Rundveehouderij

Achtergrond

Hoogste melkprijs in Amerika

Voor Amerikaanse melkveehouders steeg de melkprijs met driekwart in een jaar tijd. Omgerekend naar euro’s was hun melkprijs in juni €36,66. Dit is de prijs voor class III-melk, met 4,2 % vet en 3,4 % eiwit.
Hoe ver deze prijsverhoging doorzet, is afhankelijk van de omvang van de melkveestapel. In Amerika worden namelijk indien nodig koeien opgekocht en geslacht. Hiermee houden Amerikaanse melkveehouders het aanbod krap. Door de enorme melkprijsstijging zullen Amerikaanse melkveehouders ertoe neigen om minder koeien te laten opkopen. Hierdoor zal de melkaanvoer toenemen.
Mogelijk komt daardoor de kaasprijs in Amerika in het laatste kwartaal van 2007 onder druk te staan. De sterke export en goede binnenlandse vraag naar melkeiwit zal dan mogelijk een melkprijsdaling voorkomen.

Omschakelen naar poeder

De gemiddelde Europese voorschotprijs van juni was €27,98 per 100 kg. Dit is een stijging van 7,3 % in een jaar tijd. Om deze melkprijsstijging te realiseren, schakelen Europese zuivelondernemingen om van kaasproductie naar de productie van mager melkpoeder en boter. Europa produceerde 5,3 % meer mager melkpoeder in de eerste 4 maanden dan in dezelfde periode vorig jaar.
Ierland kent met 43 % de grootste melkprijsstijging in deze periode. Hierdoor maken de Ierse melkveehouders ook de grootste prijsstijging mee in de laatste 12 maanden.
Duitsland produceerde 28,9 % meer mager melkpoeder. In april 2007 lag deze productie bijna de helft hoger dan april vorig jaar. Duitsland is hiermee dus volop bezig om meer waarde uit melk te halen. Nordmilch kondigde bijvoorbeeld aan zijn melkprijs in juli te verhogen naar €30,35 per 100 kilo. Dit is een stijging van 15 % in een jaar tijd.
De boterprijs is pas begin dit jaar gaan stijgen. In Europa laat de boterproductie in de eerste 4 maanden nog een daling zien van 2,8 %. Een stijging zoals bij mager melkpoeder ligt daarom voor de hand. Een melkprijsstijging spreekt dan voor zich.

prognose:

hogere melkprijzen.

Wieja Heida

Of registreer je om te kunnen reageren.