Rundveehouderij

Achtergrond

Voermengwagen, een duur hebbeding

De voermengwagen is een populaire voedermachine. De machinekosten per kilo melk stijgen echter en ook voor de voerkosten pakt de aanschaf niet altijd positief uit.

Een hogere ruwvoeropname, hogere gehaltes en lagere (kracht)voer-kosten zijn enkele aan voermengwagens toegedichte voordelen. De praktijk is weerbarstiger, blijkt uit een analyse door Alfa Beag. Het accountants- kantoor heeft voor een vergelijking zijn klantenbestand gesplitst in bedrijven met en zonder voermengwagen. Om de vergelijking zuiver te houden, zijn de bedrijven nagenoeg even groot en zijn veehouders met zomerstalvoedering of een melkrobot eruit gefilterd.

Veehouders met een melkrobot willen vaak een voermengwagen kopen om een stabieler rantsoen te krijgen. Dat heeft geen effect op de kosten.


Nadelen van een voermenger

Uit tabel 2 blijkt dat de melkproductie per volledige arbeidskracht (vak) op bedrijven met een voermengwagen lager is. Blijkbaar vergt het mengen meer tijd dan andere voermethodes. Het voordeel van een gemengd rantsoen komt niet terug in deze cijfers.
De bedrijven met voermengwagen voeren meer krachtvoer en de voerkosten (inclusief ruwvoer) liggen hoger dan bij de andere systemen. Ook de prijs van het krachtvoer is hoger, waarschijnlijk door een groter aandeel snijmais in het rantsoen. De voerkosten per 100 kilo melk zijn bij de groep met een voermengwagen €5,35; dat is 10 cent méér dan bij de groep zonder voermengwagen.
Ook de machinekosten liggen hoger op bedrijven met een voermengwagen. De investering in een voermengwagen is al gauw €12.000 tot €20.000, terwijl voor minder dan €10.000 een luxe kuilvoersnijder of blokkendoseerwagen kan worden aangeschaft. Er is meer trekkercapaciteit nodig en de brandstof- en onderhoudskosten liggen hoger.
Opvallend is verder dat ondanks het grotere machinepark ‘mengbedrijven’ meer gebruik maken van de loonwerker. De hogere loonwerkkosten worden gedeeltelijk verklaard door een groter aandeel snijmais. Onder de streep zijn de machinekosten €6,43 op bedrijven met een voermengwagen en €5,44 op bedrijven met andere voersystemen.

Factoren die de kosten beïnvloeden

Uit deze cijfers blijkt dat de voerkosten en machinekosten gemiddeld toenemen bij inzet van een voermengwagen. De vraag is of melkveehouders vooraf kunnen inschatten welk effect op hun voer- en machinekosten de aanschaf van een voermenger heeft. De factoren die invloed uitoefenen staan vermeld in tabel 1.
Minimaal drie ruwvoeders of bijproducten kunnen voeren is positief voor de voerkosten per 100 kilo meetmelk als de ondernemer dankzij de voermengwagen minder krachtvoer aanschaft. Maar het voordeel verdampt als hij in totaal meer kilo’s voer verstrekt. Het effect op de machinekosten per 100 kilo meetmelk is nagenoeg gelijk. Als er genoeg opslagcapaciteit is, kunnen er meer producten worden gevoerd en kunnen dus de voerkosten worden verlaagd.
Het effect van voldoende trekkercapaciteit hangt af van de aanschafkosten van de machine ten opzichte van de kosten van vroegere voertechniek. Over het algemeen stijgen de machinekosten doordat een voermengwagen duurder is en meer brandstof vergt, tenzij voldoende capaciteit aanwezig is. Hetzelfde geldt als de ondernemer voor het laden van de voermengwagen geen voorlader of shovel hoeft aan te schaffen.
Melkveehouders die weinig arbeidsflexibel zijn, kunnen baat hebben bij een mengwagen. Ze kunnen dan alleen voeren in de morgen en dat werk eventueel uitbesteden. Dit heeft geen effect op de beide kostenposten.

Stabieler rantsoen

Grote bedrijven met meer productiegroepen kunnen voordeel halen uit de voermengwagen omdat ze per groep rantsoenen maken die beter aansluiten bij de behoefte van de dieren. Dat heeft niet per se effect op de voerkosten. En als de machine meer uren maakt, kan het zelfs averechts werken op de machinekosten. Dat is vooral zo bij een te kleine omvang. Ook de arbeidskosten stijgen dan.
Bedrijven met summerfeeding kunnen de voermenger meer uren gebruiken. Dat is positief, maar summerfeeding verhoogt wel de voerkosten per 100 kilo meetmelk. Door intensiever gebruik van de machines (meer brandstof en onderhoud) stijgen ook de machinekosten.
Een argument voor melkveehouders met een melkrobot om een voermengwagen aan te schaffen, is dat ze een stabieler rantsoen krijgen. Robotboeren hechten daar over het algemeen veel waarde aan. Het heeft geen effect op de kosten.
Tot slot is een voermengwagen prima voor het maken van aparte droogstandsrantsoenen. Fijn voor bedrijven met problemen rondom het afkalveren en de opstart. Effect op de voerkosten en machinekosten is er niet of nauwelijks.

Foto

  • GXDOWNLOADS-BOE003742D01

Of registreer je om te kunnen reageren.