Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Annie Schreijer doet stap terug

Het in agrarische kring zeer bekende Kamerlid Annie Schreijer doet een stapje terug. Om redenen van gezondheid treedt ze af als commissievoorzitter.

Onomstreden was Annie Schreijer-Pierik (55) zeker niet als voorzitter van de vaste Commissie LNV van de Tweede Kamer. Toch vindt iedereen het erg sneu dat ze nu moet terugtreden uit die functie, om gezondheidsredenen. Annie heeft zich sinds het zomerreces nog maar enkele keren in het Kamergebouw laten zien, zelfs op Prinsjesdag was ze er niet bij.
Het was bekend dat haar hart niet steeds klopt zoals het behoort te doen. Op doktersadvies moet ze het voorzitterschap nu laten schieten. Vice-voorzitter Bas van der Vlies (SGP) deelde dat vanmiddag officieel mee in een korte besloten zitting van de landbouwcommissie.

Joop Atsma volgt Annie op

De besloten zitting werd gevolgd door een openbare verkiezing van de opvolger. Dat werd Joop Atsma (52) , evenals Annie Schreijer van de CDA-fractie http://www.joopatsma.nl/. Toevallig zijn ze ook beide nu tien jaar lid van de Tweede Kamer.
Het stond wel vast dat het voorzitterschap opnieuw bij een CDA’er terecht zou komen. De Tweede Kamer kent een groot aantal commissies. Na iedere verkiezingen worden de voorzitterschappen evenwichtig over de commissies verdeeld. Dat blijft zo tot de volgende verkiezingen, ook als een voorzitter tussentijds aftreedt.

Al eerder voorzitter

Joop Atsma was al een keer eerder voorzitter van de landbouwcommissie, in 2003 en een klein deel van 2004. Toen werd hij voorzitter van de Commissie Verkeer en Waterstaat.
Dit keer heeft hij het voorzitterschap niet gezocht. ,,Er is er maar één die dit had moeten blijven doen en dat is Annie”, zei hij vanmiddag na zijn verkiezing. Atsma is de belangrijkste landbouwwoordvoerder van het CDA. Voor hem is het voorzitterschap helemaal niet aantrekkelijk omdat hij als voorzitter minder vaak zelf het debat kan aangaan.

Niet unaniem gekozen

Terug naar Annie. Ze vond het een grote eer toen het CDA haar in 2004 als commissievoorzitter naar voren schoof. Haar tomeloze enthousiasme werd indertijd niet gedeeld door alle commissieleden. Een commissievoorzitter moet zich zelf buiten de inhoudelijke discussie handelen en partij-neutraal handelen. Er werd getwijfeld aan Annies vermogen dat te doen. Immers, ze was én is een gedreven CDA’er met uitgesproken standpunten. Voor de verkiezing tot voorzitter moest ze plechtig beloven haar uiterste best te doen een goed en neutraal voorzitter te zijn. De stemming toonde dat ze niet alle 12 stemgerechtigde leden had overtuigd: zes leden stemden voor en zes blanco, als een blijk van protest.

Krappe meerderheid

Drie jaar later had Schreijer nog steeds niet iedereen mee. Toen ze zich in april 2007 opnieuw kandidaat stelde, werd ze met een krappe meerderheid herkozen: van de 17 leden die aan de verkiezing meededen, brachten negen een blanco stem uit of stemden op iemand anders, hoewel er geen andere kandidaten waren. Opmerkelijk was dat naast de linkse partijen ook de VVD tegen haar was. Dat was niet persoonlijk: het was voor de VVD een blijk van protest tegen de herhaalde claim van het CDA op de landbouwcommissie.

Niet partijdig

Nee, leuk vond Annie het niet dat ze niet met algemene stemmen werd gekozen. Ze vertelde me dat nog eens toen ik afgelopen zomer bij haar thuis op bezoek was, op de boerderij in Twente. Ik vind het ook niet verdiend. Op haar voorzitterschap is soms wel wat aan te merken – ze heeft soms wat moeite met de orde en het intomen van interrupties – maar op partijdigheid heb ik haar in openbare vergaderingen nooit kunnen betrappen.
Misschien komt ze toch weer terug in de voorzitterstoel als haar gezondheid het toelaat. Atsma zal dan graag plaats voor haar maken, zei hij mij vanmiddag.
Zelf werd hij ook niet unaniem gekozen. Van de negen stemmen waren er acht op hem en één blanco. Dat was zijn eigen stem…

Foto

Henk Dokter

Eén reactie

  • no-profile-image

    ANDRÉ

    Annie bedankt! Bij kalverbiest gelden de
    3V's, vlug, vaak en veel.
    Ik wens jou (en Jan) 3R's: regelmaat, rust en RELAXEN toe.

Of registreer je om te kunnen reageren.