Rundveehouderij

Achtergrond

Voerrobot goedkoper dan mengwagen

Op bedrijven met betaalde arbeid is een voerrobot een serieuze optie, zeker bij nieuwbouw. De kostprijs inclusief arbeid is op grote bedrijven zelfs lager dan bij een voermengwagen.

Alleen nog maar zorgen voor voer in de voorraadbunker. De robot draait het voer voor de koeien.

Automatische voersystemen, oftewel voerrobots, zijn nog zeldzaam in Nederland. De eerste draait sinds 2004. Inmiddels zijn vijf merken robots geïnstalleerd en in bedrijf, vier merken staan in de startblokken. De voerrobot betekent een forse arbeidsbesparing ten opzichte van andere voermethodes. Inclusief arbeid kan een voerrobot zelfs goedkoper uitpakken dan een voermengwagen. Op een bedrijf met 120 koeien en 960.000 kilo melk kost hij dan €2,26 per 100 kilo melk. Bij de voermengwagen is dat €2,29.

Investering robot begint bij €75.000

Een voerrobot vraagt een forse investering. De catalogusprijzen beginnen bij circa €75.000 (exclusief btw) en kunnen oplopen tot meer dan €170.000, afhankelijk van merk, capaciteit en uitvoering. Dat is behoorlijk hoger dan de aanschafwaarde van een voermengwagen met vergelijkbare capaciteit. Die staat voor rond €40.000 op het erf. Voor een voermengwagen is wel een zwaardere trekker nodig. In de berekening is uitgegaan van een voermengwagen met voerfrees. Er is dan maar één trekker nodig van 70-80 kW. Voor het vullen van de voerbunkers voor de robot is gerekend met een lichtere trekker van 50-60 kW met een U-snijder. De jaarkosten van de voermengwagen, U-snijder en voerrobot staan in tabel 2. De percentages voor afschrijving en onderhoud zijn gebaseerd op Kwin 2006-’07 en zijn respectievelijk 9 en 2,5. De rente bedraagt 5 procent over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Omgerekend is dat 2,75 procent bij een restwaarde van 10 procent. De totale jaarkosten zijn dan €5.700 voor een voermengwagen, €998 voor de U-snijder en €14.250 voor de voerrobot.
In tabel 1 zijn de totale kosten per systeem berekend. De jaarkosten bestaan uit de kosten voor mechanisatie op basis van tabel 2en voor trekker en brandstof. Voor de voermengwagen zijn de trekker- en brandstofkosten €14,80 en €9,80 per uur, voor de voerrobot is dat respectievelijk €9 en €7 per uur. De hoeveelheid arbeid is gebaseerd op inschattingen uit de praktijk en gewaardeerd op €20 per uur voor de bepaling van de arbeidskosten. De totale kosten van een voermengwagen komen voor het bedrijf met 120 koeien uit op €14.679 exclusief arbeid. Inclusief arbeid is dat €21.979. Per 100 kilo melk is het €1,53 exclusief arbeid en €2,29 inclusief arbeid. De jaarkosten voor de voerrobot zijn op een bedrijf van 120 koeien €18.130, exclusief arbeid en €21.730 inclusief arbeid. Per 100 kilo melk is dat €1,89 en €2,26. Inclusief arbeid is de voerrobot €250 goedkoper. Het verschil ten gunste van de robot is groter op het bedrijf met 160 koeien, de robot is dan inclusief arbeid €3.515 (€27.405 - €23.890) goedkoper.

Besparen op bouwkosten

De robot heeft als voordeel dat de voergang smaller kan zijn. Dat betekent een potentiële besparing op bouwkosten. Er moet dan wel bij de bouw al rekening mee worden gehouden. Aan de andere kant is er extra ruimte nodig voor de bunkers waar de robot het voer uithaalt.
In elk geval kan enkele meters bespaard worden op de breedte van de voergang. Dat tikt aan bij een stal van 50 meter of meer. Een 3 meter smallere voergang in een stal van 50 meter lang is 150 vierkante meter. Bij een totale ruimte voor de bunkers van 50 vierkante meter is de besparing per saldo 100 vierkante meter. Bij een kostprijs bij nieuwbouw van €125 per vierkante meter voor alleen de bovenbouw is dat €12.500 besparing.
Nieuw bouwen met een smallere voergang is wel definitief; overstappen op een ander voersysteem is dan niet meer mogelijk. Bij een langdurige storing kan bovendien niet op een andere manier gevoerd worden. Verder gaat minder oppervlakte ten koste van mestopslag als de voergang onderkelderd is.

Voerrobot kan concurrentie aan

Automatisch voeren heeft toekomst. De kostprijs is zelfs lager dan die van een voermengwagen als arbeid wordt meegerekend. De kostprijs van een voerrobot kan per saldo nog lager zijn door lagere bouwkosten en een betere voeropname, omdat er vaker per dag gevoerd kan worden. De robot is echter minder geschikt voor rantsoenen met natte bijproducten.
Vooral op grote bedrijven met betaald personeel is het een serieus alternatief. De stal moet erop ingericht zijn, de afweging zal dan ook meestal gemaakt worden bij de bouw van een nieuwe stal.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.