Rundveehouderij

Achtergrond

Goede melkkoe is nauwelijks te koop

Gebruiksvee is momenteel niet aan te slepen. Iedereen wil het hebben, slechts weinigen willen van hun koeien of vaarzen af. Een belangrijke reden voor dat laatste is natuurlijk de aantrekkelijke melkprijs van de afgelopen maanden. Die stemt de melkveehouder positief: melken wat je melken kunt, want wie doet je wat als je over het quotum heenschiet?
Behalve aan melkkoeien is er ook krapte aan jonge aanwas: pinken en vaarzen. Wellicht wreekt zich nu de strategie van het zo krap mogelijk insemineren en aanhouden van melktypisch vee, wat de laatste tijd steeds meer in zwang was. Die trend lijkt overigens gekeerd: op de fokdag van het Belgisch Witblauwe stamboek vorige week werd met weemoed gememoreerd dat er slechts weinig BWB meer wordt geïnsemineerd door ‘de melkers’. Maar goed, ook al wordt er weer veel melktype geïnsemineerd, dan duurt het nog een jaar of 3 voor die dieren aan de melk komen.

Duur halfjaar voor de boeg

De prijzen zijn dus hoog, erg hoog. En dat zal het komend halfjaar niet veranderen. Nu al kopen melkveehouders vroegdrachtige vaarzen, om er zeker van te zijn dat ze in het voorjaar genoeg dieren hebben om te melken. Want oude koeien kun je wel wát langer vasthouden dan normaal; vroeg of laat zullen er toch een aantal moeten worden opgeruimd.
Dit getrek aan jonge dieren heeft gevolgen voor de export. De verdere bestemmingen die normaal de kortdrachtige dieren afnemen (Zuid-Europa, Noord-Afrika, Rusland) kunnen niet tegen de Nederlandse prijzen opbieden. Er is zelfs sprake van import: wekelijks komen 250-300 dieren uit vooral Duitsland deze kant op. De Duitse export naar traditionele afnemers als Frankrijk en Spanje zit nu ernstig in het slop vanwege blauwtongstrubbelingen.
Zoals vaker hier geschreven zijn de Doetinchemse noteringen van gebruiksvee in de tabel hiernaast erg laag. Uit de markt klinken bedragen van €700-€1.100 voor dekrijpe pinken. Kortdrachtige vaarzen zitten op een niveau van €1.200 - €1.700 per stuk, en voor bijvoorbeeld een vers afgekalfde stamboekvaars van 30 liter loopt de prijs op naar €1.800 - €2.000. Voor afgekalfde melkkoeien is nauwelijks een prijs te geven; ze zijn met een lantaarntje te zoeken.

Prognose:

Aanhoudende stijging van fokveeprijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.