Rundveehouderij

Achtergrond

Kostprijs bij melkvee

De kostprijs neemt toe in belangrijkheid door de dalende melkprijs. Er ontplooien zich verschillende initiatieven om de kostprijs te drukken.

‘Je bent goed gek als je quotum koopt’

De beoogde EDF-voorzitter Harm Holman is stellig: de kostprijs móet omlaag. Uit EDF-cijfers blijkt dat Nederland het daar slecht doet. De eerste stap: koop geen duur quotum.
Lees de pdf »

Tijdig rekenen met lagere melkprijs

In het nieuwe visierapport van de Rabobank is de belangrijkste boodschap: ‘Pas uw bedrijf aan naar een lagere melkprijs die meer gaat schommelen, en doe dat vooral voor 2015’.
Lees de pdf »

Rabo: speel in op daling prijs

Melkveehouders moeten tijdig inspelen op een dalende melkprijs. Bedrijven die door willen gaan, moeten de kostprijs voor 2015 op orde hebben.
Lees de pdf »

Quotum later terugverdiend

Door alle kosten die het nieuwe mestbeleid met zich meebrengt, zal de kostprijs per kilo melk oplopen en de terugverdientijd van quotum ruim 2 jaar langer worden.
Lees de pdf »

Missie geslaagd voor praktijkproefbedrijven

Binnenkort vindt een evaluatie plaats van het Lagekosten- en Hightechbedrijf. Beide hebben hun nut voor de praktijk bewezen, hoewel niet alle ontwikkelingen navolging krijgen.
Lees de pdf »

Melkprijs zal nu wel echt dalen

Toekomstvisies en voorspellingen gaan steevast uit van een dalende melkprijs. Om te weten of de soep echt zo heet gegeten wordt is het zaak te kijken naar de onderbouwing van de cijfers.
Lees de pdf »

Melkprijs versus kostprijs

Werken aan een lagere kostprijs is goed. LTO legt daar veel meer de nadruk op dan NMV. Die laatste vindt dat veel meer te halen is bij de melkprijs. Twee gezichten, twee meningen.
Lees de pdf »

Meerprijs biomelk €7,10

De kostprijs voor biologische melk is in 5 jaar gestegen van E4,40 naar E7,10 per 100 kilo. De meeropbrengst van de melk in 2005 dekt deze kosten.
Lees de pdf »

Lot steeds meer in eigen hand

Zowel de quotum- als de opbrengstprijs zal dalen. Veehouders moeten risico spreiden en efficiënter werken om te overleven volgens de toekomstvisie van ABN Amro.
Lees de pdf »

Lage kosten en hogere premie

Het Lagekostenbedrijf realiseert een bijzonder scherpe kostprijs van €31 per 100 kilo melk. Dat is €3 lager dan het doel.
Lees de pdf »

Kostprijs zo gek nog niet

Door de hoge quotumkosten torent de kostprijs per kilo melk uit boven de buitenlandse. Maar Nederland kan zich mondiaal goed meten als je de quotumkosten buiten beschouwing laat.
Lees de pdf »

Eigen voer best prijzig

Voer van eigen land is onverwacht duur. De voerkosten kunnen verviervoudigen als alles wordt meegerekend.
Lees de pdf »

Bouw laat kostprijs melk ongemoeid

De Brandsma’s zijn bezig met de bouw van een nieuwe melkstal met daarnaast een potstal en een behandelstraat. Zij maken daarin duidelijke keuzes gericht op groei in de toekomst.
Lees de pdf »

Bio levert uiteindelijk meer op

Het gemiddelde biologische bedrijf had tussen 2001 en 2003 een kostprijs van €45,51 per 100 kilo melk; €2,22 meer dan gangbaar. Maar de arbeidsopbrengst is ook hoger.
Lees de pdf »

Binnen een half uur inzicht in de kostprijs

Maar weinig veehouders kennen hun kostprijs. Binnen een praktijkproject is de QSK ontwikkeld, een snelle scanmethode voor berekening en vergelijking van de kostprijs.
Lees de pdf »

Bijna 1 cent per kilo melk kan

Gezamenlijk producten inkopen bespaart geld. De mogelijkheden zijn legio: van voer tot veearts.
Lees de pdf »

Berekening indikken melkpremie

De melkpremie wordt in 2007 ontkoppeld en toegevoegd aan de bedrijfstoeslag. Melkveehouders kunnen de melkpremie verdelen over minder toeslagrechten (indikken). Bereken in een Excelblad de gevolgen van indikken voor uw bedrijf.
Lees het Excel bestand »

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.