Rundveehouderij

Achtergrond

Productiekoe uit de wei

De economie van vandaag gaat niet meer op bij de schaal van morgen.

Voor een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf is het financieel aantrekkelijk om de koeien overdag naar buiten te doen. Weidegang levert 1,5 cent per kilo melk meer op dan opstallen. Dat is mooi, want de Nederlandse samenleving ziet het Nederlandse weidelandschap graag gestoffeerd met koeien. Zuivelfabrieken geven zelfs wat extra voor melk van koeien die zomers regelmatig buitenlopen; 0,05 tot 0,5 cent per kilo.

Toch is de weidende koe in Nederland een verdwijnend fenomeen. Net als in Denemarken en Engeland gaat de koe jaarrond de stal in. Om meerdere redenen:

1. Op grote bedrijven is weidegang niet voordelig meer. Bij 100 à 150 koeien slaat het voordeel om in een nadeel. Dat, gecombineerd met het feit dat de Nederlandse melkveehouderij aan het opschalen is, maakt dat de melkkoe uit het landschap gaat verdwijnen.

2. De jonge boer denkt niet in termen van ‘leuk’ of ‘koe’. Het door ‘oudere’ boeren wel gehanteerde argument dat weidegang zo mooi is - in weerwil van de economie - wordt niet gedeeld door de jonge boer. De jonge boer denkt in processen, die hij wil beheersen. Een koe die zomaar kriskras door de wei loopt te vreten en te schijten, past niet in dat proces-denken.

3. Mestwet-technisch is opstallen iets gunstiger dan weidegang.

Dus gaat de productiekoe de stal in. Voor de aankleding van het landschap zorgen straks strategisch geplaatste koppels Lakenvelders, jongvee en vleesvee.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.