Rundveehouderij

Achtergrond

Fabriek of vrije markt?

Elke boer zou een risicoprofiel moeten maken. Als antwoord op de vraag: fabriek of vrije markt?

De zuivelmarkt is explosief. Eigenlijk gebeurt nu in versnelde en verhevigde mate datgene waarvan zuivelverwerkers dachten dat het pas over enkele jaren zover zou zijn: een zuivelmarkt die heftig reageert op (kleine) verschillen in vraag en aanbod. Jarenlang was er de dempende invloed van de Europese Unie, vooral via restitutie en interventie. Het plan was die instrumenten gefaseerd af te bouwen. Maar gedwongen door een wereldmarkt waar de vraag duidelijk groter is dan het aanbod, zijn restitutie en interventie op nul gezet. De wereldmarkt regeert nu al, ook in Europa.

Gelukkig voor melkveehouders is de huidige heftige reactie positief: de melkprijs op de (vrije) spotmarkt vliegt omhoog. Die van de melkverwerkers komt daar aarzelend achteraan. De Nederlandse melkverwerkers beloven in dit vakdeel wel dat het huidige gat van 8 cent per kilo melk de komende maanden kleiner zal worden.

Belangrijk is nu de keuze die melkveehouders gaan maken. Kiezen ze voor de dempende invloed van de toegevoegde waardestrategie van hun melkverwerker? En accepteren ze dus dat in goede tijden zoals nu de prijs op de spotmarkt (veel) hoger is dan hun melkprijs? Of stappen ze in de vrije markt en accepteren ze een melkprijs die flink zal schommelen? Grote melkveehouders als de gebroeders Van Bakel en Henk van der Steege gaan voor de vrije markt. Maar niet iedereen slaapt rustig bij een heftig fluctuerende melkprijs. Elke melkveehouder moet daarom snel een risicoprofiel van zichzelf als ondernemer maken. Om daarmee antwoord te krijgen op de vraag: mijn fabriek of de vrije markt?

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.