Rundveehouderij

Achtergrond

Moderne koe is gezond

Hoe gezonder de uier, des te bruikbaarder de koe is in een grote veestapel.

De beste manier om problemen bij koeien op te lossen is om ze uit te kruisen. Als dat eenmaal is gebeurd, is het probleem geen probleem meer.

Uiergezondheid, het niet optreden van mastitis, is zo’n eigenschap waarover de veehouder graag controle heeft. Een veestapel met weinig uierontsteking vraagt minder werk en aandacht dan een die relatief veel uierproblemen heeft.

Uierontsteking, het celgetal in de melk, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de omstandigheden in de stal en de wijze van melken. Tegelijk staat ook vast dat het ene dier gevoeliger is dan het andere. Dat is niet alleen het gevolg van de hoogte van de actuele productie, al moet ook dat aspect niet worden uitgevlakt.

Allerlei programma’s richten zich terecht op de aanpak van milieufactoren die het mastitisprobleem verergeren.

Een aspect van fokkerij op uiergezondheid is vermindering van het antibioticagebruik. Al moet gezegd dat de individuele behandeling van koeien, anders dan koppelbehandeling in varkenshouderij en pluimveehouderij, nauwelijks maatschappelijke weerstand oproept.
Niettemin doet de veehouder er goed aan zich via de weg van de fokkerij te verzekeren van een gemakkelijke veestapel. Als arbeid nu geen knelpunt is, dan is het dat op veel bedrijven wel aan het worden.

Wanneer een veehouder minder aandacht hoeft te besteden aan individuele koeien, kan hij er meer houden. Koeien met een goede vruchtbaarheid, goed beenwerk en ook met een goede uiergezondheid zijn koeien voor een grote, moderne veestapel.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.