Rundveehouderij

Achtergrond 7 reacties

Plannen voor verplicht emissiearm in 2010

Varkens- en pluimveehouders moeten in 2010 serieuze plannen klaar hebben om hun bestaande stallen geschikt te maken voor groenlabel. Ook rundveehouders lijken de dans niet te ontspringen.

Varkens- en pluimveehouders moeten in 2010 toch écht serieuze plannen klaar hebben om hun bestaande stallen geschikt te maken voor groenlabel. Op dat punt is minister Jacqueline Cramer van Vrom onvermurwbaar. Dat bleek wel in het Kamerdebat gisteravond over ammoniak.
Ze wil wel uitstel verlenen voor de uitvoering van die plannen. Dat hoeft niet in alle gevallen in datzelfde jaar. Dus als een boer in 2010 een overtuigend plan heeft waarvoor hij pas verplichtingen aangaat en investeringen doet in 2011 - of misschien nog later -, dan mag dat in veel gevallen.
Dus de varkens- en pluimveehouders die er op hadden gerekend dat CDA en VVD gisteravond wel even uitstel van groenlabel-aanpassing tot 2013 zouden kunnen regelen, moeten nu toch echt in actie komen.

Ook koestallen groenlabel

De grootste verrassing van het Kamerdebat is dat ook koestallen moeten worden aangepast aan groenlabel. Veel melkveehouders dachten misschien dat ze ontkwamen aan de groenlabel-verplichting, maar sinds gisteravond is dat niet meer zo. Minister Cramer betrekt de rundveehouders bij dezelfde verplichtingen als die voor hun collega’s met varkens en kippen. De minister heeft daar ook goede redenen voor, die ze al omschreef in haar brief aan de Tweede Kamer afgelopen november. De helft van de ammoniakemissie uit de landbouw komt uit de melkveehouderij. Die sector probeert de emissie terug te dringen met voermaatregelen, maar die hebben de laatste vijf jaren geen verbetering gebracht. Cramer herhaalde die argumenten gisteravond nog eens, met de conclusie dat de veehouderij nu echt aan de beurt is om haar bijdrage te leveren. En wel met groenlabel-stallen.

In april actieprogramma

De rundveehouders worden net als de pluimvee- en varkenshouders meegenomen in een ‘actieprogramma’ dat Cramer nu opstelt. Een heel belangrijk ijkpunt daarin is de totale uitstoot van ammoniak in Nederland, het NEC-plafond. Nederland moet onder de 128 kiloton blijven in 2010. Cramer vreest dat Nederland er doorheen schiet als ze de stalaanpassingen op haar beloop laat. Maar ze ziet ook dat er nu al een hoop investeringen in stallen worden gedaan. Daarom zet zij nu het Planbureau voor de Leefomgeving aan het werk om heel nauwkeurig te monitoren hoe nu door stalmaatregelen de ammoniakuitstoot wordt beperkt.
De uitkomsten van die monitoring bepalen vervolgens hoe soepel of hoe streng veehouders hun groenlabel-plannen moeten uitvoeren. Het actieprogramma, dat besproken wordt met gemeenten, LTO en de vakbonden, moet er in april liggen. Het kent dus enige flexibiliteit in de uitvoering.

Pluimveehouders later

Die flexibiliteit geldt al bij voorbaat voor pluimveehouders. Het is de bedoeling dat de luchtwassers die zij installeren tevens fijn stof meenemen. De daarvoor geschikte luchtwassers zitten nog in de testfase, zoals ook wel blijkt uit de beantwoording van een groot aantal schriftelijke vragen van de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat gisteravond. Dus, zo zei Cramer gisteren, je kunt van pluimveehouders niet vergen dat ze op 2 januari 2010 allemaal luchtwassers hebben geïnstalleerd. Zij krijgen dus wel uitstel tot 2011, maar de plannen moeten ze wél volgend jaar klaar hebben.

Welke koestallen?

Details over de koestallen kan ik nog niet geven. Tijdens het debat was Cramer daar vaag over. Toen ik haar na afloop aanschoot, vertelde ze mij dat nog in studie is hoe de rundveestallen moeten worden aangepast. Daar loopt, zoals bekend, nog onderzoek naar. Ook kan ze nog niet stellen of de verplichting straks geldt voor nieuwe stallen, of ook voor bestaande. Dat moet overleg met LTO en NMV nader uitwijzen. Bovendien wil Cramer ook dat deze stallen welzijnsvriendelijk zijn. Maar over één ding was ze volstrekt helder: de melkveehouders moeten meedoen.

Gaat dit zo door?

De fracties van CDA en VVD waren natuurlijk uit op een totaal-uitstel tot 2013. Ze eisten uitvoering van de motie Koopmans/Oplaat van 2006, die daar om vroeg. Maar ik denk niet dat ze dat doorzetten, ook al omdat er nu misschien net geen Kamermeerderheid is om uitvoering van die motie af te dwingen. Woordvoerders Koopmans (CDA) en Snijder-Hazelhoff (VVD) reageerden instemmend op Cramers actieplan. De minister kan er dus mee verder.

Foto

Henk Dokter

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boerin

  Als Henk Dokter zo'n goed contact met de minister heeft; zou het heel verstandig zijn om haar te vragen waarmee/hoe het rendement van vrachtwagen-motoren tegenwoordig wordt verhoogd. Het is natuurlijk te zot voor woorden dat wat de een met hoge kosten uit de lucht haalt, een ander het weer aan de lucht toe-voegt om rendement te verhogen !
  Werkverschaffing heet zo-iets .

 • no-profile-image

  Veehouder/varkenshouder

  Iets verplichten, als niet bewezen is dat ammoniak echt schadelijk is, kan nooit. We zijn echt benieuwd naar het wetenschapelijk rapport over de mate van de schadelijkheid door ammoniak. Dit is van zeer groot belang, geen cent uitgeven aan verzonnen problemen. Wat er dan echt schadelijk blijkt te zijn kan men mischien simpel oplossen. Men moet toch duurzaam bezig zijn!

 • no-profile-image

  Veehouder

  Laat cramer eerst maar wat aan de files doen.

 • no-profile-image

  Ruud

  Het is misschien beter als 'minister' Cramer zich bezig gaat houden met echte problemen. En zich niet bemoeien met de landbouw daar hebben we nu eenmaal een ander ministerie voor. Laat ze om te beginnen de milieubewegingen maar eens aanpakken en alle beleidsmaatregelen opnieuw tegen het licht houden die gedaan zijn vanwege het zogenaamde broeikaseffect. Want dat is een grote fabel waar je over een paar jaar net zo weinig over hoort als nu over de zure regen!

 • no-profile-image

  Tus

  Juist Ruud Noordoostpolder.
  Heb toen ik nog in NL was een monster laten steken en advies gevraagd bemesting voor bos. in groot bos langs mijn land. Wat kwam er uit? Ik sloeg er van achter over. tonnen kali en fosfaat nodig. verhoudingsgewijs heel weinig Kalk. Ik dat op gestuurd naar staats bos beheer met kadastraal nummer er bij. Hoorde niks weer gestuurd weer niks. ik bellen niemand die er wat over kon zeggen.Enigste was na vaak bellen.sorry we bemesten de bossen niet en we geven alleen door aan ministerie.
  Zo dat was oor doof houd de nek en betaal stumper.
  Tus

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  We hebben Gerda Verburg als minister van lnv. Waarom dan alles via cramer?

 • no-profile-image

  Han

  De bedoeling van minister Cramer is pijzens waardig. helaas ontbreek het de boeren bij de huidige prijsval aan cash voor ingrijpende investeringen en de banken staan ook niet meer op de stoep met de geldbuidel. Als de investering duidelijk voldoende rendement oplevert zal een krediet geen punt zijn bij de bank van minister Bos (zij zijn verplicht aan mkb te leveren). Investering als geeist door milieu zullen geen direct rendement leveren. Dus moeilijk of niet te financieren, gevolg zal zijn een regeling die niets omhakken heeft of de minder draakrachtige boer kan de deur sluiten. In mijn visi is er dan alleen nog bestaansrecht voor de omstreden Mega bedrijven.
  De landbouw zal dus het MKB achter na gaan, de grote ketens overleven en de kleine man wordt onder leiding van het Socialistische bestuur gekilled door overdreven regelgeving.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.