Rundveehouderij

Achtergrond

Van koeienboer tot hooibouwexpert

Na wat tegenslagen in het verleden, zocht Antoon Biemans een alternatief om de kost te verdienen in de landbouw. Zijn quotum maakt langzaam aan plaats voor hooibouwwerktuigen.

Het rustige najaar gebruikt Antoon Biemans voor onderhoud en contact met klanten en leveranciers.

In het midden van de jaren tachtig zag de toekomst van Antoon Biemans er goed uit. Hij had een voor die tijd groot bedrijf met ruim 100 melkkoeien 60 jonge dieren. Maar het liep allemaal anders. In 1989 werd het hele bedrijf geruimd nadat in de buurt abortus Bang was geconstateerd. Een verwoede poging om als vertegenwoordiger aan de slag te gaan, liep op niets uit.
Na de ruiming startte Biemans opnieuw, met een half zo grote veestapel. En sinds 1992 werd circa de helft van zijn 425.000 kilo melkquotum verleast. Financieel gezien gezonde jaren.
Maar in 1998 was er weer een tegenslag: de veestapel kwijnde weg als gevolg van een vervuild IBR-vaccin. Bij de overname in 2000 telde het bedrijf ongeveer 30 koeien en 25 jonge dieren. Te klein voor een gezonde toekomst. Met in het achterhoofd de ervaringen van abortus Bang en de IBR-vaccinatie was één zaak helder: niet verder met melkvee.

Op zoek naar een alternatief

De Brabander wilde in ieder geval verder in de landbouw. Hoe of waarmee, wist hij niet. Tot hij een dagje trekker reed bij een akkerbouwer aan wie hij land verhuurde. Dat dagje maakte hem zo enthousiast, dat hij de hele oogst meereed. Toen wist hij wat hij zou doen: loonwerk.
En zo gebeurde het. In de winter van 2001-2002 schafte Biemans een gebruikte Steyr 9125 aan met front- en zijmaaier en een getrokken zwadhark. Samen met het plaatselijke mechanisatiebedrijf Abek Service in Erp (N.-Br.) knutselde hij een foldertje in elkaar en bracht hij deze rond bij plaatselijke melkveehouders.

Vriendin Louise verzorgt het vee als Biemans druk is met maaien, schudden en harken. Melken doet de loonwerker altijd zelf.

Om aan de snelle groei te kunnen voldoen komen er deze winter een derde trekker bij, een triple-maaier en een 15 meter-hark.Snelle groei als loonwerker

Het eerste seizoen (2002) bewerkte hij ruim 500 hectare. Daarna ging het snel. In 2003, 2004 en 2005 bewerkte hij respectievelijk 890, 1.220 en 2.126 hectare met maaiers, schudders en harken. Om uit het vaarwater van andere loonwerkers te blijven, investeert hij bewust niet in andere werktuigen, zoals een ploeg of drijfmestmachine.
Zijn vaste klantenkring bestaat nu ongeveer uit 20 boeren en andere loonwerkers. Het eveneens snel gegroeide machinepark omvat intussen drie trekkers, drie maaiers, twee schudders en twee harken. Voor komend seizoen is er weer fors geïnvesteerd. Hij bestelde de afgelopen weken een Steyr CVT van 140 kW (190 pk) , een Fella-triplemaaier en een tweede Fella-vierrotorhark.
De rappe groei van de loonwerktak ligt volgens Biemans aan zijn correcte werkwijze. Hij informeert de klanten tijdig. Redt hij het niet, dan krijgen ze een telefoontje. Ook zijn tarieven zijn aantrekkelijk. Voor het maaien, schudden en harken rekende hij het afgelopen jaar per hectare €23, €8 en €13,50. Ter vergelijking: Kwin/Cumela rekenen voor maaien en harken €52 en €21. Bijna idealistisch: „Als ik uit de kosten ben, heb ik genoeg verdiend. Zeker in deze groeifase.”

Biemans’ nieuwe tak, de verhuur van hooibouwmachines, heeft potentie. De berekening levert voor een bedrijf met ongeveer 30 hectare grasland een besparing op van E2.342. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
De huurtarieven zijn gebaseerd op die van een grote werktuigen-coöperatie (www.wtcdekempen.nl).

Profiel

Naam: Antoon Biemans (43).
Woonplaats: Erp (N.-Br.).
Bedrijf: Stoppende melkveehouder. Biemans melkt nu 35 koeien, overwegend MRIJ, gekruist met HF-koeien. In eigendom is nog ongeveer 18 ha grond. Het quotum is ongeveer 130.000 kg.
Aanleiding voor reportage: In de jaren tachtig was Biemans met 100 melkkoeien een grote melkveehouder. Echter in 1989 werd het bedrijf, door de constatering van abortus Bang in de buurt, geruimd. En in 1998 werd het vee ziek als gevolg van een vervuild IBR-vaccin. Biemans zocht een alternatief en begon 3 jaar geleden als hooibouw-loonwerker. Het areaal werd in vier seizoenen viermaal zo groot. Het breidde zich uit tot een oppervlakte van meer dan 2.000 ha.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.