Rundveehouderij

Achtergrond

Door het voer goed te mengen kan de koe niet meer selecteren

Dankzij goed mengen met de voermengwagen kan de koe voer niet meer selecteren. Vooral vaarzen profiteren daarvan. Er zijn minder rangordegevechten.

De voermengwagen en de voerdoseerwagen verschillen ook met betrekking tot het gedrag van het vee en het effect op de melkgift. In de periode dat de voermengwagen werd ingezet, stelde melkveehouder Peter Dijkveld Stol vast dat er meer rust in de stal kwam. Vooral de vaarzen deden het beter: ze ogen fitter, komen makkelijker op een hoogmelkniveau en kalven vlotter af.

Een goed gemengd complex rantsoen brengt rust onder de koeien. De rangorde lijkt grotendeels te vervallen.
Veevoedingsdeskundige Cees Jan Hollander (ASG, Wageningen) beoordeelde tevens de melkcontrole-uitslagen van de veestapel. En wat zag hij Over de afgelopen 7 maanden ging de hele veestapel, inclusief de vaarzen dus, er qua bedrijfsstandaardkoe- (BSK) en lactatiewaarde (LW) op vooruit.
De BSK van de hele veestapel steeg van 42,6 naar 46, die van de vaarzen van 43 naar 46,1. Er zit duidelijk een lijn in. Andere jaren kende de BSK een onregelmatiger verloop. De hele veestapel is er dus op vooruit gegaan. Over dezelfde periode steeg de LW bij de vaarzen van 102 naar 106. Een vaars doet het dus 6 procent beter dan de gemiddelde koe op het bedrijf. Deze ontwikkeling én het feit dat het gemiddelde van de hele veestapel is gestegen, duidt erop dat de vaarzen een nog grotere sprong hebben gemaakt dan de genoemde 6 procent. Volgens Hollander is de grootste oorzaak van deze ontwikkelingen dat alle koeien in dit uitgebreide rantsoen minder kunnen uitselecteren. Verse koeien en vaarzen hoeven niet op te boksen tegen de sterkere, meestal oudere koeien. Van een rangorde is dus minder sprake.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.