Rundveehouderij

Achtergrond

Grote groeiers in quotum gokken niet

De hoge melkprijs, nog geen verlaging van de superheffing en nog geen verruiming zorgen mede voor de hogere quotumprijs. Vorige week steeg deze met €1,75 naar €20,16. Grote groeiers durven het blijkbaar niet aan om te gokken op een lage leaseprijs. Door de lage melkaanvoer is de algemene verwachting dat het leaseaanbod groot wordt.
De superheffing bedraagt €27,83 per 100 kg. De huidige quotumprijs is hetzelfde als 3 jaar superheffing betalen. Hoe hoger de quotumprijs wordt, des te interessanter overschrijden wordt. Ook hier lijken melkveehouders liever voor zekerheid te kiezen door melkquotum te kopen.

Quotumverruiming

Landbouwminister Gerda Verburg zal 26 september in de landbouwraad vragen om een tijdelijke quotumverruiming van 2 tot 3 %. Polen en Italië zijn hiervan medestanders.
De Health Check (evaluatie EU-hervormingsplannen), die volgend jaar plaatsvindt, staat hiervan los. De ermee samenhangende zachte landing geldt pas in 2009-’10.
Fischer Boel wacht nog steeds het marktrapport af van de Europese Commissie, dat aan het eind van jaar klaar is. Pas daarna wil zij uitspraken doen over eventuele quotumverruiming.
De onzekerheid over het melkquotumbeleid tot 2015 blijft voorlopig nog. De verwachte prijsstijging voor zuivel voor consumenten zal de grootste aanleiding zijn om het beleid sneller aan te passen.
De melkaanvoer in Nederland loopt ook niet storm. Tot en met juli is er 1,8 % minder gemolken dan in het voorgaande quotumjaar.
Aan de melkprijzen ligt het niet. Ook als de basiszuivelproducten zich gaan stabiliseren, blijven de melkprijzen stijgen. Want de kaasprijs stijgt wel. Het grootste probleem in de aanvoer is gebrek aan melkvee.
Handel in quotum vindt ook nog steeds volop plaats. In totaal is in dit quotumjaar tot en met augustus ruim 138 miljoen kg melkquotum verhandeld. Vorig jaar was dat 135 miljoen en 2 jaar geleden 147 miljoen.
Verdere stijging is niet logisch, maar emotie lijkt doorslaggevend.

Wieja Heida

Of registreer je om te kunnen reageren.