Rundveehouderij

Achtergrond

Nuka’s gaan voor tientjes minder weg

De prijs van de nuchtere kalveren is in een vrije val beland. Na de flinke prijsstijgingen van de afgelopen tijd is de stemming 180 graden omgedraaid. Zwartbonte stieren gaan voor gemiddeld ruim €106 van de hand, dat is €27 minder dan vorige week. Zwartbonte vaarskalveren brengen nog maar €62 op. De daling is over de hele linie nagenoeg gelijk, waarbij de prijs van de stiertjes wat sterker onder druk staat dan die van de vaarskalveren. Voor de slechtste kalveren wordt hooguit nog een paar tientjes betaald.
De prijsdaling komt niet helemaal uit de lucht vallen. De prijzen van de vleeskalveren zijn de afgelopen tijd immers flink gedaald. Rosémesters hebben daardoor de afgelopen tijd minder kalveren opgelegd. Maar ook voor blanke mesters zijn de nuka’s simpelweg te duur geworden. In combinatie met de hoge prijzen voor voer, mest en energie is het nuchtere kalf één van de weinige kostenposten waarmee de integratie of de ondernemer de mindere opbrengst kan compenseren.
Verder speelt mee dat de opleg vanuit de kalvermesterij voor levering in de periode voor de kersdagen voorbij is. Traditioneel is dat in deze periode merkbaar in de vraag naar nuka’s. Ook het feit dat de vleesprijzen vanwege de vakantie in deze periode standaard onder druk staan, doet aan de oplegbereidheid van kalverhouders geen goed.
Naast een afnemende vraag neemt het aanbod aan nuchtere kalveren langzaam toe. In absolute zin valt het aanbod aan kalveren uit zowel binnen- als buitenland wel mee, maar bij de huidige marktsituatie zijn het er al snel te veel. Voor een echte toename van het aantal kalveren zal het wel richting najaar lopen.
De verwachtingen voor de komende weken zijn weinig bemoedigend; de prijs zal nog zeker met hetzelfde bedrag als afgelopen week zakken en komt daarmee weer op het niveau van voor de grote prijsstijgingen. Mede bepalend voor het verloop van de nukaprijs is de ontwikkeling van de prijs van de vleeskalveren. Ook daar is veel onzekerheid. Bij welke prijs er weer een bodem in de markt komt te liggen, is op dit moment nog niet te voorspellen. Pessimisten gaan ervan uit dat met name voor de mindere kwaliteit kalveren gewoon geen plaats meer is.

Prognose

Prijzen dalen verder.

Of registreer je om te kunnen reageren.