Rundveehouderij

Achtergrond

Gemengd voeren wint terrein

Gemengd voeren neemt toe, ondanks de hogere kosten. Bij de voortgaande schaalvergroting laten boeren arbeid en gezondheid van de koeien zwaarder wegen.

Gemengd voeren is niet goedkoop. Toch neemt het aandeel boeren dat gemengd voert toe. Daar zijn goede redenen voor. De belangrijkste daarvan is schaalvergroting. Door het grotere aantal koeien per bedrijf wordt het interessanter om gemengd te voeren.
Boeren geven in een enquête, gehouden onder 400 boeren door Praktijkonderzoek van ASG, aan dat de kosten van het voersysteem zeer belangrijk zijn. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat gemengd voeren met een voermengwagen een relatief duur voersysteem is voor het gemiddelde bedrijf (zie tabel). Goedkopere systemen kosten echter vaak veel tijd en/of fysieke inspanning. En juist bij schaalvergroting ontbreekt de tijd om veel koeien met een arbeidsintensief systeem te voeren.
Daarbij komt dat gemengd voeren algemeen wordt gezien als de beste manier om een uitgebalanceerd rantsoen aan de koeien te voeren. De verhoudingen liggen vast, alleen de opname varieert per koe. In systemen waarbij het rantsoen ongemengd wordt aangeboden, varieert zowel de opname in totaal als de opname per voedermiddel. Hoewel de kosten van gemengd voeren hoger zijn dan die van andere voersystemen, wegen arbeid en gezondheid van de koeien zwaarder. Daarbij komt dat de kosten lager worden naarmate de bedrijven groter zijn.
Het onderzoek laat overigens ook zien dat de loonwerker een stuk goedkoper gemengd kan voeren dan de boer zelf. Voor het referentiebedrijf liggen de kosten op €0,93 per 100 kilo melk. Dat is bijna 40 procent goedkoper dan met de hand voeren.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.