Rundveehouderij

Achtergrond

Pessimistische markttendens

Met name in het luxere vleessegment staan de prijzen onder druk. Vanwege het jachtseizoen is er de gebruikelijke seizoensconcurrentie van wild dat in veel restaurants op de kaart prijkt. Maar vooral zit er een relatief overaanbod in de weg.
Het gaat in deze deelsector niet om grote aantallen dieren, maar er lijken de afgelopen tijd wat stieren achter te zijn gehouden in de hoop op aantrekkende prijzen. Dat viel tegen, en ze veroorzaken nu neerwaartse prijsdruk.
Het is de vraag of de naderende feestdagen soelaas bieden. Dat wordt elk najaar gezegd, maar de afgelopen jaren vervloog steeds de hoop op extra vraag naar luxe vlees.
Minder luxe stieren concurreren met de slachtkoeien, en de situatie in dat segment houdt ook niet over. Dat Duitse slachterijen de koeienprijzen drukken, helpt niet echt, net zomin als de negatieve publiciteit deze week over de relatie tussen kanker en de consumptie van roodvlees. Het kan net een druppel te veel blijken.

Prognose:

Lagere opbrengst.

Of registreer je om te kunnen reageren.