Rundveehouderij

Achtergrond

Geleidelijk iets meer aanbod

De slachterijen beleefden rond kerst een erg rustige week waarin naast ‘spoedkoeien’ slechts mondjesmaat werd geslacht om de boel draaiende te houden en de enkele klant te bedienen die zich toch meldde. Overigens is het met name voorvlees waarvoor de komende tijd belangstelling bestaat en daarvan ligt het nodige op voorraad. Aan vraagzijde is dus geen sprake van hooggespannen verwachtingen.
Aan aanbodzijde verwacht men ondertussen toch een keer een verruiming. In de eerste plaats omdat dieren die rond de feestdagen en de jaarwisseling zijn doorgeschoven begin januari worden weggewerkt. Maar vooral omdat de melkkoeien die al maandenlang op de veebedrijven blijven hangen toch een keer zijn afgemolken en weg moeten. Nu de herfst/wintermelktoeslag weg is of weggaat, lijkt het een logisch moment om afscheid te nemen.
Alles bij elkaar mag je in de handjes knijpen als het prijsbeeld kan worden vastgehouden, maar een neerwaarts buigende grafieklijn behoort beslist tot de mogelijkheden. Uitzondering is wellicht een kleine plus bij de O-stieren; in buurland Duitsland is voor die categorie wat meer animo.

Brazilië steeds belangrijker

Intussen lijkt de toevoer van Braziliaans rundvlees naar de Europese markt wat te slinken. Althans, de Europese Commissie heeft besloten de eisen aan te scherpen na geconstateerde misstanden bij Braziliaanse vleesverwerkende bedrijven. Alleen een beperkt aantal goedgekeurde bedrijven mag nog rundvlees verschepen. Belangengroepen die een volledige importstop eisten, kregen dus niet hun zin.
De Braziliaanse slachterijsector timmert inmiddels stevig aan de weg. Door overnames in de VS, in de EU en in zogenoemde emerging markets (groeimarkten) in bijvoorbeeld Zuid-Amerika heeft ze in korte tijd inmiddels ruim de helft
(51 %) van de exportmarkt in handen gekregen. De grote voordelen hiervan zijn het grotere deel van de toegevoegde waarde dat nu naar Brazilië vloeit en de toegang tot markten die nog geen Braziliaans rundvlees kochten, zoals de VS en Japan. Van het vlees dat via deze kanalen wordt weggezet is 35 % van Braziliaanse origine. De snelle uitbreiding was vooral mogelijk door de lage dollarkoers en de daardoor lagere beurswaarde van ondernemingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.