Rundveehouderij

Achtergrond 327 x bekeken 1 reactie

Marktmacht

Een termijnmarkt is in de landbouw niet nieuw, maar in de melkveehouderij wel. Als ik bestuurder/ eigenaar zou zijn van bijvoorbeeld Friesland Foods, dan zou ik nu een dubbel gevoel hebben.

Zoals wel vaker loopt de melkveehouderij qua zakelijkheid achter bijvoorbeeld de varkenshouderij aan, maar wees eerlijk, we hadden het ook niet nodig. Wij hadden geen extern instrument nodig om zaken te doen met onze afnemers en toeleveranciers. En waarom niet? Omdat we eigenaar waren (en nog zijn) van onze afnemende en toeleverende bedrijven!

Dubbel gevoel

Als ik bestuurder/eigenaar zou zijn van bijvoorbeeld Friesland Foods, dan zou ik een dubbel gevoel hebben in deze zaak. De boeren die nu voor de poort staan te demonstreren, zijn die boeren en collega’s die mij gekozen hebben.

Goed, dat boeren tegen hun eigen fabrieken protesteren is wel eerder gebeurd. Maar dat ze ook de melk weggooien, omdat ze vinden dat mijn (en hun eigen) coöperatie te weinig uit de markt weet te halen, is bijna reden voor opstappen.

Het is op zijn minst een motie van wantrouwen. Als bestuurder ben je er toch van overtuigd dat de coöperatie alles in het werk stelt om een goede, concurrerende melkprijs uit te betalen? Maar nee. Zit het dan toch anders? Is het politiek dan?

Goede naam staat onder druk

Friesland Foods wil zijn goede naam houden. De naam en het merk moeten brandschoon blijven. Intussen oefenen de boeren sociale druk uit op de klanten van de grote inkopers en supermarkten en creëren intussen (geveinsde) melktekorten op een strategisch moment. Immers, als de boeren al tegen hun eigen coöperatie gaan strijden, hoe erg moet het dan wel zijn?

Marktwerking

Ik denk dat er nog een derde mogelijkheid is. Vraag en aanbod. Nu de politiek geen feitelijke instrumenten meer heeft om de markt te sturen, is er gewoon even iets meer aanbod dan vraag en dan daalt de prijs.

Ik weet dat de voerprijzen (grondstoffen) hoog zijn, maar dat heeft niets te maken met de melkprijs (productprijs). Jammer genoeg, want in veel andere branches werkt het wel zo.

Grondstofprijs hoger – hup - productprijs hoger. Wij werken met een lastig te sturen productieapparaat en te veel producenten. In dat kader hoop ik dat de quotering nog lang leeft.

Zou dat niet mooi zijn!?

Foto

Peter Schrijver

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ate H. Kuipers

    Geachte heer Schrijver, ben het geheel met uw visie eens, hoe ver is het nu gekomen, dat boeren in zo grote getale de melk weg laten lopen! Het wordt hoog tijd dat de zittende agrarische adel (de mannen met de vele petten op en te vinden zijn in de besturen van het Waterschap, LTO, Zuivelcoop, Vion, NRS, CR Delta) hebben zitten slapen en zichzelf op het pluche houden, zonder zich echt inhoudelijk met de zaken te bemoeien waarvoor ze zitten. Enkele voorbeelden; de CAO in de zuivel is vele malen beter voor het personeel geregeld dan de huidige CAO binnen de bouwbranche. De directie van de grote Zuivel Coops hebben het goed voor zichzelf geregeld. Welk bestuurslid heb ik er ooit over horen spreken. De natuurontwikkeling gaat maar door in Nederland; individuele personen kaarten dit aan dat het moet stoppen, bestuurders zitten kennelijk te slapen. Ze weten niet eens wat de toename is in de afgelopen 30 jaar en wat erop stapel staat. De Zuivel, LTO en LNV bepleiten verruiming van quota en afschaffing ervan, dit terwijl de achterban nimmer geraadpleegd is en wordt men doet maar en hoe reageren de bestuurders; ze lopen er als eenden achteraan. Klap op de vuurpeil was de afgelopen week de uitspraak van de nieuwe voorman van LTO Noord, Tammo Beishuizen (gesjeesd als boer in mijn buurdorp Saaksum) indien de leden controle en inzicht op het bestuur van Friesland Campina wil houden geeft hij hun het advies een advokaat in te schakelen om namens hun de controle uit te oefenen. Dit slaat alles; hiermede geeft hij dus precies weer wat er leeft binnen de LTO: de agrirische adel op het pluche valt elkaar niet aan oftewel de ene raaf pikt de andere raaf de ogen niet uit. Ik zou zeggen Bestuur van Friesland Foods schaam je en pak je biezen evenals Siem Jan Schenk en Tammo Beishuizen van LTO; het zou een zegen voor de melkveesector zijn! De taak van de boerenadel zou toch moeten zijn alles eruit halen voor de vele uren makende sector. Het bestuur van Friesland en Campina zijn regenten geworden en staan met de rug naar hun eigen leden..
    Het wordt tijd voor een maatschappelijke discussie, waarheen met de melkveehouderij, de burger wenst geen Megabedrijven, dan moeten wij dat ook niet willen. Bedien deze wens dan is men best bereidt een goede consumenten prijs te betalen; Fairemelkveebedrijven produceren Fairemelk voor een Faireprijs, doe aan concept ontwikkeling de markt is er rijp voor. Hierin kunnen we tevens natuurbeheer de Fairemelkveebedrijven betrekken, zoals weidevogelbeheer etc etc.
    Laten we rondetafel gesprekken opzetten en goede praatgroepen vormen om tot deze invulling te komen!

Of registreer je om te kunnen reageren.