Rundveehouderij

Achtergrond 255 x bekeken 11 reacties

Melkstop ook politieke zaak

De politiek kan niet langer lijdzaam toekijken bij het conflict over de melkprijs

De niet-leveringsacties van de DDB zijn in de eerste plaats een zaak tussen de melkveehouders en de zuivelindustrie. Dat blijkt ook wel uit reacties van Kamerleden op de zuivelstrijd. Zij wijzen in de eerste plaats op de maatschappelijke effecten van het verspillen van melk, evenals minister Verburg.
Ook LTO, toch een belangenorganisatie voor de boeren meen ik te weten, sluit zich aan bij het overheersende standpunt dat boeren hun zaakjes zelf moeten regelen.
Iedereen houdt de boot een beetje af, waarbij kritiek op de uitrijacties een rechtvaardiging lijken om zich met dit conflict niet te hoeven bemoeien

Verzoek om marktanalyse

Alleen Hugo Polderman van de Socialistische Partij vindt dat de protesten ook een signaal zijn voor de politiek en daar lijkt Joop Atsma zich enigszins bij aan te sluiten met zijn verzoek aan de ministers van LNV en EZ om een marktanalyse. Evenals vele anderen begrijpt hij niet dat de wereldvoedselprijzen torenhoog stijgen en de melkprijzen voor de boeren instorten.
Het heeft inderdaad iets van falende markten en in die situatie hebben overheid en politiek in actie te komen.

Ongewenste uitwerking

De politiek heeft tóch al geen argumenten om zich van dit conflict afzijdig te houden. De zuivelmarkt is geen vrije markt, die staat onder invloed van landbouwpolitieke maatregelen van de EU. De politiek kan niet doen alsof haar neus bloedt als die maatregelen een ongewenste uitwerking hebben.
Zo lijkt het er op dat de quotumverruiming van dit jaar effect heeft op het aanbod. Minister Verburg, NZO en LTO pleiten voor de komende jaren voor een quotumverruiming van 12 procent. Dat maakt de minister en deze organisaties medeverantwoordelijk voor de prijsontwikkeling.
En niet alleen vanwege die quotumverruiming.
De nieuwe Brusselse voorstellen voor de revisie van het landbouwbeleid (‘health check’) houden in dat de vaste interventieprijs voor boter en magermelkpoeder wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een vorm van openbare inschrijving (tender). De vaste bodem in de markt vervalt daarmee. Maar misschien is het inmiddels al erger, namelijk dat wat er nu nog van het marktinstrumentarium is overgebleven niet meer werkt.
Redenen genoeg voor minister en Kamerleden om zich uitdrukkelijk en met grote spoed wél te bemoeien met de melkprijs en de crisis tussen DDB en zuivelindustrie.

Foto

Henk Dokter

Laatste reacties

 • no-profile-image

  G. Veringa

  Ik kan mij de acties van de boeren goed voorstellen., want de kostprijs is wel veel hoger geworden, terwijl de prijs die ze voor een kilo melk krijgen eerder daalt dan hoger word.

 • no-profile-image

  T de Jong

  Tuinbouwproducten worden al jaren doorgedraaid als het de kostprijs niet kan halen.Nu doen de veehouders het een keer en dan is het plotseling een schande.Onbegrijpelijk!

 • no-profile-image

  TH.Reintjes

  Wie een beetje verstand van zaken heeft, weet dat er technisch veel kan. Daarom is productie beheersing een instrument wat evenwicht moet brengen in vraag en aanbod. Zeker als het om voedsel gaat. Maar dit is een politiek spel dat over de hoofden van de producent gespeeld wordt. De consument moet goedkoop voedsel hebben, daar draait alles om. Dat boeren voor niets werken intresseerd niemand. De stantorganisaties die hier niets aan gedaan hebben zijn mede verantwoordelijk. Er zit geen vechtersmentaliteit in. Als er echt voor geknokt was ,dan was het nooit zo ver gekomen. Het doel om de kostprijs te verlagen is noodzakelijk. Maar de realiteit is dat de kosten omhoog vliegen. Door schaalvergroting is veel te halen, maar dan zullen er veel afvallen. Ook in Nederland zullen velen die overbodig zijn in de aanverwante sectoren er uit moeten, om de kostprijs omlaag te krijgen. Dit geldt ook voor veel ambtenaren. Maar helaas is de melkleverantiestop het enige middel om de toestand te veranderen. Beter nu, voor het helemaal te laat is!

 • no-profile-image

  martha

  Als mede door LTO wordt gesproken over HOGE MELKPRIJS,vraag ik mij af, welke hoge melkprijs. Er is slechts enkele maanden een hoge melkprijs uitbetaald,maar die zakte weer als een baksteen. Dit soort woordgebruik geeft de "burger"het idee, dat het waar is, dat hoe harder boeren klagen, hoe beter ze het hebben.En dan worden de sterk gestegen voerprijzen wel steeds aangevoerd als een negatief inkomenspunt, maar kunstmestprijzen, energieprijzen,enz.enz. zijn immers ook enorm gestegen. Onze producten blijven jammergenoeg wel ook duur in de schappen,dus dat gaat wel omhoog als wij meer beuren,maar zakt niet als onze melkprijs zakt.

 • no-profile-image

  Piet

  Die interventieprijzen voor melkpoeder en boter moeten heel snel afgeschaft worden. Deze werken rampzalig door in de derde wereld.

 • no-profile-image

  Janneke van de Wal

  Is het helemaal met de reactie van T. de Jong eens!

 • no-profile-image

  Jonge melkveehouder

  De melkveesector moet niet streven naar een kunstmatig hoge melkprijs. De melkquotering heeft mijn kostprijs rampzalig verhoogd.
  Ik wil een goede concurrentie positie. Ik wil niet het riante pensioen betalen van stoppende melkveehouders.

 • no-profile-image

  dirk

  He he henk dokter is ook wakker geworden Je was toch zo negatief over de ddb Het kan verkeren

 • no-profile-image

  Paul

  Ben het geheel met Martha eens !!

 • no-profile-image

  meedenkende boer

  Juiste conclusie van Henk Dokter. De politiek heeft ingezet op liberalisatie en globaliseren van de landbouwmarkt. Maar heeft de politiek zich tegelijkertijd wel afgevraagd of alle boeren daar op tijd op kunnen inspelen. Waar is de " timing " waar binnen boeren dat inspelen kunnen realiseren. Van de melkveehouders in Nederland wordt gevraagd de kostprijs te verlagen. Hoe moet zoiets ? Allemaal een betere stal met een melkrobot? Hoeveel robots kunnen er per jaar geplaatst worden dan.? Bijvoorbeeld: Wanneer de fabrikanten van melkrobots 1000 melkrobots per jaar met garantie en de nodige service aan de Nederlandse melkveehouders kunnen leveren. En er nog bij pakweg 10000 melkveehouderijen er eentje geplaatst moet worden. Dan duurt het 10 jaar eer de Nederlandse melkveehouders op het liberaliseren en globaliseren van de melkmarkt hebben ingespeeld. En dat is later dan 2015 wanneer het plan is om het melkqotum af te schaffen. De politiek zal toch eens moeten nagaan hoe realistisch het is in welke tijdspanne melkveehouders de gelegenheid hebben om op het liberalisaren en globaliseren van de melkmarkt te kunnen inspelen. Tot die tijd zal er toch een mate van evenwicht moeten zijn tussen opbrengstprijs en kostprijs van melk. Om daarmee te voorkomen dat melkveebedrijven al eerder moeten stoppen voordat ze in de gelegenheid waren om op de liberaliserende melkmarkt in te spelen. Bijvoorbeeld omdat een melkrobot niet op tijd leverbaar was. Dit was nu een voorbeeld met melkrobots. Maar het geldt natuurlijk ook voor de capacitiet van de stallenbouwers en alle verdere sores erom heen om een melkveehouderij aan de wensen van deze tijd aan te passen.

 • no-profile-image

  Frank

  Weet u dat er in duitsland 150.000 melkveehouders zijn (in Nederland 16.000) Meer dan 60 % laat al een week de melk in de gierkelder lopen. Als actie voor een betere melkprijs. Dat betekend 34,5 miljoen liter per dag in de gierkelder. Een beetje solidariteit lijkt me op z'n plaats. Er moet worden gesleuteld aan de systematiek om een kostprijs dekkende melkprijs te krijgen. Dit is een europees politieke zaak. Dit is dus zeker een zaak voor onze Minister Gerda Verburg. De politiek moet hier verantwoordelijkheid nemen. Zij stemmen vraag en aanbod af middels de quotering. Is het aanbod te groot dan daalt de prijs. Dat is marktwerking. Boeren kunnen dit zelf niet in de hand houden. Regulering van vraag en aanbod zal door de overheid gestuurd moeten worden om de boeren elkaar niet te laten uitspelen. Als de markt vrij komt in 2015, zal elke boer meer gaan produceren, daalt de prijs, dan zal men weer meer willen produceren. Dit zal erg veel onrust gaan brengen in de markt. Vergelijk het met de varkenshouderij. De melkmarkt is veel moeilijker te sturen omdat de cyclussen veel langer zijn. Hier zal door de politiek ernstig over nagedacht moeten worden. Quotering afschaffen is een doodsteek voor de sector. Op welke manier dan ook regulering van de markt moet blijven. Europa houd nu bewust de quotering te hoog om de voedselprijzen te laten dalen te koste van de individuele melkveehouders

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.