Rundveehouderij

Achtergrond 232 reacties

Zuivelmarkt is een tredmolen: discussieer mee!

Tijdelijk uit balans, of meer aan de hand?

De lage melkprijs is een ’gevalletje’ van een verstoorde balans tussen vraag en aanbod, en dat herstelt vanzelf na verloop van tijd; dat lijken Eurocommissaris Fischer Boel en minister Verburg te zeggen. Onder meer door de acties van de DDB lijkt het idee dat er toch méér aan de hand is, langzaam terrein te winnen in veel boerenhoofden.

De maatschappij eist van boeren aandacht voor 'profit', én 'planet’ en ‘people'. En veel boeren willen ook niets liever dan -bij een goed belegde boterham- goed zijn voor dier, omgeving en mens. Is een vrije markt op wereldschaal daarvoor dan wel de juiste weg? Kun je voedsel wel overlaten aan de markt? Om die vragen gaat het nu meer dan ooit.

Tredmolen: lopen we ons dood?

Bij een vrije markt voert kostprijs de boventoon. Melk is immers melk, en dus is er steeds een iets goedkopere aanbieder te vinden. Wie niet meer mee kan, laat zich opkopen door de buurman. Die zich daarmee weer afhankelijker heeft gemaakt van bank en fabriek. Zo houden we elkaar rennende, in een tredmolen. Meerennen of eraf springen zijn de enige opties; afremmen gaat niet, omdat er altijd weer iemand opduikt die de energie heeft om harder te gaan lopen. Hoelang gaat dit door? Tot er in Nederland nog 1.000 grote boeren (en wat keuterboeren) over zijn? Of tot er 100 grote boeren over zijn? Ook die vraag leeft bij veel melkveehouders.

De problemen zijn uiteraard niet beperkt tot Nederland. We zien in de VS, en kortgeleden nog in Nieuw-Zeeland, voorbeelden van zeer grote melkveebedrijven die financieel uitgehold zijn en met enorme schuldenlast over de kop gaan. Hun strategie: sterke groei financieren met hypotheken. Hoever staat die strategie van de melkveehouderij in Nederland?

De problemen zijn ook niet beperkt tot de zuivelsector; alle sectoren van de landbouw kampen met vergelijkbare vragen.

Hoe wordt de tredmolen aangedreven?

Waarom drijft het systeem zozeer richting verstikkende kostprijsverlaging? Het antwoord van van beleidsmakers en wetenschappers is voor sommige boeren ergerlijk simpel: het is de markt. Export en voortschrijdende technologie zijn factoren, zeggen onderzoekers bij het LEI (bron 1 en 2). Om te slagen op de exportmarkt zul je voor concurrerende prijzen moeten werken. Nederland is een sterk exporterend land, net als Frankrijk en Duitsland. Technologische ontwikkeling drijft ons voort. Er zullen altijd weer nog efficiëntere melkstallen komen. Wie die heeft, kan daarmee zijn kostprijs verlagen en dus moet de buurman uiteindelijk ook. En zo gaat de tredmolen weer door. Niks aan de hand dus, het is ‘maar de markt’, zoals Fischer Boel en Verburg zeggen? Of is het inderdaad diepgaander?

Geleide discussie

Boerderij.nl organiseert over de zuivelmarkt, de melkprijzen en de hierboven opgeworpen vragen een discussie. Deskundigen kunnen zich daar in mengen. En als het nodig is, stuurt Boerderij bij of worden experts gevraagd om een reactie. Het wordt dus een discussie onder begeleiding. Dit om te voorkomen dat de discussie ontaardt in herhaling van standpunten of stokpaardjes, en om te bevorderen dat de uitwisseling van standpunten leidt tot verhelderende of nieuwe inzichten.

Vragen bij de discussie kunnen zijn: herkent u de tredmolen? Kunnen we de productie van voedsel wel overlaten aan de markt? En kan de melkveehouder daarbij ook nog zorgdragen voor dierenwelzijn en andere zaken die de maatschappij graag wil? Hoe zit het bij varkens en pluimvee houderij, of bij akkerbouw of tuinbouw?
Of moet er een halt worden toegeroepen aan de schaalvergroting? Zouden grenzen aan technologie kunnen helpen (bijvoorbeeld verbod op melkstallen met een capaciteit boven 100 koeien per uur, of verbod op tractoren boven 130 pk)?


Om af te trappen hier een eerste vraag:

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  econoom

  De raderen draaien. Bij een waterrad stop je deze pas wanneer er geen toevoer meer is. Er moet een soort omwenteling komen om het fenomeen van richting te laten veranderen.
  De richting die iedere boer graag wil in zijn hart is een eerlijke prijs voor zijn product. Dat is alleen mogelijk wanneer er afspraken over prijzen en volumes zijn gemaakt waarbij de overheid een begeleidende rol speelt.
  Zonder van richting te veranderen draait de tredmolen inderdaad dan weer snel dan weer langzaam(Zie ook gevolgen crisis dertiger jaren; veel productie lage prijs. Werd pas gestopt bij gebrek aan melk)

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De Tredmolen draait en zoals reeds op gemerkt zal dat niet zonder horten en stoten gaan!. In de hele Agrarische sector is daar reeds ervaring mee opgedaan. Nu moeten de Melkveehouders daar nog aan wennen. Terecht is opgemerkt dat Megamelkers zeer kwetsbaar zijn, dat is ook zo,zij zijn te veel afhankelijk!. Persoonlijk hou ik van Horen, Zien en soms een beetje schrijven. Mijn huidige conclusie is deze; Globalisering, vrije Markt,einde quotering zijn onomkeerbaar!. Hoe gaan wij daar mee om?. Dat moet elke Melkveehouder vanuit zijn persoonlijke en bedrijfsmatige omstandigheden bekijken,overdenken en handelen!(nooit naar de buurman kijken,nooit boven je macht werken en zorgen dat je plezier in je werk houdt!) Gemengde bedrijven met een productie tussen 800.000 en 8.000.000. kg.melk zullen het gaan maken in de Tredmolen, denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Econoom2

  Zuivelmarkt stond jaren stil door het quotum. Huidige dynamica is een direct gevolg van keus voor meer marktwerking in de zuivelsector.
  Is de zuivelmarkt een tredmolen? Ten dele ik zou zeggen: het wordt een tredmolen. Wees voorbereid als veehouder en verwerkende industrie. Hoe? Kijk naar varkensmarkt, tarwemarkt en glastuinbouw. Beweeglijkheid is iets waaraan we moeten wennen. Samen nadenken zal cruciaal zijn: goed dat er discussie komt!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, goed initiatief. In jouw verhaal mis ik echter de aandacht voor het feit dat de spelers op de agrarische markten in de laatste decennia een te grote rol, lees macht, hebben gekregen. Zij hebben belang bij een liberale wereldmarkt en hebben hun belangenbehartigers goed vertegenwoordigt in organen die sturend zijn. In een discussie op AGD Foodlog heb ik een mogelijke oplossing aangedragen die welliswaar ingrijpend is, maar de neerwaartse spiraal gaat stoppen. <> De gevolgen die plaatsvinden in het liberale systeem gaan veel verder dan het boerenbedrijf, het zal het hele maatschappelijke en sociale leven op het platteland, wereldwijd, ontwrichten. Metropolen gaan er ontstaan en onder invloed van bedrijven als Monsanto op het platteland enorme monoculturen van gewassen. Onwenselijk lijkt mij. Maar wie kan deze ontwikkeling nog stoppen?

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Paul, je noemt het onwenselijk dat er monoculturen ontstaan door de Monsanto's.
  Dát ze zullen ontstaan, daar ben ik het wel mee eens, tenminste, in gebieden waar productielandbouw doelstelling nummer één is. Niet in Noordwest-Europa waar veel meer claims op grond zijn en meer maatschappelijke druk.
  Maar ik ben het niet met je eens dat het ongewenst is. Ik ben consument, en heb dus vooral belang bij een lage kostprijs van mijn voedselpakket. Als de keerzijde daarvan is monocultuur in verweggistan, het zij dan maar zo. Rijd eens over de Canadese prairies, of door de Midwest en je ziet daar trouwens al monocultuur. De Canadezen klagen er geeneens over geloof ik.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Robert, het onwenselijke waar ik op doel is niet direct oneindige vlaktes graan of maïs, maar het feit dat er aan landbouwproducten "gesleuteld" wordt. De uitkomst hiervan staat nog geenszins vast en het risico dat die gewassen een eigen nieuwe natuur gaan ontwikkelen is pas na lange tijd te overzien. Ze kunnen nu wel een plant resistent tegen een insect of schimmel, maar wat volgt?

 • no-profile-image

  josien kapma

  econoom (1) wat vind je nu zelf, moet die echte omwenteling er komen? Hoe voorkom je dat 'meer afspraken´ en regulering slechts een rem op die geleverde energie zijn?

  Piet en econoom2 en Robert: jullie zien het tredmolen effect min of meer als onafwendbaar verschijnsel. Maar is het ook het minst slechte systeem? Hébben we er ook inderdaad geen problemen mee? En als de maatschappelijke druk monoculturen in in Europa zal voorkómen, hoe houden we dan een gezonde landbouw/voedselvoorziening in de benen?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Paul, breng nog 'es je oplossing in twee zinnen naar voren svp? (ik zie hem niet zo snel op AGD)

  Paul, hoe zouden boeren zich moeten organiseren om die machtige andere spelers partij te bieden? Waarom lukt dat nu zo slecht?

  Misschien is de vraag wel: hoe krijgen boeren zélf meer invloed op de tred van de molen?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, landbouw moet uit de WTO onderhandelingen gehaald worden en productie van land en tuinbouwproducten continentaal regelen waarbij door middel van, niet verhandelbare, quota vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden en er een einde komt aan dumping van overschotten in derde landen waardoor er op die plaatsen weer prijsdruk ontstaat en de spiraal van lagere prijzen door blijft gaan. Voor verdere informatie zie comments in de link: <>

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Josien Kapma, uit Portugal. Het Tredmolensysteem is een duidelijk voorbeeld hoe de Aanbod en Vraagwerking gaan Functioneren. Persoonlijk heb ik daar niets op tegen!!!...Het is naar mijn mening ook het allerbeste de vrije markt (tredmolen) zijn werk te laten doen!!!...Maar ik ben mij ook bewust dat er heel veel Melkproducenten zijn, die er anders over denken. Daarom is deze Discussie zeer zinvol!!!... Bovendien ben ik u dankbaar dat uit Portugal ook belangstelling is. De Nederlandse melkveehouders denken af en toe te kleinschalig,ik bedoel buiten NL worden ook Koeien gemolken. M.vr. groet,piet

 • no-profile-image

  veehouder

  Er is geen vrije wereldmarkt. Europa heeft alle instrumenten in handen waarmee ze de wereldmarkt sturen. Oplopende prijs dan verruimen ze het quotum. Teruglopende voorraad graan, dan de importheffing van de tapioca.Degene die de graanmarkt bepaald heeft ook, via de voerprijs, de vleesprijs in handen. En deze mensen moeten we serieus nemen als zij praten over produceren voor wereldmarktprijzen? Het gaat in alle sectoren zo. Het enige waar ze in europa mee bezig zijn is een gegarandeerd goedkoop voedselpakket over de ruggen van de boeren. Belangenorganisaties sta op en eis ook een redelijke prijs.

 • no-profile-image

  robert bodde

  Josien, de tredmolen lijkt me onder het vrije economische systeem onafwendbaar. Survival of the fittest, het gebeurt in alle sectoren. De buurtwinkel is er niet meer, de slager en bakker op de hoek geven t ook op. Deels omdat ze te weinig de jaarlijkse verbetering van de arbeidsefficientie kunnen omzetten in extra omzet/marge, deels vanwege gebrekkige innovatie, noem alle factoren maar op.
  Ik denk dat het goed is dat die ratrace gaande is. Want zeg nou eerlijk: wil je met 20 koetjes een 'inkomen' verdienen door subsidiering? Hoe lang houdt dan die subsidiering stand als dat 50-uursbedrijf van 1960 een 10-uursbedrijf anno 2009 is? Want dat is de consequentie van het niet laten gelden van economische wetten in de landbouw: inefficientie wordt beloond en de norm.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Veehouder zegt er is geen wereldmarkt, want 'ze' in Europa (maar, dat zijn wij toch?) trekken toch aan de touwtjes, terwijl Paul juist meer Europese invloed wil.

  Los van meer of minder macht voor Europa, denk ik dat het mechanisme van de tredmolen ook binnen kleinere markten (bv een Europese) geldt. Hoe klein of hoe groot wil je gaan en op basis van welke overwegingen?


 • no-profile-image

  josien kapma

  robert, in geitewollesokken kringen gaan vragen op: is een andere economie denkbaar? de economie van het genoeg. waarbij je niet focust op winst maar op waarde(n)? Waar inefficientie niet gezien wordt als iets negatiefs maar bijvoorbeeld als 'tijd voor contact met je gezin en ontstressing'.

  Ik weet het ook niet maar ik vind het wel een aardig gedachtenexperiment om waarde eens voorop te stellen. Stel dat je in plaats van winstmaximalisatie een tredmolen naar waardeoptimalisatie wilt ontwerpen. Hoe zou die eruit zien?

 • no-profile-image

  veehouder

  Iedere voedselproducent zit in hetzelfde schuitje. Onder het mom van vrije wereldmarkt de prijzen naar beneden,maar wel alle instrumenten in handen houden om de wereldmarkt te reguleren. De westerse wereld wil een gegarandeerd goedkoop voedselpakket en slaagd hierin door de minimale voorraden(graan)aan te houden. Ook bij een teveel aan graan dan maar een importheffing op de tapioca of de braakregeling wijzigen. We produceren zo ten alle tijden voor een overschotmarkt. Ook de interventie prijzen hebben ze in de hand. Dit betekend blijvend prijzen die net schommelen rond de kostprijs met wel de dalen maar niet de pieken die horen bij een vrije markt

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Veehouder, dit is juist de reden dat een vrije markt bij voedselproductie niet werkt. Je moet er toch niet aan denken dat er niet genoeg voedsel geproduceerd wordt voor de wereldbevolking.
  Op dit moment is er ruim voldoende aanbod tegen relatief lage prijzen, maar bij een eventueel tekort (zie 2007) schieten de prijzen de lucht in. In dit laatse scenario is het maar de vraag of de overheid vrije marktwerking zo gewenst vindt, ma.g. overheidsingrijpen om de voedselzekerhied zeker te stellen. In 2007 is de wereld even wakker geschud, maar ik denk dat we het nog een paar keer mee moeten maken om in te zien dat een vrije markt ook zo z'n keerzijde heeft.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Jozien, ik wil nog even ingaan op je vraag of de Tredmolen ( vrije markt) het minst slechte systeem is?,ik denk van wel. Het is in ieder geval het meest eerlijke,overzichtelijke en handelstechnisch het meest eenvoudige systeem!!!... Daar kan niemand een beter alternatief voor vinden in de EU. De meeste andere voorstellen hebben een Nationaal karakter. Daarom zal de EC onder leiding van mevr. Fischer Boel zich distancieren van marktregulerende maatregelen. De Politiek wil ook niet dat de Melkveehouders een EU burgeroorlog beginnen. In Nederland zijn sommigen bereid 10% in te leveren, Portugal wil er misschien wel 10% bij hebben en wat denkt u van Italie???... groetje's piet.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Waardeoptimalisatie heb ik net gelezen. U bedoelt Jozien waarde in samenhang met Normen en Waarden?. Als ik u goed begrepen heb, daar ben ik een grote voorstander van!. Leven en laten leven!. Gewoon doen in alle opzichten,ook Bedrijfsmatig,wat minder ijver en naijver,wat minder afgunst en meer gunst!. Boeren zoals je het leuk vind en als je dan een kostprijs van 20 cent of minder per liter melk hebt,dan kan je af en toe nog eens genieten ook, met vrouw/man en kinderen!!!...

 • no-profile-image

  josien kapma

  de vraag blijft: hoe een systeem te ontwerpen waarin waarde/n nagestreefd wordt?

 • no-profile-image

  Boer

  Als we even de tijd nemen om te kijken naar de andere landbouwsectoren valt de hele reden tot discussie weg. Wordt het slecht? Ja zonder meer. De europese melkveehouderij kan zich niet staande houden in een echte wereldmarkt. Ook de varkenshouderij verbeeld zich dat ze opereren op de wereldmarkt. Dat is er een met exportsubsidies en importdrempels. Over de jaren is in de andere sectoren het eigen vermogen verdampt. Nu is wordt onder het motto van Liberaliseering de deur geopend om de melkveehouderij waar nog genoeg eigen vermogen zit uit te hollen. Liberaliseering is in dit geval niet meer dan het verschuiven van vermogen van arm naar rijk oftewel van boeren naar banken en aandeelhouders in de industrie. Vaart de consument er dan wel bij? Nee hieronder werd het klassieke voorbeeld genoemd van het goedkope voedselpaket. Om de liberaliseering te versnellen heeft de producent inkomensteun en subsidies nodig en die komen uit de belastingcenten van de consument. Nu zelfs de Amerikanen discussieren over productiebeperkende maatregelen zoals quota moetten we even de poot van het gas halen en niet iets weggeven wat je nooit meer terug kunt krijgen. In Canada ontvangen de boeren een prima melkprijs, is de industrie en retail winstgevend en hoeft de consument alleen te betalen voor de melk. En als ik even kijk naar de stemming zijn de indicaties dat de meeste boeren er net zo over denken.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Robert, je reactie van 13.17, ik neem aan dat je die reactie geschreven hebt om een discussie wat scherper te stellen, want ga je die lijn verder doortrekken drijf je vrijwel het hele midden en kleinbedrijf naar de galg. In een goed doordacht quotumsysteem is het woord subsidie geschrapt. Basisprijs voor producenten die product van hoge kwaliteit moeten leveren en winst die ze daaruit kunnen generen overal in kunnen zetten behalve in nog meer productie, anders creeren we eenzelfde situatie. De prijs voor de consument zal niet veel stijgen omdat het percentage product van producent in euro's toch al zeer gering is. Je voorbeeld met 20 koetjes en een inkomen door middel van subsidies beschouw ik daarom ook maar als een grap.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, waardeoptimalisatie in een geliberaliseerde wereldhandel? Kijk eens naar de handelswijze van multinationals en noem mij er een die niet de hele wereld afzoekt naar de plek met het meeste rendement. Ze laten niet voor niks 8000 miljard via Nederland lopen, zonder hier ook maar iets te produceren.

 • no-profile-image

  Hans

  Van winst maximalisatie naar waardeoptimalisatie! Alles in onze samenleving en economie drukken we in geld uit, ook waardes. Zelfs tijd, relaxen kost zoveel, op vakantie zoveel, tijd voor de familie, pas als het werk gebeurd is enz. Het draait om de centen. En dat is niet eerlijk, zal het ook nooit worden. Mensen die rijk zijn geboren en mensen die arm zijn geboren. Mensen die lijden en keihard werken en niets verdienen en mensen die niks uitvoeren en leven als prins.
  Dus als we waarde hoger willen stellen dan winst, moet het geld weg en ja dan wordt je wakker en is het dromen voorbij. Ik ben net als Piet voorstander van de vrije markt. Punt is dat de westerse wereld er achter begint te komen dat ze door hun eigen vrije systeem ingehaald worden. Dat is nou juist het leuke van het systeem. Al die mensen in China India en Brasil die altijd arm waren en arm gehouden werden door het westen, krijgen nu de kans om hogerop, een betere levensstandaard te komen. En deze landen doen dat zelf, zonder hulp van de westerse wereld, sterker de westerse wereld heeft altijd z'n best gedaan om deze mensen arm te houden om er zelf beter van te leven. Brasil heeft in 4 jaar zoveel reserves gemaakt dat ze de complete buitenlandse schuld in één keer kunnen afbetalen. Dat heb ik nog nooit enig ander ontwikkelings land zien doen. En nu Brasil lekker op gang is als landbouwnatie wil men de land en tuinbouw uit de WTO halen, dus halverwege de wedstrijd de regels veranderen. Als je met je kostprijs te duur bent komt dat omdat je in Nederland op de verkeerde plek zit, dus of van beroep veranderen of van land.
  En dit geld ook in de zuivelmarkt. Als ik me niet vergis is Brasil wat zuivel betreft nog steeds netto importeur, maar je kunt ervan op aan dat ze de melk die er tekort is, net als de tarwe uit Argentinië importeren. We willen wel uit Europa kopen, maar dan moet Europa ons vlees ook vrij toelaten. Dit is de het bewijs dat Europa door z'n eigen systeem wordt ingehaalt. Brasil verkoopt voedsel aan China en het zijn de Chinesen die de op 3 na grootste ter wereld pas ontdekte olievelden voor de kust van Rio de Janeiro gaan ontginnen

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Hoe een systeem ontwerpen waarin waarde/n nagestreefd wordt?,vraagt Josien. Misschien mag ik even terug in de tijd. In de negentiger jaren hoorde je zo'n honderd keer per dag, Wij Moeten Scoren!!!. Nou we hebben gescoord!. In Nederland is een aerodynamische koe ontwikkeld met een smalle kop(weinig verstand) smalle schouders,breed kruis en een supergroot Melkuier!,geschikt voor de productie van meer dan 60 liter per dag!. Eerste vereiste is, deze melkproducenten (HF koeien) moeten optimaal verzorgt worden. Er zijn Melkveehouders die dat kunnen en daar ook plezier in hebben. Daar heb ik bewondering voor,dat meen ik,ga zo door HF fokkers!. Maar en nu komt het; er zijn helaas ook heel veel HF houders/melkers die hun veestapel beter terugfokken naar de Nederlandse rassen,Fries-hollands, Blaarkop of MRIJ. Daarmee kunnen zij de kostprijs verlagen (veel minder gezondheidsproblemen) en meer halen uit omzet en aanwas!. Als dan ook nog een premie betaald wordt van 100.- Euro per koe voor het in stand houden van oude rassen (wordt in Duitsland en Polen ook gedaan), slaan wij Drie Vliegen in ene Klap!!!... En de Buurman hoeft niet uit te breiden. Bovendien worden waarde/n nagestreeft in driedubbele zin!!!...

 • no-profile-image

  veehouder

  Er is niets zo belangrijk als een goed betaalbaar voedselpakket. Maar mogen de boeren dan ook niet een inkomen eisen. vrije handel oke maar dan ook de regulering weg. Geen beschaafd land die dat wil. Dus belangen behartigers eis een redelijk inkomen. Nu zitten we met het meest slechte dat we kunnen hebben.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Paul, 8000.- miljard!,dat is geen kleinigheid,heeft dat met Handel te maken?,ik snap het niet? Misschien is een korte verklaring mogelijk?. groetjes piet.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  <> Derde poging. Piet anders moet je uitzending gemist Zembla Nederland belastingparadijs intypen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, Brasil, Europa uit de WTO en interne markt. Is dat in Zuid Amerika ook een mogelijkheid, eventueel met Midden Amerika erbij?

 • no-profile-image

  gli

  Beste mensen,
  Ik zou het toejuichen als er wereldwijd een omslag komt. Maar ik geloof er niks van. Als er in Texas een Nederlandse boer kans ziet om met hulp van Mexicanen 10.000 koeien te melken bederft hij het toch voor 100 gezinsbedrijven die dachten met 100 koeien een redelijk inkomen te verdienen? En kijkt de meerderheid van de Nederlandse boeren niet met ontzag naar zo'n collega? En laten die Nederlanders nou niet zeggen dat dit niet waar is, want het streven van hen is toch ook om naar 500 tot 1000 koeien te gaan? En op die manier 5 tot 20 of nog meer buurboeren uit te schakelen? Misschien niet met een vooropgezet plan, maar wel met een realistisch gevolg.
  Als het helemaal niet meer gaat zijn er over een aantal jaren wel multinationals die de boel overnemen. Misschien wel multinationals die ook aan supermarkten doen. Fijn de boel van producent tot consument in één hand!
  Zo werkt de markt toch? En in de angelsaksische wereld is dit het zaligmakende credo. En die meent dat het allemaal best meevalt zal er na verloop van tijd achter komen dat zo de vrije markt werkt en niet anders. Ik denk dat het tij niet te keren is.

 • no-profile-image

  Hans

  Paul Jansen, Het vrije markt systeem zorgt er nu voor dat andere landen in de wereld aan de beurt komen. En nu het de beurt van Brasil, Rusland, India en China (BRIC) is denk ik niet dat deze landen met minder genoegen nemen. Ja, en gaat dat ten koste van Nederlandse boeren, het zij zo. Nederlandse boeren zeiden toch ook niet van:"Och die arme Brasilianen of Och die arme Indiërs"?
  Nee, Nederlandse boeren waren en zijn alleen maar geinteresseerd in hun eigen welvaart en welzijn, getuige alle importheffingen en "importmoeilijkmaakregels," regels die vandaag de dag nog steeds gelden en dan als doekje voor het bloeden naar de derde wereld:"Hebben julie nog wat ontwikkelings geld nodig"? Paul, wat denk je? Wat denk je van de Braziliaanse media? Wat denk je van de Braziliaanse Politici? Wat denk je van de Braziliaanse burger?

 • no-profile-image

  Jonge boer

  Het Europese quotum zo als dat was, was niet alleen voor de eigen markt. Er was een groot gedeelte dat voor export was bedoeld. Dit ging Europa uit met export subsidies, met alle gevolgen daarvan. Zoals het "dumpen" in andere landen. Daar tegenover is het hier in Canada zo dat wij 5% mogen exporteren, maar moeten we ook 5% importeren.
  Europa, zoals het nu is, can nooit voor de wereld markt prijs produceren. Ja het was mogelijk in 2007, ja iedereen kon het toen met $5000 per ton voor melkpoeder. Nu is dat $1200-1400 per ton!
  Voordat Europa voor de wereld markt prijs kan produceren moeten eerst de lonen omlaag, grondprijzen omlaag, energie prijzen omlaag. En dan kun je het kleine melkveebedrijf ook vergeten, want dat is Economy of Scale!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, het vrije marktsysteem zal niet ophouden aan welke grens dan ook. Ik ben het met je eens dat er wereldwijd door landen barrieres opgeworpen zijn om eigen handel te beschermen en erger, om vervolgens overschotten elders te dumpen. Chinezen laten hun schoenen tegenwoordig in Nigeria maken omdat het daar net weer iets goedkoper kan, net zoals Brazilië productie kwijt kan raken omdat het elders goedkoper kan. Kortom waar is het einde? Wat ik van Brazilië denk? Een land met twee gezichten, een van een rijke toplaag en een van bittere armoede aan de onderkant. Een beetje het idee van een land dat volop in de greep is van multinationals. Hier nog een interressante link <>

 • no-profile-image

  Boertje uut

  Van winstmaximalisatie naar waarde-optimalisatie. Zouden die twee niet samengaan? Een bedrijf dat alléén maar focust op winst en nog meer winst gaat onherroepelijk in de fout. DSB-bank? Je komt op de koffie! We hebben het wel over een maatschappij van mensen. En mensen willen meer dan alleen maar winst. Dus diezelfde maatschappij zal altijd corrigerend optreden, gelukkig maar. De hamvraag is of je moet wachten totdat die maatschappij vanzelf corrigeert of dat je een overheid machtigt grenzen aan te geven. Ik ben voorstander van zo’n overheid. Robert Bodde zegt in een reactie dat hij gebaat is bij een lage kostprijs van zijn voedselpakket. Hij zegt daarmee eigenlijk: hoe goedkoper hoe liever hij het heeft. Gelukkig heet niet iedereen Robert Bodde op deze wereld. Het is ook niet de praktijk van alle dag. Lang niet iedereen koopt bij de Lidl of Aldi. Er is dus ruimte voor waarde-optimalisatie. Dat heet tegenwoordig duurzaam. Waar ik als boertje uut Doornspijk alleen met smart op wacht is dat de mensen die niet bij Lidl en Aldi komen nu eens gaan betálen voor duurzaam. Gisteren zag ik voor het eerst een commercial van Albert Heijn over hun nieuwe initiatief: puur en eerlijk: <>. Waardeoptimalisatie vermarkten dus. Gaat dit werken mensen?

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, dat klopt. Alle opkomende landen (BRIC) hebben dat probleem, een rijke bovenlaag en een grote massa armen. Echter, dit probleem wordt vaak door mensen aangedragen om maar te zeggen dat het product wat in deze landen geproduceerd is minder waard zou zijn, omdat het door mensen geproduceerd is die daar een veel te laag salaris voor krijgen, kostprijsvervalsing. Toch zal het geld eerst verdiend moeten worden voordat je het kunt verdelen. En ondanks dat het niet eerlijk verdeeld wordt groeit het land als kool Er zal eerst nog heel wat water door de democratische rivier moeten stromen voordat de corrupte politiek belastingwetten maakt die dat geld een beetje eerlijk gaat verdelen.
  Toch vind ik dat je is aan de gemiddelde Brasiliaan moet gaan vragen wat de laatste 8 jaar zijn koopkracht heeft gedaan? Een land dat zo diep in de schulden zat, en gewoon door hard werken er zo op vooruit is gegaan en dan zeggen dat Braziliaanse producten minder waard zijn omdat het braziliaans salaris niet hoog genoeg is. Wat mij ook is opgevallen, Nederlanders zijn niet sociaal naar elkaar toe, soms bij "hufterig" af, en dat terwijl het sociale vangnet als één van de beste ter wereld bekent staat. In Brasil is geen noemenswaardig sociaal vangnet, maar Brasilianen naar elkaar toe zijn erg sociaal.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Hans uit Brazilië, ik vind dat je steeds zeer belangwekkende dingen hebt te vertellen. Zeer interessant om ander verhalen te horen als het clichébeeld wat over een land als Brazilië heerst.
  De tredmolen: waarom dalen landbouwprijzen steeds? Dat heeft 2 aspecten. De prijzen dalen omdat de productiviteit steeds toeneemt en daarmee de kostprijs daalt. Dit leidt tot een schaalvergroting. Soms zelfs schaalvergroting die onopvallend is. Akkerbouwbedrijven van 40 ha hadden 40 jaar geleden een aantal vaste medewerkers, 30 jaar geleden losse medewerkers, 20 jaar geleden deden ze alles alleen, nu doen ze er allerlei werk bij. Naast het feit dat de kostprijs is gedaald is er een ander effect: de ontvangen prijzen zijn harder gedaald dan de kostprijzen. Dit komt doordat boeren minder marktmacht hebben gekregen. En dit wordt weer veroorzaakt doordat het EU-landbouwbeleid minder protectionistisch is. Overigens is het keiharde gezicht van de vrije markt nooit weggeweest, althans in arme landen. In de EU hebben we alle nadelen van de vrije markt gewoon altijd geëxporteerd (restituties is de mooie naam hiervoor) of niet toegelaten: importdrempels, inkomenssteun. Die tijd is voorbij. Landen als Brazilië (die zelf zonder subsidies werken) accepteren dat niet meer. Die verminderde marktmacht kunnen boeren ook zichzelf aanrekenen. Zie de zuivel: alles uit de kast om maar door te kunnen blijven produceren. Of "ontkoppelde steun'. Die heeft dus geen effect op de prijzen. Als al die landbouwsubsidies wereldwijd nu eens op een zinvolle manier besteed zouden worden? Om van de landbouw een bedrijfstak te maken die geen overschotten produceert, die energieneutraal is, die watervoorrraden spaart, etc. Ik geloof: ja, dat kunnen we.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De productie per persoon heeft zich de laatste 25 jaar met behulp van techniek en chemie misschien wel ver-vijf-voudigd. Huib is daar iets concreter op ingegaan. Terecht heeft Huib opgemerkt dat dat 1 van oorzaken is i.v.m. het overaanbod. De EU wil haar markt niet beschermen en subsidie's afbouwen. Ook dat vind ik begrijpelijk. Maar de Boeren willen ongelimiteerd producern tegen een''faire'' prijs. Daartussen zit ons Probleem!!!... Hans en piet zeggen laat de ''Wal het Schip maar keren'', Paul, Huib en nog enkele discussiedeelnemers zeggen, er zijn ook andere mogelijkheden. Maar hebben jullie een concreet alternatief wat op Europees niveau praktizeerbaar is???... En a.u.b. niet op de Politiek afschuiven. Volgens mij ligt de Bal bij de producent in het Doel!!!... Laten wij het in eerste instantie bij de overproductie van Melk houden.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Fijn dat na alle doem van *een wereld van metropolen en daaromheen monoculturen, *het einde van álle MKB, *macht naar grootbedrijf en bank, *met schaalvergroting 'iets weggooien' wat we nooit meer terugkrijgen, *regulering maakt lui en geeft onderling in Europa ruzie; en *Europa kán helemaal niet meedoen op de wereldzuivelmarkt...

  ook hoop klinkt. Uit de mond van Huib.

  Maar erg concreet klinkt het nog niet, kun je meer zeggen Huib?


 • no-profile-image

  josien kapma

  En toegevoegd aan de goede vragen van Piet de oorspronkelijke vragen: * hoe zorgdragen voor 'planet' en 'people', ook genoemd waardeoptimalisatie?
  * Moet er een grens aan schaalvergroting gesteld worden? * Is het denkbaar de té zeer stuwende werking van technologie te beperken, en hoe?

  * En een vraag die ik distilleer uit de discussie: hoe kunnen boeren hun belangen op een betere manier voor het voetlicht brengen?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Zo is het Josien, wij gaan nu concreet discuseren. Ook over Mensen,Schaalbeperking en Waardeoptimalisatie!. De meeste Melkveehouders hebben hun landwerk klaar,dus hebben tijd voor discussie!!!...

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Ik zie graag maatregelen die niet tegen de markt ingaan, maar daar mee samenwerken [net als een judoër die een sterkere tegenstander kan overwinnen door op het juiste moment de kracht van zijn tegenstander te benutten om die ten val te brengen]. Wat ik concreet voorsta is stimulering van productie die boeren wereldwijd niet tot concurrenten/slachtoffers maakt. Dus steun voor biobrandstof, biologisch afbreekbare grondstoffen voor de industrie, biologische smeermiddelen (als de landbouw haar eiegen overschotten nu eens zou benutten), en er zijn vast nog meer creatieve dingen te bedenken. Dit wil ik op zodanige wijze - bijv via tenders- dat het vakmanschap van de boeren optimaal benut wordt (= andere omschrijving van het voorkomen van boerenluiheid). Van groot belang is dat ook veehouders zich bewust zijn dat regulering van de akkerbouw gunstig is voor hen. In Oost-Europa zijn veel gemengde bedrijven. Als graan of koolzaad kostendekkend is verkopen ze dat en laten hun stallen dan leeg staan. Waar we als boeren vanaf moeten is de gedachte dat het gunstig is dat boeren elders geen droog brood verdienen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, maar we moeten juist af van een wereld die bestaat uit vormen van subsidie. Subsidie is ooit ontstaan om te sturen maar kijk om je heen en constateer dat vrijwel de hele economie draaiend gehouden wordt op vormen van subsidie. Allerminst gezond.

 • no-profile-image

  Hans

  In brasil is het bij de wet verboden dat banken geld uitlenen voor grond aankoop.
  Je mag grond wel in onderpand geven voor financiering van gebouwen en machines. Als je grond koopt moet je of de centen hebben of een soort leveranciers financiering treffen met de verkopende partij, dus bijv 150 zakken soja/ha in 4 jaar betaald. Ook moet je voor iedere REAL die je leent bij de bank er twee in garantie geven. Dus bijv. een huis wat 150 000 kost, zegt de bank: "na 15 jaar als de financiering is afbetaald, is het huis nog 100 000 waard en dan 2 tegen één, is dus een financiering van 50.000. Die andere 100.000 moet je maar ergens anders vandaan halen.
  Dit is een erg belangrijk verschil met Europa waar met geld wordt gestrooid. 1) de prijs van de grond blijft laag, en grondspeculatie wordt tegengegaan. 2) De boeren groeien minder hard maar hebben gemiddeld lage schulden, en dus zijn ze bestand tegen een windje/storm op de markt. Boeren in Brasil hebben hun grond betaald en werken met veel eigen vermogen ik denk wel 80 to 90%.
  Dus lage kosten NATUUR, lage kosten ARBEID en weinig vreemd vermogen, dus ondanks dat de rente het hoogst van de wereld is, lage kosten KAPITAAL.
  Zet daar Nederlandse boeren naast met slechts 25 tot 30% eigen vermogen. Dit is dus de reden waarom de krediet crisis in Brasil alweer voorbij is. En ik vind dan ook dat je de markt z'n werk moet laten doen. Oh ja, 4 jaar geleden kocht je voor 1 US$ Dollar 3,80 BR$ Real vandaag 24 okt 1,71. Dus de brasiliaanse economie krijgt last van zijn eigen succes. Abraço

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste discussie vrienden, wij schrijven nu over verschillende mogelikheden en onmogelijkheden c.q. omstandigheden. Daarom wil ik een vraag stellen aan alle lezers die tegen de Tredmolen zijn (vrije markt);de hele agrarische sector is onderworpen aan de Wet van Vraag en Aanbod!!!, behalve Melk en Suikerbieten!!!...Nu de vraag;waar is het probleem, de Markt zijn werk te laten doen???...Dat is toch de meest eerlijke oplossing???...En het minst ingewikkeld???...denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Boer

  In de states staan hele grote waanzinnig efficiente bedrijven die ondanks dat failiet gaan. Die richting hoeven we dus niet op. In de ideale wereld wordt voedsel (melk) zo veel mogelijk geproduceerd waar het geconsumeerd wordt door boeren die door productiebeperkende maatregelen niet overproduceren. Daardoor wordt hun een eerlijk inkomen gegund, wordt de natuur gespaard en kan het welzijn van zijn veestapel worden verhoogd. Welzijn en milieu vindt de samenleving steets belangrijker en zal de boeren in de toekomst steets meer geld gaan kosten. Ook kan het gesubsidieerde dumpen van overschotten in derde wereldlanden worden gestopt zodat die arme sloebers niet meer in de verdoemenis worden geconcureerd. Ik ben voor een systeem waarin boeren hun inkomen halen uit melk en niet uit subsidies en inkomenssteun. Dat de industrie en retail dat niet leuk zullen vinden ligt voor de hand maar van hun woekerwinsten kan dat best wel af. Wij moetten duurzaam produceren en om duurzaam te kunnen produceren is inkomen nodig. Voor een eerlijk inkomen is een systeem nodig die dat zeker steld want als het aan de industrie en retail ligt lig je als boer altijd aan de laatste speen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Boer, knap ver weg, Zo is de realiteit. Ik vraag me af waar de rest van de stemmers met hun mening blijven? Piet, in de vrije markt ligt geen eerlijke oplossing, dat bewijst de huidige malaise in de agrarische sector. De zgn vrije sectoren blijven zo slim dat ze door middel van schaal en productievergroting de prijs van hun producten laag houden. Deze bedrijven hebben dermate geinvesteerd dat ze ook niet anders meer kunnen. De dood of de gladiolen.

 • no-profile-image

  Hans

  Knap ver weg, je schrijft:(A)"In de states staan hele grote waanzinnig efficiente bedrijven die ondanks dat failiet gaan. Ant: Dat komt 1) omdat ze alleen maar omzetters zijn. Ze hebben de bron/voer niet in de hand, ze kopen alle voer aan, verbouwen zelf minimaal en zijn als zodanig 100% van de willekeur van de voermarkt afhankelijk
  2) Ze zijn overgefinancierd, veel te veel vreemd vermogen, en deze combinatie van factoren wordt hun nu funest. Waanzinnig efficiënt zijn is geen garantie dat je het red.
  (B)" In de ideale wereld wordt voedsel (melk) zo veel mogelijk geproduceerd waar het geconsumeerd wordt door boeren die door productiebeperkende maatregelen niet overproduceren"
  Antw: In de ideale wereld ga je daar voer omzetten in melk daar waar dat voer verbouwd wordt. Het is vele malen goedkoper, milieuvriendelijker, minder CO2 uitstotend om de melkproducten te vervoeren dan al dat voer. Alleen de verse melk die direct geconsumeerd wordt, produceer je dicht bij de consument te poduceren. En dit doe je niet met productiebeperkende maatregelen maar met de vrije markt, inclusief termijnmarkt, waar je een contract sluit met één of meerdere industrieën en prijs, hoeveelheid, kwaliteit, en tijdsduur afspreekt. Eerlijk inkomen bestaat niet. inkomen is niks anders dan het gevolg van opbrengs minus kosten.
  Milieu wordt afgedwongen van boven af, anders zouden de varkensboeren in Nederland nu nog 300M³ stront op een bunder uitrijden. Maar als de omzetting van voer naar melk plaatsvind daar waar het voer verbouwd wordt dan is mest een duurzaam productie middel.
  Welzijn: slechts één vraag: Zijn de koeien in California op je bovenstaande waanzinnig efficiente bedrijven beter of slechter af dan hun Nederlandse soortgenoten? Koeienwelzijn kost in Brasil zowel als in California geen geld
  (C) Ook kan het gesubsidieerde dumpen van overschotten in derde wereldlanden worden gestopt zodat die arme sloebers niet meer in de verdoemenis worden geconcureerd. antw. Gesubsidieerd dumpen komt bij een vrije markt niet voor en vrije markt geeft geen arme sloebers. Arme sloebers zijn er omdat er geen goede belasting wetten zijn die inkomsten enigsinds eerlijk verdeeld. En dit wordt instant gehouden door corruptie die in arme sloeberlanden bijna altijd gefinancierd wordt door, jawel, ontwikkelingshulp.
  (D) Ik ben voor een systeem waarin boeren hun inkomen halen uit melk en niet uit subsidies en inkomenssteun. antw: vrije markt! Dat kan inhouden dat je in Nederland te duur bent en dus of van beroep of van plaats moet wisselen
  (E) Wij moetten duurzaam produceren en om duurzaam te kunnen produceren is inkomen nodig. antw. Eerst duurzaam produceren en dan is inkomen een gevolg. Heb je geen inkomen?, houd in dat je niet duurzaam bent.
  (F)Voor een eerlijk inkomen is een systeem nodig die dat zeker steld want als het aan de industrie en retail ligt lig je als boer altijd aan de laatste speen.
  antw. Eerlijk inkomen bestaat niet. Een goede prijs wordt door de markt bepaald, en als je sterk wilt staan doe je dat via een sterke verkoop organisatie. Vroeger deed je dat via de cooperatie, maar die bestaan niet meer, die zijn een eigen leven gaan leiden.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, tot aan punt C kan ik je nog een beetje volgen, daarna houdt het op.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Paul dat u een ander standpunt/mening hebt accepteer (ik ben sociaal democraat) ik. Maar ik kijk met groot verlangen uit, naar een concreet altrnatief, hoe wij de problematiek van de melkprijsvorming duurzaam oplossen???... Zoals u weet heeft de Politiek geen interesse in marktregulering. De Coöperatie's ook niet (terecht heeft Hans opgemerkt dat coöperatie's andere belangen nastreven). De EMB is aan het shoppen,(?) Wat gaat er gebeuren Paul als niemand daadwerkelijk iets doet???... De Politiek de Zuivelindustrie en de Belangenbehartigers staan aan de zijlijn!, en kijken hoe de Melkprducenten het Spel spelen!!!... Of vergis ik mij???... ik hoop het!.

 • no-profile-image

  ype reinsma

  omdat boeren niet sterk staan, ook niet door hun grote cooperaties, moet je een vrije markt niet willen. Ook al ga je ergens anders heen om te produceren je wordt alsnog uitgemolken. Er zijn boeren die zich daar voor willen lenen, en werken als hoger doel hebben dan leven.
  Voor de rest zeg ik: pleit voor een systeem zoals van de EMB .
  En dit systeem zorgt tevens voor een sterke verkooporganisatie

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, ik respecteer standpunten van anderen ook. Ik zie in een vrije markteconomie het systeem van eten en gegeten worden met als eindresultaat dat de boer, zoals we en ik hoop jij ook hem graag zien, verdwijnt. Multinationals zullen eigenaar worden van de hele keten en de boer heet dan nog manager in loondienst. Die richting zijn we nu ook al een flink eind opgeschoven met het verschil dat boer nog "eigenaar" is en voor niets werkt. Dit moet door middel van een quotasysteem weer hersteld worden, maar ik geef je gelijk dat beleidsbepalende mensen in "het verkeerde kamp" zitten.

 • no-profile-image

  veehouder

  Er is geen vrije narkt en er komt geen vrije markt. De gehele westerse wereld is bezig net een geruguleerde markt. en wil ook niet afhankelijk zijn van de grillen van dit vrije marktsysteem. Daarom laat de boeren elkaar maar beconcureren dan zorgen wij d.m.v de regulering wel dat er ten alle tijden geproduceert wordt voor een overschotmarkt. Dit betekend gestructureerd lage prijzen en een voldoende aanbod van goedkoop voedsel. En als even de voorraden terug lopen zoals in 2007 dan grijpen we in door de importheffingen op bv tapioca af te schaffen. En de quota te verruimen. Ook de interventie en de braakregeling zijn instrumenten om de markt te sturen. Dus of vrij markt maar dan ook alle regulering weg of een gereguleert systeem met een opbrengst die kostendekkend is. belangenbehartigers stel uw eisen.

 • no-profile-image

  Hans

  Zullen we is proberen te kijken waar we het wel met elkaar eens zijn.
  Eerste punt: Het probleem speelt zich in Europa!. Canada heeft z'n markt afgeschermd en geregeld, importeert niet en exporteert niet. VS is vrije markt maar vanwege hormoon gebruik geen concurrent.
  Australië en Nieuw Zeeland is vrije markt, en boeren er lustig op los en Latijns Amerika evenzo.
  Het probleem is dus Europa. Kunnen jullie het hiermee eens zijn?

 • no-profile-image

  ype reinsma

  nee VS is even als australie en nieuw zeeland en andere landen een concurrent op de wereldmarkt.
  Het probleem speelt ook buiten europa maar daar is een systeem of vrijemarkt niet zo aan de orde dan binnen europa.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, in het qoutumsysteem betrek ik alle agrarische producten, maar dit terzijde. Op gebied van de zuivel ben ik met je eens dat Europa beter richting 2015 de melkproductie af had kunnen remmen naar het niveau van Europees verbruik(Canadees systeem) in plaats van quotumverruiming in een verzadigde markt. Maar de belangen van boeren en verwerkers liggen nogal uit elkaar. In mijn comment aan Piet 19.54 geef ik echter al aan dat vrije wereldhandel leidt tot kannibalisme.

 • no-profile-image

  Hans

  Dus Ype, het vraagstuk van vrije markt of gecontroleerd systeem speelt zich af binnen Europa. In de rest van de wereld is het nu niet aan de orde. Canada heeft zich af gesloten en de rest is voor vrije markt. klopt dit? ben je het hiermee eens?

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, het gaat over de zuivelmarkt OK?

 • no-profile-image

  ype

  ja

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Voor die, die het nog niet wisten; ongeveer een half jaar geleden, heeft een Nederlandse Boter Handelaar,LET OP !!!, 3.700.000.kg. Boter uit Nieuw-Zeeland ge-importeerd!!!... Daarom denk ik dat wij reeds midden in een vrije markt zitten!!!... Het probleem is denk ik, dat sommigen ziende blind zijn,(?). Begrijp mij a.u.b. ik vind op dit moment geen mildere woorden om duidelijk te zijn.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, in de VS hebben boeren ook inkomenssteun. Hier heb ik nog een stukje tekst voor jou. <>

 • no-profile-image

  Hans

  Mooi, dan nu stelling 2. Europa heeft twee opties. (A) een systeem waarbij de Europese markt afgesloten is zoals Canada haar markt heeft afgesloten, dus niet importeren en exporteren (of een minimale hoeveelheid van 5%) ik spreek nu nog niet over quotering. En optie (B) De vrije markt waarbij zowel de import als de export vrij is, dus Europa exporteert naar alle landen en importeert ook van alle landen en dit zonder exportrestituties en zonder importheffingen. Zijn jullie het er mee eens dat er deze 2 opties zijn of vind je dat er meer opties zijn? Kijken of we het hier ook eens over zijn?

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Hans, je indeling laat een heleboel producenten buiten beeld. Geheel Afrika bijvoorbeeld en grote delen van Azië en ook Zuid-Amerika. Deze spelen geen rol op de wereldmarkt kun je zeggen. Dat klopt in zoverre dat zij niet exporterend zijn. Veel van deze landen worden geconfronteerd met afgedwongen marktopening - vrije wereldhandel is goed voor iedereen krijgen ze te horen - zodat zuivel uit Brazilië, Nieuw-Zeeland, EU en USA (de laatsten mbv inkomenssteun) hun land binnen stroomt en lokale boeren de nek om draait. Ik geloof niet in de vrije markt. Alle landen willen of zelfvoorzienend zijn (voedselsoevereiniteit) of vinden dat ze recht hebben op een deel van de wereldmarkt (ook al kunnen ze voor de wereldmarktprijs niet produceren). De landbouw is één zwartepietenspel. We kunnen veel meer produceren dan we kwijt kunnen, maar niemand wil met de zwarte piet blijven zitten. Mijn vraag aan Hans: wie moet er productie minderen?

 • no-profile-image

  ype

  mee eens

 • no-profile-image

  Hans

  Huib, ik ga tegen niemand zeggen dat hij productie moet verminderen en nu mijn tegenvraag wie maakt de mark kapot? de gesubsidieerde boer of degene met de laagste kostprijs?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Goede vraag Hans!!!...

 • no-profile-image

  Hans

  Discussie genoten, Het probleem speelt dus in Europa en Europa heeft 2 opties nl. of de vrije wereldmarkt of de afgesloten Europese markt en tussen deze 2 moet gekozen worden. Bent u met met mij eens dat wat er ook gekozen wordt beide opties speciaal voor Nederlandse boeren pijnlijk zijn?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Wow wat een pijnlijk mooie discussie. Hans je hebt een prachtig betoog. (Ik ga al bijna naar Brazil.) Wat je mooi inbrengt is het internationale perspectief wat ik in de NL discussie inderdaad wel eens mis.

  Ik ben met je eens dat de grootste vragen op dit moment in Europa liggen, sterker nog, in NL, Frankrijk en Duitsland. Dat zijn de grootste netto exporteurs. (Een land als portugal zal echt niet akkoord gaan met minder produceren om de Nederlanders blij te maken.)


  Wel heb ik nog vragen over kostprijs. Bedrijven in Brazil zijn stormvast, omdat er geen vreemd vermogen inzit. Kortom om te kunnen beginnen moet je al rijk zijn. 100.000 euro startkapitaal, kost je gewoon 100.000 euro. In Europa kun je goedkoop aan geld komen. Daarnaast is logistiek, kennis, management en de keten in Europa perfect ontwikkeld. Dus ik vraag me nog af of Europa uiteindelijk niet gewoon wél prima mee kan komen.

 • no-profile-image

  ype

  Nee. vrije markt wel, maar de afgesloten markt alleen in het begin. Alles moet dan eerst zijn plek vinden. Melk fabrieken zullen het moeilijker krijgen dan de boer bij een afgesloten markt.
  Bij een afgesloten markt denk ik dan wel aan een beleid zoals de emb die aandraagt.

 • no-profile-image

  Hans

  Boa noite Josien, Beginnen met boeren is altijd moeilijk en moet je ook altijd risico voor nemen. In Nieuw Zeeland kun je beginnen als sharemilker in brazil door grond te huren en in de VS net zo. Probeer echter maar is om in Canada beginnen te melken of in Nederland! Als je goedkoop aan geld kunt komen is dat een prima uitgangspunt om te beginnen. Kennis en logistiek, management in de keten, alles is hier aanwezig, hoe denk je dat Brasil zich anders een weg omhoog zou werken. Hightech landbouw is hier ook, deze technieken betalen zich veel sneller met grote oppervlaktes. En tuurlijk kan Europa prima meekomen, Alleen door alle subsidies en marktbescherming hebben Europese boeren zichzelf uit de markt gewerkt. En nu men daar weer vanaf moet en dat pijn gaat doen willen ze de markt buitenspel gaan zetten. Ja vreemd!!
  Forte Abraço

 • no-profile-image

  Hans

  Ype, Het commentaar van Josien geeft al duidelijk aan wat het probleem van een afgesloten Europese markt voor Nederlandse boeren met zich mee zal brengen. De landen in de EU die nu nog netto importerend zijn, zullen zeker hun eigen consumptie voor hun eigen boeren willen veilig stellen. Tja en dan mag die productie die Nederland nu exporteerd niet meer naar landen buiten de EU en in de EU willen ze het ook niet meer. Als dit gebeurd heb je de grootste sanering van het Nederlands melkveebedrijf ooit.

 • no-profile-image

  ype

  Een afgesloten systeem zie ik ook alleen lukken in europees geheel. Daar staar de emb ook voor. Lukt dit niet dan ben ik met je eens dat het voor nederland het het pijnlijkst is.
  Maar ook voor landen die nette importerend zijn heeft een afgesloten systeem onder de voorwaarden van emb voordelen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, er zijn genoeg producten, buiten zuivel, die de tucht van de vrije markt ondervonden hebben. Jij kunt nu wel in een bevoorrechte positie zitten waardoor je de vrije markt omarmd, maar je moet je niet rijk rekenen in een wereld die steeds op zoek is naar de laagste prijs. Liberalisering kent weinig winnaars. Als je in Brasil goedkoop zuivel kunt produceren is dat natuurlijk een winstpunt, maar ook dat kan eindig zijn. Ik kijk verder als alleen goedkope zuivel in een liberale wereldhandel en krijg dan geen vrolijk beeld van deze wereld. Het is niet denkbeeldig dat kostprijsverlagingen wereldwijd zullen leiden tot enkele machtige concerns en vele "slaven".

 • no-profile-image

  Hans

  Ype, mogen Europese landen, die nu nog netto importerend zijn, onder voorwaarde van het EMB gesloten markt systeem, hun eigen productie opvoeren zodat wat ze consumeren zelf mogen/gaan produceren?

 • no-profile-image

  Hans

  Ok Paul, maar dat heeft het in Europa met al z'n subsidies en marktbescherming toch ook gedaan? In Nederland zijn toch ook maar een paar grote bedrijven overgebleven?? FC ? Vion ? CHV ? Dit is gewoon het gevolg van Kapitalisme en of een markt nu open of afgesloten is dit zie overal door de geschiedenis heen. Wij als Braziliaanse boeren hebben er geen moeite mee dat de Europese markt wordt afgesloten, dan vullen wij dat gat wel op, op de wereldmarkt, wat Europa eerst exporteerde.

 • no-profile-image

  ype

  nee. Als de EMB voorstellen doorgaan dan wordt europa één geheel.
  ieder met zijn eigen produktie rechten.
  Andere voordelen moeten deze landen
  overhalen om toch mee te gaan in dit beleid.
  qouta wordt verhandelbaar binnen europa. Op den duur zal de veehouderij het snelst groeien daar waar de omstandigheden het het best zijn.

 • no-profile-image

  josien kapma

  STAND VAN ZAKEN IN DE DISCUSSIE:
  **Tegenstanders van regulering zoals hans zeggen dus: realiseer je wel, dat een beschermde markt voor NL meteen wel héél erg klein moet, want EU landen die nog importeren zullen niet produktie willen inkrimpen. Alleen /netto exporterende/ landen binnen de EU zullen dus moeten krimpen. En als de zuivelmarkt beschermd wordt, dan zullen anderen hun deuren sluiten voor NL'se tuinbouw en diensten. Per saldo misschien geen prettige uitkomst?


  **Tegenstanders van de vrije markt, zoals Ype en Paul, brengen opnieuw daar tegenin: het kapitalistische systeem kent slechts enkele grote bedrijven als mogelijke 'winnaars', en vele verliezers.

  **Ik vraag opnieuw: misschien wordt door een systeem van vrije markt wel gezorgd dat we steeds op de meest kostenefficiente manier produceren, maar niet op de meest 'waarde-efficiente' manier. Dingen als planet en people worden onderbelicht, de kosten ervan afgewenteld alsof ze niet deel zouden zijn van het systeem.


  Is het mogelijk om bij een soort basis 'vrije markt' tóch mechanismen in te bouwen om zorg voor planet en people te borgen? Minder veel en minder erge verliezers dus?

  Hoe organiseren we ons zodanig (onze overheden, onze regels, onze cooperaties, onze consumenten of anderszins) dat dit slaagt?

 • no-profile-image

  Hans

  Ype, 2 opmerkingen a) Als Europa, net als Canada één land zou zijn, dan is er wat voor te zeggen, maar zoals Josien al aangaf, gaat bijv. Portugal akkoord om minder te produceren om de Nederlanders blij te maken? b) Wat zijn dan die andere voordelen om de andere landen "over te halen" en wat kost dat ?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, inderdaad is dit het gevolg van kapitalisme. Boeren zijn daar slachtoffer van. Zelfs in een beschermde Europese markt zijn zowel inkoop als verkooporganisaties buitenproportioneel gegroeid waardoor er voor boeren en verwerkers geen alternatieven meer overbleven om nog iets aan prijssetting te doen. Zelfs in nichebranches als biologisch worden de tanden gezet. Noem jij eens kost en opbrengstprijzen in Brasil zodat we hier een idee hebben hoe kansloos we zijn in de vrije markt.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Hans heeft natuurlijk helemaal gelijk met zijn analyse van het Europese beleid. De tragiek is volgens mij: Europese boeren stellen dat zij volop bescherming verdienen omdat zij te maken hebben met overheden/consumenten die hen allerlei strenge regelgeving oplegt zodanig dat zij niet kunnen concurreren met landen als Brazilië. Wat Hans eerder wel betoogde is dat boeren daar evengoed aan de strenge regels vanuit EU kunnen voldoen. Gevolg is dat Brazilië wel wat last heeft van EU-steun, maar desondanks doorgroeit, simpelweg omdat het een agrarische grootmacht is. De grootste last van de EU-steun zijn juist boeren in arme landen. Zij kunnen veel moeilijker voldoen aan allerlei EU-regels. Voor hen is EU "Fort Europa" waar bovendien ook producten vandaan komen die niet aan de EU-regels voldoen; kip met salmonella/campylobacter, bijv. Vraag aan Hans: ik ben voorstander van het volgende. Overheden mogen kiezen voor wel of niet vrije markt, als ze kiezen voor enige bescherming van hun boeren dan alleen zodanig dat er geen marktverstoring optreedt. Is zoiets aanvaardbaar of moet EU er echt aan geloven zodat er een grote leegloop komt van het platte land, niet eens zozeer in NL, maar meer in Zuid-Europa, de Alpenlanden, etc.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, multinationals trekken zich niets aan van waarde efficientie. Onderlinge competitie en aandeelhouders vragen om winst, hoe is een tweede.

 • no-profile-image

  Hans

  Huib, geen Brasiliaan die er iets tegenin kan brengen als de Europese belastingbetaler zijn eigen boeren geld wil geven. Mits het maar geen invloed op de markt heeft. Dus boeren geld geven voor natuur onderhoud bijv xxx bedrag/ha is een Europese binnenlandse aangelegenheid en zal geen Brasiliaan wat van kunnen zeggen, boeren geld geven voor bed and breakfast aangelegenheid evenzo. Maar als je subsidie op melk geeft, waardoor er teveel wordt geproduceerd en dat weer met exportrestituties afzet, tja dat is vragen om problemen. Josien, heb je hier iets aan, is dit wat je bedoeld?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, ik gaf eerder al aan dat Chinezen de schoenen nu goedkoper in Nigeria laten maken, stel je voor dat de Chinezen in Zimbabwe koeien gaan melken. Er zijn vast nog wel een paar negers te vinden die goedkoper werken als Brazilianen, dan zit Hans toch wel met de gebakken peren.

 • no-profile-image

  ype

  Hans Deze landen krijgen dan ook een kostendekkende melkprijs die in de vrije markt nooit langdurig gehaald wordt.
  Maar ook kan er vuist worden gemaakt tegen retail, zuivelindustrie en consument. Landen als portugal hebben niet de belangenbehartiger als in nederland. En ook de melk in de supermarkt is deels uit polen. Daarnaast
  is het de vraag of portugal wel snel kan groeien ivm met behoefte van water.
  zij hebben misschien meer aan een goede melkprijs. Zeker als het om de portugezen gaat. het zijn de buitenlanders die daar de grote bedrijven hebben.

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, kerel, Europa is niet kansloos en het zou goed zijn als er melk in Zimbabwe geproduceerd wordt (da's pas echte winst)
  Europa moet z'n markt reorganiseren net zoal Ronald Reagan dat deed in de jaren 80 in de VS. Ja er gingen er veel over de kop, maar de markt werd weer gezond en de boeren bedrijven ook. En zo zal het in Europa ook vergaan, jullie moeten gewoon door de zure appel heen.
  Als in Europa de suiker niet gesubsidieerd zou zijn reden daar nu ook flex-fuel auto's rond.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Paul, zijn NL en EU echt zo kansloos op de wereldmarkt? Ik denk -na een zware tijd- van niet. Onze locatie bij grote centra van kapitaalkrachtige consumenten is toppie. Kennis, kapitaal, technologie is goed voor handen. Door de concentratie van andere activiteiten zijn enorme voordelen te behalen voor wat betreft bijprodukten, energie, en de 'nieuwe pijlers' vh platteland als zorg, educatie, recreatie...

 • no-profile-image

  Hans

  Ype, als het om sinasappels zou gaan was het makkelijker want die groeien niet in Nederland. Maar Portugezen kunnen erg goed melk produceren, 'k ben er 2 jaar geleden geweest en vooral het feit dat buitenlanders oa. Hollanders grote melkveebedrijven in de handen hebben, zullen die de Portugese boeren en politiek zo bewerken dat ze zelf hun eigen consumptie willen produceren.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ype, je hebt gelijk, de sanering van kleinere bedrijven gaat hier in Portugal de laatste 10 jaar echt schrikbarend hard. (wat in NL in 100 jr zich voltrok gaat hier in 20 jaar)
  Een regelrechte ramp voor hele regios en hele families. Als plattelandsbeleid zou een manier om meer boeren in de benen te houden heel erg welkom zijn.

  Maar hoe pijnlijk het ook is om dat te zien, toch vraag ik me af of je dat nu via de melkprijs moet doen. Het is toch ook geen doen, met 12 koetjes in de bergen?

  En: hoe gaat het plan van de EMB zorgen dat het aantal boeren in een land niet alsnog heel erg snel daalt, door onderlinge verschillen in kostprijs?

 • no-profile-image

  ype

  Is portugal dan al niet bijna voorzienend?
  Dit jaar mogen ze al niet boven hun qouta melken en er waren zelfs berdijven waar de melk niet opgehaald werd. Overigens zou het deze boeren wel lukken om de grenzen dicht te krijgen?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, nu gaan we switchen tussen vrije handel en ontwikkelingshulp? Projecten in ontwikkelingslanden worden door multinationals misbruikt om goedkope producten te bemachtigen. Textiel is daar een voorbeeld van. Hoe gezond de boerenbedrijven in de VS zijn laat ik even in het midden maar recente beelden van een leeglopend Midwest zijn niet erg hoopgevend. Maar nu heb ik nog geen getallen over prijzen!!! Josien, er zullen natuurlijk wel bedrijven overblijven, maar of die nog op boerenbenen staan? Kenniseconomie, wel goed als met die kennis ook in Nederland geproduceerd wordt. Kapitaal is tanende. De nieuwe pijlers die je noemt passen uitstekend bij de door mij benoemde museumboer.

 • no-profile-image

  Hans

  <> melkprijzen deelstaat Sao Paulo

 • no-profile-image

  josien kapma

  voordat ik ermee ga stoppen voor vandaag, nog twee opmerkingen die ik graag kwijt wil:

  1)) Boeren in NL vrezen wellicht de concurrentie vanuit de wereldmarkt maar hier in portugal wordt ook juist goedkope melk uit NL en Duitsland gevreesd.
  2)) Elders uit het publieke brede debat haalde ik deze oplossingen:  -stop met export zegt DDB, grenzen aan produktie.

  -grenzen aan technologie zeggen veel Gemeenten en natuur en milieu organisaties (meestal door middel van grenzen aan bedrijfsgrootte, weerstand tegen megastallen)

  En combinaties van beide:

  -We moeten (terug) naar een boerenlandbouw, waar boeren zelf baas zijn (niet de bank of melkfabriek) met lokale kringlopen, in plaats van een ondernemerslandbouw die onder een hoedje speelt met voedsel multinationals. Dit zegt Jan Douwe van der Ploeg, Wageningen.

  -Ketenomkering: begin met redeneren vanuit de klant. Herstel de band met de uiteindelijke melk- of kaasconsument, zeggen velen.

  -Zoek alternatieven om de macht van de supermarkt heen, wellicht door een boeren super, onderscheidendheid voor de consument, of een veiling zegt Foodlog.nl.


  Wat denken de discussie deelnemers van deze andere suggesties?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Mooie discussie,gelukkig internationaal!. Zelfs Nederland is geen eiland en zoals Hans reeds opmerkte, beschermd of onbeschermd in een moeilijke positie!. Nu wil ik graag nog even ingaan op de Problematiek die Josien nogmaals verwoorde in haar bijdrage van 23.49 uur 24-10.Kosten-efficientie en Waarde-efficientie, plus het sociale effect voor Planet and People. Omdat ik mega bedrijven in de veehouderij niet alleen dieronterend vind, maar ook mensonterend vind, moeten daarvoor grenzen komen in Europa (schaalbeperking), bij voorbeeld maximaal 10 millioen kg.melk,per locatie!. Nu de andere kant, nog belangrijker vind ik dat de Kleine Bedrijven Moeten Blijven!!!... Die moeten geholpen worden,ten eerste een Menswaardig bestaan!!!,ten tweede voor de diversiteit!, zeker in de Bergen!!!... Hoe gaan wij dat doen?,in beginsel zijn daar al regelingen voor,de zogenaamde Bergboerenregeling. Om een voorbeeld te noemen; tot 100.000. kg. melk 10 cent toeslag tot 200.000.kg 7,5 cent tot 300.000.kg. 5 cent en tot 400.000.kg.2,5 cent.toeslag. Als de politiek hieraan zijn medewerking niet wil verlenen,vind ik dat de grotere melkproducenten vanaf 500.000.kg melk een piepkleine bijdrage moeten geven. Ik denk dat elk normaal mens hier geen punt van maakt,zo sociaal zijn wij toch wel he!,???. Leven en laten Leven!. Wij willen toch niet als hyper egoist leven, daar word je toch ook niet Gelukkig van!,???.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Ik weet niet hoe het in Brasil is, maar wij hebben hier een uur extra vandaag (goed weekend uitgekozen, Josien). Een paar punten: Piet Slingerland stelt dat bergboeren beschermd moeten worden. Geheel terecht. Maar dan moeten we wel weten hoe we het geheel aanpakken. Als we de vrije markt meer willen laten regelen, en tegelijk iedereen die daar aan ten onder dreigt te gaan, krijgen we dan niet juist de situatie waar we nu in zitten? Paul Jansen haalt het voorbeeld aan van China die in Nigeria schoenen laat maken. Voor wie is dat ongunstig? Voor de chinezen zelf of voor de europeanen kun je zeggen. Maar voor de Nigerianen? Is het voor hen geen voordeel, ook al gaat het om laagbetaald werk? Zijn de chinezen ook niet zo begonnen om zichzelf aan de haren uit het moeras te trekken? Ik weet wel, als je alle vormen van arbeid goed vindt zijn slavernij, kinder- en vrouwenhandel ook "een vorm van werkverschaffing". Ik denk dat veel landen last hebben van iets anders. Op onbewerkte koffie (en cacao) zitten geen invoerrechten, op licht bewerkte koffiebonen wat meer, en op gebrande,gemalen en verpakte koffie het hoogste tarief. Tariefescalatie wordt dit genoemd. gevolg is dat industrie daar ter plaatse niet van de grond komt.
  Inwoners van arme landen ontvangen (indirect) enkele tientallen euro's aan ontwikkelingsgeld. Ze verliezen een veelvoud daarvan via allerlei vormen van beleid (waaronder de landbouwsubsidies). Het tragische - voor ons - van al die landbouwsubsidies is dat ze juist het boereninkomen in gevaar brengen door instandhouding van overschotproductie en de marktmacht van de afnemers onbeperkt laten zijn.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Prachtige discussie. En een voorbeeld waaruit blijkt dat het beter is om niet meer te denken in termen van DE markt.///
  De wereldmarkt is de lokale niet, terwijl de lokale Braziliaanse niet noodzakelijk de lokale Nederlandse, Franse of Portugese is (de laatste twee zullen onderling waarschijnlijk zelfs sterk verschillen).///
  Josien schrijft hier dat foodlog.nl een voorstander zou zijn van een veilingsysteem. Ja, maar .... Voor de wereldmarkt is het een denkbaar instrument dat beter rekenschap kan geven van kwaliteitsverschillen. Voor lokale markten in rijke dichtbevolkte landen zijn heel andere oplossingen denkbaar. Een eind dit jaar uit te brengen marktonderzoek zal in ieder geval laten zien een deel van de Nederlandse consumenten het liefst etenswaar koopt waarvan ze de keten kunnen overzien. 'Dichtbij' heeft een natuurlijk vertrouwensvoordeel. Groot, groter, grootst speelt voor zo'n markt geen rol meer. Consumenten in die markten betalen ook 2 euro voor Pringles die 2 cent kosten. Bij lange na niet zoveel meer voor lokale melk, zal werken voor een deel van de grootstedelingen aldaar. De schattingen van experts lopen uiteen van 15 tot zelfs 45%. Als we het houden op 20%, zou dat betekenen dat er bijv. in Nederland of Frankrijk ruimte is voor lokale productie ter grootte van een vijfde van het land. In feite is dat de groep waarvan Paul Jansen het standpunt hier vertegenwoordigt. Ik beschreef die laatst in Melkvee Magazine als de Willem & Drees-achtige propositie (Josien kan wel uitleggen wat dat is). //
  En de rest? Die produceert voor de wereldmarkt en zal dus moeten voldoen aan dat 'marktjuk' of verdwijnen, hoe hard dat ook klinkt.//
  Is dat de enige oplossing? Wellicht niet eens. Melk heeft in de keten een andere waardetoevoegings- en opslagenopbouw dan vlees, vleeswaar en AGF. Niettemin is het in de mix van versproducten denkbaar dat bij een andere opbouw van de keten - samen te vatten onder m'n pleidooien afgelopen zomer voor een 'boerensuper' - voor de boer een hogere kostprijs mogelijk wordt bij een niet hogere consumentenprijs. Een dergelijke super moet om dat te behalen wel een marktaandeel in ontwikkelde landen als Nederland of Franrkijk weten te behalen van >5%. Dat is geen sinecure, maar marketingwise niet ondenkbaar.
  Er zijn 2 grote obstakels voor zo'n visie: - wie brengt het geld mee (ZLTO heeft het, maar is er niet klaar voor)?///
  - zijn boeren cross-sectoraal organiseerbaar om er aan mee te werken.///
  Verhip, hier staan drie scenario's. Er zijn drie markten - ipv dus van DE markt - voor het primaire boerenproduct://
  - de wereldmarkt (prijs, hopelijk met de klok als hulpmiddel om kwaliteitsverschillen maximaal gehonoreerd te krijgen)///
  - lokale markten voor bewuste consumenten die de lange industriele keten zijn gaan wantrouwen///
  - lokale totaalconcepten voor een vanuit prijsoptiek door boeren en versverwerkers zelf opgezette volledig geintegreerde keten die om en faire interne en haalbare externe prijzetting draait en handelskosten uitsluit en dat kan door volume te maken.///


 • no-profile-image

  Boer

  Een grote zwakte van de landbouw is dat teveel boeren bereid zijn voor niets te werken. Ik ben die instelling spuugzat. Armoede lijden is geen onderdeel van het ondernemen. Geloof me er is niks aan. Ik kan het weten want ik ben er geweest. Tegenwoordig staan bij ons de zaken er veel beter voor We hebben zo'n 75-80% eigen vermogen en een heel mooi inkomen. Echter door de globaliseering, liberaliseering, importdrempels en andere manieren van marktbescherming van andere landen, politieke domheden/smerigheden en een aantal acts of god weet ik niet hoe lang de constructie waaronder ons bedrijf draaid vol te houden is. De open markt waar wij hier van afhankelijk zijn wordt maar niet open. Het kan daarom wat dat betreft volgende week al wel afgelopen zijn of het kan nog een tijdje doordraaien. Ik ben boer in hart en nieren en ik houd van mijn vak. Maar ik moet ook zakelijk zijn. Een ondernemer wordt te vaak gezien als iemand die zonder vergoeding keihard ploeterd om zijn bedrijf te behoeden van failisement. Dat soort ondernemer wil ik niet meer zijn en ik wil dat ook mijn gezin niet aandoen. Als deze keer de stront in de ventilator vliegt gooit deze ondernemer de handdoek in de ring. Ik heb een heel verkoopbaar bedrijf en kan de hele rotzooi in zijn geheel, in takken en/of in stukken verkopen. Genoeg geld om een mooi stekkie terug te kopen en geld in de bank. Ik ben eerste generatie boer en ik hoef geen rekening te houden met familievermogen want dat heb ik niet, of de emotionele waarde van een bedrijf dat eeuwen in de familie is en kan er daardoor heel wat makkelijker van af. we krijgen gegarandeerd rendement op ons eigen vermogen als we de centen investeren in de bedrijven die van de liberaliseering in de landbouw profiteren. If you can't beat them you might as well join them, of niet soms? Een open wereldmarkt bestaat niet en zal ook nooit bestaan. Liberaliseering is is het excuus dat rijk mag gebruiken om arm armer te maken. En nu moet ik er vandoor.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Dick, ik ben geen tegenstander van lokale markten, maar om mij hier neer te zetten als standpuntvertegenwoordiger van die groep is te veel eer. In mijn opinie ga ik uit van een Europese interne markt, kun je ook lokaal noemen, en weg van de wurgende greep van multinationals. Piet wil vrije markt met toch wel weer regelingen om boeren over te houden, dat roept weer om steun en bergen regels en uitzonderingen. Hans wil vrije markt maar constateert dat Brazilianen geen probleem hebben met niet productgerichte ondersteuning, dat systeem hebben de EU en de VS al in de vorm van inkomenssteun. Het leidt niet tot productievermindering en is in feite verkapte productondersteuning. Hans vroeg ook wie de markt kapot maakt, de subsidieboer of de laagste kostprijsboer? De subsidieboer maakt de markt kapot door zijn productie niet aan te passen aan de vraag en de laagste kostprijsboer maakt de markt kapot door de markt te overvoeren met massaproductie en de neerwaartse spiraal in de prijs te continueren. Daartussen zit een boer die, zoals ik hem zie, met een quotumsysteem en een eerlijke prijs een hoogwaardig product aanbiedt, aan maatschappelijke eisen voldoet, het platteland in stand houdt en voorkomt dat de wereld vergooit wordt aan monopolisten.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Paul, de aanbodskant van je argument snap ik. Maar daar moet een verkoopbaarheidsargument bij komen. Anders wordt jouw boer in al zijn N-Europese maatschappelijkheid vermalen door de wereldmarkt.///
  Met andere woorden: wat mij opvalt is dat de aanbodskant vanuit boeren goed wordt aangezet en zelfs in lagingen voor verschillende markten. Er wordt te weinig nagedacht over de marketing ervan. Daar zit de grote uitdaging.///
  In een 'echte' marketing overigens, niet in de zoveelste nep.


 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Dick, een van ons twee leest niet goed of wil niet lezen wat er staat!!!!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Paul,bedankt voor je samenvatting en je voorstelling hoe het een en ander ingevuld kan worden. Dick heeft er nog een kanttekening aan toegevoegd met het accent op marketing. Huib heeft de Globalisering belicht. En boer Knap vindt dat te veel Boeren te graag voor niks werken. Is het daarom dat de Wereld vol zit met goederen??? en waar tekort is, is geen Geld??? Alles overdenkende zitten wij toch met Hyper gecompliceerde problemen opgescheept,die zeer prijsbedervend werken. Alleen de Boterprijs is flink gestegen, misschien wordt er in Nieuw-Zeeland weer een Schip volgeladen(?). Wij leven in een bijzondere tijd. Het lijkt er op dat de teugels uit onze handen glijden. M.vr.groet,piet

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  De rol van multinationals (waaronder supermarkten) komt hier vaak naar voren, Paul noemt ze vaak. Deze zijn onaantastbaar en leggen iedereen hun wil op, lijkt het. En als ze al in problemen komen worden ze wel gered, omdat ze "too big to fail zijn" Internationals lijken op vliegen - je slaat er één dood en er verschijnen twee anderen - of nog erger: er zijn er twee, één valt om en de andwere wordt drie keer zo machtig. Als multinationals zo machtig zijn, waarom stellen ze zich dan zo hard op, waarom gedragen ze zich niet ethischer door leveranciers een redelijke beloning te gunnen. De waarheid is dat multinationals juist niet onaantastbaar zijn en zich daar zeer van bewust zijn. Juist die bedrijven die zich onaantastbaar wanen en gaan investeren in een voetbalclub of museum, daar loopt het niet goed mee af. Vorig jaar is de bankensector geholpen, maar het is duidelijk dat dit eenmalig was. Alle multinationals hebben wel eens een periode waar ze langs de rand van de afgrond gaan (AH met zijn boekhoudfraude). Voor boeren lijkt het een onaantastbaar blok, maar zouden veel arme boeren dat niet van ons vinden: "er gaat wel eens een boer failliet maar rijke landen steunen hun landbouw als sector onvoorwaardelijk, want die is too big to fail"

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, om de DSB nu als een multinational neer te zetten! Met wat jij aankaart, dat rijke landen hun agrarische sectoren ondersteunen, is aan te tonen hoe verweven overheden en multinationals opereren. Stel dat onder invloed van de vrije markt er op korte termijn een forse sanering in de NL landbouw plaats zou vinden (dit scenario loopt al) met als gevolg onverkoopbare bedrijven en sterk dalende grondprijzen. Dan staat de Rabobank als eerste op de stoep van min. v. financiën. <> . Je kunt je dus nu al wel afvragen voor wie de steun die er door NL en EU gegeven wordt bestemd is. Voor de boer of voor de bank?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De steun is voor de Bank Paul, je ziet het goed. Als iemand nu een overgefinancieerd bedrijf heeft,moet hij snel ballast overboord doen(verkopen geheel of gedeeltelijk), anders doet de Bank dat en dan ben meestal slechter af.

 • no-profile-image

  robert bodde

  Piet, ik vind dat je hier de banken, en dan met name de Rabobank, tekort doet. In mijn tijd als voorlichter varkenshouderij heb ik een redelijk aantal zeer zwakke bedrijven aan hun einde zien komen, al dan niet met zachte aandrang van de financier. Maar er is altijd gewerkt naar een uitweg waardoor de betreffende ondernemer schuldloos achterbleef, vaak met een eigen huis (in t dorp, niet buitenaf, dat wel) en nog wat geld op de bank. Ik durf hardop te stellen dat de Rabobank daar zeer coulant in optreedt, met niet alleen het eigen belang voor ogen. Voor de goede orde: ik bankier er niet. Maar dat heeft een andere reden.

 • no-profile-image

  robert bodde

  Voor wat betreft je andere opmerking Piet: natuurlijk moet je niet overgefinancierd zijn. Maar dat geldt voor elk bedrijf, niet alleen voor de landbouw. Terugbrengen van financiering is natuurlijk het snelst te realiseren door grondverkoop. Maar dat betekent statusverlies, en daarom zullen weinigen daarvoor kiezen. Maar puur financieel gezien: stoot direct 10-20 ha af, koop voer aan en zet mest af. De risico's verkleinen er aanzienlijk door en het financiele resultaat stijgt (bij een lagere arbeidsbehoefte).

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Robert, U hebt gelijk,het is waar de Rabobank heeft tot nu toe een zeer Humaan gedrag getoond ten opzichte van zijn clienten. Ik weet ook meer daarover in positieve zin. Maar de laatste tijd zie ik ontwikkelingen bij de Coöperatieve bedrijven die mij op zijn zachst gezegd verontrusten. Als ik hoor dat FC niet met de DDB en NMV willen praten en dhr. Wim Thus van de Rabobank, profeteerd dat over 10 jaar de gemiddelde Melkveehouderij 1.250.000.kg.melk gaat produceren. Dan moeten er nogal wat fusie's plaatsvinden!!!... Natuurlijk zullen er vrijwillige fusie's komen. Maar ik ben ook bang dat er onvrijwillige fusie's zullen komen. Bijna de hele agrarische sector heeft nu ernstige tot zeer ernstige problemen,dat zijn wij toch met elkaar eens?. Dat kan toch ook bij de Rabo een andere koers veroorzaken???... M. vr. groet, piet

 • no-profile-image

  boerin

  Je hebt een belangrijk item Josien. Jammer dat vooral mannen hun mening geven. Als je enkele dagen niet op internet bent geweest , is het moeilijk om de discussie nog te volgen. Maar als consumenten massaal hun koopgedrag veranderen is ook een groot winkelbedrijf binnen een jaar kapot. Hoe belangrijk vind de consument dierwelzijn en kwaliteit.
  Als ze massaal naar kaas-boerderijen en akkerbouwers en fruittelers gaan voor hun voedsel dan hebben ze een aktieve mening en is duidelijk wat de consument echt wil ! Ze moeten alleen wakker-geschud.

 • no-profile-image

  robert bodde

  Verbeeld je niks, boerin. Ik ben een van de echte consumenten. Ik sta elke week bij de jumbo. Zolang halfvolle melk smaakt als halfvolle melk, neem ik de goedkoopste uit t schap. Dat is die in de plastic container, 2 liter. Alleen bij onderscheidende smaak kijk ik niet naar de prijs. Dus neem ik het franse kaasje dat lekker is voor bij de wijn, en kijk niet naar de prijs.
  Dierwelzijn is in de winkel geen item. Als consument ga je ervanuit dat aan wettelijke eisen voldaan is. Ook op dat vlak. Als het meer kost, maar niet beter smaakt heeft het product geen schijn van kans voor de grote massa. En het is toch echt: massa is kassa in deze business.

 • no-profile-image

  boerin

  Ik ben toevallig ook consument. En eet al jarenlang veel regionale produkten. De kinderen is vaak verteld waar het eten vandaan komt of ze haalden het zelf. Een kritische consument begint bij jezelf. De regio biedt veel meer dan je denkt.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Paul verwijt me dat ik hem niet lees. Wellicht is dat zo, want ik denk dat je niet langer in 1 markt moet denken. Hij blijft dat - al ik hem goed begrijp - wel doen.///

  In het vervolg van de draad zit ieder nogal vast in gebruikelijke eigen gedachten. Boerin denkt dat haar houding (en ja, de mijne ligt dicht bij de hare) die van iedereen is (nee, daar verschil ik met haar van mening).
  W-Europa biedt vermoedelijk kansen voor max. 30% 'dichtbij-melk en andere zuivelproducten'. Dat is niet gering, maar wel heel veel meer dan de huidige productie.///
  Mogelijk biedt Europa ook kansen vor boerensupers - nwe 21e eeuwse
  verswinkels, met milde conserverigstechnologieen en moderne onverklote producten. Laten we zeggen dat daarmee in totaal max. 50% (da's 2 handen heel hard dicht knijpen) uit de bestaande markt wordt gehaald, indien die propositie niet of nauwelijks duurder is dan het bestaande 'super average'.///

  Dat betekent dat de helft is onderworpen aan het prijzenspel op de wereldmarkt.///

  Joost van den Vondel zei het zo: 'het leven is een pijpkaneel, ieder zuigt eraan en krijgt zijn deel'. Ik zou kiezen voor Paul's positie. Echter, zonder te denken dat die voor iedereen moet gelden. Dat is het belangrijke verschil. Boeren bewegen naar mijn buitenstaanders' mening in drie snelheden en modi:
  - als 'corporates' (de Nutreco's in vlees/vis zijn er al, in melk zullen ze ook komen)
  - als 'farmers' (the big ones, maar ze zijn 'stuck in the middle' als ze geen eigen kanaal weten te ontwikelen met dito eigen waarden)
  - als 'peasants', waar de consument langs kan fietsen (m.n. in ontwikkelde landen hebben die als controleerbare en zichtbare boeren een functie).///

  Ben ik gek als ik boeren in drie verschijningsvormen uit elkaar probeer te trekken?


 • no-profile-image

  josien kapma

  boerin, welkom. Ook al is het lastig later in te springen, lezers; het kan dus wel. Ik zie het zo: fijn! dat veel mannen hun mening geven, nog fijner als ook veel vrouwen hun mening geven. ///

  Ik moet bekennen dat ik als consument vooral houd van snel en makkelijk boodschappen doen. Ik stel bedremmeld vast dat ik weinig moeite wil doen voor regionaal of 'beter' eten.. omdat gewoon goed genoeg is. ///

  Ik ben dan ook iets minder optimistisch dan Dick over de percentages voor ieder segment.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Dick, je bent niet gek als je boeren in 3 verschijningsvormen uitelkaar wilt trekken. In wageningen deden ze het een aantal jaar geleden voor melkveehouders in de drie vormen: 1) community (jouw peasant, waar je langs kunt fietsen en die een rol heeft in de maatschappij); 2 dairy (jouw farmer/corporate, waar geproduceerd wordt voor kostprijzen die de wereldmarkt aankunnen); en 3 nature (waar een plus gehaald wordt uit natuurbeheer).

  ///
  Je pleidooi dat DE markt niet bestaat, en dat de ideale scenarios niet per defenitie aan iedereen opgelegd hoeven, is belangrijk. Dat is ook iets wat ik in de LTO/DDB schuttersputjes wel eens mis.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Dick, goed dat ik op dit tijdstip nog even langs surf. In een continentaal quotumstelsel kun je zoveel boerensupers opzetten als je wilt, de prijsdruk naar producenten is dan namelijk verdwenen en er ontstaat voldoende ruimte voor diversiteiten. Dat betoog ik al de hele tijd, niks flierefluiten maar werken aan kwaliteitsonderscheiding op basis van eerlijke marges. Weg uit die moordende competitie.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik geloof er wel in: meerdere ontwikkelingsrichtingen. Huib pleitte al voor een keuzevrijheid per land: wereldmarkt of zelf als land ervoor kiezen je eigen boeren te ondersteunen (maar dán geen export). Kan het ook binnen een land vrij gelaten worden?
  ///
  Ondersteuning moet dan niet staatsbreed via de overheid komen, maar bijvoorbeeld uit de gemeenschap, de buurt of regio. Die zul je als boer dus moeten 'verdienen' door inzichtelijk te maken dat je een waardevolle rol vervult, en daar een verdien model aan te verbinden. Een rol kan zijn bijzondere produkten (waar zelfs Robert en ik voor omgaan rijden), lokale produkten die toch net als Willem&Drees groenten wel in de supermarkt liggen. (Dus, zoals Dick het noemt, een verkoopargument ontwikkelen). Een andere optie is de andere waarden van het platteland oppakken: zorg, educatie, recreatie, beleveing, rust. ///

  Paul, ik noemde dat ook altijd 'museumboer' maar ben daar toch wat genuanceerder over gaan denken. Toch vreemd, dat we het als boer wél als belangrijke waarden zien, die we koste wat kost willen behouden, maar moeite hebben ze te verwaarden? Zie het eens niet langer alleen als een loosersoptie maar echt een serieuze business case, en wat zie je dan? Dat we in een dichtbevolkt Europa hiermee kansen hebben (en bv in portugal VEEL minder, maat dat is een ander probleem). Juist ook de combi met heuse, echte produktie landbouw is waardevol.
  ///


  Of mee in de markt, en dan ook niet piepen. Anders dan Dick denk ik dat 'farmers' (dus bedrijven die groot zijn maar nog wel als basis een gezin hebben) een goede kans maken tov 'coprorates'. Het is gewoon niet makkelijk om met koeien iets te verdienen als je niet de bloedeigen eigenaar bent die de leiding in handen heeft.
  ///
  Dus de vraag, Ype, Boer knap verweg, Veehouder en alle nieuwe en oude discussieerders: zien jullie iets in multi-sporen, binnen een land en tussen landen?

 • no-profile-image

  Wat vraagt een consument en wat wil hij betalen

  In de melkveehouderij is alles gericht op melk produceren. Dat gebeurt wereldwijd zo. En als het geproduceerd is, dan wordt het door de RMO opgehaald. Daarna hoort de melkveehouder wel wat de melk opbrengt. Zo is het met biggen, met vleesvarkens, met groenten en met fruit, etc... . Een vraaggestuurde produktie is zo nog ver weg.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  "Een vraaggestuurde produktie is zo nog ver weg." Daar ben ik het niet mee eens. Het klopt dat boeren eerst produceren en daar na pas de prijs horen. Overigens is zelfs dat een keuze, voor vrijwel alle producten zijn er contractmogelijkheden. Maar dan nog, als boeren pas later hun prijs vernemen betekent dit dat het proces van afstemming op de markt trager verloopt.
  Voor alle producten is er ook de mogelijkheid om product op te slaan, ook voor de bederfelijke waren (bijv ingevroren of gedroogd).
  Wij boeren kunnen wel een deel van de schuld bij de consument, de banken, de multinationals, etc leggen, maar dat afnemers zo onwillig zijn om een redelijke prijs te betalen hangt vooral samen met het feit dat de landbouw tracht ten allen tijde de markt helemaal vol te leveren. Want als we dat niet doen doet één van onze concurrenten dat. Tijdens de voedselcrisis kwam Heineken opeens tot de schokkende constatering dat de beschikbaarheid van hun belangrijkste ingrediënt - gerst - opeens niet vanzelfsprekend was. Kijk, dat zijn nuttige ervaringen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Meneer of mevrouw Wat vraagt een consument: en hoe kunnen we toewerken naar een vraaggestuurde produktie? Paul, ik zie heel goed de nadelen van de vrije markt en de moordende tredmolen die erg weinig ademruimte laat voor ontwikkeling van kwaliteit en diversiteit. Maar... hoe gaat een 'gegarandeerde eerlijke prijs' voorkómen dat er perverse prikkels optreden? Vraag verbinden aan aanbod gaat lastig in de vrije markt, maar ik zie nog niet hoe een gereguleerde situatie dat béter gaat doen.

 • no-profile-image

  boerin

  Voordat je gaat discussieren over diversificatie, prijsregulering et cetera, moet je je eerst afvragen: willen we en kunnen we naar de toekomst toe een speler zijn op de wereldmarkt. Je kunt nu eenmaal niet van twee walletjes eten. Zoals Huib al zegt: met produktie beperking en prijsregulering prijs je jezelf uit de markt waar gretig gebruik van zal worden gemaakt door de andere spelers op de wereldmarkt. Dezelfde discussie speelt nu ook in de USA. Ik ben van mening dat in een vrije wereldmarkt, regulering van produktie verstikkend zal werken en uiteindelijk de ondergang van de sector zal betekenen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, perverse prikkels in het systeem. Zoals? Vraag en aanbod kun je redelijk goed afstemmen omdat hierover al veel cijfers bekend zijn. Het is niet de bedoeling dat er een tekortmarkt gecreëerd wordt, overschotten kun je bij Huib in de biobrandstofinstallatie gebruiken. Zelfs dit zou door boeren, zonder subsidie, geexploiteerd kunnen worden. Boerin USA, de wereldmarkt, ik ga er van uit dat ieder continent(werelddeel) zelf een dergelijk systeem opzet. Dit geeft vooral die werelddelen de mogelijkheid om productie te ontwikkelen die nu door anderen(dumping) bemoeilijkt wordt. Ik geef toe dat ook een quoteringssysteem niet eenvoudig is maar wellicht de enigste mogelijkheid om uit de ratrace te komen.

 • no-profile-image

  boerin

  Dus Paul, jij wil terug aan de WTO tafel? Dan is dit het moment. Staan we dicht genoeg bij onze politici om dit voor elkaar te krijgen?
  Slogans die hier ontstonden tijdens de crisis: Know your Farmer, Know your Food en If you Eat, it's time to speak, zeggen genoeg, zou ik denken, de sector is bijna overstag, nu nog de verwerkers met hun achterban (politiek).
  Dit wordt een heuse klus.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Boerin, uit USA. U hebt naar mijn mening een nuchtere kijk op de markt. Het aanbod op de vraag afstemmen is een zeer gecompliceerde aangelegenheid. Binnen de EU de productie reguleren, wordt een moeilijke opgave (de lidstaten hebben te verschillende belangen). De EMB is nog aan het lobbyen,wij kunnen wat dat betreft nog even afwachten. Wat wel zinvol is, dat een melkproducent zelf zijn product vermarkt!!!... Alleen dan ben je Onafhankelijk van de Zuivelindustie,de Supermarkt en de Wereldmarkt!!!... Okee dat kunnen wij niet allemaal gaan doen,dan komt het ook niet goed. Misschien mag ik nog even terug naar de meningen van Boer Knap,uit ver Weg. In de eerste bijdrage onderstreept U de noodzaak van behoud van quotering en zonodig regulering, met daaraan verbonden een redelijke prijs voor de melk. Dat is begrijpelijk, uiteindelijk willen wij dat allemaal. Helaas heeft de Politiek zich terug getrokken, op enkele doekje's na voor het bloeden. Maar wat ik nog onbegrijpelijker vind is het feit, dat de Zuivelcoöperatie's ook niets doen voor de vraag/aanbod verhoudingen.Het lijkt er op dat zij graag aanbieder willen blijven op de Wereldmarkt. De Rabo praat alleen nog over schaalvergroting en moedigt daar toe aan. Daarom vraag ik mij wel eens af, wat voor gesprekken de Bobo's over ons voeren???... Hoe denkt U daarover Boer Knap?.

 • no-profile-image

  boerin

  Piet, dit was Paul's reactie, niet de mijne.
  Invloed van verwerkende industrie en bankwezen op politiek is veel groter dan de onze (producenten). Willen we nog enige invloed hebben, moeten we vooral onze cooperaties blijven steunen, voor zover er die nog echt zijn. (coops met echt boeren leiderschap)

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Boerin USA, ik vraag me wel eens af of er beleidsbepalende mensen hier meelezen en of zij alternatieven hebben. Hoopgevende personen als Obama lopen er niet zoveel. Leuk je opmerking: "verwerkers en hun achterban(politiek) " dat is helaas de volgorde.

 • no-profile-image

  boerin

  Als producenten lijken we redelijk op een lijn te zitten, met elkele uitzonderingen daar gelaten. Het probleem zit 'm in de verwerkende industrie, zij zijn immers gebaat bij een lage melkprijs, en maken record winsten. Verwerkende industrie is niet gevoelig voor wat producenten willen, echter wel voor wat consumenten willen. Consumenten bereiken is het eenvoudigst in je directe omgeving. Conclusie ?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Huib Rijk, vraag gestuurde productie kan alleen als alle producten via voorkoopcntracten verkocht worden!!!... Maar dan moet elke Producent zijn overschotten Composteren!!!... Andere mogelijkheden zie ik niet!. Het voorbeed Heiniken en heel veel grote Bierbrouwerijen in Duitsland ook, kwamen in paniek toen de Brouwgerst schaars werd. Gevolg alle Akkerbouwers in Duitsland werden interesante contracten aangeboden,daardoor in 2008, ruim voldoende brouwgerst. In 2009 meer dan ruim voldoende!, huidige dagprijs?, 85,Euro per ton. Ik bedoel maar dat in de toekomst te kijken toch een koffiedik-achtige aangelegenheid blijft. M.vr. groet, piet

 • no-profile-image

  boerin

  Piet, je hebt gelijk. En dan nog te bedenken dat de wereld prijs vaak niet eens tot stand komt door werkelijke vraag en aanbod van producenten en verwerkers, maar puur door speculatie op de beurs. Let maar op wat er gaat gebeuren. Record highs weer gevolgd door record lows, als gevolg van speculatie. Moest verboden worden wanneer het over voedsel gaat.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Het voorbeeld van Heineken haalde ik aan om te laten zien dat het volgens mij van groot belang is dat onze afnemers weten dat ze ons met enig respect moeten behandelen. Dat ze niet het risico lopen dat wij zeggen: "5 jaar geleden heb je ons dit of dat kunstje geflikt. Nu kunnen wij kiezen aan wie we leveren en we kiezen er nu voor om niet aan jullie te leveren". Zie bijvoorbeeld het geval Beemsterkaas. Superunie kan CONO zo behandelen omdat er nog tien andere leveranciers zijn. Ik denk dat het een kwestie van natuurlijke selectie is (of opvoeding) dat supermarkten inkopers hebben die er vooral geen belang bij hebben om een band te hebben met de leveranciers. Ik lees hier vaak kritiek op zuivelcoöperaties dat die beneden de kostprijs verkopen. Welnu, ik denk dat iedere coöperatie blij is met iedere boer die zegt dat hij in een handomdraai wel een kostendekkende prijs kan regelen. Wat speculatie betreft: betekent het feit dat veel boeren vorig jaar een grotere stal gebouwd hebben in de verwachting dat er gouden tijden aankwamen niet dat zij ook aan het speculeren waren?

 • no-profile-image

  boerin

  Deze speculaties hebben gevolgen voor de speculant en niet verder. Wanneer er gespeculeerd wordt in de agrarische commodities, heeft dit directe gevolgen voor de agrarische producent, omdat de prijs voor zijn product vaak afgeleid wordt van deze spot(futures) prijzen.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Speculatie kan twee kanten op, omhoog en omlaag. En boeren kunnen toch ook kiezen hoeveel prijsonzekerheid ze willen. Ieder keuze houdt een gok in. Speculatie leidt wel tot meer wisselende prijzen. En niemand houdt daar van. Maar ik zie niet in hoe dat verboden zou kunnen worden. Juist door het te verbieden gaat het optreden lijkt mij. Het enige wat kan is om het te verminderen: door het aanleggen van voorraden. Overigens is ook het plan voor variabele bijmenging van biobrandstof een manier om deze prijsschommelingen te verminderen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  In aansluiting op uw laatste zin Huib van 22.06 uur 26/10, dacht ik ook dat de Bomen weer tot in de Hemel zouden groeien!. Maar niet alleen ik!!!... de kranten,de vakbladen, de OECD,de Rabo profeten en noemt u maar op wij hoorden alleen goede dingen. Bovendien rijsden de Graan en Melkprijzen de Pan uit!!!... Zo was het toch?. En nu? Waarschijnlijk hebben de Boeren en Tuinders de laatste 50 jaar in verhouding zulke lage prijzen als nu, niet meegemaakt ( als ik mij vergis,graag correctie!). En laten wij eerlijk zijn, wij hopen allemaal op betere tijden, maar niemand kan er een zinnig woord over zeggen!!!... Wij hebben nog wel ide-en,theorien,gedachten en denken aan mogelijkheden. Vervolgens proberen wij nog invloed uit te oefenen, omdat wij denken dat wij het gelijk aan onze kant hebben. Ach, in het verloop van deze Discussie is mij een zaak erg duidelijk geworden. Wij mensen zijn heel erg individualistisch geworden en eenzijdig ook!!!... Laten wij 1 Groot Voorbeeld nemen; de Coöperatie, van de Boer en voor de Boer,de belangen van elkaar en voor elkaar, wat vinden wij daar nog van terug???...

 • no-profile-image

  Han

  Vanmorgen volgende kop in de krant ; "Voedselbanken zonder producten. Grote bedrijven mogen in tijd van crisis niet meer sponseren in vorm van product op of nabij eind datum". Het blijkbaar beter voor demensheid als de einddatum producten in de bio vergister verdwijne, dan in de magen van de armen in onze maatschappij.
  Boeren producenten zitten met te veel product vooral vers product, aardappelen, wortelen, melk etc. Veel van deze producten gaan via cooperaties de markt op. Lgt hier een kans om een deel van het "overschot" uit de markt te halen door het te geven aan de hulpbehoevenden. De totale hoeveelheid zal niet voldoende zijn om de mrkt te ontspannen, maar kan de landbouw wel een positiever image geven dan enkele opendagen voor de rijkere burger. Het niet verkoopbare deel gaat vroeg of laat toch op de composthoop, brengt niets op, kost alleen maar.
  Laten we de "miskleun" van de politiek gebruiken om de landbouw positief op de kaart te zetten.

 • no-profile-image

  boerin

  Ik ben minder negatief met betrekking tot eensgezinsheid. Wel zien we duidelijk twee stromen. De een wil produceren voor de wereldmarkt terwijl de ander meer regio gericht wil produceren. Beiden hebben bestaansrecht en de een kan niet zonder de ander. De eerste groep zal vooral efficient moeten werken en zijn inkomen zal uit de wereldmarkt moeten komen terwijl de tweede groep inkomen zal halen uit diversificatie, welke markt misschien wel een stuk interessanter is. Maar dit is een keuze die als producent maakt en vooral regio gebonden. De Nederlandse boer zal vooral kansen hebben op de tweede markt omdat ze vlak naast de consument produceert.
  Al onze bedrijven, groot of klein zullen echter moeten blinken inclusief onze koeien, willen we bestaansrecht houden, en terecht!!!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Boerin,het is waar. Het gaat in eerste instantie om twee visie's. Gereguleerde markt eventueel met behulp van quota en vrije markt. U voegt er nog aan toe de zelfvermarkting (de museumboer noemt Paul dat), ook dat vind ik een gezonde optie, die door velen reeds met succes uitgevoerd wordt. Daardoor zijn zij onafhankelijk ten opzichte van de Wereldmarkt!!!... Goede zaak is dat en ook hier geldt de Slogan Kwaliteit wint Altijd!!!... Helaas is deze optie niet bij iedereen uitvoerbaar. Nu de andere groep die de melkveredeling aan de Zuivelindustrie overlaten. Die leveren hun Melk en horen ongeveer op de 10de, van de volgende maand hoe de prijs is. Tot en met februarie 2009, was dat nog redelijk,(in de EU), daarna kelderde de prijs naar 20 cent en zijn wij weer in Duitsland bij 25 cent, in NL iets meer. Nu is de EMB ( europien milk board ) onderweg om de markt gereguleerd te krijgen voor een faire prijs, 38 cent per kg. melk, dat is de doelstelling van de EMB en haar achterban. Zoals u weet bestaat de EU uit 27 lidstaten met verschillende belangen (alleen de Duitsers en de Fransen zijn het met elkaar eens). U bent een nuchtere Boerin met Verstand van Zaken!!!... Denkt U dat de EMB het voor elkaar zal krijgen???, ik bedoel prijsgarantie's en Marktregulering??? in de hele EU?. Deze vraag stel ik overigens aan alle Lezers!!!... Misschien zijn er onder de lezers die op de hoogte zijn van de Actuele stand van Zaken?. M. vr. groet, piet

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Han, welk een paradox. kijk op de link <> en je ziet dat veel mensen in de land en tuinbouw, de voedselproducenten, naar de voedselbank kunnen. Ik zal niet ontkennen dat mensen die hulp nodig hebben daarvan verstoken moeten zijn, maar mij blijft wel het beeld bij in een aflevering van Man Bijt Hond toen een dame bij de voedselbank vandaan kwam met 4 amandelstaven en 2 varkenshaasjes. De meeste mensen eten zoiets tijdens feestdagen ofzo anders is het te duur. Voedsel is niet duur en mij lijkt dat mensen betere prioriteiten moeten stellen in hun bestedingen. Met het uitdelen van overschotten, hoe sociaal het ook mag zijn, creëer je nieuwe overschotten. Op het eind ben je iedereen gratis van voedsel aan het voorzien.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, de museumboer is niet de boer die zelf vermarkt, maar een boer die een bescheiden bedrijf heeft en daarnaast tweede tak heeft in zorg, recreatie e.d. Sinds de verkiezingen in Duitsland en de FDP in de regering is de kans op minder liberalisering beduidend kleiner geworden.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Paul, u bedoelt door de FDP is het gunstiger geworden,voor de zelfvermarkting?,dat denk ik ook. Uw mening ten opzichte van Han deel ik ook. Altijd weggeven verbeterd de vraag niet. Bedankt ook voor de concrete betekenis van de Museumboer, zoals u die bedoelt.

 • no-profile-image

  Hans

  Geachte discussie genoten, laten wij de tredmolen is wat nader bekijken. De input van de tredmolen is de melkprijs, de output zijn de kosten en de winst is de energie, die ervoor zorgt dat wij de tredmolen kunnen treden. In de tredmolen vinden wij boeren van allerlei pluimage en landen. het tempo zit er goed in, en geregeld buitelen deelnemers over elkaar heen. We zien jonge nieuwe boeren instappen en oudere boeren uitstappen. Maar wie de tredmolen wil treden moet zich aan het tempo aanpassen, zowel wie te snel als te langzaam gaat kan raar komen te vallen. Nu is er één bepaalde groep die vanaf de oorlog, het moment dat de tredmolen weer in beweging kwam, in het begin een extra infuus kreeg met de bedoeling de voedsel voorziening veilig te stellen. toen de voedselvoorziening veilig was gesteld heeft men dat infuus er niet uitgehaald. Het gevolg was dat deze "infuusgroep" de snelheid van de tredmolen zo hoog wist te houden, dat andere boeren bijna niet konden inspringen. Dit heeft lang geduurd.
  Tegenwoordig hebben boeren uit landen, die niet konden meedoen, omdat het tempo voor hen te hoog lag, zich zodanig aangepast dat ze ondanks de hoge snelheid van de tredmolen, toch inspringen. Wat zien wij nu? het infuus blijkt een verslavend dopings product te zijn, en de groep die al die tijd heeft mogen genieten, heer en meester, in de tredmolen te zijn, kan niet meer meekomen. en een ander infuus is er niet. ze zijn slachtoffer van hun eigen medicijn. Eén groep doet niet mee in de tred molen, het is de Canadese groep. Treden die geen tredmolen dan? Als we om ons heen kijken zien we ineens een andere tredmolen en als we dichterbij komen, zien we dat dit de Canadesen zijn. Hun tredmolen ziet er anders uit.
  Hun input is hoger (hogere melkprijs) maar hun output ook. (extra kosten quotum) Deze tredmolen is veel kleiner loopt wat rustiger en constanter. Wat wel opvalt is de moeite die je moet doen om in te stappen. Je moet namelijk entree betalen en niet een klein beetje ook.
  Toen deze tredmolen vroeger in beweging werd gezet kon je nog goedkoop instappen maar door de jaren heen is de instapprijs erg hoog geworden. Wat we zien is dat degene die nu nog instappen, ergens een infuusje vandaan halen om maar aan het ritme te kunnen wennen. Eén ding is ons wel duidelijk, als deze groep zou moeten overstappen, naar de andere tredmolen, dat er dan ernstige ongelukken gaan gebeuren.
  Nu is het zo dat 2/3 van de dopinggroep uit de grote tredmolen wil treden. Afgepeigerd en zwaar verslaafd, wil deze groep eigenlijk net als de Canadesen een eigen tredmolen met entreebetaling.
  Het is wel mogelijk een nieuwe tredmolen te maken, maar deze is net als de Canadese veel kleiner. De dopinggroep past er nooit in. De ergste verslaafden zulen net zo goed over de kop gaan, zeker in een te kleine tredmolen. Dus als de dopinggroep uit de grote tredmolen stapt zullen de andere deelnemers in de grote tredmolen dat toejuichen, voor hen komt er meer ruimte. Verstandiger is de verslaafden te laten afkicken. Heel wat zijn te ver heen, pak deze bij de hand en probeer ze zo goed en kwaad als dat mogelijk is uit de tredmolen uit te leiden.
  Als de doping groep is afgekickt dan is de tredmolen weer gezond, en jonge gezonde initiatieven zullen er voor zorgen dat de grote tredmolen dynamisch blijft .

 • no-profile-image

  boerin

  Zoals je weet Hans, is het heel moeilijk om verslaafden te verplichten af te kicken. Bovendien zijn ze verslaafd gemaakt door de politiek dus is de politiek verantwoordelijk voor een afkick centrum (of tijdelijk een kleine tredmolen) die niet markt verstorend mag werken, zodat de grote tredmolen dynamisch kan blijven.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Zo is het Hans,mooi en begrijpelijk geschreven. Daar hoeft niets meer aan toegevoegt te worden!. Tevens een mooie (tussen) afsluiting!(?). M.vr.groet, piet

 • no-profile-image

  Han

  Jansen ik zeg niet dat iedereen van de voedselbank mag halen. Alleen de echte noodgevallen. Voor mij is niet het sociale aspect het belangrijkste, ik wil via deze weg de landbouw uit de verdomhoek halen en tevens het prijsdrukkende "te veel" af te voeren, zonder het negatieve effect van dumpen / vernietigen.
  Uit de markt halen om de prijs te verbeteren is door brussel verboden. vandaar mijn idee om het weg te geven met als doel de armen te helpen.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Het lijkt er op dat de meesten het onderling eens zijn. Toch zie ik dat er juist twee verschillende richtingen zijn. "Als de doping groep is afgekickt dan is de tredmolen weer gezond" zegt Hans. Piet Slingerland en de boerin uit de USA zijn het met hem eens. Paul Janssen en ikzelf zijn daar juist niet van overtuigd. Hoe zijn de meningen hierover?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, ik vind dat Hans een beetje teveel van uit zijn(persoonlijke) luxe situatie redeneerd en de gevolgen wereldwijd van liberale handel onderschat. Natuurlijk kun je het met hem eens zijn dat de subsidiemolen ongewenste effecten met zich meebracht, maar de invloed van een stabiele( lees lage voedselprijs) in de EU heeft er wel voor gezorgd dat consumenten zich veel luxe konden veroorloven. Een groot verschil met b.v. Brasil en dus niet direct terug te draaien is in kostprijs. Het grote gevaar van vrijhandel is dat er pieken en dalen in de voedselproductie plaats gaan vinden en dan zijn het vooral de dalen die prijsstijgingen veroorzaken waardoor juist de minder kapitaalkrachtige(arme) wereldbewoners opnieuw de klappen krijgen. Zonder beschermende maatregelen zal de derde wereld het nooit tegen het kapitaal kunnen winnen. Ik zou dan ook graag zien dat Hans iets verder kijkt dan dat hij nu doet. Piet zwabbert nog een beetje tussen vrijhandel en het in de benen houden van bedrijven en denkt bij zichzelf "ik zie wel hoe het afloopt". Mensen die denken dat door vrijhandel, schaal en productieverhoging geld gaan verdienen konden wel eens bedrogen uitkomen.

 • no-profile-image

  boerin

  Zoals ik al eerder aangaf zijn er twee meningen naar voren gekomen. Een is bereid de concurrentie op de wereldmarkt aan te gaan, de ander wil een meer gereguleerde markt. Naar mijn mening is er plaats voor beiden. De vraag is wil je landelijk, continentaal of wereldwijd reguleren. Hoe wijder je gaat hoe moeilijker men het eens zal worden.
  En verlang je een plus voor je melk, zul je aan moeten tonen dat je melk een plus waard is. Dierenwelzijn, milieuvriendelijke produktie kunnen niet worden gebruikt als plus want we dienen allemaal milieuvriendelijk en diervriendelijk te zijn.

 • no-profile-image

  boerin

  Paul,
  ik begrijp dat jij een vrije wereldmarkt niet ziet zitten en je hebt dat goed onderbouwd en aangegeven welke gevaren hieraan kleven. Wat ik echter mis in je reacties is een plan voor het alternatief, en dit is opbouwend bedoeld.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Boerin USA, dan zul je toch vooraan moeten beginnen te lezen, inclusief alle links, en daarin staan de ideeën. Welterusten.

 • no-profile-image

  boerin

  Paul, ik neem mijn opmerking terug. Inderdaad, genoeg ideeen aangedragen.

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, ik vind dat jouw reactie veel lijkt als die van een echte drugsverslaafde. (dit is natuurlijk niet persoonlijk bedoeld) Een echte drugsverslaafde klaagt ook dat ie de werkelijke wereld niet aankan en vlucht dan weer terug in zijn verslaving, en van afkicken wil die al helemaal niks weten, liever een andere tredmolen dan afkicken en weer gezond worden.
  Ik vind het vreemd dat er één vraag nog steeds niet gesteld is, Hoe kan het toch dat, in mijn geval dus Brasil, ondanks de hoge snelheid van de tredmolen, veroorzaakt door de infuusgroep, een land als Brasil toch heeft kunnen opspringen/instappen?. Er zijn namelijk vele andere landen in de wereld die ook goedkope grond en goedkope arbeid hebben, en kapitaal is in Brasil erg duur, rente tot de hoogste ter wereld.
  Het succes van de Braziliaanse landbouw komt niet zomaar uit de lucht vallen,en de laatste 20 jaar hebben we in brasil in ieder geval 7 grote crisisen meegemaakt. Ten tijde van Collor werd ons zelfs al ons geld afgenomen, verschillende regeringen met verschillend beleid, bepaald niet ideaal en erg moeilijk om een lange termijn beleid uit te stippelen. Toch is de landbouw modern en groeit als kool. Hoe kan dat? Het antwoord komt uit Holland.
  Nederland is de bakermat van het cooperativisme, en het zijn de cooperaties in Brasil die de kar trekken.
  De huidige Nederlandse cooperaties zijn ontworteld, kennen hun roots niet meer, spugen op het bord waar ze zelf van gegeten hebben. Dit zijn geen cooperaties meer. Breng ze zo gauw mogelijk naar de beurs, verkoop ze, inclusief de Rabo bank, en met het geld van de verkoop begin je weer opnieuw. Een cooperatie in Brasil heeft verscheidene sectoren, de graandrogerij, de veevoederfabriek, de boerenbondwinkel, verkoop van zaaizaad, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Verder verwerkt of verkoopt de cooperatie de varkens, kippen en melk. De cooperatie heeft aandelen in melkverwerkers, varkens en kippen slachterijen enz. Wat echter ook opvalt is dat de cooperatie haar eigen financiele sector heeft die gelijkwaardig funcioneerd als een bank. En dit is opvallend want in deze financiele sector wordt het meeste geld verdiend. Scheringa zag dat ook al. In principe heeft de cooperatie geen winstdoel, alle sectoren mogen geen verlies maken maar ook geen winst, die is namelijk voor de boer en eerst winst maken en het dan weer terug betalen heeft geen zin. Behalve de financiele sector. De winst die hier gemaakt wordt blijft in de cooperatie en staat tot beschikking van de cooperatie en haar boeren. Ja stel je voor dat winst van de RABO bank tot boeren beschikking zou staan. Deze cooperaties staan super sterk en het bestuur bestaat uit BOEREN. In mijn jonge jaren heb ik er ook tegen aan getrapt, en da's ook belangrijk, want dan blijft de boel scherp. In deze cooperaties wordt ook heftig gediscucieerd maar naar buiten toe staan ze als een blok, en dat geeft een saamhorigheids gevoel wat in Nederland niet meer bestaat. drugsverslaafden zijn niet saamhorig, zijn alleen maar bezig met hun eigen probleem. Deze cooperaties zijn samen met de boeren de basis voor verticalisatie, dus verschillende tredmolens boven elkaar waarbij in begin soms energie van de onderste tredmolens naar boven toe moet worden doorgegeven zodat alle tredmolens goed draaien. Als de tredmolens goed draaien is dit de garantie dat de boeren die de basis vormen een goed inkomen kunnen maken. Gaan jullie is kijken naar de statuten van de cooperaties in de jaren vlak na de oorlog, eigenlijk zijn die statuten super modern. De Nederlandse boeren zijn door hun cooperaties aan hun lot overgelaten, Nederlandse cooperaties werken net als multinationals met dit verschil dat de cooperatie aandeelhouders nog minder te vertellen hebben dan de aandeelhouders van de multinational.
  Dit is de reden van het Brasiliaanse succes, en dat kan in Nederland ook, zeker met alle goedverdienende consumenten zo dichtbij.

 • no-profile-image

  josien kapma

  wat vreemd dat paul hier bijna in zijn eentje ideeen moet aandragen voor alternatieven voor de moordende tredmolen, en zelfs vergeleken wordt met een 'drugsverslaafde', terwijl maar liefst 65% het met hem eens is dat er "iets grondig herzien moet worden".

  Waar blijven de anderen?

 • no-profile-image

  josien kapma

  OPMERKING MODERATOR:

  Het enthousiasme om in gesprek te gaan is overweldigend. De bijdragen zijn wat betreft inhoud en respect voor elkaar heel erg goed en prettig. Het kan dus wel!
  Bedankt alle lezers en deelnemers voor deze fantastische aftrap van een nieuwe manier van discussie op Boerderij.nl.
  ///
  We gaan zeker door met deze gesprekken.
  ///De bedoeling is om een leesbare samenvatting van de discussie te publiceren. Ik zal die samenvatting maken.
  ///
  In deze discussie bemerk ik nu, na >145 bijdragen, een zekere herhaling van zetten. Iedereen is vrij om verder te gaan met reageren in deze draad, maar het komt de leesbaarheid niet ten goede. Ik stel voor om niet-dringende bijdragen nog even op te schorten tot een volgende keer.
  ///

  Ik zoek alleen nog wel een antwoord op de vraag die al bovenkwam in mijn vorige reactie:

  "hoe verenigen jullie de resultaten van de poll, met sinds het begin ongeveer 65% - 35% verdeling over: systeem moet herzien worden -- systeem zal zichzelf herstellen, met de discussie. Immers in de discussie werd gaandeweg meer over vrije markt gepraat? (is het slechts de schijnbare onontkoombaarheid?) • no-profile-image

  Hans

  Nogmaals, de vergelijking met een drugs verslaafde is niet persoonlijk bedoeld, maar wel een erg realistische vergelijking.
  En Josien, dat 65% vind dat er iets moet veranderen komt omdat men alleen maar luistert naar de mooie kant (hoge melkprijs) van het Canadese quotum systeem. De meeste zijn zich er niet van doordrongen dat als de Europese melk alleen maar in Europa afgezet mag worden, en landen hun eigen consumptie quotum zelf willen vol melken, dat er dan veels te veel Nederlandse melk is.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  "Zoals ik al eerder aangaf zijn er twee meningen naar voren gekomen. Een is bereid de concurrentie op de wereldmarkt aan te gaan, de ander wil een meer gereguleerde markt. Naar mijn mening is er plaats voor beiden." reageerde de Boerin uit de USA. Maar dat is een schijnbare dubbele mogelijkheid. Immers, om zelf je product te vermarkten, om museumboer te zijn of allerlei andere mogelijkheden, dat kan natuurlijk altijd al. Bij wijze van spreken kun je dan ook zeggen dat je je bedrijf kunt verkopen want niemand dwingt je toch om boer te zijn. Dat klopt wel, maar dit is gewoon een andere omschrijving van alles aan de vrije markt overlaten. Een wereldmarkt naast een gereguleerde markt is niet mogelijk. Want zij beïnvloeden elkaar. Vaak genoemd is een twee-prijzensysteem, waarbij producten voor de interne markt een redelijke prijs opbrengen en de rest voor wereldmarkt. Lijkt het ideale compromis. De suikermarkt was altijd zo gestructureerd. Maar dit is dan weer een vorm van protectionisme! Voor wie dit niet met mij eens is: stel dat IJsland (als voorbeeld van een volstrekt willekeurig handelsblok) kaas produceert waarbij de boeren €2 per liter ontvangen met als gevolg dat zij veel overschotten krijgen die ze voor €0,15 per liter naar Nederland exporteren. Zou dit een eerlijke vorm van produceren worden gevonden? Of zou gezegd worden, jullie ontvangen een torenhoge prijs voor de interne markt en dat is de enige reden dat jullie voor de wereldmarkt kunnen leveren. Wat ik nooit begrepen heb is hoe iemand het kan verdedigen dat zowel de eigen markt ondersteund kan worden als ook een aandeel op de wereldmarkt (ver beneden eigen kostprijs) geclaimd kan worden.
  Paul Janssen staat een vorm van quotering voor, en ik begrijp dit terdege. Maar het gevaar is juist ontwikkelingen als wat ik net schetste: verborgen vormen van protectionisme: de zwakke eigen sectoren beschermen en bij de sterke sectoren alles in het werk stellen om handelsbelemmeringen van anderen omver te krijgen. Vandaar steeds mijn pleidooi om marktregulering op een hoger niveau te plaatsen.

 • no-profile-image

  boerin

  Hans slaat de spijker op zijn kop. Als er ergens draagvlak zou moeten zijn voor een gereguleerde markt is het Europa. De twijfel bij velen zit hem in de afhankelijkheid van export, dus eerst moet vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden binnen EU. Hoe?
  SLOM regeling? CWT net zoals in USA? Allemaal niet ideaal maar een start. Een ding is zeker het draagvlak voor een gereguleerde markt is groot, ook in de USA. Persoonlijk zit ik op de wip mede door deze discussie.

 • no-profile-image

  Han

  Jozien je vraagt ons hoe het komt, dat de poll aangeeft "er moet iets veranderen" en de discussie steeds weer uitgaat van de wereldmarkt. De discussie gaat uit van wat is er, wat hebben we en daar moet aan gesleuteld worden.
  Dus eigenlijk poll vraag 2.
  Ik ben nog steeds van mening, dat we, de landbouw, om tafel moet en niet meer moet praten over wat hebben we, wat staat de politeik toe, maar over hoe denken we dat de wereld beter wordt inclusief de boeren.
  Ons denken wordt ingegeven door de mentaliteit van de handel(aar). Je inleven in de ander is goed, maar laat je handelen niet door zijn denken overheerst worden.
  Ik denk, dat we de oplossing moeten zien te bereiken, door het sociale en milieu vraagstuk te koppelen aan het voedsel en prijzen vraagstuk. De huidige maatschappij / politiek neemt altijd het ene of het andere onderwerp onder handen, maar gaat nooit uit van het gehele probleem. Wij doen in de discussie weer hetzelfde, praten over melkprijs dit probleem is niet anders dan het vlees - of graan prijs ja zelfs het ruwe aardolie prijs probleem.
  1 eigenschap hebben ze gemeen op de markt zijn ze verworden tot commodities en dus speculatieve waar.
  Om de prijs te verhogen moeten we een schaarste creeren. Dat is de truck van de termijn en aandelen markt en de olie boeren hebben passen dit de laatste jaren ook toe als het hun uitkomt.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Het systeem zal zich zelf herstellen! Waarom?; 1) de Politiek wil zich er niet meer mee bemoeien. 2)de EMB heeft marktregulerende idealen waar de Zuivelindustrie weinig of niets van wil weten. Wat blijft er dan nog over???... De realiteit!!!... Er moet een keuze gemaakt worden!. Beschermde markt of vrije markt. 1 van de 2 keuze's kunnen gemaakt worden. Allebeide zullen ze pijn doen (in de bijdrage's van Hans, kunt u de antwoorden vinden). Wij moeten kiezen denk ik!, wij moeten toch weten op welk compas wij verder moeten varen???... De Melkveehouders hebben nu al lang genoeg tussen Hoop en Vrees geleefd!!!... denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  boerin

  Het laatste wat ik wil is overleverd worden aan de termijn en aandelenhandel want die zal in handen zijn van de multinational verwerkers en niet in die van de producenten. Tel uit je winst.

 • no-profile-image

  boerin

  Han uit Meshovsk snapt wat ik bedoel. Kijk over de eigen erf-grens. Ik ben er mee gebaat als ook mijn akkerbouw-collega's/buren en fruitteelt-collega's en intensieve veehouderij-collega's een belegde boterham verdienen. Bezuinigen op de kostprijs kent grenzen. Hoe kan een maatschappij functioneren , als we elkaar alleen een zuurverdiende boterham gunnen ? Een verpauperd buitengebied begint op het moment dat er langdurig onder de kost-prijs geproduceerd moet worden. En het dorpsleven is dan ook verscheurd, de jeugd trekt weg. Die moet studeren en ziet dat de achterblijvers elkaar het leven zuur maken. Het leven in de dorpen is niet beter als de saamhorigheid weg is.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, ik kan je gerustellen, ik heb geen relatie met subsidieverslaving in de zuivel. In een ander topic, enige tijd geleden, werd eenzelfde problematiek aangekaart en daar reageerde ik op met de ideeën zoals die ook hier staan. Ik sta aan de zijlijn en probeer mensen te wijzen op de gevolgen van liberalisering en de rol van multinationals in deze. Vandaar het alternatief dat ik hier verdedig en mij verbaasd het met Josien dat er geen stemmers zijn die opmerkingen of toevoegingen hebben. Je hebt gelijk met je opmerking dat boerencooperaties multinationals geworden zijn en hun belang niet strookt met het boerenbelang. Het zal mij dan ook benieuwen of Braziliaanse cooperaties, als die uitgroeien tot grote exporteurs, niet in dezelfde val lopen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Hans, uw bijdrage van 13:14 28/10 wat betreft de Europese Coöperatie's, in het bijzonder de Nederlandse, ben ik ook van mening dat van het oorspronkelijke karakter (van de boeren voor de boeren) letterlijk en figuurlijk niets, maar ook niets meer overgebleven is!!!... Helaas en nu zitten de Boeren met de gebakken peren!!!... Eigenlijk zitten de boeren in een vacuum en weten niet welke richting het uit zal gaan. Gedeeltelijk hebben zij dat ook in de gaten en voelen zich verraden en verkocht. Door de LTO voelen zich sommige ook in het ootje genomen. Tenslotte nog een punt wat dezer dagen aan het licht kwam; de grootste Coöperatie van Nederland concureert met de grootste Melkpoederhandelaar van het Zuidelijk Halfrond (Fonterra), ambitieus he!. Dat betekend dat zij goedkope grondstoffen zoeken!!!... Dit was Brandpunt Goedenavond.

 • no-profile-image

  Boer

  Wat ik mis in deze discussie is dat er niet gepraat wordt over de luiheid en de ineffisienties van de industrie. Ze worden door fusies steets groter en doordat de zaken daarom moeilijker te overzien zijn worden ze steets minder efficient. Over de hele wereld betaald de industrie als ze te kort komen of meer winst willen maken de boeren gewoon minder. Het wordt tijd dat de industrie afkickt van de graaiverslaving.In Canada moet de industrie scherp en efficient werken omdat de boerenmelkprijs vast staat en ze het daar dus niet weg kunnen graaien. De verwerkers buiten canada hadden dat probleem niet. Daar betalen de boeren nu de prijs voor want als de verwerkers niet zo groot, lui en onefficient geworden waren, waren ze in staat geweest meer te betalen voor de melk. Alle gekheid op een stokje Hans. Ik ben het helemaal eens met paul. Op dit moment zit Brasil op rozen. En met een streek van een pen zit Brasil morgen op de doorns. @Piet. Je vroeg me wat ik er van vind dat FC internationaal opereerd. Daar heb ik geen moeite mee Piet. In het geval van een Europese quotering zal ze gewoon haar zaakjes van binnen en buiten de EU gescheiden moeten houden. Verder blijkt uit de poll dat de boeren en LTO verschillende kanten op willen. Wie zou het hier voor het zeggen hebben, de werkgevers of de werknemers? Dat wordt nog heel interessant.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Ik ben het helemaal niet eens met de kritiek op de coöperaties. Dat in Brazilië boeren daar meer tevreden over zijn komt vooral denk ik omdat het daar goed gaat met de landbouw. Succes heeft vele vaders (en moedsers), mislukking geen één. Het doel van een coöperatie is volgens mij dat deze zichzelf overbodig maakt. Coöperaties en private ondernemingen groeien naar elkaar toe. De Rabobank is begonnen in een tijd dat boeren door geldhandelaren helemaal uitgeknepen konden worden. Maar ook coöperaties werken in de markt en zijn een bedrijf. De rente bij de Rabo is gelijk aan die bij een willekeurige andere bank. Als dit niet zo was zouden mensen massaal naar de Rabobank of juist daar wegg gaan. Het klopt wel dat het beleid van coöperaties minder sociaal is geworden, maar dat komt niet door de besturen, maar door de leden. Quantumtoeslagen zijn ingesteld omdat grote boeren anders naar de concurrenten zouden gaan en de coöperatie met de kleine leveranciers zou overblijven. Hetzelfde geldt voor de veilingen. En als het zo makkelijk zou zijn waarom worden er dan geen nieuwe coöperaties opgericht? Ik ken(de) er overigens één. Zo'n 20 jaar geleden was er een groep akkerbouwers die een frietfabriek bouwden met het idee die gigantische marge verderop in de keten te benutten. Binnen enkele jaren failliet.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, cooperaties moeten zich niet overbodig maken, zij zijn er als gezamelijke in en verkooporganisatie voor de boeren. Door zich te storten op buitenlandse markten krijgen cooperaties steeds meer trekjes van een multinational. Een cooperatie heeft als doel winst uit te keren aan leden. Worden of werden winsten uitbetaald aan leden of geinvesteerd in buitenlandse projecten? Het nationaal belang werd er echter niet groter van. VION, van de ondergang gered door ZLTO, richt zich erg op expansie en koopt, al dan niet florerende, bedrijven in het buitenland. Dit moet in een zwaar concurerende sector uiteraard betaald worden en dan kun je jezelf afvragen waar die centen vandaan moeten komen. In de varkenssector heb je recent Unifar, die het cooperatieve idee, van samen sterk, weer nieuw leven inblaast. Omdat het hier in een kleinschalig zeugenaanbod gaat wordt er geen probleem van gemaakt door de NMA. Hoe zou het zijn als alle NVV leden hun slachtvarkens zouden bundelen in een gezamelijk aanbod. Dan heet het opeens kartelvorming. In de biologische sector worden toch ook samenwerkingsverbanden opgezet?

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Met overbodig maken bedoel ik niet dat ze zich dan moeten opheffen. Ik bedoel er mee dat de concurrenten zich zo gaan aanpassen dat het beleid hetzelfde is als van de coöperatie. Voorbeeld: ik denk dat er momenteel best plaats is voor een coöperatieve supermarkt. De andere supermarkten die er nu zijn hebben beleid dat ze voedsel nu duur maken door er een hoge marge op te nemen en op andere producten soms zelfs een negatieve marge. Een coöperatieve supermarkt kan er voor zorgen dat de verkooppprijs voor de consumenten lager is voor voedsel (waardoor hiervan de omzet toeneemt) en de prijs voor wc-papier iets hoger. De boerensupermarkt kan niet voor hogere landbouwprijzen zorgen; die worden door de markt bepaald. Wat de bio-sector betreft: wij hadden jarenlang een succesvolle afzetcoöperatie, dwz zoalng de markt gunstig was. Op het moment dat de markt stagneerde bleek het functioneren opeens niet zo goed als we dachten. Nu is de coöperatie feitelijk ter ziele. Maar ondanks het ontbreken van een coöperatie functioneert de markt vrij redelijk. dwz zo lang als het duurt.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Het is jammer dat wij zo langs elkaar heen fietsen. Wij schrijven wel, maar krijgen geen eensgezind concept gebakken. Hoe wij ons opstellen ten opzichte van de Zuivelindustrie en alles wat daar bij hoort!!!... Filosoferen kan zinvol zijn, van gedachten wisselen ook!. Maar wie ontwikkelt een Strategie waar wij allemaal eensgezind achter staan!!!,(?)...

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Boer Knap, ik ben het met u eens dat de graaiverslaving en de ineffiecientie van de grote Coöperatieve zuivelaars c.q. Super's hier en daar (internationaal) hardnekkige vormen aan nemen. Dat is waar. Gelukkig zijn in Duitsland nog een paar grote particuliere melkerijen die de boel nog een beetje recht houden. Toch zijn wij als melkproducent te verdeeld om een strategie van eensgezindheid te ontwikkelen. En daardoor eisen te stellen ten opzichte van de Melkverwerkende industrie. Bij voorbeeld Volume regeling.(?). Vandaag zijn wij weer van iets betere prognose's van FC en Rabo voorzien. Daar mogen wij weer een poosje op teren. Met andere woorden; doorgaan melkproducenten!!!, laat de moed niet zakken!!!, desnoods maken wij wat meer Melkpoeder de Rabo financiert het wel!!!...

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, zelfs de door de liberale gedachtengang gecrashte financiële wereld krijgt nu nog niet iedereen op een rij. Het oude patroon wordt zelfs alweer opgepakt. Moet eerst het voedselsysteem ook crashen voordat men tot bezinning komt? Er is ook nog de mogelijk zoals je terecht aangeeft dat ze je net niet laten verzuipen, en dat heel lang achter elkaar. Je wordt er wel manipuleerbaar van.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Paul, het verblijd mij zeer!!!, dat wij elkaar begrijpen. Dan voel ik mij niet zo alleen. M.vr. groet, Piet.

 • no-profile-image

  Landmand

  Wij zijn als boeren zelf eigenaar van de cooperatie zij moeten onze produkten afnemen of er nu een markt voor is of niet.
  Wij leveren zoveel dat ze wel genoodzaakt zijn hun produkten tegen lage prijs te verkopen.
  Verder denk ik dat vrije markt het beste is voor de jonge boeren. geen kwota kosten en lage grondprijzen waarom moeten de stoppende boeren verzilverd worden.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Landman, kijk even naar deze fotoreportage <> , en zie de voordelen van een geregelde markt. Het enigste, vind ik, wat er in Europa niet gebeuren moet is het toekennen van waarde aan een quotum. Het recht om te produceren hoort bij het bedrijf. Mocht het bedrijf stoppen of indien er productieverhoging mogelijk is moeten die mogelijkheden om te produceren toegepast worden in die gebieden in Europa waar het gewenst is bijv. om Oost Europa te ontwikkelen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Landman, uw filosofie is wel erg recht toe recht aan, maar begrijpelijk. Ik proef in uw reactie dat u graag koeien melkt en het liefst zo veel mogelijk. Zelfs uitbreiden is voor u nog een hot item, ja toch???... U schrijft onder pseudoniem, daarom durf ik te vragen; hoe laag is bij u de kostprijs per kg. melk?. Aan de hand daarvan kan ik beoordelen of het zinvol is. U Succes toe te wensen!. groetje's piet

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, zoals je weet ben ik het met Landman eens. Je schrijft:"Mocht het bedrijf stoppen of indien er productieverhoging mogelijk is moeten die mogelijkheden om te produceren toegepast worden in die gebieden in Europa waar het gewenst is bijv. om Oost Europa te ontwikkelen". Wie bepaalt waar zoiets gewenst is? Is het gewenst dat nederland , duitsland en Frankrijk quotum inleveren omdat ze exporteren en dat bijv Portugal, Italie Griekenland ,Oost Europa ea. quotum erbij krijgen omdat ze importeren? Of vind je dat wanneer de quota's bepaalt zijn, het teveel weer naar derde landen geexporteerd wordt met export restituties?
  Ja sorry het spijt me wel, maar we hebben in de discussie duidelijk aangegeven wat de beide opties zijn: of net als Canada de grenzen sluiten, of de markt vrij en de wereld markt op. Geef dan is antwoord waar je de overproductie van Europa wilt laten? Geef dan is antwoord wat het productie recht van ieder individueel land mag zijn? Zeg mij is of je denkt dat, zoals Josien eerder ook al heeft aangehaald, Portugese boeren minder gaan melken om de Hollanders blij te maken.
  Ja kerel, zolang als je deze problemen niet opgelost hebt, waarom ga je dan door met het promoten van het quota systeem.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, ik spreek over een Europees qoutum, niet over individuele landen, en een interne Europese markt zonder overschotdumping in andere werelddelen. We hebben tegenwoordig een EU parlement, die zouden zich nuttig kunnen maken. In die sectoren waar overproductie bestaat zal ingekrompen moeten worden, daar kan per land over onderhandeld worden hoeveel om een juiste balans te vinden. Daartegenover staat dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en daar is het toch allemaal om begonnen. Als bijv. NL 15 procent inlevert en daar staat een garantieprijs van 35 eurocent tegenover is men nog beter af als tegen de wereldmarkt produceren. Niet groter en meer product maar beter. Ik moet hier wel zo'n beetje de hele Europese landbouwpolitiek verantwoorden in een quotumsysteem, maar vooruit.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Paul, u denkt aan een Europese beschermde Markt. Met een nieuwe verdeling onder de Lidstaten. Goed dat is een (in mijn voorstelling zeer gecompliceerde) mogelijkheid. Dat zal zeer taaie en langdurige onderhandelingen veroorzaken. Als bij voorbeeld Nederland 25% moet inleveren, komen de Nederlandse Melkproducenten er genadig van af. Maar de 35 cent per kg. maken weer een heleboel goed!!!... Beste mede discusanten laten wij hier eens over van gedachten wisselen,misschien komen wij dan verder. Uiteindelijk moet toch een logische Koers gemaakt worden!!!... Of het ene of het andere,daartussen zie ik geen mogelijkheden!!!... groetje's, piet

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, waarom 25%? Als de landen die nu overschot produceren 15% inleveren, kunnen die andere landen dat volume wel op korte termijn compenseren? Dat kunnen ze pas over langere tijd. Er moet geen tekortmarkt ontstaan. Ik wil er nog aan toevoegen dat de consument, die het uiteindelijk betalen moet, er in de winkelprijs niet veel van zal merken omdat door de jaren heen het percentage prijs in product(af boer) op een laag niveau gekomen is.

 • no-profile-image

  Landmand

  Beste Piet ook ik vind de melkprijs te laag op dit moment ik geloof allen niet in produktie beperking want zodra de melkprij maar iets hoger is wordt er weer veel te veel voor de grond en voor qwota betaald dus de kostprijs stijgt, bij een periode met lage prijzen stoppen veel boeren en dus lagere grond en qwota prijzen en meer vraag naar melk. vrije markt is het beste.
  bijvoordeeld in Canade zijn melkveebedrijven peperduur dus voor jongeren bijna onmogelijk te starten.
  Bovendien is de rente fors gezakt sinds vorig najaar. bij de huidige rente stand en voerprijzen is 30 cent genoeg

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Paul, uw standpunt is concreet en duidelijk en kan misschien in de praktijk omgezet worden. Als de Europese Markt beschermd wordt moet tenslotte een uitgangs punt (concept) aanwezig zijn,om onderhandelingen op gang te krijgen!!!... Nu Landman; Beste Landman, u hebt ook een duidelijk en concreet concept onder woorden gebracht. Met voorbeelden en argumenten,heel goed vind ik dat!!!... Zeker voor een starter biedt dat veel voordelen!!!... Op dit moment wil ik nog niet partijdig zijn, omdat ik iedereen zijn mening graag wil horen/lezen. Misschien komen er nog ide-en of argumenten die mijn verstand te boven gaan?, ge weet maar nooit?. groetje's, Piet

 • no-profile-image

  Boer

  @landmand. Ik denk niet dat het veel uitmaakt voor starters. In Canada lenen banken heel graag geld voor onroerend goed en quotum. Je weet hoeveel melkgeld er binnen komt dus het is snel te berekenen of je met je eigen vermogen daar aan de gang kunt. Voor de bank is er weinig risico aan omdat de melkvee klanten altijd geld verdienen. Aan de andere kant van de grens in de states kost het opstarten van een bedrijf minder maar moet je een ijzersterke cashflow berekening laten zien en is een groter percentage eigen vermogen vereist voordat een bank je serieus neemt. En vergeet niet dat je daar ook vermogen achter de hand moet hebben voor het geval dat je meteen als je begint te melken het al onder de kostprijs moet doen.

 • no-profile-image

  boerin

  Hebben jullie er al welleens aan gedacht wat jullie verwerkers van een gesloten europese markt denken. FC bijvoorbeeld heeft ontzettend veel geinvesteerd in markten buiten de EU, zijn zij (jullie) bereid dat op te geven?
  Bovendien moet ik nog zien of jullie het eens kunnen worden binnen de EU. Mijn man en ik kunnen het al haast niet eens worden als het over vrije wereldmarkt versus gereguleerde markt gaat aan onze eettafel, je raadt vast wie welke mening is toegedaan.
  Bovendien vraag ik me af: moeten we wel zo bang zijn voor elkaars concurrentie. Aan het eind van de rekensom zijn onze kostprijzen niet eens zo veel anders.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Boerin, USA. Niet alleen FC, ook andere Multinationale Coöperatie's opereren op de Wereldmarkt. Daarom denk ik ook dat de Kaarten reeds geschud en verdeeld zijn!!!... Alleen de melkproducenten hebben hun kaarten nog niet onder de ogen gekregen (dat komt nog). Wij kunnen er gerust van uitgaan dat de Zuivelindustie,de Banken en de EC (misschien ook de LTO) al voor 2007 diepgaande gesprekken gevoerd hebben. Uiteraard met goede bedoelingen voor de lange termijn!. Ook daar ben ik van overtuigd!. Als ik mij niet vergis, is in de winter van 2007/08, besloten met Toestemming van alle Lidstaten (behalve Duitsland en Frankrijk) de melkquotering in 2015, te be-eindigen!!!... Nu willen de melkproducenten, 2/3 ongeveer,de quotering voortzetten. Dus 1/3 van de melkproducenten,de zuivelindustrie,de banken en de Europese Commissie,zijn voor de vrije markt (met al zijn grollen en grillen). En 2/3 is voor behoud van het quotum!!!... Zowel het ene als het andere zal pijn doen, zegt Hans uit Brasil!. Dat denk ik ook!. Jullie kunnen gerust geloven dat de Multinationale Coöperatie's inclusief de banken nu ook wel eens met de handen in het haar zitten!. Ik hou niet van doemdenken,gelukkig niet. Maar de Wereldhandel was nog nooit zo wispelturig en onberekenbaar als nu!!!... Daarom zwabber (zo noemt Paul dat) ik nu wel is een beetje. Desondanks vind ik wel, dat wij zo snel mogelijk moeten weten, welke kant wij uitgaan. Tussen hoop en vrees leven is ook slopend!!!... denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik heb wel eens een lange avond besteed aan proberen uit te rekenen hoeveel NL zou moeten in leveren

  Han

  Als ik een voorzichtige conclusie mag trekken zijn er veel schrijvers, die het quotm systeem zouden willen behouden. Zij het met een nieuwe verdeling van de melkplas over de lidstaten. Per slot is er een "Nieuw Europa" sinds de invoering van het quotum systeem. Toen het werd ingevoerd heb ik heel veel collega's horen klagen, dat dit het einde van de melkveehouderij zou zijn. Mijn antwoord is altijd geweest; Beter 100.000 ltr met winst dan 1000.000 ltr met verlies produceren. Het quotum heeft een goede en gemoderne melkveeouderij opgeleverd. Nu is het nog in functie, maar op hetzelfde moment heeft de overheid de grenzen geopend voor de Vrijhandel. Dit betekende dat Europa geen prijscontrole meer had voor zijn zuivelproducten en de boeren waren overgeleverd aan de wereldmarkt, die gedichterd wordt door overschotten.
  Hieruit kunnen we de conclusie trekken, dat een nieuw quotum systeem alleen kan als de grens wordt gesloten voor import op wereldmarkt niveau. Of we moeten een quotum systeem maken waarbij de EU genoeg zuivel maakt voor eigen gebruik en dat is het dan. Tevens zal om het systeem goed te laten werken, iedere productie van melkvervangers tegen een lagere prijs aan banden moeten worden gelegd. Een quotum systeem functioneerd niet als we allerlei verstorende invloeden vrij toe laten. Het Vrije Markt Principe dat tot een nieuw geloof is verheven zullen we ter discussie moeten stellen. Linksom of rechtsom zal de macht van de vrijhandel(aren) moeten worden in gedamd.
  Een ding is voor mij duidelijk het

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, als NL nu is 15% inleverd en gedurende de volgende 10 jaar per jaar nog is 1,5% is ook 15% (een gok dat de landen die binnen de EU nu nog netto importerend zijn, dan hun eigen benodigde consumptie, zelf kunnen vol melken) dan heeft NL aan het eind van deze aankomende 10 jaar 30% minder quotum. Wat denk je wat dan de quotumprijs gedurende deze 10 jaar gaat doen?
  Je verplaats de concurentiestrijd van de melkprijs naar het melkquotum. Je verruilt de ene tredmolen voor de andere, en treden moet je toch, je hele boeren leven lang. De enigste die er wel bij varen zijn stoppende boeren en de bank

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Meneer Han Meshovsk, het vrije markt principe is al heel erg OUD!!!... Veel ouder dan wij denken!!!... Het quota en subsidie principe is piepjong en heeft de vrije markt ernstig ondermijnd!!!... Alleen daarom zitten wij nu in de problemen!!!... Bovendien voel ik mij in het ootje genomen door de Coöperatieve Multinationals!!!... die zich de afgelopen dagen (weken), zich weer van hun ''beste'' kant hebben laten zien!!!...(?). Als de omstandigheden binnen de EU overal het zelfde zouden zijn is een beschermde markt misschien realiseerbaar,misschien(?). Maar volgens mij zijn de verschillen en belangen binnen de Lidstaten te groot om tot een overeenkomst te komen!!!... U hebt nu veel tijd meneer Han!, probeer een concreet concept samen met de EMB bij de zuivelindustrie voor te leggen. Als u daar in slaagt, krijgt u van mij de Hoofdprijs!!!...Zoals u weet heeft de Politiek alles op orde voor de vrije markt. De enigste die nog aan het lobbyen zijn is de EMB. Misschien is dat de laatste stuiptrekking van de ge ,-reguleerde/subsidieerde markt. groetje's,piet

 • no-profile-image

  boerin

  Wereldhandel. Wat is wereld-handel ? Er zijn veel producenten en consumenten.
  Maar verbijsterent weinig inkopers van "de handel / groot-winkelbedrijven '.
  Het is een zandloper met erg nauwe hals .

 • no-profile-image

  Boer

  Als quotum een europese verhandelbaarheid heeft schuift het door ruimtegebrek in Nederland vanzelf door naar landen als Frankrijk die recht hebben op meer.Je zou daar bv een tien jaar overgangsperiode voor kunnen laten staan. Boeren die bv van Nederland naar Frankrijk verhuizen nemen hun quota mee. Omdat Nederland teveel quotum heeft mag quotum het land verlaten maar mag er niet terug in. Boeren in nederland mogen alleen binnenlands quotum aankopen. Er zijn allerlei constructies te bedenken om te zorgen dat quotumkosten niet de pan uitrijzen. Bijvoorbeeld zoals piet al zei niet meer dan acht miljoen liter quotum per persoon en per locatie of niet meer dan drie gve/ha op land in eigendom. Quotum moet worden gekocht via een quotumbank voor een bepaalde prijs en als de boer stopt moet hij het weer inleveren. Ook van dat quotum zou een gedeelte naar de landen met een tekort kunnen gaan en een gedeelte zou gebruikt kunnen worden voor starters. Kortom we moeten het quotumsysteem niet laten vallen omdat het teveel moeite kost en we geen zin hebben om iets te bedenken wat werkt en waar iedereen baat bij heeft. Kijk naar de varkenshouderij of de tuinbouw. Dat komt nooit meer goed. We moeten daarom de zaken wat slimmer aanpakken en waar een wil is is een weg.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, kijk even op mijn reactie 29 0kt 16:12. Boer, knap ver weg, Hier heb ik toch een verschil van mening met jou. Ik vind dat het quotum bij het bedrijf hoort en niet verhandelbaar is. Na een eventuele eerste korting en door natuurlijk verloop of bijv uitbreiding infrastructuur, woningbouw, natuur e.d. zal het aantal agrarische ondernemers in West Europa afnemen. De vrijkomende productieruimte inzetten in gebieden waar uitbreiding gewenst is. Mijn insteek op een kostenloos quotum is de garantieprijs die je met agrarische activiteiten kunt genereren. Het quotum wordt dus geen eigendom, maar een productierecht.

 • no-profile-image

  Boer

  @paul. Het punt is niet wie er gelijk heeft, maar dat er verschillende manieren zijn waarop het gedaan kan worden. Noem het brainstorming. Met een beetje inspanning en creativiteit kan er een constructie worden gemaakt die de hele keten winstgevend maakt en houdt, zonder overproductie en niet ten koste van de consument.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Boer Knap en@ Paul, hebben jullie misschien informatie over de actuele situatie i.v.m. de missie van de EMB ? .

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Boer, knap ver weg, OK. Piet, Nee.

 • no-profile-image

  boerin

  Geen mens kan zonder eten. Kostprijs structureel hoger dan de opbrengst-prijs geeft kapotte boeren. Multinationels zullen voor veel hogere prijs voedsel produceren, Dan nog veel meer honger op de wereld. Honger is inderdaad een zwart gat en leidt tot oorlog.

 • no-profile-image

  geert loeters

  Iedereen in de gemeenschap weet het boeren werken niet samen en ze weten dat, de mensen die voor wat dan ook op hun erf komen ikke, ikke zegt de boer en de rest kan stikken

 • no-profile-image

  boerin

  Josien, jij wil het export aandeel van de EU (Nederland) in kaart gebracht hebben. Zeer interessant zou zijn om hieraan gekoppeld het import aandeel in kaart te brengen. Wanneer je binnen een gereguleerde markt bereid bent export in te dammen, mag je ook import beperken. Netto gezien ziet de situatie er wellicht beter uit.

 • no-profile-image

  Hans

  Boerin USA De gereguleerde markt is geen echte gereguleerde markt. De import in de EU is onderhevig aan importheffingen en invoerrechten en de export van de EU wordt ondersteunt door exportrestituties Dus als de Eu kiest voor vrije markt wordt het totaal anders, en haar zwaar gesubsidieerde boeren gaan het gelag betalen. Als de Eu kiest voor een gereguleerde markt in de vorm van quota's zoals in Canada mag ze niet meer exporteren als ze niet importeerd dus 5% exporteren dan ook 5% importeren. Voor die landen in de EU die nog niet zelfvoorzienend zijn is dit ideaal maar voor die landen in de EU die nu exporterend zijn (NL D FR) wordt het een survival of the fittest

 • no-profile-image

  boerin

  Als je de NVM mag geloven, importeert de EU net zoveel als het exporteert. Binnen de EU zijn inderdaad grote verschillen qua import en export per land. Ook dat is interessant om te belichten. Als import en export binnen EU inderdaad gelijk zijn dan zijn de mogelijkheden om te reguleren veel groter dan bij een netto export situatie.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @Boerin, USA. De wil bij de melkproducenten om te Reguleren is Groot, 2/3 schat ik. Het probleem is, tevens de vraag; wil de Zuivelindustrie ook reguleren???... Daar heb ik nog niets van gemerkt. Ik vraag mij af of de voorvechters van de Volume regeling nog wakker zijn(?). Het lijkt er op dat zij ingeslapen zijn. Van enige activiteit kunnen wij niets meer waarnemen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  boerin, het interessante is natuurlijk inderdaad de netto import of netto export. Hier is een overzichtje: <>

  /// Volgens deze info is de EU duidelijk netto exporterend.

 • no-profile-image

  boerin

  Dat is hele andere informatie !!!
  Dan nog blijft de vraag, voegt deze netto export positie, zonder zuivel restituties, wat toe aan je melkprijs.
  Onze melkverwerker zou momenteel onze melkprijs kunnen verhogen door het gebruik van import milk ingredient concentrates in haar producten. Op korte termijn lijkt dit aardig maar op lange termijn maak je jezelf overbodig als producent. Ik volg de discussie in EU omdat de discussie in de USA dezelfde richting op lijkt te gaan.

 • no-profile-image

  josien kapma

  netto export doet niet veel goeds voor de melkprijs, lijkt me. Immers dit is de plek bij uitstek waar de laagste prijs wint.
  Maar het doet natuurlijk wel veel goed voor de totale melkveehouderij, het volume, voor de economie.

 • no-profile-image

  boerin

  Dan rest de vraag. Waar hecht je het meeste waarde aan als land: bestaansrecht voor de producent met een faire melkprijs of extra omzet en inkomen voor de verwerkende industrie cq economie

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, na dit staatje gezien te hebben rest de NL melkveehouder maar één optie, afkicken en voor de vrije markt melken.
  Afkicken doet in het begin even pijn, maar is vele malen beter dan quotering. Nederlandse boeren zijn echt het zicht op de werkelijke wereld verloren als ze voor quotering kiezen en hun melk en melkproducten alleen maar in een in de toekomst steeds beperktere EU markt willen gaan afzetten.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Krijn Poppe zegt: quotum kopen kan zinvol zijn als je zeker weet dat je mee wilt in de tredmolen. Weet je dat niet zeker: verkoop dan nú! Laatste ronde: <>

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  'Maar het doet natuurlijk wel veel goed voor de totale melkveehouderij, het volume, voor de economie.' zeg je Josien. over het effect van netto-export. Dat begrijp ik niet.
  Over aan- of verkopen van melkquotum: het bevreemd mij dat er niet veel boeren zijn die nu een groot deel (of alles) van hun quotum verkopen en hun stal vol met vleesvee zetten. Dan kunnen ze over 5 jaar weer volop melken. Nu verdampt er kapitalen binnen enkele jaren. Bij dat verdampen komen niet eens wolken vrij, die ergens anders weer neer slaan.

 • no-profile-image

  josien kapma

  huib, melk is donders belangriek! Uit deze campagne weet ik het:
  "De zuivelexport draagt voor zo’n 5 miljard euro bij aan onze handelsbalans. Tienduizenden mensen verdienen hun boterham in de zuivel."

 • no-profile-image

  Han

  <>

  Dit adres geeft inderdaad het voordeel van schaalvergroting in de melkveehouderij aan. Tevens komen de nadelen aanbod.
  Voorbeeld bedrijf VDS is evenals Vebrahof regelmatig bezoeker van de rechtbank om processen te voeren m.b.t. milieu vervuiling.
  Het mestprobleem is bij normale melkprijzen al niet op te lossen, laat staan bij de huidige lage prijzen.
  Ik denk dan ook de melkproblematiek, misschien wel eeder opgelost moet worden via het mest probleem dan via de handels / prijzen route.

  Google VDS en Vebrahof en de grote problemen van grootschalige bijna landloze melkveehouderij bedrijven worden zichtbaar.

 • no-profile-image

  Han

  Huib ik heb dezelfe gedachte als jij. Duur quotum weg en renovatie toepassen en 2015 melken onder nieuwe regiem en quotum geld dat anders verdampt was ingezet voor nieuwe start. Of hopen al de veehouders stiekum, dat het quotum systeem doorzet??
  Jozien je merkt op dat de melk een belangrijke inkomstenbron is en aan vele duizenden werk geeft. Helemaal juist, maar waarom verdienen al die mensen goed aan de melk en moet de boer het "cadeau" geven??
  Deze gedachte doet me denken aan uitspraken uit Rusland (1996); "Moskou moet brood hebben en wij zijn verplicht de tarwe te maken, ookal levert het verlies op". Een dergelijk economisch systeem is gedoemd in te storten. Ik ben en blijf van mening, dat iedere schakel in de productie keten een kostendekkende vergoeding moet krijgen en dan is het systeem DUURZAAM.
  Al de verhalen over gezond en goedkoop eten voor iedereen is niet de verantwoording van de boer (als persoon), maar van de gemeenschap dus de gekozen LEIDERS moeten dit proces bewaken en sociaal verantwoord laten verlopen.

 • no-profile-image

  boerin

  Han, hoe wil jij zonder quotum het aanbod reguleren. Fabrieksquotum werkt niet, kijk naar California. Verbieden van megabedrijven? Wanneer is een bedrijf mega. Je noemt inderdaad een paar rotte appels in de mand maar dan nog kun je niet generaliseren. De markt laten reguleren wordt fataal.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ik zie dat de discussie zich inmiddels verplaatst heeft van het boerenerf naar het kantoor van de multinational. Die hoeven we toch niet in de benen te houden of mis ik iets? Josien, dan moet je de handelsbalans wel opschonen van de zuivel die geimporteerd wordt. Ook zonder NL melkboeren kan die handelsbalans er zo uitzien. Een leuk stukje: <> Huib, Han, als melkveehouders 5 jaar niet meer gemolken hebben beginnen ze er ook niet meer aan of het moet een industriële opzet hebben. In Hans zijn termen kun je spreken dat ze akgekickt zijn. Eindelijk!!!!

 • no-profile-image

  boerin

  Wat dit stukje ook zegt: de keuze is aan de consument. De consument zal de verwerkende industrie door koopgedrag laten weten welke grondstoffen zij wil in haar zuivel zodat NL melkveehouders echt niet overbodig worden. Country Of Origin Labeling kan hierbij helpen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Uiteidelijk zullen wij toch moeten leren met de vrije markt om te gaan (ik geef toe dat ik even een slippertje heb gemaakt). De gevestigde Zuivelindustrie en de Politiek gaan daar nu al van uit. Ook ben ik tot de conclusie gekomen dat alle andere HULPMIDDELEN contraproductief kunnen werken. In Azie en zuid-Amerika zal de melkproductie verder groeien!!!... Europa heeft zijn thuismarkt en op dit moment is het duidelijk dat de multinationals ook mee willen doen op de Wereldmarkt!!!... Hoe lang nog???, zolang de wereldprijs het toelaat!. Ondanks alle prognose's weet niemand precies hoe zich het een ander ontwikkeld!!!... In het bijzonder de Megamelkers die veel vreemd kapitaal in hun bedrijf hebben en verhoudingsgewijs weinig land, zullen het meest kwetsbaar worden!!!... Bovendien kan het voor de zuivelaars die buiten de EU opereren ook moeilijker worden!, tenzij de melkproducenten in de EU, bereid zijn voor maximaal 25 cent per liter, melk te produceren. denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Han

  Boerin USA ik heb niet gepleit voor een vrije markt. De algemene tendens is dat de markt zijn werk moet gaan doen na 2015. Vandaar mijn voorstel, verkoop quotum nu en gebruik geld om goede start positie in 2015 te creeren. Mega bedrijven zijn voor mij niet heilg ik ken de (milieu) problemen uit o.a. Michigan (boetes voor Vebrahof en VDS farms en anderen). Ik kom deze problemtiek dagelijks tegen in Rusland (mest en personeels problemen)
  Ik ben persoonlijk van mening dat de economie gebaat is bij een eerlijke prijs voor een eerlijk product (grondstof). Kan dus melk zijn maar ook graan, hout etc. Zie s.v.p. sites van National Organization of Raw Materials (NORM). Deze club geeft duidelijk aan waar de oorzaak van de crisis (sen) zitten en doen voorstellen om de economische orde aan te passen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Vanaf het begin van de discussie hebben wij over de voor en nadelen van verschillende mogelijkheden van gedachten gewisseld. Vrije markt, gereguleerde markt, of iets daartussen. Het laatste zal in eeuwigdurende discussie's ontaarden, dus zinloos!. De gereguleerde markt geniet zowel in duitsland alsook in frankrijk grote populariteit!!!... In Nederland wil nu een groot gedeelte ook weer (sinds de prijsval) reguleren. Zelfs een groot gedeelte van diegenen die twee jaar geleden voorvechter waren van afschaffing van de quotering. Ik vraag mij af, wat gaat er rond in de hoofden van deze Melkproducenten???... Wachten zij geduldig af?, of hebben zij een gevoel van machteloosheid?, of voelen zij zich verraden en verkocht?, of is er iets anders waar deze grote groep melkproducenten op hoopt???... Beste mensen wij moeten ons toch niet over geven aan een marktsituatie die gepaard zal gaan met korte pieken en lange dalen??? De geschiedenis heeft ons geleerd dat het in moeilijke tijden gemakkelijker is saamhorigheid onder mensen te krijgen die met dezelfde problemen worstelen. Sinds mei j.l. is de melkprijs al weer 6 a 7 cent gestegen!, geeft dat voldoende hoop voor een onbezorgde TOEKOMST ???

 • no-profile-image

  boerin

  kijk eens op milkmarketing.com

 • no-profile-image

  Han

  Piet als ik je goed begrijp, ben je geen voorstander van een (volkomen) vrije markt. Je wilt niet dagelijks hopen op beter, jij hebt liever een wat minder gestrest leven.
  Mijn conclusie kan dan niet anders zijn, dan dat je voor quotering of productie regulering bent?
  Naar mijn idee is gestuurde voedsel productie tegen lokaal kosten dekkende prijzen de beste garantie voor de wereld bevolking op een blijvend betaalbaar voedsel pakket.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Han, een poosje geleden hoorde ik een oost-duitse Boer van nederlandse afkomst, zeggen; ik melk 500 koeien die 4 miljoen liter melk produceren, ik produceer liever de helft, maar dan voor 40 cent per liter!!!... Persoonlijk denk ik er ook zo over!!!... als ik heel erg duidelijk mag zijn precies hetzelfde!!!... Nu de praktijk; hoe krijgen wij alle melkproducenten onder één HOED ???, alleen dat is mijn grote VRAAG. Stelt u zich eens voor Han, dat alle Melkproducenten die meer dan 1 miljoen liter produceren 30% inleveren en vanaf 500.000. tot 1.000.000. ltr, 20% en onder de 500.000.ltr, 10%!!!...Dan waren wij toch uit de BRAND??? Dit is toch een overzichtelijk en realistisch voorstel ?, dat ook de kleine Boer ten goede komt!!!...(?) Waarom zouden wij het moeilijk maken als het makkelijk ook kan?. Bovendien kunnen de Boeren dat onderling regelen! Want zowel de Politiek alsook de Zuivelindustrie behoeven wij niets te vragen, helemaal niets!!!... M.vr.groet, piet

 • no-profile-image

  Han

  Piet als alle boeren zo dachten als wij, zou een oplossing nabij zijn. helaas er zijn jongens die denken een beetje meer van mij geeft mij een voorsprong als de rest duf blijft zitten. Onze zuivelfabrieken zullen niet blij zijn, overcapaciteit. liever meer verwerken en dan maar geen goede uitkering voor de boeren. De directie en het bestuur kunnen een mooi progressief jaarverslag tonen. Kleine lettertjes "helaas de uitbetaling was aan de lage kant". Vet geschreven "Stagnerende wereldmarkt was oorzaak slechte uitbetaling". En "Des ondanks nog xxxxx Euro toegevoegd aan resultaat. eind resultaat VETTE BONUS directie.
  Zolang de besturen van de co-op 's en de directies van de zuivelaars geen behoefte hebben een goede uitbetaling, zal iedere vorm van inkrimping tot een persoonlijk verlies leiden van de goedwillende boer. Overheden zijn net kruideniers, iedere euro export, ookal met verlies voor de producent, is positief in de statistieken en komt op het conto van de zittende regering. (export promotie en weet ik veel)
  Op mijn laatste project in Rusland deed Campina aan melkplas verkleining nu de vraag stagneerde door eenvoudig een cirkel rond de fabriek te trekken en wie daar buiten viel met minder dan 1 volle vracht / 2 dagen werd eenvoudig medegedeels; "Vanaf volgende maand halen we je melk niet meer op of je moet de kosten zelf dragen". Bij de lage uitbetaling (prijs bleef alsof wel opgehaald) bleef er dan niets over voor de voerkosten. Einde bedrijf.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Dat bedoel ik Han, coöperatie's zijn niet meer Coöperatief,helaas. Het zijn keiharde Multinationals geworden. Waarschijnlijk nog harder dan de Particulieren!!!... groetje's, piet

 • no-profile-image

  boerin

  Piet, je hebt wel degelijk de steun van de politiek (met hun achterban, de verwerkende industrie) nodig. Wil een gereguleerde (supply managed) markt werken, zal import aan banden gelegd moeten worden met behulp van high tariffs. Anders wordt de 30% krimp die jij voorstelt, in no time ingevuld door landen buiten de EU. Daar zit hem de sterkte in Canada, de politiek staat voor 100% (ok misschien 95%) achter hun systeem. Mocht dat veranderen, valt het hele systeem in duigen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Boerin USA, wat de import betreft c.q. beschermde EU markt hebt u voor 100 % gelijk!!! Dat is probleem nr. 2. Daarom is het UITEINDELIJK ZO wat ik reeds schreef wij komen (zo het er nu uit ziet) niet om de vrije markt heen!.

 • no-profile-image

  boerin

  Laat je niet gek maken in een lage prijzen situatie. Laat je evenmin niet gek maken in een hoge prijzen situatie. Beide zullen elkaar steeds afwisselen. De kunst zal zijn om hier mee om te gaan of bedrijfsnivo. Vooral geen overhaaste beslissingen nemen, zowel in goede als slechte tijden. De piek van 2008 net zoals het dal van 2009 zullen in de geschiedenis boeken verdwijnen. De pieken zullen blijven bestaan maar naar mijn mening minder hevig dus op bedrijfsnivo beter op te vangen. Wel ben ik ervan overtuigd dat enige schaal nodig zal blijken, maar dat is een discussie op zich.

 • no-profile-image

  JACOBS WIL

  ZELF SCHULD,
  GROTE STALLEN VEEL STRONT,
  KLEIN LANDJE WEINIG GROND.
  HEELVEEL WETTEN,DAN WORDT HET DUUR,ZO WORDT DE MELK ZUUR:

 • no-profile-image

  josien kapma

  Jacobs Wil, mooi rijmpje. Bedoel je wat Huib eerder al -wat duidelijker- verwoordde:
  ..........
  Europese boeren stellen dat zij volop bescherming verdienen omdat zij te maken hebben met overheden/consumenten die hen allerlei strenge regelgeving oplegt zodanig dat zij niet kunnen concurreren met landen als Brazilië. Wat Hans eerder wel betoogde is dat boeren daar evengoed aan de strenge regels vanuit EU kunnen voldoen. Gevolg is dat Brazilië wel wat last heeft van EU-steun, maar desondanks doorgroeit, simpelweg omdat het een agrarische grootmacht is. De grootste last van de EU-steun zijn juist boeren in arme landen. Zij kunnen veel moeilijker voldoen aan allerlei EU-regels. Voor hen is EU "Fort Europa" waar bovendien ook producten vandaan komen die niet aan de EU-regels voldoen; kip met salmonella/campylobacter, bijv. (woorden van Huib Rijk, heel veel reacties hieronder)

 • no-profile-image

  EU Melkveehouder.

  @ Jacobs wil, met weinig woorden hebt u veel gezegd. Nederland heeft zich uit de markt geprijsd (ik bedoel voor het wereldmarkt niveau) Alhoewel FC en Rabo nog een beetje stemming maken, zal het uiteindelijk ten koste gaan van de marge's

 • no-profile-image

  Landmand

  Ik snap niet dat er steeds zo word afgegeven op de cooperaties. wij zijn als boeren eigenaar dus de meerderheied van de leden bepaalt de koers. beste Piet Slingerland ik ben onderhand erg beniewd wat voor bedrijf je hebt want ik vind jouw reakties soms erg in tegenspraak van elkaar.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Meneer Landmand,uit Denemarken. Wat u precies bedoelt begrijp ik nog niet helemaal,maar misschien komt dat nog wel. Toen deze discussie begon was ik standvastig in mijn mening en visie. Halverwege de discussie kwam nieuws dat FC een probleem had in Vietnam. Het verwonderde mij dat FC de concurentie aandurft met Fonterra. Natuurlijk getuigd dat van heel veel moed!!!... Dat moge duidelijk zijn!. Dat betekend ook dat je de Concurentie aangaat in een gebied waar de productiekosten van melk het laagst zijn. Misschien heeft FC een Zuivelfabriek in Vietnam?,dan is er niets aan de hand. Maar!!!...,en dat maakte mij grote zorgen, als FC haar markt vanuit Europa wil bedienen worden de melkproducenten aangespoord effieciént en zo goedkoop mogelijk te produceren. Teneinde de Zuivelindustrie van goedkoope gronstoffen te voorzien!!!... Dan zullen wij waarschijnlijk niet meer zo snel één kwartje tussen de dubbeltje's vinden. Goed, Landman als de leden van de betreffende coöperatie's dat goed vinden pas ik mij aan. Ik ben sociaal Democraat!!!... Bovendien ben ik voorbereid op de vrije markt,daar ben ik beslist niet bang voor!!!... Mij benauwd alleen dat de helft van de Boerenstand verdwijnen moet!!!... Dat zal ten koste gaan van de diversiteit, dan zien wij alleen nog Stallen en Schuren. Dat gaat mij iets te ver allemaal!!!... Alleen Daarom heb ik halverwege de discussie de beschermde markt mee gediscuseerd. Tenslotte denk ik ook dat de vrije markt komt, tegenreactie's zagen wij gisteren ook niet meer. Zoals gebruikelijk zal de zwijgende meerderheid er zich bij neerleggen. groetje's, piet

 • no-profile-image

  boerin

  Ook ik ben van mening dat we kost wat kost onze cooperaties moeten blijven steunen. Dit is onze enige ingang, invloed op de verwerkende sector. De bestuurszetels worden vandaag de dag bekleed door jonge vooruitstrevende boeren met inzicht, die ons vertrouwen verdienen.
  Ik herinner me nog een gesprek met een collega melkveehouder 20 jaar geleden: Hij besloot naar een particuliere verwerker over te stappen maar vond dat wij allemaal bij Campina moesten blijven om deze invloed te waarborgen. Zodoende kon hij profiteren van een plus op de door de coop gezette basis prijs. Hij realiseerde zich heel goed dat wanneer we allemaal zijn visie volgden, er geen 'basis' meer zou zijn.
  Piet als jij bezorgd bent om kleinere boeren, dan zijn coops onmisbaar. Particuliere verwerkers zijn cherry pickers.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Met alle respect, geachte Boerin, op lagere school leerden wij reeds dat sinds de oprichting van de Coöperatie's het leven van de Boeren menselijker geworden is, gelukkig!!!... Het principe coöperatie leeft nog steeds, dat is ook goed zo!!!... Maar deze week kregen wij van Han, Meshovsk andere informatie. Goed, nu stel ik voor dat de grootste Zuivelverwerkende Coöperatie's van de EU de leden (leveranciers) vraagt; hoe gaan wij verder? ; vrije markt of beschermde markt???... Wat denkt U, geachte Boerin ; hoe zal dat uitpakken??? Het gedrag van een coöp zou eigenlijk Democratie's moeten zijn!!!... Nu de kleine Boeren. Zolang ik leef heb ik één sociale levensinstelling.Daar bedoel ik mee dat ik het á-sociaal vind, dat de groten nog Groter moeten worden ten koste van de Kleinen. Nu denkt u misschien weer zo'n zielig Keuterboertje. Mis;wij beschikken over 523 ha. land, waarvan 370 ha. akkerland en melken 160 koeien plus jongvee. Nu weet meneer Landmand ook hoe ons (mijn vrouw en kinderen) bedrijf gestructureerd is. M.vr.groet, piet

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Boerin USA, nog een vraagje; is Dean Foods ook een Coöperatie? of is dat een cherry picker?

 • no-profile-image

  Han

  Piet je haalde mij aan m.b.t. de co-op 's. Jij weet net als ik ,dat de grote co-op 's een zeer slim bestuur hebben en nog slimmere directies. Deze mannen doen een voorstel aan de leden, doorgaans in districten verdeeld, zodat de afgevaardigden uit de districten het laaste woord hebben en het voorstel aannemen of afkeuren. Wil je niet als een lulletje worden uitgemaakt, stem je dus voor de super plannen van de directie. Het voostel is immers zo gebracht dat afstemmen zeker de dood in de pot is, markt verlies etc.. Ik heb hier ervaring mee bij de ons wel bekende aardappelzetmeel fabriek. Na enkele jaren modderen in China moest het zo enorm goede idee terug gedraaid met tientallen miljoen schade voor de leden. Begin 80 er jaren daden ze het nog snelle met een tarwezetmaal fabriek in Frankrijk binnen 6 maanden 10.000.000 gulden over de balk. d/e leden leveranties betalen wel, ze hebben immers voor gestemd.
  Het zal bij de zuivelreuzen niet beter gaan. De meeste co-op 's zijn te groot om door de boeren nog gecontoleerd te worden. Je moet directie, bestuur, en cie van toezicht dus blindelings vertrouwen en daar blijkt nog wel eens iets aan te schorten.

 • no-profile-image

  boerin

  Reeds lange tijd geleden is op EU nivo besloten quotering en zuivelrestituties af te schaffen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat besluitvormings proces niet gevolgd heb, dus weet niet of dat democratisch gebeurd is. Boeren en verwerkers hebben hun bedrijfsvisie aangepast op dit besluit. Nu blijkt dat er groot draagvlak is om dit besluit terug te draaien, c.q. aan te passen. Wanneer een gezette koers steeds gewijzigd wordt, is het moeilijk varen, daarom denk ik dat er duidelijkheid moet komen.
  Piet, juist ter bescherming van de kleinere boeren, denk ik dat cooperaties onmisbaar blijven. Hier bij ons wordt de melk van de kleinere boer opgehaald door een coop omdat geen enkele particuliere verwerker geinteresseerd is. Ook wij hebben besloten bij deze coop te blijven, zolang we ons dat kunnen veroorloven (prijs technisch gezien). Mijn visie is echt niet zoveel anders dan de jouwe.

 • no-profile-image

  boerin

  Dean Foods is geen cooperatie.

 • no-profile-image

  boerin

  Han en Piet, misschien is mijn vertrouwen in cooperaties en invloed op besluitvorming een illusie. Persoonlijk heb ik in de politiek ook weinig vertrouwen. Een gereguleerde markt puur vanuit de producenten geimplementeerd?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Boerin USA en allen,
  "op EU nivo is besloten quotering en zuivelrestituties af te schaffen. Nu blijkt dat er groot draagvlak is om dit besluit terug te draaien, c.q. aan te passen. Wanneer een gezette koers steeds gewijzigd wordt, is het moeilijk varen, daarom denk ik dat er duidelijkheid moet komen. "

  /// De politiek houdt steeds ferm de hand aan de uitgezette lijnen. De koers is wat hen betreft duidelijk. /// Volgens Poppe, die het heeft van een Brusselse ambtenaar:
  <<"Er is namelijk al tot afschaffing besloten. Als je dat terug wil draaien, kan dat alleen op voorstel van de Europese Commissie. De landbouwcommissaris is dat niet van plan.

  En zou de nieuwe commissaris dat wél willen, dan moet hij of zij eerst de hele centrum-rechtse Commissie overtuigen. Stel dat dit lukt, dan is er in de Ministerraad al snel een blokkerende minderheid tegen zo’n besluit: het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Italië willen er echt vanaf. Dat is al genoeg.>>

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Boerin USA, gelukkig verschillen onze visie's niet zoveel zegt u. Gelukkig, dan voel ik mij niet zo alleen. Het is mij nooit alleen om Geld en Goederen gegaan. Leven en laten leven vind ik véél Belangrijker!!!... Helaas is een groot gedeelte van de Westelijke Wereld Hyper Materialistisch geworden, jammer!!!...

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, er is besloten om het huidige systeem af te schaffen, dat wil niet zeggen dat er een ander, beter systeem voor in de plaats kan komen.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Deze discussie is gesloten, iedereen bedankt voor de reacties. Josien maakt een samenvatting hiervan met de resultaten. Vrijdag start een nieuwe discussie.

Laad alle reacties (228)

Of registreer je om te kunnen reageren.