Rundveehouderij

Achtergrond 11 reacties

Melkquotum wordt milieuquotum

Melkveehouders betalen een hoge prijs voor quotumverruiming. Ze krijgen te maken met heel scherpe milieueisen.

Voor de verruiming van het melkquotum gaan de melkveehouders een hoge prijs betalen: ze krijgen strenge milieueisen opgelegd. Dat is mij wel duidelijk geworden in het overleg in de Tweede Kamer met de ministers Cramer (Milieu) en Verburg (Landbouw). Het overleg ging over de consequenties van de quotumverruiming. Vooral de consequenties voor het milieu werden hoog opgeblazen door Partij voor de Dieren (PvdD), SP en GroenLinks (GL). Die vinden het al helemaal niks dat er de komende jaren een procentje per jaar bij komt (plus de eenmalige vetcorrectie). “Het duurzame masker van deze ministers is gevallen”, oordeelde Esther Ouwehand van de PvdD. Zij nam het Cramer en Verburg vooral kwalijk dat ze te laat een rapport van CLM naar de Kamer hadden gestuurd waarin volgens haar wordt gewaarschuwd voor de desastreuze gevolgen van quotumbeëindiging. Ze diende zelfs een motie van afkeuring in, maar daar stemde de PvdD als enige voor. Een afgang dus.

Doelen, tijdpaden, sancties

Het overspannen geblaat van PvdD, SP en GL neemt niemand erg serieus, maar dat er nieuwe en extra milieuregels gekoppeld worden aan quotumverruiming is bloedige ernst. Minister Cramer was daar volstrekt duidelijk in. Ze verlangt van de melkveehouderij krachtige maatregelen om de uitstoot van ammoniak te beteugelen, natuurlijk moeten de mestregels geëerbiedigd worden. En daar blijft het niet bij. Ze gaat scherpe eisen stellen aan inpassing van nieuwe stallen in het landschap. Die nieuwe stallen moeten tevens voldoen aan de hoogste eisen voor dierenwelzijn. Ze sprak over spijkerharde afspraken met de sector, doelstellingen, tijdpaden en sancties. Ik zag minister Verburg alleen maar instemmend knikken toen haar milieucollega sprak.

Melkveehouderij niet langer ontzien

Vergeleken met de varkens- en pluimveehouderij is de melkveehouderij lang ontzien. Bij natuurgebieden kregen melkveehouders makkelijker vergunning voor uitbreiding bij natuurgebieden. Hun stallen hoeven niet te voldoen aan groen-label-eisen, met als enige uitzondering nieuwbouw voor permanent opstallen. Die weelde is voorbij. Mij bekruipt de gedachte dat de ministers de quotumverruiming aangrijpen als rechtvaardiging om de melkveehouderij nu te dwingen tot ingrijpende maatregelen die ze allang in gedachte hadden.

Emissie-arme stallen

Niet voor niets heeft minister Cramer al begin dit jaar advies gevraagd aan het Centrum Landbouw en Milieu. Dat adviseert om alle stallen verplicht emissiearm te maken, de mestregels aan te scherpen, de sleepvoetenmachine te verbieden en het voer aan te passen zodat het ureumgetal verder omlaag gaat. Ik verwacht dat de ministers deze aanbevelingen gretig overnemen.
Het betekent dat niet langer het quotum de rem is op de groei en ontwikkeling van de melkveehouderij, maar de nieuwe en veel scherpere milieueisen. In de plaats van het melkquotum ontstaat er een milieuquotum.

Foto

Henk Dokter

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  Ik heb het nog niet gezegd of daar heb je het gedonder al.

 • no-profile-image

  gert

  sommige boeren dachten dat ze gratis quotum er bij kregen,de rekening komt later,ze hadden net zo goed quotum er bij kunnen kopen of leasen

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Gratis melkquotum erbij, maar wat zijn de gevolgen? Voor extra inkomen moet je melkquotum verkopen. Verkoop je niet gaat de melkquotum uitbreiding alleen maar geld kosten. Dankzij lto.

 • no-profile-image

  Karel

  Transparantie is ver te zoeken. Maar ja, van banken verwacht je het en krijg je het nog niet?
  Van de overheid is het bekend, je weet nooit wat je stemt.
  Maar ja, zelfs in de dairy valley ging het heel lang goed, tot een enorme regenbui de mesthopen in de richting van de waterwingebieden spoelde.
  Milieu moet, dat doet je goed. Ook de melkveehouders zullen eraan geloven moeten. Maar zoals zo vaak, volgt er een bijkomend verschijnsel. Iets wat men niet wil zal toch gemeengoed gaan worden. De melkkoe zal in Nederland door de milieuwetgeving nog meer een huisdier worden: opstallen zal het antwoord worden van de sector, helaas. Door een vinding kan het tij misschien gekeerd worden, het is te wensen.

 • no-profile-image

  hendrik

  Wat er ook gebeurd, de overheid wil ook deze sector om zeep helpen. Regeltjes worden achter buro`s bedacht en aan het einde van de dag gaan die eikels met een dik salaris weer naar huis. Ze moesten eerst eens een jaar een bedrijf proberen te runnen, dan knappen ze wel op. per 1 januarie 2011 word de grupstal in de biologische sector ook verboden, brokkeld hier ook al weer een stuk af.

 • no-profile-image

  Erik

  Ik verbaas met telkens weer dat het quotum zo heilig is of moet zijn, want de welzijns normen staan los van het melkquotum, dat nu deze strengere welzijnsnormen er al zijn en op korte terijn gaan komen, dit was allang voor dat de quotum veruiming bekent was aan de orde, alleen waar ik me zorgen om maak van deze welzijnsregels is dat we nog een keer de richting uit gaan van de intensive veehouderij met straks stallen met klimaat beheersing en luchtwassers, dit kost ons imago!!!

 • no-profile-image

  harrie

  Erik, de rundveehouderij zal niet richting de intensieve veehouderij gaan op het gebied van klimaatbeheersing en luchtwassers. Dit zal door partijen als PvdD, Groenlink ect. niet goedgekeurd worden, deze zullen dit beschouwen als niet dierwaardig. Waar naar mijn mening een punt zit.

  Verburg zal de normen voor uitstoot aanscherpen, dit gebeurd al bij boeren die nieuw willen gaan bouwen waarbij de stal emissie-arm(er) moet zijn (zonder beweiding). Let op, ammoniak is hierbij niet het grootste probleem maar Methaan wordt probleem nummer 1 in de rundveehouderij. Er dient een oplossing te worden gevonden aan methaan reductie bij de koe dmv krachtvoer of iets dergelijks. Naar mijn weten wordt hieraan al volop gewerkt door verschillende instanties.

 • no-profile-image

  Vrijgezel

  Harry wordt eens wakker. De burger wil dat de varkens en kippen buiten lopen. De consument koopt alleen nog produkten van varken en kip als ze binnen worden gehouden. Wil je nog iets van melk of rund verkopen zijn er 2 opties: 1 koeien binnen houden of 2 oprotten naar ergens anders. Daar is geen pvdd en groenlinks tegen opgewassen, door een te klein aantal mensen die nog om buiten lopende koeien geven.

 • no-profile-image

  harry

  Vrijgezel, ik wil met mijn bericht niet zeggen dat ik tegen ben dat koeien binnen worden opgeschaald. Wil er mee aangeven dat er geen klimaatbeheersende stallen komen omdat dit tegen de principes in is van veel mensen en politieke partijen.

  Ik kan mijn kost nog meer als goed verdienen door koeien te beweiden, dit doe ik niet uit consumenten of maatschappelijk oogpunt maar puur uit economisch oogpunt voor mezelf. Uiteindelijk draait het er toch om wat er onder de streep over wordt gehouden ;).

 • no-profile-image

  harm

  Jammer dat de quotumuitbreiding het neveneffect heeft van verplicht emissie-arm bouwen, je wordt als melkveehouder weer opgezaldeld met hogere kosten . De NMV heeft al jaren gezegd dat een ammoniak probleem niet bestaat , evenals zure regen. Vrachtwagens voegen zelfs ammoniak toe aan diezelmotoren om aan emissie eisen te voldoen. De milieugroeperingen gebruiken ammoniak voor een ander doel nl. veehouderij ontmoedigen , alleen heeft het een tegengesteld effect omdat die stallen duurder zijn , zullen grotere aantallen vee moeten worden gehouden om dit terug te kunnen verdienen.

 • no-profile-image

  anne

  zwaarder ammoniakbeleid zit er toch al lang aan te komen vanwege ammoniakproblemen bij natura 2000? Iedere keer zal daarom door verburg, cramer en milieuorganisaites de actualiteit aangegrepen worden om nh3-probleem te benadrukken.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.