Rundveehouderij

Achtergrond

Quotum prijs daalt minimaal (archief)

De prijs voor melkquotum daalde afgelopen week met 14 cent naar €14,83 per kg vet. Hiermee lijkt de grootste daling achter de rug te zijn. De eerste potentiële verkopers geven aan tegen deze lage quotumprijzen toch maar te blijven melken.
Afgelopen week maakte PZ het overzicht van de ontvangen aanvragen voor transacties bekend voor juli. Daaruit blijkt dat er in juli eenderde meer quotum is verhandeld dan in juni. In totaal ligt de hoeveelheid verhandeld quotum voor dit quotumjaar 1,4 % lager dan in het voorgaande quotum jaar.
Opvallend is de verdubbeling van het aantal transacties bij lease. Oorzaak hiervan zijn de gokkers die hun verkochte quotum deels terugleasen.

prognose:

iets lager.

Wieja Heida

Of registreer je om te kunnen reageren.