkt (NL en USA net zo goed).
  Als iedereen zich dit realiseert, komt de bereidheid tot samenwerken vanzelf.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Ik heb een tijdje gewacht met een reactie omdat ik wilde zien hoe de denklijnen in deze discussie zich zouden ontwikkelen. Mij verbaast iets. Er wordt gesproken over bedrijven die uit coöperaties zijn ontstaan. Vervolgens gaat het over de quota die ieder voor zich zouden hebben laten kiezen. Mijn verbazing geldt het feit dat steeds uit de analyses wegblijft dat de 'mannen in de ivoren torens' van de bedrijven ook daadwerkelijk bedrijven zijn geworden.///

  Ze gedragen zich noodzakelijk zoals een niet-boeren bedrijven tegenover hun leden. Dat kan ook niet anders. Het zijn gewoon bedrijven die concurreren met andere. Het zijn dus geen gedelegeerde 'boerenmannen' maar niet-geëngageerde afnemers die met hun 'leden' (van Campina Fr ben je lid, van Vion al heel lang niet meer) moeten onderhandelen over prijzen. Het vraagstuk van de boer zit niet in coöperaties die een bedrijf voor hun gezamenlijk belang oprichten. Dat zal nooit werken, tenzij je een mono- of oligopolie kunt maken. Ergo: die gezamenlijke bedrijven voor de stap 'na-de-boer' in de keten zijn een babies die noodzakelijk altijd hun moeders in de tang zullen nemen omdat ze een onafhankelijk van hen een eigen belang zullen ontwikkelen. Ook al zijn de 'heren' waarschijnlijk los van de boerenmotor, het is onjuist om te denken dat ze aan de kant van de boeren zouden moeten staan. Dat kunnen ze per definitie niet. Het zijn marktgerichte bedrijven die niets met de cooperatie van doen hebben. Zouden ze zich daar wel iets aan gelegen laten liggen, dan zouden ze slechte managers hebben.////

  Dat is een vervelende en pijnlijke analyse. Het betekent dat coöperaties die zorgen voor verwerking en het toevoegen van waarde zinloos zijn, cq. aandeelhouders zijn van 'gewone bedrijven' met een eigen belang.///

  Er hoeft dus geen wantrouwen te zijn of treurnis over de afstand die is ontstaan. Er zou realisme moeten groeien dat boeren maken wat in de economie een commodity heet. Het vervelende is alleen dat je dieren of gewassen niet even uit kunt zetten, zoals je dat met een oliepomp of goudmijn kunt doen.///

  Die gedachte leidt tot een aantal rationele scenario's.///

  1. Als boeren gezamenlijk rationeel zijn, zouden ze hun output moeten reguleren (dat kan op verschillende manieren, w.o. een coöperatieve - in onze globale wereld zou die continent en wellicht zelfs wereldomspannend moeten zijn; dat is dus onbegonnen werk)///

  2. Boeren moeten concurreren op de laagste kostprijs en accepteren dat het volume dat daardoor ontstaat af en toe (te vaak?) de marktprijs zelfs onder de kostprijs uit laat komen.
  Over dat systeem gaat de kern van deze discussie: het lijkt ontwrichtend te kunnen werken omdat dat 'win/loose' consequenties ingrijpend zijn. Dat zou reden kunnen zijn voor overheden om opnieuw tot regulatie over te gaan.///

  3. Overheden zouden op den duur kunnen besluiten tot output-regulering per type primair product (melk, paprika's, varkens etc.).///

  Het laatste is voorlopig ondenkbaar. Zo staat de agenda niet, en zeker niet die van Westerse landbouwmogendheden die als landen de markt voor primair agrarisch product domineren.///

  Ik ben bang dat er niet meer smaken zijn. Het eerste scenario is ondenkbaar omdat boeren niet in staat zijn zich op een dergelijke schaal te organiseren tot een 21e eeuwse 'Commons' die zelf zijn output reguleert. Niettemin zou het verreweg het te prefereren scenario zijn. Het derde scenario is politiek ondenkbaar. Het wordt pas denkbaar na een lange periode van shake-outs die niettemin tot faillissementen en uiterste fragiele grote bedrijven zouden leiden.
  Daarom is het 2e scenario de onontkoombare werkelijkheid en is een coöperatie die vanuit een gezamenlijk belang verwerkings- en waardetoevoegende bedrijven opricht een illusie.///

  Om het heel kort te zeggen: de uitdaging zit niet in het heruitvinden van de cooperatie maar in de heruitvinding van de Commons. Omdat dat complex is, zal er nog de nodige melkvloeien en de nodige onverantwoorde bedrijfsuitbreidingen plaatsvinden in de facto te dure gebieden eer de pijn zo hoog wordt dat OF boeren OF overheden besluiten regulerende eieren te kiezen voor hun liberale geld (groeiende schuld).///

  En die boerensuper die Hans aanhaalt? Dat is een derde weg, die niet voor iedereen is weggelegd. Als hij in Nederland zou kunnen ontstaan en uitgroeien tot het formaat van de huidige Jumbo (wat een formidabele prestatie zou zijn), dan zou'ie slechts 1% van het Nederlandse boerenproduct kunnen absorberen.///

  Daar komt een scenario-overweging achteraan die meer lichtpunten bevat, maar ik laat het maar even bij deze somberman's gedachten.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  EXCUUS, ik zie wat fouten omdat ik mijn tekst net wat teveel uit de losse pols schreef. Daarom het volgende stukje even opnieuw:

  "Ergo: die gezamenlijke, coöperatieve bedrijven voor de stap 'na-de-boer' in de keten zijn babies die noodzakelijk altijd hun moeders in de tang zullen nemen omdat ze onafhankelijk van hen een eigen belang zullen ontwikkelen."

 • no-profile-image

  Piet slingerland.

  Zo is het denk ik ook; idealisme en realisme zijn niet altijd te combineren. Zeker als het om mensen gaat die koppig,eigenzinnig en soms betweterig zijn. Ik bedoel boeren in de ruimste zin van het woord. Niemand hoeft te denken dat ik dat negatief bedoeld (want 1 van hen ben ik). @ dhr. Dick Veerman,heeft een naar mijn mening realistisch beeld van de huidige situatie onder woorden gebracht. In het bijzonder de politieke koers van Brussel kunnen wij moeilijk be-invloeden. Daarom denk ik ook dat het tweede scenario zoals Dick dat omschrijft in eerste instantie de ONONTKOOMBARE WERKELIJKHEID zal worden!!!... Dat beloofd weinig goeds voor ons portemeneetje. Hans maakte ook een opmerking waar alle gelovigen van de schaalvergroting ernstig rekening mee moeten houden!!!... WIE met SCHULDEN de CRISIS ingaat is de EERSTE die UITVALT!!!... Natuurlijk blijft Filosoferen en relativeren een gezonde bezigheid. Maar het is ook goed dat wij het een en ander even laten bezinken, zoals Hans voorstelde. denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Eenvoudige Veehouder

  USA Boerin, bedankt voor uw reactie. Het is duidelijk, als de nood groter wordt zal de samenwerking vanzelf wel komen. Ook de reactie's van Dick, Hans en Piet hebben weer een beetje verlichting gebracht. Dank u wel! groeten uit Aarlanderveen.

 • no-profile-image

  Wout Kranenburg

  Midden in de nacht kan de duisternis leiden tot sombere gedachten. Ik zit hier met de zon op mijn bol en ben een stuk optimistischer. Dat wij boeren grootendeels commodities produceren onderschrijf ik. Maar door samen te werken in de verwerking zijn we sterk genoeg om die bulk te transformeren in merkproducten en hoogwaardige grondstoffen. De cooperatie bevindt zich in een speelveld met andere (particuliere) verwerkers en zal dus een marktconforme prijs voor de boerenbulk moeten betalen. De winst echter die gemaakt wordt moet net als bij private ondernemingen terugvloeien naar de aandeelhouders en niet vrij besteedbaar zijn voor de natte dromen van de directie. Wij, boeren, moeten daarom onze verantwoordelijkheid nemen en niet zeuren over het personeel maar ze ondersteunen waar het kan en controleren waar het moet. En gaat het werkelijk zo slecht met de cooperaties? Om bij mijn eigen sector, de melkveehouderij, te blijven. Na 2 goeie jaren was het afgelopen jaar moeilijk maar inmiddels zit de melkprijs alweer ruim boven de 30 cent. Tel daar de subsidie en de omzet en aanwas bij op en we zitten alweer op 35 cent. Nog niet echt reden om wakker te liggen heren:)

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Wout, gelukkig bent u optimistisch, u boert in Portugal. Goede keuze denk ik(?). Maar wat denkt U van Noordwest-Europa??? Ziet u daar ook geen vuiltje aan de lucht???

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Wout, ik denk met jou dat het kan. Maar ook nu - in Utrecht is het nu somber weer, dat geef ik toe - geloof ik niet dat ik de logica die ik hier vannacht neerschreef moet bijstellen.///

  De Campina-Friesland's en Vion valt niet te verwijten. De Nieuwe Boeren Cooperatie die straks hetzelfde lot zal blijken te treffen ook niet. Ze moeten nl. letten op de inkooprijs van hun commodties. Daar zit'm de crux. De boer heeft z'n waardetoevoeging niet in handen en heeft alleen 'grip' op de commodity. Daaraan verander je niets als je een verwerker creeert. Die zal nl. moeten concurreren met andere verwerkers.///

  Spannend wordt het pas als er differentiatie ontstaat in de commodities. Daar begint de muziek te onstaan. Maar ook daar ben ik een realist: dat blijft hard werken. De innovatie zal snel gekopieerd worden en het probleem is weer terug. Onophoudelijke innovatie is dus nodig. Al snel ontstaat het beeld van vanuit de vermarkter aangestuurde boerencooperaties. Ik zie veel brood in het organisatieadvies dat mensen die zowel gevoel en verstand van marketing, organisatie-psychologie en boeren en boerenproducten hebben. Daar zit zo veel brood in, omdat die mensen zeldzaam zijn.///

  Ja dus, ik denk dat de oplossing theoretisch bestaat. De complexiteit maakt hem echter moeilijk te realiseren.
  Op kleine schaal is dat veel makkelijker. Dat zou een verrassende wending in deze draad kunnen zijn. Daar valt dat spel te leren. De grote boeren gaan voorlopig toch even door, dus misschien is dat maar goed ook. Zo krijgen we wellicht opeens dicht in de buurt van de richting die Paul Jansen uitdenkt.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ik heb al eens eerder aangegeven dat er niet goed gelezen wordt of dat men niet lezen wil wat er staat. Er wordt meerdere malen op gewezen dat de top van de cooperaties meegezogen wordt in de handelswijze van multinationals en dat het belang van de boer of tuinder ondersneeuwd. Dat er paal en perk gesteld moet worden om die ontwikkeling te stoppen is dan ook voor de hand liggend. Het instellen van continentale quota is een mogelijk alternatief en dat dit niet eenvoudig zal zijn is duidelijk. Er zal een systeem ontwikkeld moeten worden om de nooit eindigende en vernietigende tredmolen te stoppen. Het heruitvinden van de commons is een vorm van kartelvorming die alleen in een beperkte en machtige markt als olie toegestaan is en niet in voedselproducten. De gedachte dat consumenten zich afzetten tegen de huidige structuur van voedsel uit de hele wereld constant beschikbaar en terug gaan naar regionaal en seizoensgebonden aanbod is een utopie.

 • no-profile-image

  Boerin

  Iets mag complex en onmogelijk lijken, maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Boeren hebben voor hetere vuren gestaan en altijd een manier gevonden om eruit te komen.
  Wanneer de consument vraagt om change (qua produkt of qua produktie wijze): anticiperen in plaats van klagen en zeggen: we hebben het al zo moeilijk.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Paul, ik deed net een vrijwel concreet voorstel. Ik meen te begrijpen dat het niet duidelijk is. Daarom de staart van mijn reactie van zojuist nog even wat meer geëxpliciteerd:///
  - maak KLEINE compleet geïntegreerde ketens van boer en verwerker, desnoods tot aan de retailfunctie (=boerensuper, die ik bedoel als zo'n integratie)///
  - die zullen in gezamenlijkheid onderscheiden producten moeten maken (aanbod schept vraag, het is niet andersom - de gedachte dat de consmenten om specifieke producten vraagt is een misvatting van non-professionals in marketing)///
  - leer zo hoe het werkt en transponeer dat naar grotere omvangen///

  Waarom KLEIN beginnen? Omdat de complexiteit het voor grote volumes onmogelijk maakt.
  Doe je dit, dan is de politiek onhaalbare regulering en het organisatorisch onmogelijk te behalen idee van de Commns te benaderen in een vrije markt-concept. Het zal wel topsport in innoveren zijn. ///

 • no-profile-image

  boerin

  Ik wil persoonlijk af van sombere, doem-scenario's. We bevinden ons in een markt die zover we in de toekomst kijken, groeit (vraagt). Echte doem scenario's zijn voor markten met krimpende vraag. We mogen dan misschien wel problemen hebben met 'eerlijke' prijsvorming maar we weten dat er een markt bestaat die alleen maar groeit.

 • no-profile-image

  josien kapma

  dank dick, niet alleen maakt dit het wat duidelijker, het maakt het ook wat minder somber. ___________________
  Paul, hoe past dit, concreet, bij jouw visie?

  En anderen, ook latere instappers in deze -door veelheid van reacties en slechte typografie- vrij onleesbare stroom:
  REACTIES?? op het concrete idee van Dick? Kan dit werken? Waarom niet, of wel?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, Dick; Ik zie in dat voorstel een variant op de biologische markt zoals we die momenteel kennen en waarschijnlijk moet je de concurrentie aan met die sector en niet met de prijsvechters. Kleinschalig en in die vorm ook slechts geschikt voor een beperkt aantal agrarische ondernemers en als doelgroep een evenzo beperkt aantal consumenten. Dit is geen oplossing voor de aantallen boeren en tuinders die er nu zijn. De "onderscheidende producten" zijn nu ook verkrijgbaar in supers en speciaalzaken of je moet nog iets anders "onderscheidens" hebben(aandelenconstructie). De kostprijs is voor biologisch het obstakel om groter te groeien en ook in die sector dreigt invoer uit goedkopere landen(Afrika) binnenlandse productie te ondermijnen. Het voorstel van Dick kan slagen als de aanstaande storm overgetrokken is en grotere groepen consumenten de ravage kunnen aanschouwen. We praten dan niet meer over grote aantallen boeren en tuinders, waarschijnlijk nog wel over de grote tweedeling in de wereld. Waarmee ik nogmaals het licht wil laten schijnen over de impact van liberale handel.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Boerin,USA, je hebt gelijk dat de voedingsmarkt blijft bestaan en groeipotentie heeft. Ik denk dat dit ook de reden is waarom sommigen de ambitie hebben om die markt te beheersen.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Boerin, je moet me een beetje met een korrel zout nemen. Soms zet ik het somberen wat aan om tot de kern door te kunnen dringen. Dus vergeef het me, ik probeer slechts een gedachtenpatroon te doorbreken. Mij zit het begrip 'boer' dwars. De boer bestaat niet meer. r zijn verschillende soorten boeren ontstaan en zich verder aan het ontwikkelen./// De boeren voor die groeiende markt zouden wel eens geen boeren maar bedrijven kunnen zijn. Dat is zelfs maar beter ook.///

  Ik schreef het hier al eens eerder, ik denk vanuit drie typen boeren. 1. peasants (de kleinen die aan de modische vormen van teelt in de ontwikkelde wereld kunnen doen en die nieuwe samenwerkingsvormen kunnen ontwikkelen en daarmee experimenteren voor hun grotere broeders), 2. farmers (grote monocultuurboeren, zoals er hier vermoedelijk een flink aantal in de discussie aanwezig zijn) 3. corporates (Smithfield, Nutreco etc.). ///

  Die laatste bedienen de groeiende wereldmarkt. Zij hebben het kapitaal (en dan nog ....) om de klappen en fluctuaties op te vatten die de boeren met 'slechts' 10.000 koeien, 30.000 varkens of 800.000 kippen niet meer kunnen opvangen. Tot die grootte-klassen behoren de farmers. Volgens de gebruikelijke strategische theorie zullen ze stuck in the middle raken. Het aardige - en dat worden we wellicht zelfs helemaal positief - is dat hun kleine collega's iets kunnen opbouwen waar zij van kunnen leren om vervolgens iets te de-intensiveren.///

  Ik raak 'tempted' om nu verder te gaan over voedselvoorziening in de wereld, maar laat het hier eerst eens even bij.///

  Paul stelt dat de kostprijs van bio hoger ligt en het product voor de eindconsument duurder is en daarom in een niche gepositioneerd moet worden. Dat valt te bezien. Er is heel veel te verdienen in een retailer die niet aan kruissubsidie hoeft te doen. Controleerbare ketens - zo blijkt uit consumentenonderzoek dat ik dezer maanden heb mogen begeleiden - zijn voor een groot aantal consumenten (zet het percentage rustig op 20%) belangrijk. Als ze geen prijsnadeel ondervinden en aantrekkelijker producten kunnen kopen is er daadwerkelijk alle reden om van optimisme te spreken. Let wel - en even sprekend voor de Nederlandse situatie - zelfs als het een Jumbo wordt, is daarmee slechts een klein deel van Nederland's agri geholpen.///
  De vraag die boerenkoepels (m.n. ZLTO, met zijn kapitaal), de productschappen, banken, overheid zich zouden moeten stellen is, of er niet beter versneld gesaneerd zou moeten worden naar grote corporates in ons deel van de wereld (in ontwikkelingslanden worden ze immers gevormd door grote investeerders en landen als China). Dat zou een boel lijden kunnen besparen in persoonlijke (dus inderdaad niet zakelijke, want de marktvraag groeit) drama's in de ratrace van farmers naar corporates die maar door weinig boeren te volgen is. Althans, dat verwacht ik.///

  Ik

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Als ik het allemaal goed begrijp zal de Land en Tuinbouw incl. de vee en pluimveehouderij uiteindelijk een Fabrieksmatige aangelegenheid worden(?).

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, is het dan al niet fabrieksmatig in diverse sectoren?-------- Dick, als je nog eens een consumentenonderzoek doet en je vraagt mensen of ze bereidt zijn om te participeren in een boer,tuinder, consument cooperatie in de vorm van aandelen? Krijg je misschien een beetje inzicht of we wel krediet hebben. Ik kan me nog dat debacle herinneren van die mkz tv avond.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Ik had dezelfde gedachte als Dick: eens even wachten hoe de draad zich ontspint.
  Om even te beginnen met het oorspronkelijke thema: kan er omzetverhoging plaatsvinden door reclame te maken met het feit dat producten afkomstig zijn van een coöperatie? Veel consumenten willen immers graag dat boeren een groter aandeel van de consumenten€ ontvangt. Je zou zeggen dat dit idd mogelijk moet zijn - hoewel niet zo veel als in andere landen wellicht. Er zijn nu al reclames waarin boeren op een positieve én realistische manier worden getoond. Bijv de reclame van Coberco (?) waarin een meisje een boer interviewt over wat de koe te eten krijgt. Daar is makkelijk een zin aan vast te breien dat het rendement van de melk rechtstreeks gaat naar de boer. Of dit zo is (in vergelijking met particuliere handel) is de vraag.
  Grappig dat er gespeculeerd wordt over een biologische coöperatie die een groot deel van de afzet controleert. Grappig, omdat die er jaren is geweest: Nautilus, die 15 tot 8 jaar geleden bijna een monopoliepositie had in NW-Europa. Met onstuimige groeicijfers van 15-20% per jaar. Deze groei was dermate bestendig dat de hele organisatie er op gericht was. Voortdurend uitbreiding van het verkoopkantoor, nieuwe computersystemen (die vervolgens niet werkten). Onder biologische boeren wordt er nog geregeld over gesproken wat er nu feitelijk mis ging. Eén ding speelde in ieder geval mee: boeren hadden veel invloed op het beleid. Maar een complexe afzetorganisatie leiden is heel wat anders dan een boerderij. Het begrip topmanager heeft een meer dan cynische lading gekregen; alsof het enige waarmee deze lieden bezig zijn hun bonus is. Het waarlijk goed leiden van een onderneming is een kunst die weinigen beheersen. Het moeilijke is niet om allerlei initiatieven te bedenken die interessant kunnen zijn. Of de bedenkingen die tegen deze initiatieven ingebracht kunnen worden. Het gaat juist om de afweging van deze twee facetten. Ik zie een parallel met de politiek: de algemene mening is dat de politiek veel meer naar de kiezer moet luisteren. Helemaal mis! Want de kiezers hebben tegenstrijdige wensen. Ze willen dat boeven opgepakt worden maar als ze zelf hard rijden moet dit natuurlijk niet angepakt worden, maar moeders van kleine kinderen in een woonwijk denken daar weer heel anders over. Managers van een coöperatie moeten niet bij alles de adem van de leden in de nek voelen. Dit leidt er weliswaar toe dat er beslissingen worden genomen die "in de mode" zijn, maar ook boeren zijn modegevoelig. Boeren moeten wel geïnformeerd blijven uiteraard. Ik zie meer in een indirecte controle: managers wier bonus gekoppeld is aan het resultaat voor de leden en wel op de lange termijn, in belang van beiden. Ook het ledenkapitaal moet zoveel mogelijk vrij opneembaar zijn. Boeren moeten met hun voeten kunnen stemmen. Hoe lastig dat voor de coöperatie ook is.

 • no-profile-image

  Han

  Terug van Agritechnica kan ik weer mee doen.
  Piet jij refereert aan Rabo bank, zover we nu kunnen constateren is Rabo niet meegegaan met de hype van de commerciele banken. Het resultaat is een tot nu toe stevige Triple AAA bank zonder financiele hulp van de overheid.
  Dick geeft min of meer aan dat de co-p 's (zuivel, suiker, aardapellen etc.) hetzelfde beleid moeten voeren als de ondernemingen van andere rechtsvorm.
  Mij is altijd geleerd, doe als en ander en het vergaat je als de ander.
  Een ding vergeten de meeste co-op 's RENTE UITDELING zo NV 's DIVIDENT uitdelen. Doen NV 's dit niet dan daalt hun aandelen prijs. Een aandeelhouder wil RENTE zien en een boer ziet een commodity prijs, die niet hoger is dan van de particulier. Ergo GEEN RENTE geinvesteerde kapitaal. Zo er al bijschrijving plaats vindt op ledenkapitaal (zou winst moeten zijn), komt dit vrij na bedrijfs beeindiging en dat terwijl de boer het geld hard nodig is om zijn bedrijf te financieeren. Hij wacht echt niet op leningen van Rabo. Hoe goed een AAA bank ook staat aangeschreven.
  In Hannover heb ik gezien, dat de leveranciers niet meer rekenen op betaling van de machines, trekkers, maaidorseres, haselaars etc. worden geshowd met het rente percentage (0 % - 0,9%) voor de financiering door de fabrieks lease maatschappij.
  Voor mij een teken, dat de boer nog meer klem komt tussen leverancier en afnemer en bank. De uitdaging waar de mondiale bevolking (die explosief dreigt te groeien) voor staat HOE houden we de VOEDSEL productie op NIVEAU tegen een acceptabele prijs voor producent en consument.

  Alle betrokken groeperingen zullen zich moeten beraden over HOE dit moet en niet over het repareren van NU. Ik geloof niet in simptoom bestrijding, ik sta een oplossing voor die de oorzaak weg neemt van het falen.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Paul, over die medefinanciering door het publiek - het publiek dus - is een groep mensen - w.o. bankiers - bereid mee te denken. Waar het toe leidt kan ik niet voorspellen. Wel dat het in het teken staat van die boerensuper die er volgens sommigen nooit zal komen, maar toch een aardig idee is dat tot enige verbeelding spreekt.///

  Ik zal trots zijn als ik ooit mag aankondigen dat er een beleggingsfonds voor geopend wordt!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De discussie neemt interesante vormen aan, dat is een goede zaak. In het bijzonder de bijdrage van dhr. Dick Veerman heeft ervoor gezorgd dat bij mij enkele kwartje's gevallen zijn!!!... Nu weet ik beduidend beter hoe ik mij moet opstellen. Of de Co-operatie de Boer op het Bord wil krijgen weet ik niet(?). Toen ik gisteren de uitspraak van Cono directeur Eric Hulst leesde, dacht ik het zal wel een Mega Boerderij worden die de co-op op het bord wil zetten. Ik bedoel dit niet Somber, beslist niet!!!... Ik wil mij alleen bezig houden met mogelijkheden, maar daarbij de realiteit niet uit het oog veliezen!!!... Daar gaat het toch om???...

 • no-profile-image

  Han

  Paul en Dick ik zie ook wel wat in de Boeren Super. Gebruikelijke tussen schakels wegnemen c.q inkorten. Alhoewel ik me bewust ben van het probleem, dat de gevestigde orde in staat is je dood te knuffelen. ten tijde van de opkomst van de Aardappelchips heeft een toen wel bekende co-op een fabriek opgezet, helaas de concurenten waren door een breder assortiment producten instaat de nieuweling buiten de schappen te houden.
  Hier zit denk ik de grootste UITDAGING bij de slagings kans van het plan.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  "helaas de concurenten waren door een breder assortiment producten instaat de nieuweling buiten de schappen te houden." Ik denk dat dit bij een supermarkt minder hoeft te spelen. Een chipsfabriek moet immers aan een supermarkt leveren en die zijn kritischer dan de consument.
  De financiering van de boerensupermarkt zie ik niet als het grootste probleem. Consumenten zijn bereid geld te steken in een product waarmee ze een band voelen. Zie projecten als adopteer een kip/boom,etc.
  Het kan bijv via een spaarsysteem. "Als u 10% extra betaalt voor uw boodschappen spaart u automatisch voor een aandeel in deze boerensupermarkt"
  Hetzelfde geldt voor boeren. Door een aandeel te kopen verkrijgt u het recht producten te mogen leveren. Of van de andere kant af: door nu geen geld (of 50%) voor uw product uit te laten betalen wordt u mede-eigenaar. Ik denk dat A-merken ook wel belangstelling zullen hebben.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Brainstormen over mogelijkheden. Je moet een binding met consumenten scheppen zodat deze niet meer verleidt wordt door dumpaanbiedingen van prijsvechters. Huib, als je aandelen koopt krijg je korting op producten en een dividenduitkering. Boeren en tuinders krijgen voor een aandeel in de boerensuper een goede basisprijs als garantie. Hieraan gekoppeld duidelijke eisen over productiemethoden en milieu, zodanig dat organisaties als consumentenbond, dierenbescherming en biologica hieraan hun waardeoordeel kunnen geven. Wie weet er nog een aantal?

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Zo'n fonkelnieuwe onderneming geeft ook mogelijkheden voor fonkelnieuwe concepten. Bijvoorbeeld videorapportages van de productie, of zelfs een webcam met beelden uit de stal of van het land. Mogelijkheden voor consumenten om bij de producent te kijken of te helpen met de oogst. Wat ik als boer interessant zou vinden: wat doen ze met mijn product en waar en hoe wordt het geconsumeerd?

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Er zijn ook wel mogelijkheden voor een modernere manier van aankopen. Rijen met schappen, is dat niet heel ouderwets?Biologisch zijn er groenteabonnementen. Analoog daaraan kun je levensmiddelentassen samenstellen in verschillende categorieën: aardappels, groente, vlees en fruit (dwz traditioneel). Of verrassingspakketten met diverse van te voren niet vaststaande groentes, idem maar dan met haute-cuisineingrediënten. Onder te verdelen in gangbaar/bio, en 1-of 2-persoons of gezin. Via internet te bestellen etc.

 • no-profile-image

  Han

  Uit onderstaande reacties blijkt dat er gnoeg ideen leven om tot iets nuttigs te komen. Het idee van de co-op winkel in handen van producent en consument is in de geest van sparen bij AH voor je aandeeltje AH.
  In USA zijn boeren bedrijven die eigendom zijn van de boer en een groep consumenten, die hun vakantie / weekend deels op de boerderij doorbrengen als "medewerker" en daarvoor dan in nature worden vergoed. Is er aan het eind van het jaar winst geboekt dan wordt over de uitkering hiervan vergadert.. Rente betaling of uitbreiding of ??? Maar de leden blijven verantwoordelijk voor de gang van zaken "onder leiding" van de boer.
  Misschien kunnen we dit soort initiatieven koppelen aan het idee boeren winkel of hoe het ook heten mag.
  We komen zo steeds dichter bij "Boer op het bord van de consument".

 • no-profile-image

  boerin

  Vergeet ook niet aan de eisen voor produktie in zo'n nieuwe coop, de rol van de boer in bescherming en in stand houding van bijvoorbeeld, weidevogels, hazen, kikkers, zodat de natuurliefhebber naast de boer ook nog eens de natuur op zijn bord krijgt.

 • no-profile-image

  josien kapma

  wat heerlijk al dit enthousiasme, deze uitstekende ideeen.

  Toch even een paar vragen:

  1. Wáárom komt ditzelfde gevoel niet boven als we het hebben over (het thuismarkt aandeel van) de eigen -bestaande- cooperaties?

  2. Is het echt noodzaak de hele keten zelf in handen te hebben, of kun je ook hele goede vrienden worden met, laten we zeggen, de Jumbo supermarkt? Of is dat een naieve gedachte?

  Voordeel daarvan is dat je geld en energie overhoudt.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Josien, waarom komt het enthousiaste gevoel niet boven bij de bestaande coöperaties? Daar zijn denk ik twee factoren voor. Ten eerste hangt het oordeel over een coöperatie niet samen met het functioneren daarvan, maar met het resultaat. Ik noemde de biologische coöp Nautilus. Al enkele jaren voor de crash was het functioneren daarvan veel minder dan de meeste leden doorhadden. Drie drecteuren in 5 jaar tijd, afnemers die Nautilus arrogant vonden omdat communicatie naar hen toe onvoldoende was,etc. Sommige leden die dit wel in de gaten hadden stapten er uit - en kregen later het verwijt Nautilus om zeep te hebben geholpen (de "kruiwagen met kikkers" theorie). Maar zolang de markt gunstig was waren de resultaten tevredenstellend en het oordeel positief. Dit effect speelt overal, ook tav de [url=http://hetkippenhok.blogeiland.nl/index.php?showtopic=1206692887]politiek[/url] Andere factor is onzekerheid. In de zuivel is een seizoen heel goed geweest gevolgd door een seizoen heel slecht. Dit is wezenlijk anders dan twee gemiddelde seizoenen. Het leidt nl tot angst dat het misschien wel steeds slechter zal gaan.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Misschien mag ik er ook nog wat aan toevoegen. Gisteren merkte ik dat er toch nogal wat idee-en ter sprake kwamen van o.a. Boerin, Dick, Han, Huib en Paul. Omdat ik ervaring heb met groot en detaillehandel in samenwerking met Supermarkten hebben jullie mij nog een beetje hoofdpijn bezorgd. Een Boerensuper kan er als volgt uitzien; de oppervlakte moet tussen de 1000 en 2500 vierkante meter zijn. Dit moet verdeeld worden voor, Bio, Bloemen, Brood, Groente,fruit en aardappelen, Melk,melkproducten,boter kaas en eieren, Vlees en vleesproducten, eventueel aanvullen met Reformwinkel en Drogist, kortom alles wat met de eerste levensbehoefte te maken heeft. Elke afdeling wordt geleid door een Franchise-nemer die zijn producten geleverd krijgt van ''de CO-OP''. DE CO-OP, die gesticht wordt, werkt met 3 tot 5 Distributiecentra. Waar ook door zelfstandige winkeliers gekocht kan worden. Voor de Bakker, Vlees en Zuivelproducten is nog een tussenstation nodig, in verband met de veredeling. (op dat gebied mis ik ervaring). Daar moet nog over nagedacht worden. Nu de Leveranciers; Nederland beschikt over een zeer vlijtige agrarische sector,die het 2 tot 3 voudige produceren wat ons landje nodig heeft, ook daar moet over nagedacht worden!!!...Dat betekend dat export een noodzaak blijft. Maar Josien ik denk dat wij hiermee een goede kans hebben, de ''boer'' op het bord te krijgen!!!... In het ivoren torentje van de Nederlandse Mega Co-op's zijn de ogen gericht op Dollars, Mega-Boerderijen en Mateloze-Optimisten, of niet Han???,groetje's, piet

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ik denk dat de verwerkende cooperaties al teveel exportgericht zijn om nog over een thuismarkt te spreken. Een boerensuper zal zeker in een aandelenconstructie een hoog gehalte aan wederzijdse Nederlandse inbreng moeten hebben. Is er iemand die weet hoeveel buitenlandse artikelen er in een supermarkt liggen? Als je de hele keten niet in eigen hand hebt krijg je wel weer te maken met de tussenhandel die haar (te grote?) aandeel opeist. Is er in dit supermarktgeweld binnenkort nog een winkelketen die voor een boerensupermarktformule te porren is? Je moet je wel realiseren dat dit voor weinig Nederlandse ondernemers een uitkomst kan bieden, wat moet de rest? Stoppen of wereldmarkt?

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Als reactie op de 2e vraag van Josien: moet je alles zelf doen of kun je ook vrienden worden met Jumbo? Boeren zijn geneigd om zakelijke contacten ook persoonlijk te beoordelen. Daar bedoel ik mee: stel je bent boer en bent bij onderhandelingen tussen CONO van de Beemsterkaas en Superunie. Ik denk dat de helft van de boeren kwaad weg zou lopen cq agressief zou worden tegenover de mensen van Superunie. Maar professionele onderhandelaars hebben hun emoties onder controle en spelen het spel volgens de regels. Let wel, zij willen wel een zo goed mogelijk resultaat behalen. Al is het alleen al uit eerzucht/arbeidsvreugde. Dat is heel wat anders dan zoals Piet noemt:in het ivoren torentje van de Nederlandse Mega Co-op's zijn de ogen gericht op Dollars, Mega-Boerderijen en Mateloze-Optimisten. Dat is wel het heersende beeld, Piet, maar het is een cliché. -------Goede vrienden worden met Jumbo is niet onmogelijk, het is alleen iets wat niet relevant is. Zakelijkheid is dat wel. Als boer deelnemen in een boerensupermarkt moet dit ook zakelijk zijn. Je hebt dan een neventak, dwz je bent zowel boer als supermarkteigenaar. Als je daar goed mee bent komt dat doordat je (gezamenlijk) een succesvolle supermarkt runt. Niet omdat de supermarkt jou een eerlijke prijs gunt. Succes is echter niet verzekerd: als je een mislukkende supermarkt blijkt te runnen zijn ook die consequenties voor jezelf.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Of is Aldi de partner??


  In zwitserland zijn de melkquota al afgeschaft, nu probeert men daar wat dingen uit. Van de blog van krijn poppe, die er net was:

  <<"De stations hingen vol met posters van Aldi die inspelen op de trend naar producten uit de eigen regio: Zwitsers landschap met de boodschap MilCH aus der Schweiz.">>

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Streekproducten kun je ook opsplitsen. Je hebt de 'gewone' markt (zeg maar de wereldmarkt) en daar heb je een andere tak bovenop, dwz je probeert mensen zo ver te krijgen dat ze een extra bedrag over hebben voor het streekproductgevoel. Deze analyse kun je ook doen voor alle producten "anders dan bulk". Het succes van de strategie bepaalt hoeveel extra je van de consumenten€ over houdt.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Huib, ''waar een wil is, is een weg'',heb ik geleerd!!!... Ik denk dat dit Spreekwoord nog steeds actueel is. Uit ervaring heb ik wel geleerd, dat het belangrijk is de wegen zo kort mogelijk te houden. Bovendien heb ik ervaren dat het Management van de bestaande Super's op z'n zachtst gezegd bikkelharde spelregels heeft. De laatste jaren hebben wij nogal wat fusie's gezien, ook in Duitsland. Het beste is praten en zeggen wat wij te bieden hebben en te vragen wat de Super geven wil. Voor mij persoonlijk is dit reeds een gepasseerd station. Meestal is het zo, dat je mag leveren, een maand op je geld wachten en de niet verkochte producten moet terug nemen!!!... Maar goed we zijn gelukkig nog in de Discussiefase, alles kan, niets moet!!!... M.vr. groet, piet

 • no-profile-image

  Han

  Piet je stelt mij de vraag of de ivoren torens overlopen van OPTIMISME. Ik dek dat inderdaad en de boeren voormannen gaan hier in mee. En de torens weten dat de boeren tot het eind doorgaan, soms letterlijk.
  Ik lees nu in 4 weken tijd de volgende kop "LNV- handelsmissie PLUIMVEHOUDERIJ naar eerst Kazachstan en nu Argentinie + Chilie".
  Ik begrijp dit wel vanuit de Nederlandse industrie, maar als kippenboer zou ik uit mijn vel barsten. Onze technologsche voorsprong verkopen aan de consument. Ik weet vrijwel zeker dat hier ook de Co-op bij aanwezig is.
  Moeten wij boeren onze eigen concurent zijn? Onze organisaties hebben dit gevoel de laatste 50 jaar duidelijk aangewakkerd.
  Om deze trent om te buigen zullen de leden nog heel wat moeten debateren met de organisaities. De boeren zijn op wereld niveau georganiseerd en bevechten elkaar zelfs op de lokale markt. Is dit het resultaat van al de diep gravende discussies en voordrachten op de door ons boeren gefinanceerde congressen (op dit niveau vergadert men niet meer)

  De naar voren komende boeren - burger co-op winkel moet zo worden georganiseerd dat er zoveel mogelijk lokaal geproduceerd vers voedsel is te kopen. Ik heb ook het gevoel dat we aandacht moeten besteden aan de hongerende bevolking in de ontwikkelings landen door duidelijk te maken wat de gevolgen voor deze landen zijn van bv verse zomer groente in de winter.
  Willen wij als boer mijn eigen concurent zijn, door ongebreidelde uitbreiding en intensivering???

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Josien, de gevoeligheid voor streekproducten is per Streek verschillend denk ik. De streekgevoeligheid is in grote landen, zoals Frankrijk en Duitsland vele malen groter als in Nederland. Waarom???. De Nederlander let eerst op de prijs, daarna de Kwaliteit, daarna de streek, als daar nog interesse voor is. Duitsers, Fransen en Zwitsers letten eerst op kwaliteit!!!...Daarna de Streek!!!... De prijs speelt een secundaire rol!!!... Aldi weet heel goed hoe zij op de consument moet inspelen!!!... Omdat zij begrijpen wat Marketing en Management betekend!!!!!..... In NL zijn alleen de Friezen streekgevoelig. denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Aldi of Jumbo, of beide(?). FC, werkt met alle Super's die dat willen. Wij moeten ons natuurlijk wel afvragen, maken wij ons (als producent ) dan niet afhankelijk???, geven wij dan niet een stuk macht uit onze handen??? Vanzelfsprekend is het een gesprek waard, na het gesprek, weet je meer!, ge word er nooit dommer van!!!... De vraag die ik reeds stelde is; wie gaat de veredeling van de agrarische producten uitvoeren???... Han, door onze internationale ervaring is het waarschijnlijk gemakkelijker de ambitie's van de Mega Co-op's te analyseren. Bij Nordmilch en Humana is het ook identiek. Dat komt ook om dat zij een tijd lang, goede zaken gedaan hebben op de Wereldmarkt.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Eerlijk gezegd denk ik als wij opnieuw de co-operatieve beginselen willen praktizeren, het goed is de weg van producent naar consument zo kort mogelijk te houden. Of wij ons dan ook met bijzaken moeten bezig houden vraag ik mij af(?). De Nederlandse producenten van Agrarische producten zijn ten opzichte van (bij voorbeeld) de Duitsers en de Fransen, Hyper Actief!!!, zij maken zich zelden zorgen; hoe krijgen wij onze producten aan de man/vrouw c.q. consument. De overproductie eist nu zijn Tol !!!... Tot grote ontevredenheid van de PRODUCENTEN!!!...,wat begrijpelijk is. Daarom is het toch belangrijk ons af te vragen, of er mogelijkheden zijn voor verbetering???... Door te blijven werken met verlies, daar kan toch niemand gelukkig van worden ?.

 • no-profile-image

  Han

  Piet zolang boeren bereid zijn hun verliezen uit hun vermogen aan te zuiveren m.a.w. zolang de de bank ze nog "rijk" genoeg vindt voor een nieuwe leningen samen met de tering naar de nering zetten, gaat het spel gewoon door. De lachende derden zijn de banken (omzet), de overheden (voedsel overschotten) en dan de consument (goed koop eten). Of het inderdaad op termijn positief is voor de betrokken partijen is voor mij de vraag. Ik zie liever een eerlijke prijs voor een eerlijk product.
  Mijn voorkeur blijft uitgaan naar een economische strutuur als voor gestaan door NORM. De grondstoffen op een niveau, die recyclen zonder subsidie mogelijk ja aantrekkelijk maakt en voor landbouw een kosten dekkende prijs afgeleid van een rendabele graan prijs als basis.
  Zolang dit nog utopie is zullen we geen andere keus hebben dan proberen een groter deel uit de markt keten te halen als boer. Hier is de co-op bij nodig, het enige instrument dat van de boeren is en tussen land en bord staat, nu nog als schakel van het geheel, de boeren zullen moeten trachten meer schakels naar zich toe te trekken of anders gezegd de keting korter maken, om kans te maken op een groter deel van poen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De coöperatieve boerensupermarkt is nog steeds in de fase van mogelijkheids denken. Meneer F.W. Raiffeisen was één man die graag de Boeren wilde helpen om een menswaardig bestaan te bewerkstelligen. Voor de arme boeren was dat ook een uitkomst om een menswaardig bestaan te verkrijgen!!!... Nu is de melkprijs weer boven de 30 cent per kg. En de melkveehouders hopen op een verdere stijging van de melkprijs.'' Hoop doet leven'', zeggen wij dan. Wij als melkproducent hebben de keuze; of wij laten de vermarkting aan de bestaande Multinationals over (met alle ups en downs), of wij gaan zelf de consument bedienen!!!... Natuurlijk denken velen; ja maar, hoe moet ik dat doen?. Anderen zeggen misschien, ''Schoenmaker blijf bij je Leest''. Goed,daar heb ik begrip voor. Toch adviseer ik te blijven denken aan mogelijkheden!!!... Want het volgende prijsdal komt, ''Vast en Zeker''!!!...

 • no-profile-image

  Han

  Piet dat we door moeten denken over de mogelijkheid van zelf vermarkten van de boeren producten onderschrijf ik helemaal. Maar ik denk ,dat we ons tevens moeten beraden op een mogelijkheid om "Overschotten / overproductie te voorkomen". Al is het alleen op de thuis markt, EU, USA, etc. zien de verwerkers kans om meer te verkopen op de wereld (dump) markt tegen acceptabele prijzen dan is deze productie welkom. Ongekontroleerde productie zal alleen maar leiden tot heviger schommlingen in prijs dan nu en nog vaker. dn nu, met als gevolg dat de boeren zich steeds weer uit de te korten moet lenen. M.a.w. de boeren economie zal bestaan bij de gratie van leningen van de bank, eigen kapitaal vorming zal steeds moelijker worden door steeds langere perioden van te lage prijzen. Ik had hoop, dat deze crisis het begin zou zijn van een nieuwe economie, waarbij zowel klimaat als voedingsmiddelen de basis van denken is. Helaas is dit voor de politiek en de economen nog een te ver van hun bed show.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Han, u had de hoop dat deze crisis, het begin zou zijn van een vernieuwde economie, waarbij zowel klimaat als voedingsmiddelen de basis van denken is. Waarschijnlijk hebben wij te veel goede hoop op verbetering van de mensheid. Net als U dacht ik ook een jaar geleden na het faillisement van de Lehmanbrothersbank, het instorten van de Beurs, de financiele steun van de Nederlandse regering voor ABN-Amro, Fortis, ING en noemt u maar op, dat er wel wat veranderen zou, in het brein van de Mensheid. Net als u kan ik ook bijna niets waarnemen. Ook Paus Benedict de zestiende zal zich voelen als een roepende in de Woestijn!!!... Wat mij nog meer benauwd de laatste tijd is het feit, dat het kapitalistische systeem nog nooit zo kapitalistisch was als nu, wereldwijd bedoel ik!!!... Zelfs de '' communistische '' Chinezen zijn keiharde kapitalisten geworden!!!... Bovendien zijn de mensen (en misschien wel de hele mensheid) in Nederland, hyper individualistisch en egocentrisch geworden!!!... Wij vinden alleen onszelf belangrijk. Coöperatie's zijn hun wortels kwijt. En voor een vernieuwing is de nood nog niet groot genoeg. Wij zijn net als de varkens, we draaien ons rond in ons eigen modderpoel, jammer dat wij het zelf niet Waarnemen!!!... groetje's, piet

 • no-profile-image

  Han

  Hoi Piet hier heb ik als oud boer niet veel aan toe te voegen. Hooguit dat ik nog nooit grotere kapitalisten heb gezien dan de rijke Russen (voordien "oprechte" communisten)na de val van de muur, deze jongens zijn in 20 jaar rijker geworden dan de rijke Amerikanen in eeuwen. Verder hebben we dan nog de leiders van de arme landen die meer bezitten dan DSB miste toen ze omviel. Misschien heeft dit niets te maken met kapitalisme maar meer met criminaliteit.

 • no-profile-image

  Han

  Josien hoe goed ook bedoelt deze discussie ronde, bij het lezen van na genoemde artikelen "Dairy Feed en Thailand werken samen" en "Zuivelconcern wil vooral in Azië groeien" wordt ik niet positiever over de wil van de fabrieken om zich op de thuis markt te richten met voor de boer goede prijzen. Ze kiezen duidelijk voor internationalisatie op markten die groeien maar waar we nooit geen verse producten van Europese origine kunnen verkopen tegen fatsoenlijke prijzen. Er is dus maar 1 optie over ter plekke melk maken en verwerken en vermarkten.
  Als ik de artikelen oppervlakkig lees, denk ik net als de meeste boeren, die melk willen verkopen; Ah een nieuwe markt, direct inspringen. Overschotten weg. Prijs weer normaal". Op termjn zal deze fabriek de leden eigenaren in Nederland beconcureren door de lokale markt te bedienen met eigen melk en import van kaas. poeder niet meer nodig hebben.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik ben heel blij om deze discussie af te kunnen sluiten met een positieve noot. Deze komt van Willem Sluys, Purmerend. Hij zag in de bewering van Dick Veerman dat cooperaties eigenlijk niks anders zijn dan gewone bedrijven een aanleiding om het eens goed op te schrijven. Hij vindt cooperaties JUIST in deze tijd belangrijk, omdat ze beter dan gewone bedrijven in staat zijn een bijdrage te leveren aan een duurzame en sociale economie. De bijdrage is wat lang, de typografie hier leent zich er niet goed voor. Daarom hier de link naar het documentje (2 A4tjes) en hieronder enkele belangrijke fragmenten.

 • no-profile-image

  namens willem sluys

  hier de link naar de volledige bijdrage van Willem Sluys, Purmerend

  http://kapma.wordpress.com/files/2009/11/de-cooperatie-een-springleven-oud-concept-2.pdf

  In de bijdrage van Dick Veerman over de coöperatiediscussie wordt nogal met een donkere bril gekeken naar deze oude organisatievorm.
  Vooral de bestuurders van grote zuivelcoöperaties krijgen er van langs. Nu moet ik direct erkennen dat er nogal wat schort op het communicatieve vlak, maar daar ligt ook de verantwoordelijkheid van de leden om hierover aan de bel te trekken via directe uitingen of bijv. via ledenraden.
  _____________________

  Nu de kruitdampen op het strijdtoneel van de kredietcrisis langzamerhand op trekken zien we dat de coöperatie zo goed als ongeschonden uit de strijd komt.
  Hoe nu verder.
  ____________________
  In de gehele maatschappij zien we de discussie ontstaan of het neoliberale stelsel wel zo zaligmakend is. Daarbij is in mijn beleving de coöperatie een uiting van het inhoud geven aan de zgn. derde weg, een stroming die het midden houdt tussen het al eerder genoemde neoliberalisme (marktwerking is heilig) en de staatsinterventie (marktwerking is uitgeschakeld).
  ____________________
  We nemen als individu geen genoegen meer met het feit dat er over ons, maar tevens zonder ons besluiten worden genomen. Er is echt iets aan de hand in onze maatschappij, een cultuuromslag is gaande.
  ___________________________
  Daarbij spelen in mijn beleving enkele onderwerpen een belangrijke rol en wel de toenemende vraag naar transparantie, het op vernieuwde wijze inhoud geven aan het collectieve belang in een multi culturele samenleving, het creëren van nieuwe vormen van saamhorigheid en samenwerking, de inzet voor een duurzame en sociale economie.
  De coöperatie is naar mijn oordeel bij uitstek de organisatievorm welke bij de oplossing van deze onderwerpen een belangrijke rol kan vervullen.
  De oplossing hiervan komt nl. niet tot stand door hiërarchisch georganiseerde bedrijven omdat die de aansluiting missen met degenen voor wie het bedoeld is.
  De oriëntaties zijn verschillend en daarmee ontbreekt de verbinding.
  Waar het om gaat is,
  “ben ik voor mensen bezig of ben ik met mensen bezig, sta ik aan hun kant of beschouw ik ze als instrument in de doeleinden die ik heb”.
  Een coöperatief stelsel is voor de oplossing van deze problematiek heel geschikt omdat het zich gemakkelijk vanuit een decentrale richting laat ontwikkelen.
  De coöperatie stelt mensen al 150 jaar in staat hun eigen problemen aan te pakken, structuren te scheppen waarin ze zelf de verantwoordelijkheid nemen, zelf bestuur organiseren.

  Ik begrijp dan ook echt niet dat Dick Veerman de coöperatie als een illusie beschouwt.
  Met die coöperatie kunnen we nl. anno 2009 nog steeds op verantwoorde wijze inhoud geven aan het individuele en collectieve belang van de leden en daardoor aan de ontwikkeling van een duurzame en sociale economie.

  Nog even terug naar de waardecreatie voor het lid, die volgens Dick Veerman tegenstrijdig zou zijn aan de gezonde exploitatie van het coöperatief bedrijf.
  Het tegendeel is waar.
  Continuïteit van de dienstverlening, of dat nu markttoegang is of het afnemen van bankproducten, kan slechts gediend blijven worden door een gezonde bedrijfsvoering, welke ten goede komt aan het lid door die noodzakelijke continuïteit van die dienstverlening te waarborgen.


  “De coöperatie, een oude structuur, al 150 jaar modern en springlevend”

  Willem Sluys,
  Purmerend

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Deze discussie is gesloten, iedereen bedankt voor de reacties. Josien maakt een samenvatting hiervan met de resultaten. Binnenkort start een nieuwe discussie.

Laad alle reacties (141)

Of registreer je om te kunnen reageren.