Rundveehouderij

Achtergrond

Fosfor uit mineralenmengsels

Enkele veelgebruikte mineralenmengsels zijn bij ForFarmers nu ook zonder fosfor te verkrijgen. Dit kan veehouders duizenden euro's besparen.

De komende jaren scherpt de overheid de fosfaatgebruiksnormen verder aan. Voor veel intensieve bedrijven kan dit al vanaf 2009 leiden tot verplichte (extra) mestafvoer. Vooral voor deelnemers aan de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) is verminderen van de fosfaataanvoer een praktische oplossing.

Hoogproductieve melkkoeien hebben fosfor nodig. Vaak is dit echter al voldoende aanwezig in het aangeboden ruw- en krachtvoer. ForFarmers levert daarom een deel van de Univit mineralenmengsels nu ook zonder fosfor. Hierdoor kunnen veehouders de fosfaataanvoer op hun bedrijf verder optimaliseren. Uitgangspunt blijft dat er voldoende wordt gevoerd voor een optimale productie en gezondheid van het vee, maar dat overbodige aanvoer wordt voorkomen.

Deze fosforverlaging geeft op intensieve bedrijven een besparing op de mestafzetkosten. Een veehouder die bijvoorbeeld 100 gram Univit-Vruba per dag voert, krijgt in de nieuwe situatie 2 kuub minder mest per koe. Een bedrijf met 100 melkkoeien bespaart bij mestafzetkosten van €10 per kuub dan €2.000.

Het weglaten van fosfor heeft de mineralenmengsels goedkoper gemaakt; Univit Vruba kost €88 per 100 kg (met fosfor €102), Univit Topla €140 (tegen €153 met) en Univit Mobiel €114 (met €120). Bedrijven die nog wel extra fosfor nodig hebben kunnen gebruik maken van Univit Produ (€77,-) of zij kunnen een enkelvoudige aanvulling geven met bijvoorbeeld monocalciumfosfaat (€121,-).

Meer informatie: ForFarmers (0573) 28 89 75, www.forfarmers.eu

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.