Rundveehouderij

Achtergrond

Bouw uw kennisnetwerk

De bouwactiviteit in de veehouderij biedt kansen voor navolgers.

In de wetenschap van een verruiming van het melkquotum en wellicht op den duur de afschaffing van de melkquotering wordt er volop gebouwd in de melkveehouderij. In vrijwel alle gevallen gaat de nieuwbouw of renovatie gepaard met uitbreiding van het bedrijf; of de bestaande stal was overbevolkt geraakt, of de stap voorwaarts wordt gemaakt wanneer de nieuwe stal gereed is.

Het is niet zo gek dat er veel wordt gebouwd. Boeren hebben geld beschikbaar om in een nieuwe stal te stoppen. Aangezien het melkquotum alsmaar goedkoper wordt, vorig jaar september begon de duikvlucht, kan het geen kwaad de investering in extra melk uit te stellen. En voor wie dan nu toch quotum koopt, geldt in ieder geval dat die al minder dan de helft betaalt van wat hij vorig jaar had moeten betalen.

De bouwhausse zorgt voor een opgewekte stemming in de melkveehouderij. Er ontstaat dan een sfeer waarin de sector stappen voorwaarts kan zetten. Voorwaarde is dat boeren de kans waarnemen om van elkaar te leren. Het advies is dan ook om studiebezoeken af te leggen bij collega’s die aan het bouwen zijn of die net een nieuwe stal in gebruik hebben genomen. Ga alleen of met een collega naar een nieuwbouwer en vraag hem de oren van het hoofd. Redelijkerwijs kunt u er vanuit gaan dat hij over allerlei onderdelen van de stal heeft nagedacht. Daardoor is hij een interessante discussiepartner. Onder het motto ‘onderzoek alles en behoud het goede’ is de kans groot zo nuttige informatie op te steken, die vroeger of later van pas komt. Bouw uw eigen kennisnetwerk. Begin er mee voordat u echt om de kennis verlegen zit.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.