Rundveehouderij

Achtergrond

Voeren in loonwerk goedkoper dan eigen voermengwagen

Door verschillen in samenstelling en de wijze van verstrekken kunnen voerkosten sterk variëren. Bij meerdere voersoorten blijkt het inhuren van een loonwerker de voordeligste methode.

Wat en hoe ga ik voeren Simpel met alleen gras, mais en een oude kuilvoersnijder waarmee de blokken voor het voerhek worden gezet Of een rantsoen met bijproducten en krachtvoervervangers dat met de voermengwagen wordt verstrekt Sommige boeren kiezen er zelfs voor om niet meer zelf te voeren, maar een loonwerker in te schakelen. Je kunt dan een gemengd rantsoen van meerdere producten voeren zonder de aanschaf van een voermengwagen.

Met een voermengwagen wordt een afgewogen rantsoen gevoerd. Dit zelf doen kan, loonwerk is een goedkope optie.Verschil tot €93 per koe

In tabel 1 zijn drie voermethodes doorberekend voor twee bedrijfsgroottes. De eerste optie is het aanleggen van een mengkuil en voeren met een relatief goedkope voerblokdoseerwagen. Als tweede is het werken met een voermengwagen berekend en de derde optie toont de kosten bij het inschakelen van een loonwerker. De totale kosten van het voersysteem zijn berekend voor een bedrijf met 70 melkkoeien en een bedrijf met 120 melkkoeien met respectievelijk 535.000 en 918.000 kilo melk.
In deze vergelijking blijkt het voeren van het vee in loonwerk veruit de goedkoopste optie. Voeren in loonwerk op een bedrijf met 70 koeien kost €118 per jaar, dat is €93 per koe minder dan met een voermengwagen. Op het bedrijf met 120 koeien is het verschil kleiner, maar altijd nog €63 per koe.

Kosten mengkuil

Bij eigen mechanisatie worden kosten gemaakt voor arbeid, trekker, brandstof en benodigde machines. Bij de eerste voermethode komen daar nog kosten voor het aanleggen van de mengkuil bij. De jaarlijkse mechanisatiekosten zijn gebaseerd op de voersystemen (zie tabel 2). Bij de mengkuil is gerekend met een U-snijder en een voerblokdoseerwagen. De U-snijder heeft een aanschafwaarde van €7.800. De totale jaarkosten van de U-snijder zijn 14,5 procent (9 + 2,5 + 2,75) van de aanschafwaarde, dat is €1.112. Voor de voerblokdoseerwagen bedragen de jaarlijkse kosten €1.568. De totale kosten voor mechanisatie bij de mengkuilmethode zijn dus €2.680.
De trekkerkosten zijn berekend op basis van de Kwin en bedragen voor beide bedrijfsgroottes €9 per uur voor een trekker van 50-60 kW. Het brandstofverbruik is 10 liter per uur bij een prijs van €0,70 per liter. In totaal is 164 uur nodig voor het voeren van 70 koeien op deze wijze, bij 120 koeien is dat 243 uur. Op het bedrijf van 70 koeien zijn de totale trekkerkosten €1.478 (9 x 164) en de brandstofkosten €1.150 (10 x 0,70 x 164).
De arbeidskosten zijn berekend op basis van €20 per uur. Het aanleggen van een mengkuil kost €76 per koe op het bedrijf met 70 koeien en €75 per koe op het bedrijf met 120 koeien, in totaal is dat respectievelijk €5.350 en €9.010. De totale kosten voor het voeren van 70 melkkoeien met mengkuil komen dan uit op €13.943, per koe is dat €199. Op het bedrijf met 120 koeien bedragen de totale voerkosten €20.450, dat is €170 per koe.

Kosten voermengwagen

Voor het bedrijf met 70 koeien is uitgegaan van een freesvoermengwagen van 8 kuub en een trekker van 50-60 kW. Voor het bedrijf met 120 koeien is gerekend met een mengwagen van 14 kuub. Hiervoor is een zwaardere trekker nodig van 70-80 kW. Deze kost €14,80 per uur met een brandstofverbruik van 14 liter per uur. 70 koeien voeren met deze mengwagen duurt op jaarbasis 274 uur, voor 120 koeien is 365 uur nodig. De totale kosten van een voermengwagen voor het bedrijf van 70 koeien komen uit op €14.743, of €211 per koe. Voor het bedrijf met 120 koeien zijn de jaarkosten €21.670 (€181 per koe).

Loonwerk goedkoopste optie

Zodra de arbeid wordt meegerekend, is loonwerk de goedkoopste manier om het voer voor de koeien te krijgen. Gerekend is met een tarief van €0,35 per koe per dag. Het tarief is afhankelijk van berekende voorrijkosten, aantal en hoeveelheid bijproducten en bijvoorbeeld de ligging van de kuilplaten. 70 koeien voeren kost dan €8.281, 120 koeien kost €14.196. Voor het kleinere bedrijf is dat €5.662 goedkoper dan de mengkuiloptie en €6.462 goedkoper dan voeren met een voermengwagen. Bij 120 koeien is het verschil in het voordeel van loonwerk respectievelijk €6.254 en €7.564. Ook zonder de eigen arbeid te rekenen is het inhuren van een loonwerker de goedkoopste oplossing.
In de berekening zijn alleen de melkkoeien gevoerd. Het voeren van het jongvee kost op de bedrijven met de voerdoseerwagen of voermengwagen alleen nog extra tijd en brandstof. Een boer die kiest voor loonwerkvoeren kan het jongvee ook door de loonwerker laten voeren. Of hij moet zelf toch nog (eenvoudige) voerapparatuur aanhouden en daarvoor kosten maken. Het is even rekenen wat in dat geval de beste optie is.

Foto

  • GXDOWNLOADS-BOE003715D01
  • GXDOWNLOADS-BOE003715D02

Of registreer je om te kunnen reageren.