Rundveehouderij

Achtergrond

The french way

Frankrijk onderschreed vorig jaar het quotum met 660.000 ton. Dit jaar dreigt een nog grotere onderschrijding, want economisch inzicht hebben de fransen niet.

Al jaren melkt Frankrijk z'n nationale quotum van 24,5 miljard kilo niet vol. De onderschrijding was het afgelopen quotumjaar 660.000 ton of 2,7 procent. Dat is een slok op een borrel. Daarvoor zijn drie redenen te noemen.

Ten eerste neemt de melkproductie in bergachtige en dunbevolkte gebieden steeds verder af door een slechte infrastructuur en moeilijke productieomstandigheden. En omdat de quota regiogebonden zijn, mogen streken als Bretagne en Normandië die melk niet extra produceren. De teruggang in de rest van Frankrijk zou dan nog sneller gaan. (De meeste emmentaler kaas wordt overigens al lang niet meer in de bergen gemaakt, maar in Bretagne.)

Een tweede reden is dat de schaalvergroting in de melkveehouderij op alle mogelijke manieren wordt tegengehouden. Officieel om jongeren de kans te geven een melkveebedrijf te beginnen. Het gevolg is dat voor zowel zittende boeren als starters de melkveehouderij steeds minder interessant wordt en er volop naar alternatieven wordt gezocht. Van vleesvee tot toerisme.

Ten slotte is er kunstmatige krapte gecreëerd toen de melkprijs ging dalen. Het idee was dat als er maar minder melk kwam, de melkprijs niet zo snel zou dalen. En omdat de Fransen nog nooit betrapt zijn op een groot economisch inzicht, is iedereen daar in gaan geloven.

Gevolg, de melkveestapel kromp in en de zuivelindustrie verloor markten aan haar concurrenten. Ondertussen stonden de zuivelondernemingen erbij en keken ernaar, niet bij machte de politiek op andere gedachten te brengen.

Nu het tij is gekeerd en iedereen om melk schreeuwt - de zuivelfabrieken praten over 10-15 procent boven het quotum melken - is de vraag wie dat gaat doen. Door een slecht voorjaar en een verregende zomer zijn de graanopbrengsten gehalveerd, terwijl de maïs er slecht bij staat. De onderschrijding dreigt dit jaar nog groter te worden.

Wij zijn er in ieder geval wél klaar voor. Tussen de buien door hebben we veel gras kunnen winnen. Het overtallige vee dat als verse koe verkocht zou worden, mag blijven. Die extra melk zal er komen. Ook dat scheelt een slok op een borrel.

| volgende »

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.