Rundveehouderij

Achtergrond

Gevecht om rosés begint te ontstaan

Deze week steeg de prijs van rosés minimaal met 2 cent naar €2,87 per kg. Hiermee ligt de prijs 6 cent hoger dan vorig jaar. Oorzaak van de stijging bij de rosés is de grotere vraag naar slachtdieren. Die is onstaan doordat er meerdere partijen zijn die rosés zijn gaan slachten. Er lijkt dan ook wel een gevecht los te branden om rosés maar aan de haak te krijgen.
De vraag naar vlees staat een prijsstijging eigenlijk helemaal niet toe. Verliezen liggen dan ook op de loer bij slachterijen die rosés slachten. Wat dat betreft lijkt het ook tegenstrijdig dat twee runderslachterijen rosés zijn gaan slachten. De stap van deze slachterijen is echter wel te verklaren, want het aanbod van slachtkoeien en -stieren neemt af.
De rosémesterij kenmerkt zich door het grote aandeel vrije mesters. Nu de prijs licht stijgt kan het zijn dat deze mesters de kalveren langer gaan vast houden.
Half november wordt er weer meer vraag naar kalvervlees verwacht. Het is dan ook goed mogelijk dat de prijs voor rosés richting de €3 gaat. Dan zal het aanbod wel op hetzelfde niveau moeten blijven als nu. Het aanbod van slachtkoeien zal, door de hoge melkprijzen, zeker niet toe gaan nemen.

Prognose:

Stabiel tot stijgend.

Wieja Heida

Of registreer je om te kunnen reageren.