Rundveehouderij

Achtergrond

Het zit intern scheef bij de VWA

De VWA is niet in staat zichzelf te organiseren. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Piet Vanthemsche.

,,Opvallend is de aanwezigheid van veel onafgewerkte veranderingsprojecten. Ook dat draagt bij tot de verwarring bij de VWA-medewerkers, die dikwijls door de bomen het bos niet meer zien.” Met die zinnen wijzen de Belg Piet Vanthemsche en zijn commissie met precisie aan hoe het toch komt dat de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) steken laat vallen bij controles op slachthuizen en exportverzamelplaatsen. Hun rapport is onthullend. De VWA doorloopt een onophoudelijk proces van reorganisatie. Niemand kan het nog volgen, de communicatie tussen top en werkvloer vertoont een ‘dwarslaesie’, er is een schromelijk gebrek aan keuringsdierenartsen, de instructies en terugkoppeling zijn onduidelijk, áls ze er al zijn. Nee, het is een allesbehalve geoliede organisatie die toezicht houdt op de vee- en vleesketen. Het probleem ligt niet bij de bedrijven in de vee- en vleessector, maar bij de toezichthoudende instantie.

‘Gemiddeld bevredigend’

Als je Vanthemsches verhaal leest, verbaas je je er over dat er ook nog veel goeds uit zo’n gammele tent komt. ,,De gemiddelde inzet en kwaliteit van de mensen op de werkvloer is bevredigend te noemen”, aldus het rapport heel diplomatiek. Maar wat is gemiddeld bevredigend? Dat betekent dus dat de helft van het werkvolk ónder deze toch al zuinige kwalificatie presteert. Dat zou in het bedrijfsleven ondenkbaar zijn.

Wrakke zeugen

Het onderzoek van Vanthemsche is een vervolg op dat van staatsraad Hoekstra. Die maakte al melding van onvolkomenheden op toezicht bij slachterijen, maar kon niet vaststellen of ze veel voorkomen en structureel zijn. Nou, daar laten de Belg en zijn collega’s geen illusies over voortbestaan. Het dierenwelzijn komt te veel in het gedrang bij vooral kleinere slachterijen, bij noodslachting en op exportverzamelplaatsen. De keuringsdierenartsen zijn er niet voortdurend en als ze er wel zijn ontbreekt het hen aan harde normen voor dierenwelzijn. In de sleur wordt een oog te vaak dichtgeknepen als er een wrakke zeug of koe langskomt.
Ook minister Verburg windt er in haar reactie op het rapport geen doekjes om. ,,Er is sprake van een aantal ernstige en deels structurele problemen”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Moeilijke uren voor Verburg

De Kamercommissie LNV wordt vandaag in besloten zitting bijgepraat door Vanthemsche. Woensdag is er meteen al overleg met de minister. De Kamer zit er dus bovenop en wil conclusies trekken voor het zomerreces begint op 3 juli. Gerda Verburg zal moeilijke uren beleven. De Partij voor de Dieren spreekt meteen al over een ‘vernietigend’ rapport. Deze partij schuwt de overdrijving nimmer en het verbaast me dat niet al bij voorbaat het ontslag van Verburg wordt geëist.

Niet ingegrepen

Maar ook andere partijen zullen scherp oordelen. Dat kan niet anders, want alles wat nu over de VWA naar buiten komt duidt op een zwakbestuurde organisatie, en daarvoor is boven de Inspecteur-Generaal de minister van LNV verantwoordelijk. Al eerder bleek dat Verburg niet op de hoogte was van een intern rapport dat al de vinger op de zere plek legde. Een rapport dat ze had móeten kennen, vond ze ook zelf. Nu duidelijk is dat alle veranderingsprojecten geen verheldering brengen maar juist verwarring, kan Verburg worden aangerekend dat ze daarin niet heeft ingegrepen.

Foto

Henk Dokter

Of registreer je om te kunnen reageren.