Rundveehouderij

Achtergrond

Prijsdaling voor middenklasse stieren (Archief)

De prijzen voor stieren van U- en R-kwaliteit daalden vorige week met 5 cent per kg. De week ervoor daalden deze kwaliteitsklassen ook al met een zelfde bedrag. Alle andere kwaliteitsklassen bleven gelijk.

Vorig jaar stegen de prijzen voor stieren nog met 9,5 %. De gemiddelde notering in 2006 was €2,89 per kg. Want in 2006 was de consument bereid meer voor rundvlees te betalen. Rundvlees verving pluimveevlees, uit angst voor besmetting met vogelgriep.

Het slechte marktbeeld van de laatste tijd zal voorlopig doorzetten. Het aanbod is klein, maar de vraag is nog kleiner. Vooral het luxere vlees blijft lastig af te zetten. Omdat er geen andere afzetmarkt voor is dan het luxe segment, vanwege de kwaliteitsverschillen, daalt de prijs sterk zodra de vraag naar luxe vlees inzakt.
ar stegen de prijzen licht rond deze tijd. Toch werden in 2006 4 procent meer runderen geslacht tot en met week 18. Het verschil lijkt niet zo groot. Alleen worden er nu meer oudere rosés geslacht, die ook in het totale aantal geslachte runderen meetellen.

De trend is dus toch dat het aantal geslachte runderen dit jaar sterker afneemt. Toch wordt geen prijsstijging verwacht. Want het aantal geïmporteerde karkassen is wel groter dan vorig jaar. Kortom: op zijn best stabiele prijzen.

prognose:

geen veranderingen

Wieja Heida

Of registreer je om te kunnen reageren.