Rundveehouderij

Achtergrond

Dagboek Nicaragua (5)

Drie jonge Overijsselse boeren gaan 14 dagen naar Nicaragua om landbouwprojecten te ondersteunen. Op Boerderij.nl doen ze hun verslag.

Donderdag 23 oktober

We mogen deelnemen aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Unag. In een overvolle kerk (ruim 500 leden) wordt allereerst stilgestaan bij het overlijden van twee actieve leden binnen de Unag. Hierbij komt ook het sociale karakter van de organisatie naar voren.

Boerenmarkt

Vervolgens is het woord aan een van de leden. Hij presenteert zijn ervaringen met het project ‘de boerenmarkt’. Die markt hebben we in het begin van de week ook zelf bezocht. Bij dit initiatief ondersteunt Unag haar leden met materiaal, publiciteit en een marketingcursus. De Unag-man licht toe dat op deze recent gestarte markt boven verwachting veel verkocht wordt, tegen een veel betere prijs dan bij af-bedrijflevering.

Reclame van boer tot boer

Deze vorm van presentatie door de leden zelf kenschetst de Unag-cultuur. Unag stelt een deel van haar leden aan als promotor. Ze hebben als taak de voordelen van het lidmaatschap naar buiten te brengen om op die manier zowel nieuwe leden te werven als bestaande te ondersteunen. Reclame van boer tot boer, dat is het motto.

Vrouwen

De Unag-voorzitter benadrukt in haar toespraak de kracht van de groeiende organisatie. Ze wijst op het belang van investeren in sectorkennis, (vrouwen)participatie, (inter)nationale samenwerking en in de organisatiestructuur.

Silo’s van zink

Na een rit van 30 kilometer bereiken we San Pedro. Hier brengen we een bezoek aan Ivan Martinez. Ivan verbouwt graan op 3 hectare grond, maar dit brengt niet genoeg op om van te leven. Daarom maakt hij nu ook op bestelling graansilo’s op locatie. Die silo’s maakt hij van zink, omdat dit het goedkoopste materiaal is wat hij voor handen heeft. We hebben het dan over silo’s met een maximumcapaciteit van 3 ton.
Martinez is erg blij met de steun van Agriterra en benieuwd naar de structuur binnen het NAJK. Kortom, het was een boeiend en bondig gesprek, ondanks de continue vertaling.
Een gezamenlijke maaltijd met de Unag-medewerkers betekende het eind van de dag. Voldaan keren we terug naar onze herberg.

Foto

Drie jonge boeren

Of registreer je om te kunnen reageren.