Rundveehouderij

Achtergrond

Notulen basisoverleg 4 augustus

Op 4 augustus was er van 14 tot 15:30 uur basisoverleg op het ministerie van LNV. Boerderij.nl wist de hand te leggen op de notulen ervan.

1. Opening
2. Stand van Zaken

o Situatie in Engeland
Vrijdagavond rond 21.45 kreeg de CVO via de sms-service van de Europese Commissie de melding binnen van de uitbraak van MKZ in Surrey (Verenigd Koninkrijk). De uitbraak is geconstateerd op een bedrijf met vleeskoeien (die buiten liepen) in het plaatsje Guildford. Het bedrijf is op 5 km afstand gelegen van het Europese Referentie Laboratorium Pirbright. Naast het Referentie laboratorium is ook het laboratorium van Merial (vaccinproducent) gelegen. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar een mogelijke relatie tussen deze uitbraak en de laboratoria. Vandaag is er een tweede verdenking gemeld, hierbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat de uitbraak in het VK gisteren uitgebreid op het nieuws is geweest.
Het betreft een MKZ virustype 0. In het gebied van de uitbraak is een lage veedichtheid. Wel bevinden zich in het gebied veel herten.
In het gehele VK (Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland) is een standstill afgekondigd van levende dieren en een exportverbod voor producten van gevoelige diersoorten.
Het is nog niet bekend of dit bedrijf het indexbedrijf is.

o Tracering
Vannacht heeft de tracering van alle importen uit VK tot 15 juni plaatsgevonden. In de periode sinds 15 juni hebben vanuit het VK naar Nederland 209 rundertransporten, 8 schapentransporten en 1 varkenstransport plaatsgevonden. Één van de schapentransporten is uit Surrey gekomen, maar alle dieren uit dit transport zijn rechtstreeks afgevoerd naar het slachthuis in Breukelen.

Via TRACES kan de VWA alleen de transporten achterhalen die rechtstreeks uit het VK komen. Transporten die in Frankrijk worden doorgecertificeerd, zijn voor ons transporten uit Frankrijk. Om deze transporten te achterhalen hebben we wat meer tijd nodig. De Fransen hebben al aangegeven zo snel mogelijk met gegevens te komen.

Volgens het bedrijfsleven zijn er in elk geval nog 2 lammerentransporten extra uit het VK gekomen. Het is van belang dat zo snel mogelijk achterhaald wordt waar deze lammeren zich nu bevinden.

o Buurlanden
In Frankrijk is besloten om in geheel Frankrijk alle transport van gevoelige dieren stil te leggen, behalve rechtstreeks transport naar het slachthuis. In Frankrijk is besloten om de maatregelen streng in te zetten en vervolgens af te bouwen als dit verantwoord is.

België en Duitsland willen voorlopig niet verder gaan dan onderzoek op bedrijven die dieren uit het VK hebben ontvangen.

De Europese Commissie zal de Engelse maatregelen zo snel mogelijk bekrachtigen in een Beschikking.

3. Maatregelen
Ook in Nederland hebben we besloten dat we streng inzetten en de maatregelen afbouwen zodra dit op basis van een risico-analyse verantwoord is.
Sinds 14.30 vanmiddag zijn de volgende preventieve maatregelen van kracht gegaan:

- Transportverbod van gevoelige dieren (evenhoevigen) tenzij rechtstreeks afvoer naar de slacht.
- Verzamelverbod van gevoelige dieren.
- Bedrijven die dieren uit het VK hebben ontvangen worden individueel, door de VWA geblokkeerd, totdat uit onderzoek is gebleken dat de bedrijven vrij zijn van MKZ.
- Dubbele reiniging en ontsmetting van veewagens uit het VK.
- Reiniging en ontsmetting van paardentransportmiddelen vanuit het VK.

Daarnaast adviseren we alle veehouders:
- Om voldoende voer op het bedrijf te hebben.
- Alleen bezoekers in stallen te laten, wanneer dit absoluut noodzakelijk is.
- Let op klinische symptomen.
- Meld het zodra u iets verdachts ziet.
- Zorg voor een goede naleving van de 21 dagenregeling

4. Rondvraag

• Er moet ook rekening gehouden worden met kalveren die vanuit Ierland via het VK naar Nederland komen en kalveren vanuit het VK die via Ierland naar Nederland komen.
• Heeft Frankrijk een tijdspad aangegeven voor de afbouw van de maatregelen?
Frankrijk zal de maatregelen afbouwen wanneer op basis van een risico-analyse blijkt dat dit verantwoord is.
• Er moet ook rekening gehouden worden met dieren die gebruik hebben gemaakt van halteplaatsen.
• In Nederland geldt het transportverbod alleen voor levende gevoelige dieren en niet voor producten.
• Waarom geldt op dit moment geen verplichte registratie van bezoekers op bedrijven?
Dit punt nemen we mee ter overweging
• Vooral professionele bezoekers zouden ook zelf een registratie bij moeten houden.
• Wat doen we met transporten die nu al naar NL onderweg zijn?
Daar gaan we met verstand mee om.
• NBW maakt bezwaar tegen een verzamelverbod voor slachtdieren.
• NBHV wijst LNV op de consequenties van de maatregelen
o Gehele biggentransport ligt stil
o Vaarzen in exportstallen

De preventieve maatregelen hebben geen gevolgen voor de dierziektestatus van Nederland.

5. Afsluiting

Of registreer je om te kunnen reageren.