Rundveehouderij

Achtergrond

Dagboek Nicaragua (2)

Drie jonge Overijsselse boeren gaan 14 dagen naar Nicaragua om landbouwprojecten te ondersteunen. Op Boerderij.nl doen ze hun verslag.

Maandag 20 oktober

De jongeren van de UNAG zijn verdeeld in 23 afdelingen. Sinds 1999 is het ledental gegroeid tot 115 vrouwen en 135 mannen. Deze ochtend beginnen we met een jongerenvergadering waaraan alle afdelingen deelnemen. Wat opvalt is dat de vrouwen relatief goed vertegenwoordigd zijn, want 10 afdelingen worden door een vrouw vertegenwoordigd.
Dit is voor ons een mooie gelegenheid om vragen te stellen over hoe zaken hier geregeld zijn. Zo blijkt dat bedrijfsovername gebaseerd is op een oud gebruik: de grond wordt na het overlijden van de ouders evenredig verdeeld onder de kinderen. Hierdoor ontstaan steeds kleinere bedrijfsoppervlakten. Door het intensiveren van hun bedrijfsactiviteiten willen de jongeren zich voorbereiden op de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de aanschaf van silo’s voor graanopslag, zodat ze in periodes van schaarste een goede prijs kunnen vragen.

Scholingsproject met baangarantie

Door gebrek aan geld en tijd is een uitgebreide agrarische opleiding niet vanzelfsprekend. De meeste jongeren bij ons aan tafel hebben naast de basisschool maar één agrarische opleiding gevolgd. In samenwerking met Agriterra biedt UNAG aan 15 jongeren de mogelijkheid om een agrarische opleiding te volgen. Voor hen die de opleiding tot een goed einde brengen, is er de garantie van een baan bij de UNAG.

Je bent jong en je wilt wat

Na de lunch bezoeken we de Rurale Bank. Het is voor jonge boeren in Nicaragua een hele uitdaging om een lening af te sluiten. Want hiervoor moeten ze beschikken over een bankrekening en onderpand. De grond is echter meestal nog eigendom van de ouders.
Met steun uit Nederland, ondermeer door een inzamelingsactie georganiseerd door het NAJK, heeft de Rurale Bank in 2005 een kredietfonds in het leven geroepen speciaal voor jongeren. We zijn blij te horen dat het kredietfonds in meerdere opzichten een succes te noemen is. Ondanks de eerder genoemde problemen en de hoge rente is op dit moment aan 11 jonge boeren een lening verstrekt. Door goede begeleiding van de jongeren vanuit de UNAG is 97 procent van de jongeren in staat de lening op tijd af te lossen. Bovendien is tijdens deze missie afgesproken dat jongeren en vrouwen tegen gunstiger voorwaarden geld kunnen lenen. Een mooi resultaat. Tenminste, als we de voorzitster van de UNAG mogen geloven.

Jonge boeren hebben de toekomst

In Nicaragua is de werkloosheid circa 40 procent en de lonen van de mensen die wel een baan hebben zijn laag. De voorzitster geeft aan dat UNAG zich sterk bewust is van het feit dat de toekomst van de landbouwsector afhankelijk is van jongeren. Daarom probeert UNAG jongeren te motiveren om op de boerderij te blijven en naar een goede agrarische school te gaan. Daarnaast investeert men in de verbetering van de kwaliteit van het agrarisch onderwijs.

Toekomstmuziek

De landelijke en regionale structuren zijn goed verankerd en ook aan dienstverlening heeft de UNAG al het nodige te bieden. En er zijn ambitieuze toekomstplannen. Vergroten van het ledental, het verbeteren van het financieel beheer bij de leden en het verbeteren van de marktpositie van de boeren, om er maar eens een paar te noemen. De contacten die ondertussen gelegd zijn met de Nicaraguaanse overheid en de samenwerking met partners als het NAJK en Agriterra kunnen hierbij goed van pas komen.

Foto

Drie jonge boeren

Of registreer je om te kunnen reageren.