Rundveehouderij

Achtergrond

Stroprijs wordt duurder (archief)

De handel in stro ligt stil. Er is nog wel wat stro in voorraad, maar dat zijn geen grote hoeveelheden. De prijzen liggen op een hoog niveau en handelaren zijn niet positief over de nieuwe oogst.

De oogst van wintergerst staat op het punt van beginnen. Het gewas heeft zich over het algemeen onvoldoende ontwikkeld. Daardoor lijkt de stro-opbrengst achter te blijven met vorige jaren. Tarwe en zomergerst volgt later in de zomer.

Een aantal factoren zullen prijsopdrijvend werken. Een daarvan is de hoge brandstofprijs. Transporteurs zullen deze doorberekenen. Akkerbouwers neigen daarnaast naar het direct hakselen van het stro en te gebruiken als bemester op het land.

Op de lange termijn zal de bouw van een stroverbrander in Duitsland veel stro uit de markt nemen (indicatie 70.000 ton). Kanttekening daarbij is dat het mooie stro daarvoor te duur is. Dat het stro in het nieuwe seizoen structureel duurder is dan voorgaande seizoenen, zijn handelaren wel met elkaar eens. De hoogte van de prijs is ook nog eens afhankelijk van de (on)bestendigheid van het weer.

prognose:

stroprijs stijgt in ieder geval.

Marc Dijkerman

Of registreer je om te kunnen reageren.