Rundveehouderij

Achtergrond

Linten komen nodeloos van zolder

De varkenssector leerde van de varkenspest van 1997. De hygiëne is sindsdien sterk verbeterd. Met verbazing kijk ik dus naar rundveehouders die nu de linten weer van zolder halen.

Ik vertrouw erop dat de maatregelen die in Nederland vandaag genomen zijn meer afdoende zijn dan in 2001. Even een vervoersverbod voor alle evenhoevige dieren is een goede zaak.

Olst, waar het virus zich op 21 maart 2001 openbaarde, ligt in onze omgeving. Vrijwel direct zaten we op slot voor 7 weken. Van de varkenspestepidemie in 1997 waren we noodopvang al gewend. Dalfsen kende toen één varkenspestgeval en dat gaf eveneens 7 weken vervoersverbod. De plaats waar we beide keren extra onderdak creëerden, is nu een bouwput. Het aantal zeugen is sindssdien verdubbeld en vanwege uitbreiding zijn de stallen nu goed gevuld. Ik moet het beste er maar van hopen.

Extra maatregelen treffen we nog niet. Op het ene varken dat de slager maandag diepvriesklaar gaat maken, staan er de eerste dagen geen transporten gepland. Schone/vuile weg kennen we al meer dan twintig jaar en de laatste tien jaar is douchen voor bezoekers ook al verplicht. Alle dieren op het bedrijf zijn bij ons geboren en de hygiëne-eisen zijn hoog. Maandagmorgen komt de dierenarts, als altijd zal hij ook ditmaal kritisch zijn ronde doen.

Ik verbaas me erover hoe makkelijk mensen bij veel collega melkveehouders binnenlopen. De veehandelaar parkeert zijn auto voor de openstaande deuren van de ligboxenstal en loopt zo de stal in. Toch zullen er velen bij deze dreiging weer paniekreacties gaan vertonen. Dat is overbodig wanneer je altijd alert bent.

De roodwitte linten komen op veel plekken weer van zolder en de auto’s blijven aan de straat. Allemaal onnodig wanneer je in vredestijd de bedrijfssituatie optimaal inricht. Dat er in 2001 geen enkel varkensbedrijf besmet is geraakt, geeft aan dat de varkenssector geleerd heeft van 1997. Hopelijk is er ook geleerd van 2001 en pakt het anno 2007 voor iedereen goed uit.

« vorige | volgende »

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.