Rundveehouderij

Achtergrond

Aantal slachtingen loopt terug (Archief)

Afgelopen week bleven de prijzen voor slachtkoeien weer gelijk op €2,15 per 100 kg voor een koe van P-kwaliteit. Hiermee zijn de prijzen voor slachtkoeien voor de vierde opeenvolgende week stabiel.

Vorig jaar stegen de prijzen licht rond deze tijd. Toch werden in 2006 4 procent meer runderen geslacht tot en met week 18. Het verschil lijkt niet zo groot. Alleen worden er nu meer oudere rosés geslacht, die ook in het totale aantal geslachte runderen meetellen.

De trend is dus toch dat het aantal geslachte runderen dit jaar sterker afneemt. Toch wordt geen prijsstijging verwacht. Want het aantal geïmporteerde karkassen is wel groter dan vorig jaar. Kortom: op zijn best stabiele prijzen.

prognose:

geen veranderingen

Wieja Heida

Of registreer je om te kunnen reageren.