Rundveehouderij

Achtergrond

Quotumprijs blijft onder druk (archief)

Afgelopen week steeg de prijs aan het begin van de week weer naar €18. Vaak betekent dit dat het dieptepunt in de markt is bereikt. Halverwege de week zette echter toch weer een daling in naar €16,83.
Hiermee is de hoop van de verkopers op een stijging wederom van tafel geveegt. Volgens informanten ligt een verdere daling het meest voor de hand.

Grootste oorzaak van de continue daling zijn de geruchten over een dichterbij komende zachte landing van de quotering. Binnen de EU roept Denemarken gevolgd door Duitsland om een snelle uitbreiding. Aanleiding hiervoor is de jaarlijkse stijging van de consumptie in de EU met 1 procent en de toenemende vraag vanuit Azië (China). Aan de productie kant laat Australië het afweten en de EU zit vast aan de quotering. Kortom: wereldwijd is er een oplopend te kort aan melk. De oplossing is simpel: uitbreiden van het EU melkquotum. Alleen de uitvoering is zeer stroef. Eerst moet er in 2008 nog een Health Check (evaluatie EU-hervormingsplannen) plaatsvinden. Dat betekent pas op zijn vroegst een quotumuitbreiding in het quotumjaar 2009/’10.

De nood voor een uitbreiding wordt steeds hoger. Immers de zuivelprijzen blijven continue stijgen. Het risico dat consumenten vervangende producten gaan kopen, wordt daardoor ook groter. Hierdoor kunnen nieuw aangeboorde markten blijvend verloren gaan. Duidelijk mag zijn dat dit een grote bedreiging is voor de op handen zijnde vrije markt waar Europa naar toe gaat.

Superheffing

Een andere reden voor de druk op de quotumprijs is de verhouding ten opzichte van het superheffingsbedrag. Een quotumprijs van €17 per kg vet betekent 73 cent per kilo melk bij 4,3 % vet. De superheffing bij dat vetpercentage is krap 28 cent. Met andere woorden: nu €17 per kg vet betalen is hetzelfde als 2,5 jaar superheffing betalen. Kopers die denken dat er een verruiming aan komt, zullen daarom minder snel quotum kopen. Kortom: de quotumprijs blijft voorlopig onder druk staan.

prognose:

daling.

Wieja Heida

Of registreer je om te kunnen reageren.