Rundveehouderij

Achtergrond

Rek lijkt uit de vleesprijs

De aanvoer van slachtkoeien was afgelopen week iets groter dan daarvoor. Een tendens die ook bij de tijd van het jaar past. Het aanbod blijft echter achter bij de vraag. De afzet is nog steeds niet groots. En commotie zoals rond de slachterij in Leeuwarden doet de vleeshandel geen goed.
De vleesprijzen zijn vorige week stabiel en dus hoog gebleven. Aan rundvlees wordt nauwelijks verdiend. Marges zijn er nauwelijks en de consument zoekt naar alternatieven. De moeilijke markt moet zich echter een keer vertalen in een lagere prijs. De rek lijkt uit de vleesprijs is. Sommige handelaren denken dat dit nu al het geval is. Zij verwachten dat de prijs met 3 à 5 cent naar beneden gaat, omdat er meer uitstoot van koeien is. Anderen gaan er juist vanuit dat de vleesprijzen op het vaste, hoge prijspeil blijven staan.

Prognose:

Lichte daling of blijvend stabiel.

Of registreer je om te kunnen reageren.