Rundveehouderij

Achtergrond

Ammoniak in bouwplan

De melkveehouderij moet voortvarend aan de slag met emissiebeperking.

De melkveehouderij krijgt te maken met ammoniakmaatregelen. De aanpak om via het voer de uitstoot te beperken werkt niet en het krediet dat koeienboeren in 2001 kregen, raakt op. Er moeten resultaten komen.

Het argument dat terugdringen van ammoniakemissie in de veehouderij moeilijker is dan op varkensbedrijven, gaat steeds minder op. Door opschaling van bedrijven staan koeien steeds vaker jaarrond binnen. En dat in rundveestallen alleen natuurlijk wordt geventileerd is eerder een oorzaak van de grote emissie dan een argument om die grote emissie maar te accepteren.

Onder varkenshouders groeit het ongenoegen over de uitzonderingspositie van de melkveehouderij. Het stoort varkensboeren dat zij worden geweerd, waar melkveebedrijven groeien tot 200 koeien plus jongvee. Waarom, zo klinkt het, kan ook een rundveestal niet worden dichtgemaakt en uitgerust met een luchtwasser? Op varkensbedrijven wordt zo de uitstoot met meer dan 90 procent verminderd.
Zo komt ammoniakbeperking in rundveestallen weer in het vizier. Voor wie bouwplannen heeft, betekent dat serieus nadenken over voorzieningen die de ammoniak-emissie beperken. Of het dan bij alleen een emissiebeperkende stalvloer kan blijven, valt te betwijfelen.
De melkveehouderijsector staat voor de opdracht om in 2010 aan de ammoniaknormen te voldoen. Voor de individuele boer met bouwplannen geldt: neem ammoniakemissiebeperking mee naar naar het bouwbureau.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.