Rundveehouderij

Achtergrond

Koper van quotum is de baas (archief)

De Boerderij-notering voor qoutum daalde vorige week met €1,86 naar bijna €15. Opnieuw ligt hiermee de Boerderij-notering lager dan de andere prijzen die Boerderij op internet publiceert.
De Boerderij-informanten spraken vorige week van een zeer rustige week. Opvallend blijft toch dat dit jaar de handel alleen vlot loopt bij een continue daling. Voorgaande jaren was dit absoluut niet het geval. Daaruit blijkt ook dat de koper de prijszetting bepaalt.
De melkaanvoer ligt nog steeds onder het niveau van vorig jaar. Het natte weer speelt hierin zeker een rol. En aan melkkoeien is momenteel bijna niet te komen, gezien de prijsstijging die vorige week daar plaatsvond.

prognose:

verdere daling ligt voor de hand.

Wieja Heida

Of registreer je om te kunnen reageren.