Rundveehouderij

Achtergrond 20 reacties

Opoffering bij overname bedrijf

Bij bedrijfsovername wordt van broers en zussen verwacht dat ze hun aandeel in het bedrijf laten zitten. Anders gaat het feest niet door. Maar is dat wel eerlijk?

Er is nogal wat te doen over een ingezonden brief die in Boerderij nr. 25 stond. Die ging over bedrijfsovername. Broer 1 neemt het bedrijf over, ervan uitgaande dat Broer 2 zijn deel automatisch afstaat. Anders kan Broer 1 geen boer blijven en dat wil Broer 2 niet op zijn geweten hebben.

Maar echt lekker zit het niet. Het gaat immers niet om een paar grijpstuivers. Het gaat, zeker met de hoge grondprijzen, om miljoenen. Broer 2 kan best zonder dat geld. Hij heeft zelf een leuke baan met een leuk salaris. Maar wat als Broer 1 om wat voor reden dan ook, stopt met het bedrijf? Hij incasseert, ook na afrekenen met de fiscus, zijn miljoenen, zet een leuke villa neer, schaft een dikke Mercedes aan en neemt het ervan. Terwijl Broer 2 tot zijn pensioen moet sappelen. Dat is niet eerlijk.

In de praktijk richten ouders en bedrijfsadviseurs alle aandacht op Broer 1. Hij wordt immers de boer, hij neemt het bedrijf over. En daar moet alles en iedereen zich naar schikken anders gaat het feest niet door. Maar er mag best meer aandacht en advies zijn voor Broer 2. Die heeft niet alleen plichten, maar ook rechten.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  goede boer

  Margreet geeft in dit artikel de zaken wel heel erg simpel weer. En met een conclusie van haarzelf die louter op emotie is gebaseerd. Heb dat ingezonden stuk in boerderij nr 25 ook een paar keer doorgelezen. Omdat details ontbreken valt er geen goed oordeel over te vellen. Een beperkte visie kan misschien wel gemaakt worden, gebaseerd op de grote lijnen die te lezen zijn over wat er gebeurd is. Daar is dan ook niets afwijkends in te vinden. Dat broer 1 het bedrijf tegen een schappelijk prijs ( agrarische waarde) kan overnemen is niets mis mee. Het bedrijfskapitaal moet immers zo veel mogelijk in het bedrijf blijven om dat bedrijf dan voort te kunnen blijven zetten. ( Doet men dat anders dan haalt de fiscus zoveel geld uit een overname dat een overname op een ander manier niet eens haalbaar is louter van wege diezelfde fiscus.) In het ingezonden stuk is tevens niet vermeld hoe de grond is overgegaan of nog in eigendom van de ouders blijven. Met gedeeltelijk koop of met pachtcontract. Het geld dat broer 1 daarna betaald heeft voor de overname komt dan in handen van de ouders.(plus misschien grond) Via het erfrecht kan broer 2 dan aanspraak maken op zijn erfdeel in geld of goederen dat door broer 1 gegenereerd is bij de overname. (En eventueel grond). Wanneer de ouders besluiten om het geld van de overname er op een onverantwoorde manier door te jagen, kan broer 2 dat broer 1 niet verwijten.
  Overname is verder gebaseerd op wens dat bedrijf voor langere periode wordt voortgezet. (Anders gaat de fiscus weer dwarsliggen). Ook is niet duidelijk in het ingezonden stuk dat broer 1 in dit geval de bank heeft moeten inschakelen en schulden heeft opgebouwd bij de overname van het bedrijf. Margreet gaat er nu gemakshalve maar vanuit dat bij plots stoppen en verkopen van het bedrijf dan een villa en een mercedes overblijft. Maar de bank heeft dan ook nog een flinke post openstaan, en de fiscus klopt ook weer aan de deur. Margreet ziet graag dat broer 2 meedeelt met de winst van het bedrijf, maar het tegenovergestelde blijkbaar niet , dat broer 2 mee moet delen als het bedrijf met een (grote) schuld beëindigd moet worden. In het ingezonden stuk is broer 2 daar ook duidelijk in. Broer 1 heeft (waarschijnlijk) schulden moeten maken bij overname. En broer 2 vindt het dan onredelijk dat broer 1 in de nalatenschap weer gewoon zijn deel krijgt. Het betreft dan wel de schuld die broer 1 heeft moeten aangaan om zijn deel in de nalatenschap te krijgen. En bij overlijden van zijn ouders zijn deel van die zelfde schuld gewoon weer terugkrijgt. Het is dan eerder onredelijk dat broer 2 niet wil dat broer 1 weer mee gaat delen in de nalatenschap. Dat zou betekenen dat broer 1 naar de investering in de nalatenschap kan fluiten. Het maakt bij een overname ook een groot verschil wanneer er (grote) schulden aangegaan moeten worden of dat alles met eigen geld rond te krijgen is. En eigen grond en/of pachtgrond spelen ook een grote rol. Iets dat in het ingezonden stuk niet naar voren komt. Dus Margreet, eerst maar eens dieper in de materie duiken, voordat je een op emoties gebaseerd artikel over bedrijfsovernames schrijft.

 • no-profile-image

  boer

  Helemaal met de eerste reactie eens!
  Meestal hebben broers/zussen absoluut ook geen interresse in het bedrijf, zetten nooit een poot in de stal en zodra het over deze materie gaat zien ze dollartekens in hun ogen !!! Wel de lusten en niet de lasten.

 • no-profile-image

  zus2

  Nou boeren, het is duidelijk dat jullie in het voorbeeld broer 1 zijn. Ik ben toevallig zus 2, en herken mij in het verhaal van Margreet.
  Geen poot in de stal zetten? Geen interesse hebben? Dat geldt niet in ons geval. Mij is nooit iets gevraagd (omdat ik een meisje was en jonger). En natuurlijk gun ik het mijn broer van harte dat hij het bedrijf kan overnemen, en ik weet heel goed dat hij het niet over had kunnen nemen als wij allemaal ons deel hadden opgeeist.
  Maar lullig is het wel.

  En medelijden met die opvolgers die schulden overnemen/aangaan heb ik absoluut niet. Ik zou graag een vette lening aangaan als daar een boerenbedrijf aan vast zat.

 • no-profile-image

  Henk

  Even terug naar 16 jaar geleden. Toen was de beoogde overname in zicht van het melkveebedrijf van mn ouders.
  Uiteraard is het jaar daarvoor open en eerlijk overlegd met broer en zusjes. Ook zij wisten tot de laatste cent wat ik voor het bedrijf moest betalen.
  Mijn broer had er al jaren als kippenboer opzitten en was zelf ondertussen de techniek ingegaan en had totaal geen interesse in het melkveegebeuren.
  Mn zusjes eveneens niet maar zeiden open een eerlijk bewondering te hebben dat ik het bedrijf wenste voort te zetten, aangezien er dik geleend moest worden voor de vrijwel splinternieuwe farm.
  Ik heb ook altijd gezegt tegen mn familie, dat wanneer ze er moeite mee hadden dat ik indirect financieel voordeel genoot, dat ik afzag van overname!
  Kijk, als je het in zoverre met elkaar eens bent en de bank is bereid tot de lening, staat niets een vredige bedrijfsovername in de weg!
  En voor de rest wat er speelt is alleen geld, geld en nog es geld!! Nou, boeiend zeg....
  Uiteraard was er een overnamebeding ingebouwd, die bepalde dat we ons bedrijf niet mochten verzilveren de eerste 10 jaren. Niet meer dan logisch lijkt me...
  Behalve als we zouden willen verhuizen naar een andere locatie om het bedrijf voort te zetten, dan mochten we cashen, maar ook weer investeren in de nieuwe toko. Het laatste is ook gebeurt, zij het pas na 11 jaar...
  Tot op de dag van vandaag heb ik een meer dan uiterst plezierige relatie met mn broer en zusjes. Dat de bedrijfsovername indertijd zo open en eerlijk intern is besproken - op advies van mn ouders - heeft daar zekers te weten aan bijgedragen. Fijne dag nog iedereen!

 • no-profile-image

  Piet

  Ik hoop dat ik over 16 jaar ook zo goed met mijn broers en zussen kan als jou Henk. Ik kom uit een groot gezin, en heb een jongere broer die gedoodverfd opvolger was. Ik had eerst geen interesse, maar dat is veranderd dat heb ik mijn ouders laten weten. Sindsdien doen zij er alles aan om ook ruimte voor mij in het bedrijf te maken. Deze kans willen mijn ouders aan alle (aangetrouwde) kinderen geven. Dit zorgt voor een geweldige goede en open sfeer, ook in financieel opzicht. Het had ook heel anders kunnen lopen, wanneer mijn ouders er niet voor open stonden dat ik ook agrarisch ondernemer wilde worden.

 • no-profile-image

  goede boer

  Verzoek aan Zus 2. Zoals ook in de andere gebeuren, wat meer onderbouwing van uw reactie graag. Opdat we het dan lullig kunnen noemen. Uw reactie stoelt op de reacties die geplaatst zijn en niet op het artikel. Nu ontstaat de indruk dat de reactie van Zus2 geschreven kan zijn door Margreet zelf. Gezien het tijdstip van indienen zou dat ook best kunnen.

 • no-profile-image

  peter

  beste Margreet , ( zus 2 )

  Vind dit onderwerp zeeer lullig

  Bespreek dit met je broer of zus als je jaloers bent maar niet op dit forum , wat triest

  Besef goed dat de boer op t ouderlijke bedrijf het vandaag zeeeer zwaar heeft , maar als jaloezie de kop opsteekt is er geen praten aan , misschien een voorstel om het bedrijf van broer over te nemen dan ................

 • no-profile-image

  zus2

  Nee, ik ben Margreet niet. En ik reageerde inderdaad vooral op de eerste twee reacties (en niet op het artikel) omdat die boeren ervan uitgaan dat de broers en zussen toch geen interesse in het bedrijf hebben. En dus wilde ik alleen maar voor mezelf (en andere gepasseerde broers en zussen) opkomen.
  Met mijn broer kan ik heel goed overweg overigens en hij weet hoe ik erover denk. Inmiddels heb ik met mijn partner een eigen boerenbedrijf met een nog grotere lening dan hij. Dus medelijden met die bedrijfsopvolgers in deze reacties heb ik niet. Wees dankbaar voor de kans die je krijgt en loop niet te zeuren over hoe moeilijk het is.

 • no-profile-image

  Hendrik

  En zusje2, misschien heetf je partner, ondanks zijn nog grotere lening dan je broer, zijn boerderij ook wel ten koste van zijn broertjes en zusjes.
  Ik snap alleen nou je eerste reactie niet zo goed meer....

 • no-profile-image

  cowgirl

  Wat een tegemoetkoming kan zijn naar de overige broers/zussen is b.v. om als ouders de bedrijfsopvolger niet op te nemen in het testament.
  Zo is het bij ons gegaan.
  Mijn man nam het bedrijf over, zijn broer en zus krijgen uiteindelijk de erfenis van beide ouders.
  Misschien vreemd, maar iedereen was tevreden.

 • no-profile-image

  Student

  Mijn situatie is vrij simpel uit te leggen: Ik ben de jongste van 3 zoons thuis. Mijn 2 broers waren eerder en hebben beide interesse in het bedrijf, afgelopen jaren is hard gewerkt het bedrijf groot geneog te krijgen voor 2 inkomens. Dit is inmiddels gerealiseerd en in de komende jaren zal de overname plaats vinden.
  Aangezien ik persoonlijk minder interesse heb in de melkveetak van ons bedrijf sta ik er volledig achter dat het bedrijf over gaat naar mijn broers. Ook mijn zussen zien hier geen problemen in. Echter heb ik een agrarisch hart en wil ik eigen ondernemer worden. Aangezien het ouderlijk bedrijf geen optie voor mij is vanwege interesse en vanwege mijn broers zal ik op zoek moeten naar iets anders. Bij ons is dat heel anders opgelost. Mijn broers het voordeel van het bedrijf. Maar in het bedrijf zijn ook reserveringen voor mij. Zodra ik binnen 10 jaar met een goed onderbouwd plan kom. Dan word ik daarin financieel voor een groot deel door mijn ouders en voor een kleiner deel door mijn broers ondersteunt. Daarnaast krijg ik op welke manier dan ook ondersteuning van mijn broers.
  En nee we kijken niet op de verdeling van de laatste paar euro's we willen met elkaar door 1 deur kunnen en onderling een goede relatie is meer geld waard dan welk bedrijf ook!

 • no-profile-image

  annnoniem

  Ik heb alle reactie nog niet gelezen,
  Maar ik vind ''voortzettingswaarde al een kromme manier van doen..
  Als dat niet bestaan had was melkquotum nooit 50 cent geweest.
  De overnemers krijgen de boerderij inderdaad v oor een schijntje.
  Pappa had ook beter naar het rendement kunnen kijken dan naar de technische resultaten

 • no-profile-image

  k. v lieshout

  Ik (v) ben de oudste van 3. Ik heb nog een broer en een zus. Mijn broer heeft ook intresse in het bedrijf net als ik. Sinds vorig jaar zijn wij beiden toe getreden tot de maatschap. Mijn oma is 2 jaar geleden overleden en nu zit mijn vader ( heeft al 30 jaar het bedrijf op zijn naam) met een groot probleem er is een tante bij die de overnamen in de jaren 70 aan vecht via de rechtbank. De overige ooms/tantes niet. Dit heeft tot gevolg dat wij nu al 2 jaar chagerijn hebben van een overname 30 jaar geleden. Dit is bepaald geen pretje. Nu is de situatie wat betreft vroeg een heel stuk beter. Maar het is en blijft een geval van elkaar het bedrijf gunnen en het vertrouwen er in hebben dat de andere het beste er van maakt. Je spreekt in de landbouw meestal nog over familiebedrijven. Ik vind het ook een taak vd ouders om in het testament ook te regelen dat die gene die het bedrijf niet voortzet ook een tegemoet koming krijgt op een of andere manier. Maar helemaal gelijk trekken met de bedrijfsopvolger zal nooit lukken.

 • no-profile-image

  annnoniem

  Mijn zus had geen interesse in de boerderij dus kon ik die overnemen.
  Mijn vader heeft aan ons allebei apart gevraagd wat haar toe moest komen. We hadden allebei dezelfde bedrag in de gedachten, zonder dat we het van elkaar wisten.

  Ze wou net een huis kopen, met haar vriend. Dus wij betaallen haar deel van het huis. En ik krijg de boerderij. Met als plicht om voor de ouder te zorgen als ze oud zijn.

  Mocht de boerderij en/of grond om welke reden dan ook verkocht worden, dan krijgt zij als nog een deel mee.

 • no-profile-image

  Henk

  Plicht om voor de ouders te zorgen..? Ik hoop dat ze niet bij je blijven inwonen?

 • no-profile-image

  Han

  Margreet voor mij is het duidelijk dat er economisch in de landbouw iets fout zit. Zo gauw de familie moet sponseren om wat een economische eenheid behoord te zijn over te nemen. Dit betekent in de praktijk dat het onmogelijk is om een landbouwbedrijf op te zetten zonder groot eigen vermogen.
  Ik zie dit verschijnsel dagelijks in Rusland waar de betere bedrijven worden gefinancierd met veel eigen geld en of een
  'staats" lening voor 0,0 % rente. Is het nieuwe bedrijf gehouden aan de normale rente vergoeding is het reeds bankroet voor het begint. We kunnen deze bedrijven immers beschouwen als nieuwop te richten ondernemingen omdat alle aanwezige productie middelen compleet verouderd zijn.
  Geen bruikbare trekkers of loopstallen meer van papa, alleen puin en schroot.
  Nu Putin een sponsor plan heeft gelanceerd heeft de gelukkige boer enige kans van slagen.
  Je ziet startende boeren moeten op de hele aardbol worden gesponseerd willen ze overleven.

 • no-profile-image

  anonieme zus

  Het valt me op dat bijkomende emoties van niet overnemende kinderen afgekraakt worden. Wees eens eerlijk, de wens van ouders dat één of meerdere kinderen het bedrijf voort zetten is toch ook gebaseerd op gevoel/emotie. Je hoort eigenlijk nooit; laten we het zakelijk bekijken, het bedrijf heeft aardig wat waarde. We verkopen het en het geld dat het opbrengt kunnen we dan eerlijk verdelen over onze kinderen. Hebben ze allemaal evenveel kansen in de toekomst.
  Ik kom uit een gezin van 6 kinderen. Mijn broer heeft het bedrijf overgenomen en bij de overname zijn de overige 5 kinderen slechts 3 weken betrokken geweest bij hele proces. Na deze 3 weken waren er nog veel vragen en was er nog veel ongeloof bij o.a. mij over van alles, maar tijd was er niet meer anders moest er afgerekend worden met de fiscus. Mijn broer heeft me later gezegd dat hij vond dat hij en mijn vader zich goed hebben laten informeren, langer en meer zoals het advies van LTO om voor zo’n proces 3 jaar uit te trekken met alle 3 de partijen, had alleen maar meer geld gekost. De overname heeft plaatsgevonden op de volgende manier. Er werd gekeken wat er maximaal bijgeleend kan worden door mijn broer en mijn vader zag wel wat er dan voor de overige 5 kinderen overbleef. Mijn schoonzus is een stuk jonger dan mijn broer en had zelf financiëel gezien weinig inbreng en geen inkomen.
  Mijn vader heeft zich nooit beseft dat als je zes kinderen hebt het veel moeilijker is ofwel onmogelijk om het “zo eerlijk mogelijk” te doen.
  Hij heeft nooit zoveel met geld gehad en is ook tevreden met z’n eenvoudige niet vrijstaande huis (met toen nog een hypotheek) in dorp. In alle voorgaande jaren is er ook altijd in het belang van het bedrijf gedacht. Mijn man wilde jaren geleden voor zichzelf beginnen en door hier samen jarenlang voor te werken en te sparen is dit gelukt.
  Wat ik heel moeilijk vind is dat mijn ouders altijd wel financiëel gedacht hebben voor mijn broer en het bedrijf en nooit voor de overige kinderen. In de ogen van mijn vader hoefde dat niet want wij hadden het toch goed. Mijn broer geeft nu o.a. als reacties “jullie hebben toch allemaal de kans gehad net als ik”. Hier is nooit over gesproken en dit is altijd stilzwijgend gegaan. Stel je voor dat later blijkt dat niet één van mijn broer z’n kinderen maar bijv. één van mijn kinderen geïnteresseerd zou zijn in een boerenbedrijf. Ik kan werken en sparen wat ik wil maar dat zal nooit voor deze kleinkinderen zijn weggelegd.
  Ik heb hier in ieder geval een kater aan overgehouden en begrijp heel goed als ouders de toekomst van de andere kinderen niet net zo serieus nemen als het kind dat het bedrijf overneemt, dat dit heel emotioneel kan zijn.
  Ik zou ook iedereen willen adviseren om lang van te voren met alle partijen te gaan praten en alle partijen de gelegenheid te geven om zich voldoende te laten adviseren.

 • no-profile-image

  D.vd H

  Ik vind het schandalig dat een boerderij zonder overleg met de rest vd kinderen zomaar overgedaan wordt aan de zoon! Ik ben zeer gedupeerd omdat er met mij geen enkele rekening is gehouden en ik er ook niet bij mocht zijn tijdens de overname. Ik heb naderhand vernomen dat de boerderij voor veel te weinig is overgenomen door mijn broer want hij kon het eigenlijk niet betalen. En na 3 jaar heeft hij de boerderij verkocht aan een projectontwikkelaar voor heel veel geld ongeveer 4 miljoen. Mijn vader had geen clausule afgesproken! ik vindt dit het grootste onrecht en ik ga dit juridisch aanvechten want dit deugd van geen kanten. de LTB accountant ga ik ook aansprakelijk stellen want die heeft geadviseerd in deze en de zaak beklonken. Deze praktijken zouden via wet verboden moeten worden!!Mijn vader is onlangs overleden en in het testament heeft hij mij ook niet gecompenseerd bovendien staat het testament op de langstlevende! Iedereen die zwaar gedupeerd wordt door zijn familie inzake dit onderwerp neem contact met mij op.

 • no-profile-image

  Henny Maarse

  zou u mij in contact willen brengen met dhr D.VD H zuidholland artikel nr 18

 • geitenboertje15

  zou u mij ook in contact willen brengen met dhr. D. vd H
  artikel nr. 18 15 februari 2009 20:53

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.