Rundveehouderij

Achtergrond

Netwerken

Ook op boeren in Portugal komen tal van ondernemersvragen af. Netwerken is een handig middel om te leren van elkaar. Een verdieping op de al bestaande informele contacten.

Productieketens voor voer, voedsel, energie en chemie die zich steeds meer als een kluwen in elkaar verstrikken. Een heuse markt voor melk met bijbehorende volatiliteit van de prijs, nieuwe regelgeving, vergunningen, subsidies: er komt nogal wat op ons af. Om wijs te worden – letterlijk – uit die brij van informatie kunnen we elkaars hulp goed gebruiken. Het is simpelweg veel efficiënter om een deel van dat werk te delen. De Kennisclub en Bovisul zijn twee voorbeelden van hóe melkveehouders in Portugal dat doen.
Onder de Nederlandse boeren hier was natuurlijk altijd al informeel contact. Vaak ken je voor je hier komt al een aantal boeren. Je komt bij elkaar op de koffie, je vraagt elkaar om raad, je ziet elkaar op feestjes. Natuurlijk zijn er vriendschappen, dwarsverbanden. Je zit met een aantal bij dezelfde melk- of voerfabriek, dezelfde vertegenwoordigers komen op alle melkveehouderijen in de regio. Ook is er op drie plaatsen in Zuid-Portugal één keer per week Nederlandse les voor de kinderen, waar je andere boeren/boerinnen treft. Kortom, je weet wel zo ongeveer wat er speelt.

Internetwerken

Sinds ruim een jaar is er ook een plek op het wereldwijde web om te netwerken, onder de noemer ‘De Kennisclub’, een melkveekennisnetwerk. Ik hou een blog bij met berichten die interessant zijn voor de melkveehouders in onze streek. Via een e-mailgroep kan iedereen berichten naar de hele groep versturen. En zo nu en dan zijn er bijeenkomsten.
Deze week ben ik druk met de laatste voorbereidingen voor een studiedag voor melkveehouders aankomende vrijdag. Het gaat over ‘Hernieuwbare energie’. We beginnen de dag met een bezoek aan een melkveebedrijf.

Zelfde interesses als Portugezen

Al vanaf het begin zoeken we ook aansluiting bij Portugese collega’s. Natuurlijk zijn onze interesses en belangen als melkveehouders in dit gebied gelijk. Bovisul is een associatie van een stuk of 20 Portugese collega’s. Vrijdag is onze eerste gezamenlijke activiteit: we gaan eens nader kennismaken.
Wat opvalt bij de samenwerking met Bovisul is hoe anders deze groep georganiseerd is dan De Kennisclub. Bovisul heeft een ‘gewone’ verenigingsstructuur met een verticaal communicatiemodel: informatie gaat via het bestuur. Het bestuur stuurt een landbouwkundige aan die fulltime in dienst is. De boeren hebben als het ware gezamenlijk een medewerkster in dienst. Bijna al haar tijd gaat zitten in het regelen van de vergunningen van de leden. Ze heeft dan ook goede kontakten met alle instanties, en per saldo gaat het regelen van een vergunning zo een stuk makkelijker. Leden betalen wel een forse bijdrage (honderden euro’s per maand), maar krijgen daarvoor ook echte hulp bij het regelen van hun papierboel.

Horizontaal communiceren in je moerstaal

De Kennisclub is eigenlijk helemaal geen club: er is geen structuur of rechtspersoon. Het is een informeel netwerk, een ‘community’. Netwerkers binnen De Kennisclub regelen zelf de vergunningen of huren er allemaal individueel iemand voor in. Door internet kunnen we veel ‘horizontaler’ communiceren: via een email groep ‘praat’ iedereen met iedereen. Een bestuur is dus minder nodig. Maar daarmee vervalt ook de ‘motor’ achter de voortgang: wordt er niet genetwerkt, dan bestaat het netwerk ook niet.
Er komt veel kijken bij de voorbereiding voor de kennismakingsdag. Veel Nederlanders (ikzelf niet uitgezonderd) drukken zich in een discussie toch nog het liefst uit in het Nederlands. Tweetaligheid levert in de praktijk veel rompslomp op. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.