Rundveehouderij

Achtergrond

‘Gelijkwaardige fusie, dus geen bijstorting’

,,Tiny Sanders was er maar wat trots op dat Campina en Friesland Foods op basis van gelijkwaardigheid fuseerden’’, stelt Prof. Gert van Dijk. ,,Hij zag dezelfde bui al hangen die dreigde bij de fusie met Arla.’’

Wat bedoelt u daarmee?
,,Er is veel onrust naar aanleiding van mijn uitspraken die Boerderij.nl optekende. De indruk bestaat dat Friesland-leden zouden moeten bijstorten omdat ze minder vermogen in hun coöperatie hebben, zeker de mensen zonder B-certificaten. Daar is echter geen sprake van. De beide coöperaties vinden elkaar evenveel waard en willen op basis van gelijkwaardigheid fuseren. Dan is nooit sprake van een bijstorting. Dan zou het ook geen fusie zijn, maar een overname.’’

Hebben ze al in elkaars boeken gekeken dan? Friesland-directeur Theo Spierings stelde tijdens de persconferentie van niet!
,,Je moet in elkaars boeken kijken of in elk geval genoeg van elkaar weten voor je elkaar als gelijkwaardig bestempelt.’’

Wat betekent het nu concreet, gelijkwaardigheid?
,,Je kent elkaars bedrijven dezelfde waarde toe. Van bijbetaling van de een aan de ander is dan nooit sprake. Daarna wordt de financiële structuur van het nieuwe bedrijf bepaald. De lusten en lasten worden over alle leden verdeeld. De inbrengers van vermogen worden gecompenseerd. Dat kan in dit geval betekenen dat de B-certificaten van Friesland Foods contant worden afgekocht of omgezet in een andere vordering. Daarover is nog niks beslist. Hetzelfde geldt voor het ledenkapitaal op naam bij Campina.

Dat zou betekenen grofweg 600 miljoen aan geld van de leden uitbetalen. Kan de nieuwe cooperatie dat wel?
,,Ik laat de cijfers voor uw rekening. Herstructurering kan ook deels contant afgekocht worden, dat staat allemaal nog te bezien. Er is ook ruim eigen vermogen. Feit is dat eigen vermogen de duurste vorm van vermogen is. Een groter deel vreemd vermogen is dus niet per se onvoordelig. Bovendien kan het nieuwe bedrijf dat te beter opbrengen als het meer rendement draait door efficiencyverbetering of hogere marges in de verkoop.’’

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.