Rundveehouderij

Achtergrond

Hoge prijzen in krappe markt

Het Offerfeest komt zoetjesaan dichterbij (20 december) en de handel zou het daarom niet verkeerd vinden dat Engelse levende lammeren deze kant op mochten komen. Maar de grenzen zitten nog dicht; er is alleen sprake van import van geslachte dieren.
Het aanbod aan slachtrijpe lammeren is erg krap doordat blauwtong de nodige uitval onder dieren heeft veroorzaakt. Bovendien heeft een aantal van de overlevende lammeren zo’n tik van de ziekte gekregen, dat flinke groeiachterstanden zijn ontstaan.
De hoge prijzen die het gevolg zijn van deze krapte zijn niet onverdeeld gunstig. Op zich prima om veel te beuren voor de lammeren, maar het kost ook klandizie door vraaguitval. Consumenten stappen over op andere vleessoorten, en wie nog wat in de vriezer heeft, gaat eerst daar mee aan de slag.
De situatie zal niet snel veranderen. Het beeld: vlotte handel met beperkte omvang.

Prognose:

Prijshoudende markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.