Rundveehouderij

Achtergrond

Machines huren bij coöperatie werkt

Geen werktuigen kopen, maar huren. In de omgeving van Vessem gebeurt dat al jaren. Ook Harry Klaasen maakt daar gebruik van. Voorwaarden: tijdig plannen en flexibel opstellen.

Klaasens zoon Willem wisselt de maaier om voor een schudder. Dat is een nieuwe 13 meter Lely. Hij ontvangt daarom van de monteurs en de bedrijfsleider (zie inzet) extra uitleg over de werking en de afstelling.

Het machinepark bij Harry Klaasen bestaat uit slechts vier werktuigen en twee trekkers. Meer niet. De rest van de machines huurt Klaasen bij de plaatselijke werktuigencoöperatie (WTC) De Kempen in Vessem. De coöperatie telt 466 leden en circa 750 klanten. Klaasen huurt onder meer de volgende werktuigen in: frees, ploeg, cultivator, kopeg, maïs- en graszaaimachine, maaier, schudder, hark, zoden- en bouwlandbemester, veewagen, graslandbloter, bosmaaier, trilplaat, veegmachine en wat klein gereedschap. Sinds 2 jaar behoort ook een loonwerktak tot de WTC. Als Klaasen zelf geen tijd heeft, huurt hij die in. Die flexibiliteit heeft hij, omdat hij geen dure machines heeft die verplichten tot eigen gebruik. Van onverwachte dure reparatie- of onderhoudskosten is geen sprake. Dat doen de WTC-monteurs. De enige investering deed hij 6 jaar geleden: een tweedehands 80 kW-trekker, om vlot te werken met de grote machines.

Concessies en strakke planning

Het is niet alleen voordeel. Werktuigen moet je samen delen met anderen. En dat betekent, vooral in perioden waarin mooi weer schaars is, op tijd machines reserveren en jezelf flexibel opstellen. Een machine reserveert Klaasen meestal een week van tevoren, vooral de hooibouwmachines. Om dat goed te kunnen plannen volgt hij de weersvoorspellingen via teletekst. In principe is het mogelijk op elk willekeurig moment een reservering te maken of te annuleren. Maar annuleer je iets, dan sluit je, in drukke tijden, weer achteraan in de rij. Soms weerhoudt hem dat om te annuleren. Dat was tot nu toe eens het geval met maïszaaien. Maar dankzij het enorme werktuigenpark van de WTC grijpt hij zelden mis. Een greep: 34 drijfmesttanks met zoden- en bouwlandbemesters; 14 maïszaaimachines; 13 frezen; 8 ploegen; 16 kippers en 12 dubbele harken. _
Is het werk gedaan, dan kan de machine weer terug. Zo snel mogelijk. Na afkoppelen voert Klaasen het gebruik in op een computer. De WTC gaat er van uit dat klanten de gewerkte uren eerlijk invullen. Controle is er nauwelijks. Voor elke machine geldt een starttarief. Afhankelijk van de bewerking volgt daarop een hectare- of uurtarief. Zo geldt voor maaien, schudden en harken een starttarief van respectievelijk €12, €5 en €8. Het bijbehorende hectaretarief is €10, €7,75 en € 8,50. Over 2005 betaalde Klaasen voor deze drie machines €1.693 aan huur. Alleen 19 hectare maaien (€455) werd uitbesteed aan WTC’s loonbedrijf. Leden krijgen 5 procent korting en 1 procent betalingskorting.

Nadat het werktuig is afgekoppeld, voert Willem Klaasen het aantal bewerkte hectares in. Dit keer 14,4 hectare.

Ondanks zijn beperkte bedrijfsgrootte werkt Klaasen met modern materieel, zoals deze 4 meter brede maaierkneuzer.

Om zo efficiënt mogelijk te werken is een mobieltje verplichte kost. Het geeft rust en bespaart tijd.
Schudders in de verhuur

Klaasen huurt ook een schudder ondanks dat deze machine erg weersafhankelijk en daardoor moeilijk te plannen is. Enkele jaren terug wilde hij nog een tweedehands schudder kopen, maar probeerde toch eerst de huur. Kopen kan altijd nog. De vrees om mis te pakken, omdat iedereen op hetzelfde tijdstip wil schudden, blijkt ongegrond. Maar het plannen van een schudder vergt wel precisie. Klaasen: „Als het druk is bij de schudders, moet je wel eens iets vroeger of later beginnen dan gewenst. Als je maar je afspraken nakomt. Ik kan me ontzettend ergeren als machines op zo’n moment te laat terugkomen.”
De leden verwachten van elkaar dat ze werktuigen snel terugbrengen. Voor Klaasen is er over de WTC geen discussie mogelijk. Hij blijft alles huren. Nu is zijn kunstmeststrooier versleten. Een blik in de tarievenlijst wijst uit dat huren hem jaarlijks ongeveer €300 kost. Dat is goedkoper, hij werkt met de modernste kunstmeststrooier én hij hoeft daarvoor geen rekening te houden met onderhoud, stalling en reparaties.
In 2005 was de totale post machinekosten (inclusief loonwerk, rente en afschrijvingen) 6,5 cent per kilo melk. Dat is 0,3 cent minder dan bij zijn medeleden van de Nederlandse European Dairy Farmers (EDF). Geen groot verschil. Wel als je weet dat Klaasen het kleinste EDF-bedrijf heeft en zo toch met de grootste en modernste machines kan werken. „Een stukje quality of life”, zoals Klaasen dat zelf noemt.

Profiel

Naam: Harry Klaasen (56).
Woonplaats: Knegsel (N.-Br.).
Bedrijf: Melkveebedrijf met 60 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Het melkquotum bedraagt 480.000 kg. De gemiddelde productie (rollend jaargemiddelde) is 7.706 kg met 4,57 % vet en 3,59 % eiwit. Klaasen boert op 35 ha zandgrond, waarvan 17 ha in eigendom, 12 ha pacht en 6 ha huur.
Aanleiding voor reportage: Klaasen koopt geen werktuigen, maar huurt deze bij de plaatselijke werktuigencoöperatie De Kempen in Vessem. Behalve de vele voordelen vergt deze manier van werken wel een precieze planning vooraf en een flexibele opstelling van de melkveehouder.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.