Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Schaalvergroting overal de norm

Er lijkt geen einde in zicht bij de schaalvergroting in de melkveehouderij. Ook bedrijven in zuivellanden die al hoge dieraantallen kenden (Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten) kregen er steeds meer dieren bij (grafiek). Een boer heeft daar 120 (VS) tot 300 dieren (N.-Z.).
De EU steekt hier mager bij af met zo’n 13 dieren gemiddeld per bedrijf in 2000, tegen 17 in 2006, blijkt uit de zuivelkengetallen die het Productschap Zuivel verzamelde. Weliswaar zwaar vertekend door de talrijke minibedrijfjes in de nieuwe lidstaten (de ‘bedrijfs’grootte in bijv. Polen groeide van minder dan 3 naar 4,5 stuks sinds 2000), maar ook een zuivelnatie als ons eigen land zit een stuk lager met zo’n 63 stuks melkvee per bedrijf. Toch is de trend overal groei: Nederland deed het in 2000 nog met iets meer dan 50 koeien per bedrijf.
Enkele nieuwe zuivelnaties zijn in opkomst. China telde in 2000 nog maar 5 miljoen melkkoeien met een gemiddelde productie van 1.900 kg. Zes jaar later hadden waren dat al ruim 13 miljoen dieren die ruim 2.300 kg leverden. Ook een land als Argentinië timmert aan de weg: van nog geen 150 naar zo’n 180 miljoen melkkoeien in zes jaar tijd, en van 4.000 naar 4.700 kg per koe. Opvallend is dat India, dat net als China een reusachtig grote bevolking heeft, veel minder groeit. In productie per dier helemaal niet (1.000 kg), in aantallen beperkt (van krap 36 naar 38,5 miljoen).
Tegelijk zijn steeds minder boeren nodig om de veestapel te verzorgen. De EU-25 telde in 2006 rond 1,35 miljoen melkveehouders; in 2000 waren dat er nog 1,9 miljoen. In ons land zakte het van krap 30.000 naar zo’n 22.000 collega’s. Ook de VS en Australië verloren circa een kwart van de bedrijven; in Nieuw-Zeeland was de daling wat kleiner.

Consumptie

In de westerse landen is consumptiemelk wat uit de gratie. De gemiddelde Europeaan dronk in 2000 nog 73 van het witte goud, zes jaar later nog 71 liter. De VS zakte van 95 naar 93 liter, Australiërs zakten een liter naar 101 per hoofd; Nieuw-Zeelanders gingen van 92 naar 87 liter. Nederlanders zitten een stuk lager: 51 liter zes jaar geleden tot 47 liter vorig jaar.
De groei zit in ontwikkelingslanden: China was bij de eeuwwisseling goed voor 3,5 liter per persoon, en vorig jaar 6,5 liter; India ‘groeide’ van 33 naar 36 liter per persoon.

Eén reactie

  • no-profile-image

    DJ

    Argentinië: volgens de auteur 180 miljoen melkkoeien met 4700 liter melk.
    Waar laten ze in godsnaam al die melk?
    Of staat er ergenas een komma'tje verkeerd?

Of registreer je om te kunnen reageren.