Rundveehouderij

Achtergrond

Levering door mechanisatiebedrijf

Mag een mechanisatiebedrijf een gebruikte, onveilige schudder afleveren? Nee. Als een mechanisatiebedrijf weet dat de koper de machine inzet voor normale werkzaamheden, dan moet de machine voldoen aan de veiligheidseisen.

Zo moeten machines, zoals een schudder of hark, voorzien zijn van complete veiligheidsbeugels en een veilig afgeschermde aftakas.
Het mechanisatiebedrijf mag een onveilige machine afleveren, mits er op de ondertekende koopovereenkomst staat dat de boer zelf de veiligheidsvoorzieningen in orde maakt. Doet het mechanisatiebedrijf dat niet en de koper krijgt een ongeval met de machine, dan loopt een juridische strijd waarschijnlijk slecht af voor het mechanisatiebedrijf. Ook is het voor een mechanisatiebedrijf aan te raden een zogenoemde gebruikersverklaring op te stellen en te laten tekenen door de eindgebruiker. Op zo’n gebruikersverklaring staat onder meer dat de koper een juiste machine-instructie heeft gehad.

Of registreer je om te kunnen reageren.