Rundveehouderij

Achtergrond

Vleesprijzen staan onder druk

Zoals ook vorige week is vermeld staan de vleesprijzen onder druk. Het krappe aanbod kan de dalingen van de afgelopen weken niet voorkomen. Het feit dat grote slachterijen nu ook rosés kunnen slachten is extra nadelig voor de prijzen van slachtkoeien.
Begin november moeten de koeien grotendeels op stal gaan. Dat betekent ook vaak het einde van de weiderij. Daarna zal het aanbod van slachtkoeien nog verder afnemen. De stijgende melkprijzen, de hoge prijzen voor gebruiksvee en blauwtong zorgen voor een verdere afname.

Prognose

Onder druk.

Wieja Heida

Of registreer je om te kunnen reageren.